Goh-M Buddha Bless

All posts tagged Goh-M Buddha Bless

Title: สู่ความว่างเปล่า / Soo Kwahm Wahng Bplao (Towards Emptiness)
Artist: Goh-M
Album: [Single]
Year: 2018

(*) เหมือนมันก็เพิ่งผ่านความเจ็บปวดที่มันยาวนาน
Meuan mun gor perng pahn kwahm jep bpuat tee mun yao nahn
It’s like I’m just getting through the pain that lasted for so long
วนๆเวียนๆอยู่กับอดีตในกาลเวลานั้น
Won won wian wian yoo gup adeet nai gahn welah nun
Circulating with the past in that time
เมื่อความต้องการเดินจากอะไรๆในบางอย่างมีให้เลือกได้ไม่กี่ทาง
Meua kwahm dtaung gahn dern jahk arai arai nai bahng yahng mee hai leuak dai mai gee tahng
When my desires left, there’s not many things for me to choose from

(**) มันคงจะดีถ้าหากว่ามีที่ใดที่พอทำให้ฉัน
Mun kong ja dee tah hahk wah mee tee dai tee por tum hai chun
It would be nice if there was any place that would make me
ได้เรียนได้รู้และเข้าใจในความหมายมัน..ที่ผ่านมา
Dai rian dai roo lae kao jai nai wkahm mai mun tee pahn mah
Learn and understand the meaning of the past

(***) ห้ามใจ ไม่ให้เผลอถึงเธออยู่ทุกครา
Hahm jai mai hai plur teung tur yoo took krah
I forbid myself and don’t let me carelessly arrive at you every time
หลบหลีกหนีความจริงทุกเรื่องราว
Lop leek nee kwahm jing took reuang rao
Avoiding and escaping every truth
เลือกไม่รับรู้มุ่งสู่ความว่างเปล่า
Leuak mai rup roo moong soo kwahm wahng bplao
Choosing not to acknowledge it and aiming for emptiness
แต่ก็ยังเจอ หลับตาแล้วยังเจอ ยังคงละเมอถึงเธออยู่
Dtae gor yung jur lup dtah laeo yung jur yung kong lamur teung tur yoo
But I still find you, I close my eyes and still see you, I still daydream about you

(***,*,**,***,***)

สวัสดีชาวโลก Aka นายนะ
Sawutdee chao lohk aka naina
Hello, world, aka Naina
มา Featuring โก๋เอ็ม
Mah featuring Goh M
Come featuring Goh M

อยากขว้างๆ เธอให้มันกระจายออกไป
Yahk kwahng kwahng tur hai mun grajai auk bpai
I want to scatter you about
เพราะเธอเหมือนเสาเข็มที่มันกำลังตอกใจ
Pror tur meuan sao kem tee mun gumlung dtauk jai
Because you’re like a concrete pile that’s been pounded into my heart
ผมมันคนเดียวและไม่เคยคิดกอดใคร
Pom mun kon diao lae mai koey kit gaut krai
I’m one person, and I never imagine hugging anyone
เพราะภาวะของหัวใจมันไม่ค่อยปลอดภัย
Pror pahwa kaung hua jai mun mai koy bplaut pai
Because the condition of my heart isn’t very safe

เรื่องเธอบาดใจละลายไปเหมือนแผลเชือด
Reuang tur baht jai lalai bpai meuan plae cheuat
You slice my heart like a cut
กระจายเข้าสมองและสนองเข้าน้ำเลือด
Grajai kao samaung lae sanaung kao num leuat
Spreading to my brain and in through my blood
เหมือนตอนเสพติดที่มันกำลังฝังแพร่
Meuan dtaun sepdtit tee mun gumlung fung prae
Like a buried addiction
ผมทนรับความบาดเจ็บเพราะผมไม่มีทางเลือกที่
Pom ton rup kwahm baht jep pror pom mai mee tahng leuak tee
I endure the pain because I don’t have a choice

(*,**,***,***)

   

Lyrics by กิตติพงษ์ คำศาตร์
Composed กิตติพงษ์ คำศาตร์
Arranged by พงษ์พันธ์ พลสิทธิ์
Produced by พงษ์พันธ์ พลสิทธิ์, กิตติพงษ์ คำศาตร์
Vocal by กิตติพงษ์ คำศาตร์
Guitar by พงษ์พันธ์ พลสิทธิ์
Bass by พงษพันธ์ พลสิทธิ์
Drum by พรวิทย์ โสนุตมางค์
Key board by พงษ์พันธ์ พลสิทธิ์
Mixed by พงษ์พันธ์ พลสิทธิ์
Edited by พงษ์พันธ์ พลสิทธิ์
Mastering by พงศศรัณย์ พุ่มทิพย์
Chorus by เหมือนแพร พานะบุตร
Rap Lyrics by นายนะ
Recorded at สังกะสี Studio

   

Such a different style my boy Goh M is experimenting with, but it really suits him~ His voice works so well with this genre, and his lyrics, though short, are always so deep and thought-provoking. I’ll miss him in Buddha Bless, but happy to support him in his solo venture~ ^^

Title: 811
Artist: Goh-M (Buddha Bless)
Album: [Single]
Year: 2018

สุดขีดของอันตราย คือความตายที่มาอย่างเยือกเย็น
Soot keet kaung undtarai keu kwahm dtai tee mah yahng yeuak yen
The extreme end of danger is death that comes in a cold, dark way
สุดขีดของความเดียวดาย ที่มองด้วยตาไม่เห็น
Soot keeut kaung kwahm diao dai tee maung duay dtah mai hen
It’s the extreme end of loneliness that we can’t see with our eyes

