Me’

All posts tagged Me’

Title: นอนไม่หลับ (ถ้าไม่กลับพร้อมเธอ) / Naun Mai Lup (Tah Mai Glup Praum Tur) [I Can’t Sleep (If I Don’t Return With You)]
Artist: Me’ (เม จีระนันท์)
Album: Black Me’
Year: 2006

ไม่ได้เป็นแฟนนะ ไม่ใช่เจ้าของเธอ
Mai dai bpen faen na mai chai jao kaung tur
I’m not your girlfriend, I don’t own you
ไม่ใช่ว่าฉันเป็นห่วงเธอ ฉันไม่ได้รักเธอ
Mai chai wah chun bpen huang tur chun mai dai ruk tur
It’s not that I’m worried about you, I don’t love you
แต่ฉันเป็นอะไรก็ไม่รู้ ยิ่งเห็นก็ยิ่งเคืองตา
Dtae chun bpen arai gor mai roo ying hen gor ying keuang dtah
But I don’t know what’s wrong with me, the more I see you, the more it irritates me
ถ้าเขายังชวนเธออยู่อย่างนี้ คืนนี้คงมีปัญหา
Tah kao yung chuan tur yoo yahng nee keun nee kong mee bpunhah
If she keeps enticing you like this, there’s going to be a problem tonight

(*) เพราะฉันคงนอนไม่หลับ ถ้าไม่กลับพร้อมเธอ
Pror chun kong naun mai lup tah mai glup praum tur
Because I can’t sleep if I don’t return with you
ฉันคงนอนละเมอ ถ้าเธอไม่สนใจ
Chun kong naun la mur tah tur mai son jai
I’m daydreaming if you’re not interested
ก็เรามา พร้อมกัน
Gor rao mah praum gun
We came together
จะปล่อยให้ฉัน ต้องเหงาคนเดียวได้อย่างไร
Ja bploy hai chund taung ngao kon diao dai yahng rai
How could you let me be lonely?
รู้ไหมว่านอนไม่หลับ ถ้าไม่กลับพร้อมกัน
Roo mai wah naun mai lup tah mai glup praum gun
Do you know that I can’t sleep if I don’t return with you?
ฉันคงนอนไม่มัน ถ้าฉันว้าวุ่นใจ
Chun kong naun mai mun tah chun wah woon jai
I won’t sleep if I’m bothered
อยากให้แคร์ นิดนึง
Yahk hai care nit teung
I want you to care a little bit
อย่าไปกับเขาเธอ ทำให้ฉันนะได้ไหม
Yah bpai gup kao tur tum hai chun na dai mai
Don’t leave with her, can you do this for me?

ไม่ได้เป็นแฟนนะ ไม่ใช่เจ้าของเธอ
Mai dai bpen faen na mai chai jao kaung tur
I’m not your girlfriend, I don’t own you
ไม่ใช่ว่าฉันเป็นห่วงเธอ แต่ฉันไม่ค่อยชอบใจ
Mai chai wah chun bpen huang tur dtae chun mai koy chaup jai
It’s not that I worry about you, but I’m not really pleased
บอกเขาว่าค่อยเจอกันวันหลัง เอาไว้ฉันไม่ได้มา
Bauk kao wah koy jur gun wun lung ao wai chun mai dai mah
Tell her that you’ll see her later on a day I didn’t come
วันนี้คิดว่าคงมีปัญหา อยากขอเธอได้ไหม
Wun nee kit wah kong mee bpun hah yahk kor tur dai mai
I think there’s going to be a problem today, I want to ask you

(*,*)

Title: ไม่ได้ตาฝาด / Mai Dai Dtah Faht (My Eyes Weren’t Mistaken)
Artist: Me’ (เม จีระนันท์)
Album: Me’
Year: 2005

(*) ไม่ต้องกังวลกับฉัน ไม่ต้องกลัวฉันหวั่นไหว
Mai dtaung gung won gup chun mai dtaung glua chun wun wai
You don’t have to worry about me, you don’t have to be afraid that I’m shaken
ไม่ต้องกลัวใครต่อใคร ทำให้ฉันมองเธอ ไม่ดี
Mai dtaung glua krai dtor krai tum hai chun maung tur mai dee
You don’t have to be afraid that everyone makes me look at you in a bad way
ไม่ต้องกลัวคนใส่ไฟ ไม่ต้องกลัวใครใส่ความ
Mai dtaung glua kon sai fai mai dtaung glua krai sai kwahm
You don’t have to be afraid people will vilify you, you don’t have to be afraid who will slander you
ไม่ต้องมาคอยติดตาม เธอไม่ต้องเช็คทางทุกวัน
Mai dtaung mah koy dtit dtahm tur mai dtaung check tahng took wun
You don’t have to keep following them, you don’t have to check the way every day

