Ford Sobchai

All posts tagged Ford Sobchai

Title: นิรันดร์ / Nirun (Eternally)
Artist: Ford Sobchai (ฟอร์ด สบชัย)
Album: My One
Year: 2003

แต่ละวัน ผ่านพ้นไป
Dtae la wun pahn pon bpai
I pass each day
ด้วยดวงใจที่หมองหม่น
Duay duang jai tee maung mon
With a gloomy heart
หากเธอมี ดวงตาที่ค้นหาใครซักคน
Hahk tur mee duang dtah tee kon hah krai suk kon
If you had eyes that were searching for someone
คอยรับฟัง คลื่นพายุ
Koy rup fung kleun pahyoo
Listening to the waves of the storm
ผ่านพ้นไป คลื่นสลายไม่เหลือฝั่ง
Pahn pon bpai kleun salai mai leua fung
Pass by, the waves disintegrating the bank
จบลงแล้ว ความทุกข์ที่ประดังจบสิ้นไป
Jop long laeo kwahm took tee bpradung jop sin bpai
It’s over, the rush of suffering is over

ยังคงเหลือแค่เพียงความเงียบเหงา
Yung kong leua kae piang kwahm ngiap ngao
All that’s left is only loneliness
มืดและเหน็บหนาว
Meut lae nep nao
However dark, cold
อ้างว้างเพียงใด
Ahng wahng piang dai
And empty it is
เพียงเธอได้รู้
Piang tur dai roo
Just know that
ฉันยืนอยู่ต่อไป เพื่อเธอ
Chun yeun yoo dtor bpai peua tur
I’m still standing for you

(*) ยังมีชีวิต แม้ใจแหลกสลาย
Yung mee cheewit mae jai laek salai
I’m still alive, even though my heart is destroyed
แต่หากมีวันไหน ที่เราได้พบเจอ
Dtae hahk mee wun nai tee rao dai pob jur
But if there’s ever a day that we can meet
ดวงใจดวงนี้มั่นคง
Duang jai duang nee mun kong
This heart is certain
และยังเป็นของเธอ
Lae yung bpen kaung tur
And I’m still yours
นิรันดร์
Nirun
Eternally

ไม่ว่าเธออยู่หนใด
Mai wah tur yoo hon dai
No matter where you are
แค่เพียงกายถูกขวางกั้น
Kae piang gai took kwahng gun
Just our bodies are blocked off
แต่ความรัก เปี่ยมล้นทุกคืนวัน เธอรู้ดี
Dtae kwahm ruk bpiam lon took keun wun tur roo dee
But my love is full every day and night, you know full well
ในวันนี้มีเพียงความเงียบเหงา
Nai wun nee mee piang kwahm ngiap ngao
Today there’s only loneliness
เจ็บและปวดร้าวอ้างว้างเพียงใด
Jep lae bpuat rao ahng wahng piang dai
However painful and empty it is
เพียงเธอได้รู้
Piang tur dai roo
Just know that
ฉันยืนอยู่ต่อไป เพื่อเธอ
Chun yeun yoo dtor bpai peua tur
I’m still standing for you

(*,*,*)

Title: เป็นของเธอคนเดียว / Bpen Kaung Tur Kon Diao (Belonging to You Alone)
Artist: Ford Sobchai (สบชัย ไกรยูรเสน)
Album: OST เลือดมังกร ตอน แรด / Leuat Mungkorn Dtaun Raet
Year: 2015

เหตุผลของหัวใจ ไม่มีใครหยั่งรู้ ไม่เคยถามมันดู ว่าฉันทำไมต้องรักเพียงเธอ
Het pon kaung hua jai mai mee krau yung roo mai koey tahm mun doo wah chun tummai dtaung ruk piang tur
The reason of my heart is that it didn’t have anyone to enlighten it, it never asked why I have to love only you

(*) เนิ่นนานสักเท่าไร ก็มีแต่เธอเสมอ ก็มันรักแต่เธอจนรักคนอื่นไม่เป็น
Nern nahn suk tao rai gor mee dtae tur samur gor mun ruk dtae tur jon ruk kon eun mai bpen
However long it’s been, I’ve always had only you, I’ve loved only you until I don’t know how to love anyone else

