Fiat Pattadon

All posts tagged Fiat Pattadon

Title: โทรมา / Toh Mah (Call Me)
Artist: Fiat
Album: [Single]
Year: 2020

ดูรูปเธออยู่ในโทรศัพท์
Doo roop tur yoo nai tohrasup
I look at your picture on my phone
เหมือนหลงเข้าไปข้างในแบบไม่มีทางกลับ
Meuan long kao bpai kahng nai baep mai mee tahng glup
It’s like I got lost inside and there’s no way back
ทุกคืนฉันเห็นภาพเธอ แบบว่า non stop
Took keun chun hen pahp tur baep wah non stop
Every night, I see your image non-stop
ก็เพราะ I missing her จนมันนอนไม่หลับ
Gor pror I missing her jon mun naun mai lup
Because I’m missing you so much, I can’t sleep

ฉันไม่รู้ว่าต้องทำไงดี
Chun mai roo wah dtaung tum ngai dee
I don’t know what I should do
หยิบโทรศัพท์ขึ้นมารูปเธอก็เต็มไอจี
Yip torasup keun mah roop tur gor dtem IG
I pick up my phone and your image fills my IG
ถ้าหากต้องเห็นเธออยู่กับใครใจเราก็คงไม่ดี
Tah hahk dtaung hen tur yoo gup krai jai rao gor kong mai dee
If I have to see you with anyone else, my heart won’t be good
ก็แบบว่าเธอมันไม่เหมือนใคร ที่ฉันเคย have a seen
Gorbaep wah tur mun mai meuan krai tee chun koey have a seen
It’s like you’re different from everyone I’ve ever seen

(*) ตอนนี้เธอนั้นยังไม่มีใครใช่ไหม
Dtaun nee tur nun yung mai mee krai chai mai
You still don’t have anyone else now, right?
ขอโอกาสให้ฉันดูแลเธอได้ไหม
Kor ohgaht hai chun doo lae tur dai mai
Can you give me the chance to take care of you?
ไม่ต้องคิดอะไรให้วุ่นวาย
Mai dtaung kit arai hai woon wai
You don’t have to stress yourself out thinking about anything
เหงาเมื่อไหร ก็เพียงแค่ Call mine
Ngao meua rai gor piang kae call mine
Whenever you’re lonely, just call me

(**) เพียงแค่โทรมา ฉันจะรีบไปหาถ้าเธอต้องการ ขอเพียงแค่โทรมา
Piang kae toh mah chun ja reep bpai hah tah tur dtaung gahn kor piang kae toh mah
Just call me, I’ll hurry over if you want me, just call me
ไม่เคยกลัวว่าจะต้องเจออะไรแม้มันจะ So Far
Mai koey glua wah ja dtaung jur arai mae mun ja so far
I’m never scared of what I must face, even though it’s so far
ดีกว่าต้องเห็นเธอทนเหงาร้องไห้ไปพร้อมกับน้ำตา Baby You are my star
Dee gwah dtaung hen tur ton ngao raung hai bpai praum gup num dtah baby you are my star
It’s better than having to see you endure being lonely and crying with tears, baby, you are my star

(***) ก็เพียงแค่โทรมา ฉันจะทิ้งทุกอย่างเพื่อเธอคนดี ขอเพียงแค่โทรมา
Gor piang kae toh mah chun ja ting took yahng peua tur kon dee kor piang kae toh mah
Just call me, I’ll drop everything for you, darling, just call me
ปล่อยให้ความรู้สึกเป็นไปตามใจผ่านวันและเวลา
Bploy hai kwahm roo seuk bpen bpai dtahm jai pahn wun lae welah
Let your feelings follow your heart and pass the time
มีแค่เราสองคนที่อยู่ด้วยกันในคืนของจันทรา
Mee kae rao saung kon tee yoo duay gun nai keun kaung juntrah
There’s only the two of us together in the moon’s night
จับมือกันและมองตา
Jup meu gun lae maung dtah
Holding hands and looking into each other’s eyes

All them girls want call me
All those girls want to call me
แต่ฉันอยากให้เธอโทรมา
Dtae chun yahk hai tur toh mah
But I want you to call me
ถ้าเปรียบว่าเธอเป็น Coffee
Tah bpriap wah tur bpen coffee
If you were compared to coffee
คงรู้สึกดีทุกเวลา
Kong soo seuk dee took welah
I’d feel good all the time

ตื่นเช้าขึ้นมาก็อยากเจอ
Dteun chao keun mah gor yahk jur
I want to see you when I wake up in the morning
หลับตาก็เห็นแต่ภาพเธอ
Lup dtah gor hen dtae pahp tur
When I close my eyes, I only see you
เธอทำให้ใจฉันละเมอ
Tur tum hai jai chun lamur
You make my heart daydream
คิดถึงแต่เธอจนต้องเพ้อ
Kit teung dtae tur jon dtaung pur
I think only of you, I’m going crazy

