Marc Tatchapon

All posts tagged Marc Tatchapon

Title: อีกครั้ง / Eek Krung (Again)
Artist: Marc Tatchapon
Album: [Single]
Year: 2016

ไม่รู้ว่านานแค่ไหน ที่เธอต้องทนกับคนอย่างฉัน กับรื่องราวมากมาย
Mai roo wah nahn kae nai tee tur dtaung ton gup kon yahng chun gup reuang rao mahk mai
I don’t know how long you’ve endured someone like me and all my problems
ฉันขอโทษเธออีกครั้ง กับสิ่งที่พลั้ง ที่ทำเธอเจ็บช้ำ
Chun kor toht tur eek krung gup sing tee plung tee tum tur jep chum
I’m sorry again for the things that I messed up, for hurting you
ที่ทำเธอเสียใจ
Tee tum tur sia jai
For making you sad

อยากให้เธอคิดทบทวนเรื่องราวดีๆ ที่เคยมี
Yahk hai tur kit top tuan reuang rao dee tee koey mee
I want you to reconsider the good times we once had
และให้เธอลืมเรื่องร้ายๆที่ได้เกิด
Lae hai tur leum reuang rai rai tee dai gert
And for you to forget the bad times that have happened
ในตอนนี้
Nai dtaun nee
Now
อาจไม่ดีเหมือนใครๆที่เขาไม่ทำให้เธอเสียใจ
Aht mai dee meuan krai krai tee kao mai tum hai tur sia jai
I might not be as good as everyone else who haven’t made you sad
แค่ขอโอกาสให้ฉันอีกสักครั้ง
Kae kor ohgaht hai chun eek suk krung
I just ask you to give me another chance

(*) ได้ไหม โปรดเธออย่าโกรธฉัน
Dai mai brpoht tur yah groht chun
Please don’t be angry at me
ฉันพร้อมจะยอม แลกได้ทุกอย่าง
Chun praum ja yaum laek dai took yahng
I’m ready to give in and trade everything
เพื่อเธอ
Peua tur
For you
กลับมา อีกครั้งหนึ่งได้ไหม
Glup mah eek krung neung dai mai
Please come back one more time
และคนคนนี้เคยทำไม่ดีเท่าไร
Lae kon kon nee koey tum mai dee tao rai
And however bad this man once was
ผิดและพลั้งพลาดไปขอเธอไม่โกรธ
Pit lae plung plaht bpai kor tur mai groht
Who made mistakes and screwed up, asks that you not be angry
แค่ให้รู้ว่าอยากขอโทษอีกครั้ง
Kae hai roo wah yahk kor toht eek krung
I’m just letting you know that I want to apologize again

(*,*)

Title: ที่เก่า / Tee Gao (The Same Old Place)
Artist: Marc Tatchapon (มาร์ค ธัชพล)
Album: [Single]
Year: 2018

ในวันนั้น ตรงนี้เธอเคยอยู่ข้างฉัน
Nai wun nun dtrong nee tur koey yoo kahng chun
Back then, you used to be right here beside me
เรานั่งกระซิบกัน
Rao nung grasip gun
We sat whispering to each other
และเธอบอกฉัน ว่าเธอจะไม่ไปไหน
Lae tur bauk chun wah tur ja mai bpai nai
And you told me that you wouldn’t go anywhere

ในวันนี้ตรงนั้นเธอเดินอยู่ข้างเขา
Nai wun nee dtrong nun tur dern yoo kahng kao
Today, you’re walking beside him over there
แต่ฉันนั้นไม่มีใคร
Dtae chun nun mai mee krai
But I don’t have anyone
คำที่บอกฉัน มันหายไปตอนที่เขามา
Kum tee bauk chun mun hai bpai dtaun tee kao mah
The worlds you told me disappeared when he came

(*) แต่ฉันยังยืนอยู่ตรงที่เก่า
Dtae chun yung yeun yoo dtrong tee gao
But I’m still standing in the same old place
ที่เธอเดินจากไป
Tee tur dern jahk bpai
That you left
คงเหลือเอาไว้แต่คำถาม…ว่า
Kong leua ao wai dtae kum wahm wah
All that’s left are the questions

(**) เธอ…เธอจำได้หรือเปล่าตรงนี้
Tur tur jum dai reu bplao dtrong nee
Do you remember this place?
จำความรักของเราได้บ้างหรือเปล่า
Jum kwahm ruk kaung rao dai bahng reu bplao
Do you remember our love?
ที่เรารักกันและฉันรักเธอขนาดไหน
Tee rao ruk gun lae chunruk tur kanaht nai
That we loved each other and how much I loved you?
เธอ…เธอจำได้หรือเปล่าตรงนี้ตรงที่เค้ามาแทนที่ฉัน
Tur tur jum dai reu bplao dtrong nee dtrong tee kao mah taen tee chun
Do you remember this place? The place where he came and replaced me
ตอบฉันสักคำว่าทำกันลงได้ไง…
Dtaup chun suk kum wah tum gunlong daingai
Just answer me one thing; how could you do that to me?

