Kat Rattikarn

All posts tagged Kat Rattikarn

Title: ก้อนหินสิ้นใจ / Gaun Hin Sin Jai (Dead Rock)
Artist: Kat Rattikarn
Album: [Single]
Year: 2011

ดีกับเธอมาแสนนาน คิดว่าสักวันฉันคงจะเปลี่ยน เปลี่ยนให้ใจเธอยอมเห็นใจฉัน
Dee gup tur mah saen nahn kit wah suk wun chun kong ja bplian bplain hai jai tur yaum hen jai chun
I’ve been good to you for so long, I thought that some day I’d change, change your heart and get you to have sympathy for me
เหมือนก้อนหินที่แสนทน ถึงเจอกับลมและฝนไม่หวั่น เธอเย็นชากันเพียงนั้น ไม่เป็นไร
Meuan gaun hin tee saen ton teung jru gup lom lae fon mai wun tur yen chah gun piang nun mai bpen rai
I’m like an enduring rock; even though I face wind and rain, I’m unshaken, you’re only stoic, but that’s okay

(*) แต่แล้วทุกสิ่งก็ฟ้องทุกอย่าง ว่าเกินกำลังสู้ไหว ก้อนหินอย่างฉัน ถึงวันต้องแตกสลาย
Dtae laeo took sing gor faung took yahng wah gern gumlung soo wai gaun hin yahng chun teung wun dtaung dtaek salai
But now everything is an indication that it’s more than I can fight, a rock like me has reached its breaking point

(**) เปลี่ยนใจคนไม่รักกัน เป็นแค่ฝันที่เลือนราง ฉันทุ่มเททุกอย่าง เธอก็ทิ้งขว้างไป
Bplian jai kon mai ruk gun bpen kae fun tee leuan rahng chun toom tay took yahng tur gor ting kwahng bpai
Changing the heart of someone who doesn’t love you is only a vague dream, I devoted everything, but you threw it away

แค่เศษคำว่ารักกัน คงอีกนานและแสนไกล ให้ก้อนหินสิ้นใจ ฉันก็คงไม่ได้ยิน
Kae set kum wah ruk gun kong eek nahn lae saen glai hai gaun hin sin jai chun gor kong mai dai yin
Just a fraction of your love is still too far away for this dead rock to hear

ทนจนใครก็ข้องใจ ว่าเพราะอะไรถึงทนเธออยู่ มีคนเดียวที่รับรู้คือฉัน
Ton jon krai gor kaung jai wah pror arai teung ton tur yoo mee kon diao tee rup roo keu chun
I’ve put up with skeptical people asking why I put up with you, but the only person who knows is me
ยอมเอาใจไปซื้อใจ คิดว่าอะไรต้องดีสักวัน ทนจะทนเพื่อวันนั้น ไม่เป็นไร
Yaum ao jai bpai seu jai kit wah arai dtaung dee suk wun ton ja ton peua wun nun mai bpen rai
I’m willing to pamper you to buy your heart, I think that everything has to get better some day, I’ll endure this for that day, it’s okay

(*,**,**,**)

   
คำร้อง : สุทธิพงษ์ สมบัติจินดา ทำนอง : ต้องกับป๋อม คาราเมล เรียบเรียง : สิทธิพร สิงห์ไทยสงค์

Title: ไว้อาลัยสายลม / Wai Alai Sai Lom (Mourning the Wind)
Artist: Kat Rattikarn (แคท รัตกาล อาร์ สยาม)
Album: [Single]
Year: 2012

เหมือนเคยอยู่ตรงนี้ เหมือนเคยมีวันนั้น
Meuan koey yoo dtrong nee meuan koey mee wun nun
Like when you used to be right here, like when we used to have those days
วันที่จูงมือกันด้วยความเข้าใจ
Wun tee joong meu gun duay kwahm kao jai
The days that we held hands with understanding
แล้วแค่เพียงไม่นาน มันก็ลบเลือนหาย
Laeo kae piang mai nahn mun gor lop leuan hai
But in a short time, it was erased
ดังไม่เคยพบเจอ
Dung mai koey pob jur
Like we never met

