Fiat Pattadon

All posts tagged Fiat Pattadon

Title: เข้าใจใช่ไหม / Kao Jai Chai Mai (You Understand, Right?)
Artist: Fiat Pattadon (เฟียต พัทธดนย์)
Album: OST Our Skyy
Year: 2018

รู้ไหมทุกครั้ง ตอนที่เธอมองสบตา
Roo mai took krung dtaun tee tur maung sop dtah
Do you know that every time you look into my eyes
เธอรู้ไหม ฉันคอยจะเปิดใจ
Tur roo mai chun koy ja bpert jai
Do you know that I start to open my heart?
มีคำคำนึง ในสายตาที่ส่งไป
Mee kum kum neung nai sai dtah tee song bpai
There’s one word in my gaze that I’m sending to you
ให้เธอได้อ่านอยู่ทุกวัน
Hai tur dai ahn yoo took wun
For you to read every day

(*) ทุกที่ ที่เธอไป ก็คอยไปเฝ้ารอ
Took tee tee tur bpai gor koy bapi fao ror
Every time that you go, I keep waiting
ทุกครั้งเธอเดินผ่าน ก็คงเห็น
Took krung tur dern pahn gor kong hen
Every time you walk past, I see you
ฉันรู้ ที่ฉันทำ บอกเธอได้ชัดเจน
Chun roo tee chun tum bauk tur dai chut jen
I know that what I do could clearly tell you
แต่ดูเธอทำเป็นไม่รู้
Dtae doo tur tum bpen mai roo
But you seem to act like you don’t know

(**) เข้าใจใช่ไหม ที่ฉันทำเพราะอะไร
Kao jai chai mai tee chun tum pror arai
You understand why I’m acting like this?
และเพราะใคร อยากรู้บ้างว่าเธอคิดยังไง
Lae pror krai yahk roo bahng wah tur kit yung ngai
And because of whom, right? I want to know how you feel
เข้าใจบ้างไหม เพราะฉันทำทุกทุกอย่าง
Kao jai bahng mai pror chun tum took took ayhng
Do you understand? Because I do everything
จากหัวใจ รู้ไหมว่ามีใครที่รักเธอ
Jahk hua jai roo mai wah mee krai tee ruk tur
From my heart, do you know that there’s someone who loves you?

ทั้งทั้งที่รู้ ใครเขาคิดกันอย่างไร
Tung tung tee roo krai kao kit gun yahng rai
Even though I know what everyone else thinks
ที่ฉันเฝ้ามองเธออย่างนี้
Tee chun fao maung tur yahng nee
About me staring at you like this
ตามใจตัวเอง จนเหมือนมันดูไม่ดี
Dtahm jai dtua eng jon meuan mun doo mai dee
Following my own heart until it seems bad
รู้ดีแต่อยากให้รู้ใจ
Roo dee dtae yahk hai roo jai
I know full well, but I want you to know my heart

(*,**,**)

เข้าใจบ้างไหม เพราะฉันทำทุกทุกอย่าง จากหัวใจ
Kao jai bahng mai pror chun tum took took yahng jahk hua jai
Do you understand? Because I do everything from my heart
รู้ไหมว่ามีใครที่รักเธอ
Roo mai wah mee krai tee ruk tur
Do you know that there’s someone who loves you?

   

คำร้อง : 10 april
ทำนอง: สุวัธชัย สุทธิรัตน์
เรียบเรียง : bellsnowbear

Title: สู้ซ่า / Soo Sah (Fighting!)
Artist:Sing Harit, Fiat Pattadon, and Phuwin Tangsakyuen (ซิง หฤษฏ์, เฟียต พัทธดนย์, ภูวินทร์ ตั้งศักดิ์ยืน)
Album: OST อาตี๋ของผม / Ah Dtee Kaung Pom
Year: 2018

จะชอบไม่ชอบ จะถูกใจก็ยังไม่รู้
Ja chaup mai chaup ja took jai gor yung mai roo
I still don’t know if I’ll like it or not, or if I’ll be satisfied
จะลองทำดูว่าเป็นไงก็จะได้รู้
Ja laung tum doo wah bpen ngai gor jai dai roo
I’ll try it out and see, and then I’ll know

เพราะว่าประสบการณ์มันยังน้อย
Pror wah bprasopgahn mun yung noy
Because I’m still inexperienced
พลั้งพลาดสักหน่อยให้มันรู้กันไป
Palung plaht suk noy hai mun roo gun bpai
Screwing up helps me learn

เสียใจกลับมาจะไม่อ่อนไหว
Sia jai glup mah ja mai aun wai
If I end up sad, I won’t be sensitive about it
อยากเจอสักที
Yahk jur suk tee
I want to finally face it

(*) จะเดินเข้าไปให้ใจได้รู้
Ja dern kao bpai hai jai dai roo
I’ll go for it so my heart can know
จะดีไม่ดีคงต้องลอง
Ja dee mai dee kong dtaung laung
Be it good or bad, I have to try

(**) สู้ซ่าโอโอนอยากโดนสักที
Soo sah oh ohn yahk dohn suk tee
Fighting! Oh, oh, I want to experience it for once
อยากจะขอลองดีให้จี๊ดจี๊ดใจ
Yahk ja kor laung dee hai jit jit jai
I want to try it out for my heart
สู้ซ่าโอโอนจะไม่โทษใคร
soo sah oh ohn ja mai toht krai
Fighting! Oh, oh, I won’t blame anyone
หากว่าผลมันเป็นยังไง
Hahk wah pon mun bpen yung ngai
Whatever the result is
สู้ซ่าโอโอนจะขอท้าทาย
Soo sah oh ohn ja kor tah tai
Fighting! Oh, oh, challenge accepted
จะร้ายเลวดีแค่ไหน
Ja rai leo dee kae nai
However terrible or great it is
ถ้าสุดท้ายแล้วมันต้องพังก็พังด้วยมือ ฉันเอง
Tah soot tai laeo mun dtaung pun gor pung duay meu chune ng
If it gets destroyed in the end, it’ll be destroyed by my hands

จะถูกจะผิดก็จะไม่คิดแล้วจะลองทำดู
Ja took ja pit gor ja mai kit laeo ja laung tum doo
Be it right or wrong, I won’t think about it, I’ll try doing it and see
ก็ดีกว่ากลัวดีกว่าไม่กล้าแล้วมุดอยู่ในรู
Gor dee gwah glua dee gwah mai glah laeo moot yoo nai roo
It’s better than being afraid, better than not daring and burying yourself in a hole
ให้มันได้รู้กันไป มันจะได้รู้เป็นไง
Hai mun dai roo gun bpai mun ja dai roo bpen ngai
Let me learn for myself, let me learn how it is
ลองดูดิ ลองดูดิ ลองดูดิ ลองดูดิ Yeah!!
Laung doo di laung doo di laung doo di laung doo di yeah
Try it and see, try it and see, try it and see, try it and see, yeah!

( * , ** , * , ** , ** )

   

นักร้อง ซิง หฤษฏ์, เฟียต พัทธดนย์, ภูวินทร์ ตั้งศักดิ์ยืน
คำร้อง/ ทำนอง เหมือนเพชร อำมะระ
เรียบเรียง Bellsnowbear

   

I like motivational songs, really I do, but any of the rebellious teen ones with lyrics like “Don’t think, just act!” make me facepalm. There are plenty of things that you really should think through first