และตอนนี้ คำที่เธอเคยบอกรักฉัน
Lae dtaun nee kum tee tur koey bauk ruk chun
And now, when you once told me you loved me
มันไม่ได้สำคัญ เป็นแค่เรื่องเมื่อวาน
Mun mai dai sumkun bpen kae reuang meua wahn
It’s not important, it’s just a matter yesterday
ที่มันผ่านไปแต่ฉันไม่ลืม
Tee mun pahn bpai dtae chun mai leum
It’s in the past, but I haven’t forgotten

(*,**)

วันนึง เธอเดินไปในใจฉันเปล่าเปลี่ยว
Wun neung tur dern bpai nai jai chun bplao bpliao
One day, you walked into my lonely heart
อยู่ตรงนั้นเธอ same girl? เขานั้นดีใช่ไหม
Yoo dtrong nun tur same girl kao nun dee chai mai
Over there, are you the same, girl? He’s good, right?
และ เธอทำอะไร เธอ be alone รึเปล่า
Lae tur tum arai tur be alone reu bplao
And what are you doing? Are you alone?
wish you a good girl and got your better man
I hope you’re being a good girl and got yourself a better man

But, I just wanna tell you something
But I just want to tell you something
something that you know
Something that you know
เธอคงจะรู้ใช่ไหม ว่าหัวใจของฉัน ที่เคยให้เธอไป
Tur kong ja roo chai mai wah hua jai kaung chun tee koey hai tur bpai
You probably know, right? That my heart that I once gave to you
มันยังอยู่ที่เดิม แม้เธอจะทิ้งมันไป
Mun yung yoo tee derm mae tur ja ting mun bpai
Is still in the same place, even though you abandoned it

(**)

   

EXECUTIVE SUPERVISOR : VUDTINUN BHIROMBHAKDI
EXECUTIVE PRODUCER : CHODCHAPAK PHOLTHANACHOD
PRODUCER : BOXX MUSIC TEAM
LYRICS : MARC TATCHAPON, PORTRAIT
MELODY : MARC TATCHAPON, THE TOYS
ARRANGE : CHODCHAPAK PHOLTHANACHOD
DIGITAL EDITOR : CHODCHAPAK PHOLTHANACHOD, KUNE [THE KASTLE]
MIXED, EDITED & MASTERED : DANUPHOP KAMOL

   

This wasn’t bad, until it got to the broken English lines :/ I think I complained about his English in his last single too. Can’t these artists get people to proof-read their lyrics?

Title: ยังคิดถึง / Yung Kit Teung (I Still Miss You)
English Title: “Same”
Artist: Marc Tatchapon
Album: [Single]
Year: 2017

เธอ เธอคงไม่รู้ ว่าคนอย่างฉันนั้นเคย
Tur tur kong mai roo wah kon yahng chun nun koey
You, you probably don’t know that someone like me could have ever
ได้รักเธอแค่ไหน เมื่อก่อนนี้
Dai ruk tur kae nai meua gaun nee
Loved you so much before this

แต่วันหนึ่ง เมื่อเธอเดินไป
Dtae wun neung meua tur dern bpai
But one day, when you walked away
ปล่อยให้ฉันเคว้งคว้าง เดียวดาย
Bploy hai chun kweng kwahng diao dai
Leaving me drifting alone
รอเธอ อยุ่ตรงนี้
Ror tur yoo dtrong nee
Waiting for you right here

วันเวลาผ่านไปนานเท่าไหร่
Wun welah pahn bpai nahn tao rai
However much time passes by
เหมือนใจฉันยังไม่เปลี่ยน
Meuan jai chun yung mai bplian
It’s like my heart still hasn’t changed
แค่ยังอยากรุ้ว่าเธอจะเป็นอะไรไหม
Kae yung yahk roo wah tur ja bpen arai mai
I still just want to know if you’ll be okay?

(*) เธอยังเป็นอย่างเดิมอยุ่หรือเปล่า
Tur yung bpen yahng derm yoo reu bplao
Are you still the same?
ยังคิดถึงกันหรือเปล่า
Yung kit teung gun reu bplao
Do you still think of me?
เหมือนวันเก่าๆนั้น ใครคนนั้นดูแลเธอดีไหม
Meuan wun gao gao nun krai kon nun doo lae tur dee mai
Is someone taking good care of you like the old days?
หากวันไหนเธอไม่สบายจะทำอย่างไร
Hahk wun nai tur mai sabai ja tum yahng rai
If some day you’re sick, what will you do?
กลับมาได้ไหม จะนานสักแค่ไหน ฉันรอ
Glup mah dai mai ja nahn suk kae nai chun ror
Please come back, no matter how long it’ll be, I’ll wait

You just little girl that I never thought I should gave my love
You’re just a little girl whom I never thought I should give my love to
แค่อยากให้เธอได้รู้ว่าทั้งชีวิตของฉันนั้นคิดถึงเธอเท่าไหร่ ไม่อาจเปิดเผยไป
Kae yahk hai tur dai roo wah tung cheewit kaung chun nun kit teung tur tao rai mai aht bpert poey bpai
I just want to let you know how much I’ve thought of you my entire life, but I shouldn’t reveal it

Spent my time with you baby just want you know just listen girl
I spent my time with you, baby, I just want you to know, just listen, girl
ขยับเข้ามาใกล้ๆ จะบอกถึงความในใจ
Kayup kao mah glai glai ja bauk teung kwahm nai jai
Come a little closer, I’ll tell you about the things in my heart

Don’t you know how long I’ve waited someone like you,
Don’t you know how long I’ve waited for someone like you?
just want you want me too girl..
I just want you to want me too, girl

(*,*)

จะนานสักแค่ไหน กลับมาได้ไหม
Ja nahn suk kae nai glup mah dai mai
However long it’ll be, please come back

   

LYRICS / MELODY / ARRANGER : THE TOYS

   

Not a bad debut single for this indie singer, but nothing extraordinary or particularly unique music-wise, and the lyrics are your every-day “I still miss you, wherever you are” lyrics. And I wish there wasn’t so much English when his English is broken and accent a little thick. But not many artists have a mind-blowing debut, so I’ll wait to hear more from him before I pass judgement. 🙂