เหลือเพียงแค่คนเหงา และเงาแห่งความหลัง
Leua piang kae kon ngao lae ngao haeng kwahm lung
All that’s left is a lonely person and the shadows of the past
กอดคำรักที่เคยได้ฟังจากเธอ
Gaut kum ruk tee koey dai fung jahk tur
I embrace the words of love that I used to hear from you
เหมือนทุกสิ่งสวยงาม เป็นเพียงความพร่ำเพ้อ
Meuan took sing suay ngahm bpen piang kwahm prum pur
Like everything is beautiful, it’s only a delusion
เธอนั้นไร้ตัวตน
Tur nun rai dtua dton
You don’t exist

(*) น้ำตาที่รินไหลมา จากแววตาทุกข์ทน
Num dtah tee rin lai mah jahk waew dtah took ton
The tears that flow from my suffering expression
บอกให้รู้ว่าคนหนึ่งคนช้ำใจ
Bauk hai roo wah kon neung kon chum jai
Lets you know that one person is hurting
เจ็บปวดนักความรักเธอเป็นดั่งลม
Jep bpuat nuk kwahm ruk tur bpen dung lom
It hurts so much, your love is like the wind
ผ่านมาพอให้ชมแล้วพัดผ่านไป
Pahn mah por hai chom laeo put pahn bpai
Passing by enough to admire, then blowing away
ต่อให้รักหนักหนา ก็คว้าไม่ได้
Dtor hai ruk nuk nah gor kwah mai dai
Even though I love you so much, I can’t reach for you
ทำได้เพียงแค่นอนร้องไห้
Tum dai piang kae naun raung hai
All I can do is cry myself to sleep
ไว้อาลัยให้ลม
Wai alai hai lom
Mourning to the wind

วูบเดียวให้เย็นผิว พริบตากลับปลิวหาย
Woop diao hai yen piew prip dtah glup bpliew hai
In one moment, it’s cool on my skin, and in the blink of an eye, it blows away
ฝากร่องรอยในใจแค่ความขื่นขม
Fahk raung roy nai jai kae kwahm keun kom
Leaving me with just a scratch of bitterness in my heart
ว่าครั้งหนึ่งร่างกาย เคยได้สัมผัสลม
Wah krung neung rahng gai koey dai sumput lom
That at one time, my body once touched the wind
ลมที่ไร้ตัวตน
Lom tee rai dtua dton
The invisible wind

(*,*)

   
คำร้อง : สุทธิพงษ์ สมบัติจินดา
ทำนอง : ต๋อง + ป๋อม คาราเมล เรียบเรียง :สิทธิพร สิงห์ไทยสงค์

Title: ปฏิญาณรัก / Pbadtiyahn Ruk (Vow of Love)
Artist: Got Jakrapun and Kat Rattikarn
Album: OST หงส์ฟ้ากับสมหวัง / Hong Fah Gup Som Wung
Year: 2001

Is it too late to love each other
If I told you I loved you today?
Words are so frivolous
Are you sure?
When will you start lamenting?

Is it not touching enough if I reveal the things inside?
If heaven and earth collapse, I’m only certain of the love of my heart
You sure like to talk sweet words
I’m afraid pretty soon the sugar will be tears

(*) Go ahead, scoop my heart out and take a look
It’s up to your heart’s desire
Gosh, I just want a promise
Some reassuring words that you’ll have just one love is enough

(**) Is it too little what you’re asking of me?
That’s all I want
That’s not hard at all
Oh, love me
Don’t worry, don’t wait
The two of us will ask for a vow of love forever

(*,**)

Title: นครลำปาง เมืองแห่งความสุข / Nakorn Lampang Meuang Haneg Kwahm Sook (Lampang, City of Happiness)
Artist: Kat Rattikarn
Album: Song for Lampang tourism
Year: ??