เมื่อความต้องการร่างกาย ฉันมีเกินความจำเป็น
Meua kwahm dtaung gahn rahng gai chun mee gern kwahm jum bpen
When it comes to physical necessities, I have more than I need
เลือกได้ก็คง ไม่เลือกจะเป็น
Leuak dai gor kong mai leuak ja bpen
I can choose, but I didn’t choose to be

มีชีวิต มีความคิด มีจิตใจ รับรู้อะไรเหมือนกับเรา
Mee cheewit mee kwahm kit mee jit jai rup roo arai meuan gup rao
To be alive, to have thoughts, to have a heart, to be self-aware
มีชีวิต มีความคิด มีจิตใจ รับรู้อะไรเหมือนกับเรา
Mee cheewit mee kwahm kit mee jit jai rup roo arai meuan gup rao
To be alive, to have thoughts, to have a heart, to be self-aware

   

เนื้อร้อง : กิตติพงษ์ คำสาตร์
ทํานอง : กิตติพงษ์ คำสาตร์
เรียบเรียง : พงษ์พันธ์ พลสิทธิ์

   

I have to give my boy love, of course. His solo ventures are quite different from the dancehall/hiphop styles of Buddha Bless, but his lyrics are always short but thought-provoking, and as he’s always been very artsy, the music video is very visually interesting in a strange way and fits with the cerebral feeling of the song~

Title: ไม่เข้ากับหน้า / Mai Kao Gup Nah (I Don’t Match Your Face)
Artist: Goh-M Buddha Bless ft. Mit Cairotera
Album: [Single]
Year: 2014

อยากจะเดินเข้าไปใกล้ๆ แต่หัวใจไม่กล้าขนาดนั้น
Yahk ja dern kao bpai glai glai dtae hua jai mai glah kanaht nun
I want to get close to you, but my heart isn’t that brave
ได้แต่มองด้วยสายตาที่สิ้นหวัง ของคนที่ไม่เหลือใคร
Dai dtae maung duay sai dtah tee sin wung kaun gkon tee mai leua krai
I can only look through hopeless eyes of a person who doesn’t have anyone left

(*) เพียงจะภาวนาให้เธอย้อนมา กลับมาหาฉันได้ไหม
Piang ja pahwanah hai tur yaun mah glup mah hah chun dai mai
I can only pray that you’ll turn around and come back for me
ได้แต่คิดในใจ ไม่อาจพูดออกไป เก็บเอาไว้ในใจเท่านั้น
Dai dtae kit nai jai mai aht poot auk bpai gep ao wai nai jai tao nun
I can only think in my heart, I won’t say it out lout, only keeping it inside

(**) เพราะอยากทำให้เธอรู้ความใน
Pror yahk tum hai tur roo kwahm nai
Because I want you to know the things inside
หัวใจยังมีแต่เธอทุกวัน
Hua jai yung mee dtae tur took wun
My heart still has only you every day
ยังคงรักแต่เธอ และยังคิดถึงเพียงแต่เธอ
Yung kong ruk dtae tur lae yun gkit teung piang dtae tur
I still love only you and still miss only you
ยังฝันถึงวันที่เราอยู่ด้วยกัน
Yung fun teung wun tee rao yoo duay gun
I still dream about the days we were together
และอยากทำให้เธอเห็นว่าไม่มีใคร
Lae ahk tum hai tur hen wah mai mee krai
And I want to make you see that I don’t have anyone
จะมาแทนที่เธอได้ทั้งนั้น
Ja mah taen tee tur dai tung nun
Who can replace you at all
อยู่ลำพังแค่คนเดียวใช้ชีวิตแค่คนเดียว
Yoo gumpung kae kon diao chai cheewit kae kon diao
I live alone, all by myself, spending my life all by myself
เพราะเธอคนนี้ที่เป็นคนสำคัญ แต่ไม่กล้าบอกให้ได้ยิน
Pror tur kon nee tee bpen kon sumkun dtae mai glah bauk hai dai yin
Because you’re my important person, but I’m not brave enough to tell you

ในใจมันยังคงมีเธอ หัวใจแทบละลายตั้งแต่ไม่ได้เจอ
Nai jai mun yung kong mee tur hua jai taen lalai dtung dtae mai dai jur
In my heart, I still have you, my heart nearly melted since I haven’t been able to see you
เปลี่ยนไปฉันมันเป็นคนละคน หมดความมั่นใจบางทีก็เกินจะทน
Bplian bpai chun mun bpen kon mot kwahm mun jai bahng tee gor gern ja ton
I’ve changed, I’m like every other person, I’m out of certainty, sometimes it’s too much to bear
นาฬิกาบอกเวลาและวังเวง ดึกดื่นค่ำคืนอยู่กับน้ำตาของตัวเอง
Nahligah bauk welah lae wung weng deuk deun kum keun yoo gup num dtah kaung dtua eng
The clock tells me the time and I’m lonely, in the middle of the night, I’m here with my own tears
ไม่มีเลยที่สักคนที่จะเข้าใจ เมื่อคิดถึงเธอทุกๆครั้งยิ่งเสียดาย
Mai mee loey tee suk kon tee ja kao jai meua kit teung tur took took krung ying sia dai
I don’t have anyone who will understand, when I think of you every time, the more I regret it

(*,**,*,**)