(**) เกิดมาเพื่อมีเธอคนเดียว หัวใจเป็นของเธอคนเดียว เธอเป็นคนเข้ามาเติมรักที่หายไป
Gert mah peua mee tur kon diao hua jai bpen kaung tur kon diao tur bpen kon kao mah dterm ruk tee hai bpai
I was born to have you alone, my heart belongs to you alone, you showed up and filled the love I was missing
จากที่มันไม่เหลือใคร ก็เป็นเหมือนคนใหม่ จะขอเป็นของเธอตลอดไป
Jahk tee mun mai mee leua krai gor bpen meuan kon mai ja kor bpen kaung tur dtalaut bpai
From not having anyone left, it’s like I’m a new person, I want to be yours forever
(จากที่ไม่เหลือใคร เธอมาทำให้ฉันเข้าใจ ว่ารักที่แท้จริงเป็นอย่างไร)
(Jahk tee mai leua krai tur mah tum hai chun kao jai wah ruk tee tae jing bpen yahng rai)
(From not having anyone left, you made me understand how true love really is)

ไม่เคยหันมองใคร ทำไมก็ไม่รู้ อาจเป็นเพราะรู้อยู่ ว่าไม่มีใครจะดีเพียงเธอ
Mai koey hun maung krai tummai gor mai roo aht bpen pror roo yoo wah mai mee krai ja dee piang tur
I never turn and look at anyone else, I don’t know why, it might be because I know that no one is good; only you

(*,**,**)

   
คำร้อง ณรงค์วิทย์ เตชะธนะวัฒน์
ทำนอง/เรียบเรียง จักรกฤษณ์ มัฆนาโส

Title: หยุดตรงนี้ที่เธอ / Yoot Dtrong Nee Tee Tur (Stop Right Here At You)
Artist: Ford Sobchai
Album: All My Love
Year: 1999

กี่คราวที่ความรัก ต้องลงเอยด้วยน้ำตา
Gee krao tee kwahm ruk dtaung long oey duay num dtah
There have been many times that love had to collapse with tears
กี่คราวที่ล้าจนไม่อยากมีใคร
Gee krao tee lah jon mai yahk mee krai
Many times that I’ve been so exhausted, I didn’t want anyone
กี่ครั้งที่เสาะหา ผ่านมาแล้วก็เลยไป
Gee krung tee sor hah pahn mah laeo gor loey bpai
Many times that I’ve searched, and it has come and go
ไม่มีใครที่เหมือนเธอ
Mai mee krai tee meuan tur
There’s no one like you

(*) เปรียบเธอดังจุดหมาย สุดท้ายของนักเดินทาง
Bpriap tur dung joot mai soot tai kaung nuk dern tahng
I compare you to my goal, the end of my travelling
เมื่อเจอเธอแล้วก็ไม่อยากเจอใคร
Meua jur tur laeo gor mai yahk jur krai
Now that I’ve met you, I don’t want to meet anyone else
ไม่มีใครอีกแล้ว ที่มีความรักจริงใจ
Mai mee krai eek laeo tee mee kwahm ruk jing jai
There will be no one anymore who has a love as sincere
เท่ากับเธอที่ให้ฉัน
Tao gup tur tee hai chun
As the love you gave me

(**) หยุดตรงนี้ที่เธอ ไม่ไปใกลแล้วใจ
Yoot dtrong nee tee tur mai bpai glai laeo jai
I’ll stop right here at you, I won’t go far
จะหยุดทั้งใจไว้ที่เธอ
Ja yoot tung jai wai tee tur
I’ll stop my whole heart at you
หยุดตรงนี้ที่เธอ เพราะเธอที่ฉันเจอ
Yoot dtrong nee tee tur pror tur tee chun jur
Stop right here at you, because, after finding you,
คือคนที่รักฉันหมดใจ
Keu kon tee ruk chun mot jai
You’re the person I love with all my heart

เปียกปอนกับลมฝน ฝ่าลมพายุมากมาย
Bpiak bpaun gup lom fon fah lom pahyoo mahk mai
Soaked from the wind and rain, braving the many storms
ก็เดินมาไกลจนแทบหมดกำลัง
Gor dern mah glai jon taep mot gumlung
I walked so far, I nearly ran out of spirit
ไม่เคยจะคาดคิด ว่าคนที่สิ้นหนทาง
Mai koey ja kaht kit wah kon tee sin hon tahng
Never expecting that the person at the finish line
จะได้พบรักเช่นเธอ
Ja dai pob ruk chen tur
Could be a love like you

(*,**)

อยากจะขอบคุณฟ้า ที่ให้เรารักกัน
Yahk ja kaup koon fah tee hai rao ruk gun
I want to thank heaven for letting us love each other
และให้ฉันได้พบเธอ
Lae hai chun dai pob tur
And letting us meet

ไม่มีใครอีกแล้ว ที่มีความรักจริงใจ
Mai mee krai eek laeo tee mee kwahm ruk jing jai
There will be no one anymore who has a love as sincere
เท่ากับเธอที่ให้ฉัน
Tao gup tur tee hai chun
As the love you gave me

(**)
จะหยุดใจไว้ ให้กับเธอ
Ja yoot jai wai hai gup tur
I’ll stop my heart to give to you