(*) Lampang is so happy
The warmth of love floats to fill the sky
Whichever way I look, there’s people smiling
It’s so cheerful in Lampang

(**) Going out in a horse-drawn carriage, clop clop
The clop clop is pleasant to the ear
The happier you get, the more you’ll visit
Happiness blossoms and will never fade

(***) Lampang Khelangnakorn
Happiness is all the time
There will never be a day that it fades away
There will be you and me
Always good friends
Happiness overflows from my heart and will never fade
Lampang, city of happiness

(****) The nourishing river is our mother
For 1,300 years
The temples are beautiful to look at
I want to take you to Lampang to be happy

(***,*,**,***,****,***)

Title: นิยายรักขาดตอน / Niyai Ruk Kaht Dtaun (Cancelled Love Fairy Tale)
Artist: Kat Rattikarn
Album: นิยายรัก / Niyai Ruk (Love Fairy Tale)
Year: 2006

คิด ดูให้ดี คิด ดีๆ อีกที รัก ที่เราเคยมี
Kit doo hai dee kit dee dee eek tee ruk tee rao koey mee
Think about it, really reconsider the love that we once had
เป็นเพียงเมื่อวาน วาด วิมานในฝัน
Bpen piang meua wahn waht wimahn nai fun
Only yesterday we were drawing paradise in our dreams
รัก เราคงผูกพัน เริ่ม คิดกันเมื่อวัน
Ruk rao kong pook pun rerm kit gun muea wun
Our love was a connection, we started to feel it when
ที่เราแรกเจอ จากวันนั้น วันที่เธอ
Tee rao raek jur
We first met

(*) จากวันนั้น วันที่เธอ
Tee rao raek jur jahk wun nun wunt ee tur
We first met, from then on, the day that you
เคยบอกรักฉัน ช่างเสกสรร
Koey bauk ruk chun chahng sek sun
Once told me you loved me, it was so magical
ป้อนคำหวาน ให้ฉันพร่ำเพ้อ
Bpaun kum wahn hai chun prum pur
Feeding me sweet words, making me delirious
มาวันนี้ เธอหายไป ทิ้งฉันให้ ฝันใฝ่ละเมอ
Mah wun nee tur hai bpai ting chun hai fun fai la mur
Come today, you disappeared, leaving me in my daydreams
เฝ้าคอยเธอ เธอหนอเธอ ไม่เจอแม้ เงา
Fao koy tur tur nor tur mai jur mae ngao
Waiting for you, oh, you, I haven’t found even your shadow

(**) ขอวิงวอน ขอพรพระ ทุกๆองค์
Kor wing waung kor paun pra took took ong
I want to beg for the blessings from every Buddha
ช่วยจงดล ฉันพ้น รักเขาเศร้า ทรวง
Chuay jong kon chun pon ruk kao sao suang
Please help me get over his sad love
รักครั้งก่อน จบแล้ว เหลือเพียงซาก รักลวง
Ruk krung gaun jop laeo leua piang sahk ruk luang
The love of before has ended, all that’s left is a carcass of deceitful love
รักที่หวง หวนกลายเป็นเพียงครั้ง ก่อน
Ruk tee huang huan glai bpen piang krung gaun
The love I was possessive of has become just thing of the past

(***) ไว้ฟังกัน ก่อนนอน นิยายรักขาดตอน
Wai fung gun gaun naun niyai ruk kaht dtaun
I listen before sleeping to the cancelled love fairy tale
ฉันก็เพียงแค่วอนให้เธอต่อเติม
Chun gor piang kae waun hai tur dtor dterm
I’m just begging for you to add to it
คิด ดูให้ดี คิด ดีๆ อีกที คิดถึงรัก ที่มี
Kit doo hai dee kit dee dee eek tee kit teung ruk tee mee
Think about it, really reconsider again, thinking about the love we had
แค่เพียงเมื่อวาน
Kae piang meua wahn
Just yesterday

(*,**,***)

คิดถึงรัก ที่มี แค่เพียงเมื่อ วาน
Kit teung ruk tee mee kae piang meua wahn
Thinking of the love we had just yesterday

ก้อนหินสิ้นใจ / Gaun Hin Sin Jai (Dead Rock)
นครลำปาง เมืองแห่งความสุข / Nakorn Lampang Meuang Haneg Kwahm Sook (Lampang, City of Happiness)
นิยายรักขาดตอน / Niyai Ruk Kaht Dtaun (Cancelled Love Fairy Tale)
ปฏิญาณรัก / Pbadtiyahn Ruk (Vow of Love) [With Got Jakrapun]
ไว้อาลัยสายลม / Wai Alai Sai Lom (Mourning the Wind)

   
All songs tagged Kat Rattikarn