(**) ฉันไม่ได้ตาฝาด ฉันไม่ได้หูเผื่อน
Chun mai dai dtah faht chun mai dai hoo peuan
My eyes weren’t mistaken, my ears didn’t pick up anything
ฉันไม่ได้เชื่อปากของใครๆ
Chun mai dai cheua bpahk kaung krai krai
I didn’t believe the mouths of anyone
ฉันไม่ได้ใจแตก ฉันไม่ได้โรคจิต
Chun mai dai jai dtaek chun mai dai rohk jit
My heart didn’t break, I’m not insane
ก็คิดได้อยู่แล้วว่าอะไร
Gor kit dai yoo laeo wah arai
But I’ve already thought about what it is
ฉันไม่ได้ตาฝาด ฉันไม่ได้หูเฝื่อน
Chun mai dai dtah faht chun mai dai hoo peuan
My eyes weren’t mistaken, my ears didn’t pick up anything
ฉันไม่ได้เกลี้ยกล่อม ฉันสบาย
Chun mai dai gliet gaum chun sabai
I don’t hate you, I’m fine
ฉันไม่ได้บ้าหรอก ฉันนั้นก็คิดเป็น
Chun mai dai bah rauk chun nun gor kit bpen
I’m not crazy, I know how to think
ก็เห็นว่าอะไรเป็นอะไร
Gor hen wah arai bpen arai
And can see what is what

ไม่ต้องทำดีกว่าเดิม ไม่ต้องมาเติมอะไร
Mai dtaung tum dee gwah derm mai dtaung mah dterm arai
You don’t have to act any better than usual, you don’t have to add anything
เพราะรักก็ตามเชื่อใจ ทำให้ฉันเชื่อใจก็พอ
Pror ruk gor dtahm cheua jai tum hai chun cheua jai gor por
Because love goes along with trust, making me trust you is enough
ไม่ต้องกังวลกับฉัน ฉันนั้นตรงกลางเสมอ
Mai dtaung gung won gup chun chun nun dtrong glahng samur
You don’t have to worry about me, I’m always right in the middle
ฉันยุติธรรมกับเธอ เธอไม่ต้องกลัวหรอก เข้าใจ
Chun yoottitum gup tur tur maid taung glua rauk kao jai
I’m neutral in regards to you, you don’t have to be afraid, I understand

(*)

ทำไมจะต้องหวั่นไหว ทำไมเป็นแบบนั้น
Tummai ja dtaung wun wai tummai bpen baep nun
Why are you nervous? Why be like that?
ถ้าหากทำดีกับฉันยังไง ฉันต้องรู้สักวันแน่
Tah hahk tum dee gup chun yung ngai chun dtaung roo suk wun nae
However good you are to me, for sure some day I’d know
ขอเธอจงมั่นใจว่า เธอจะกลัวอะไร
Kor tur jong mun jai wah tur ja glua arai
Please be certain, what are you afraid of?
จะไปสนทำไม ลมปากของใครๆ ก็แค่นั้น
Ja bpai son tummai lom lahk kaung krai krai gor kae nun
Why care about the breath of others? That’s all

(*,**)

Title: ก่อนจะเป็นแฟนเก่า / Gaun Ja Bpen Faen Gao (Before We Become Old Lovers)
Artist: Me’ (เม จีระนันท์)
Album: Black Me’
Year: 2006

คืนนี้มาเร็วหน่อยนะ
Keun nee mah raew noy na
Tonight came a little fast
ธุระเรื่องสำคัญ
Toora reuang sumkun
There’s some important business
ช่วยสวมเสื้อตัวเดิมนะ
Chuay suam seua dtua derm na
Please wear the shirt
ที่ฉันซื้อให้เธอ
Tee chuns eu hai tur
That I bought for you

(*) จะรอที่เดิมที่พบกันวันนั้น
Ja ror tee derm tee pob gun wun nun
I’ll wait in the same place where we met that day
ยังจำมันได้ใช่ไหม
Yung jum mun dai chai mai
You still remember, right?

(**) ก่อนจะเป็นแฟนเก่า
Gaun ja bpen faen gao
Before we become old lovers
ก่อนที่เราจะไม่รักกัน
Gaun tee rao ja mai ruk gun
Before we won’t love each other
ก่อนที่ฉันและเธอจะกลายเป็นแค่คนอื่น
Gaun tee chun lae tur ja glai bpen kae kon eun
Before you and I become just other people
อยากให้ทุกๆอย่าง
Yahk hai took took yahng
I want everything
กลับเป็นเหมือนเดิมซักค่ำเธอ
Glup bpen meuan derm suk kum tur
To be like our usual nights
ก่อนที่ฉันจะไม่ได้ยืนข้างๆเธออีก
Gaun tee chun ja mai dai yeun kahng kahng tur eek
Before I won’t be able to stand beside you anymore

ช่วยย้อนวันเวลานะ
Chuay yaun wun welah na
Please turn back the time
ที่รักกันมากมาย
Tee ruk gun mahk mai
To when we loved each other so much
คิดถึงและก็ยังเสียดาย
Kit teung lae gor yung sia dai
I miss you and still regret things
อยากได้มันคืนมา
Yahk dai mun keun mah
I wish I could take them back

คนเดิมที่บอกว่ารักกันวันนั้น
Kon derm tee baukw ah ruk gun wun nun
The same person who told me they loved me that day
ช่วยตามกลับมาได้ไหม
Chuay dtahm glup mah dai mai
Can they please come back?

(**,*,**)

ก่อนจะเป็นแฟนเก่า / Gaun Ja Bpen Faen Gao (Before We Become Old Lovers)
ไม่ได้ตาฝาด / Mai Dai Dtah Faht (My Eyes Weren’t Mistaken)
นอนไม่หลับ (ถ้าไม่กลับพร้อมเธอ) / Naun Mai Lup (Tah Mai Glup Praum Tur) [I Can’t Sleep (If I Don’t Return With You)]

   
All songs tagged Me’