แค่ไม่อยากให้คืนนี้ผ่านไป
Kae mai yahk hai keun nee pahn bpai
I just don’t want tonight to end
อยู่ด้วยกันอีกได้ไหม
Yoo duay gun eek dai mai
Can we stay together for longer?
กลัวว่าความรู้สึกนี้มันจะห่างไกล
Glua wah kwahm roo seuk nee mun ja hahng glai
I’m scared these feelings will grow distant

บางทีกลัวว่าเธอจะใจร้าย
Bahng tee glua wah tur ja jai rai
Sometimes I’m scared you’ll be cruel
กลัวว่าเธอ Make me cry
Glua wah tur make me cry
Scared you’ll make me cry
แต่ก็ทนไม่ไหวถ้าเธอต้องจากไป
Dtae gor ton mai wai tah tur dtaung jahk bpai
But I wouldn’t be able to take it if you left

Ok, I’m sorry บางที Look อาจดู Bad Boy
Okay I’m sorry bahng tee look aht doo bad boy
Okay, I’m sorry, sometimes I might seem like a bad boy
แต่ถ้าหากคุณเชื่อผมสักกะนิด ผมรับประกันว่าคุณไม่ต้องคอย
Dtae tah hahk koon cheua pom suk ga nit pom rup bpragun wah koon mai dtaung koy
But if you trust me for a moment, I guarantee you won’t have to wait
Baby girl don’t worry จะไม่ทำให้คุณรู้สึกต้องนอย
Baby girl don’t worry ja mai tum hai koon roo seuk dtaung noy
Baby girl, don’t worry, I won’t make you feel small
เพราะความรู้สึกที่ผมให้ไป ทำให้สุขจนคุณต้องลอย
Pror kwahm roo seuk tee pom hai bpai tum hai sook jon koon dtaung loy
Because the feelings that I’ll give you will make you so happy, you’ll be floating

(*)

   

LYRICS : FIAT
PROD. BY : FIAT
MIX & MASTER : FIAT

   

Did he just put the Thai into google translate for the English parts?

Title: เชื่อใจฉัน / Cheua Jai Chun (Trust Me)
Artist: Fiat X Alavy
Album: [Single]
Year: 2019

หยุดตรงนั้นก่อนก่อนที่ใจของฉันกำลังจะวุ่นวาย
Yoot dtrong nun gaun gaun tee jai kaung chun gumlung ja woon wai
Stop right there, before my heart gets flustered
เธอช่วยหยุดตรงนั้นก่อนความน่ารักของเธอมันอาจทำฉันตาย
Tur chuay yoot dtrong nun gaun kwahm nahruk kaung tur mun aht tum chun dtai
Please stop right there before your cuteness kills me
ได้แค่แอบส่งยิ้มให้เธอทุกครั้งตั้งแต่เสาร์อาทิตย์ถึงจันทร์ใจมันเพ้อถึงเธอทุกวันเพราะเธอนั้นคือคนสำคัญ
Dai kae aep song yim hai tur took krung dtung tae sao ahtit teung jun jai mun pur teung tur took wun pror tur nun keu kon sumkun
I can only secretly smile at you every time, every day of the week, my heart is crazy about you every day because you’re an important person
อยากให้เธอลองคิดเหมือนกันอนาคตมีเธอและฉันเชื่อมความคิดและความสัมพันธ์จับมือเดินไปเคียงข้างกัน Yeah
Yahk hai tur laung kit meuan gun anahkot mee tur lae chun cheuam kwahm kit lae kwahm sumpun jup meu dern bpai kaing kahng gun yeah
I want you to try feeling the same, the future has you and me, connected by thoughts and relationship, holding hands and walking beside each other, yeah
ลืมตาตื่นมาก็อยากเจอเธอไม่อยากให้มันเป็นแค่ภาพเบลอรู้ตัวดีบางทีฉันเพ้อเจ้อแต่ความรู้สึกไม่เคย Error
Leum dtah dteun mah gor yahk jur tur mai yahk hai mun bpen kae pahp blur roo dtua dee bahng tee chun pur jur dtae kwahm roo seuk mai koey error
When I open my eyes, I want to see you, I don’t want it to be just a blur, I realize full well I fantasize, but my feelings are never an error
มีความในใจข้างในอยากบอกชอบเธอจริงๆไม่คิดลวงหลอกถ้าเราทั้งสองได้มาสวมกอดมันคงดีถ้ามีเธอแบบนี้ตลอด
Mee kwahm nai jai kahng nai yahk bauk chaup tur jing jing mai kit luang lauk tah rao tung saung dai mah suam gaut mun kon dee tah mee tur baep nee dtalaut
There are things in my heart that I want to tell you, I really like you, I’d never think of deceiving you, if the two of us could hug, it would be nice if I had you like this forever

(*) เป็นแค่ความในใจที่อยู่ข้างในแต่ไม่ได้บอกเธอ
Bpen kae kwahm nai jai tee yoo kahng nai dtae mai dai bauk tur
It’s just the things in my heart that are inside but I haven’t told you
เป็นแค่ความรู้สึกที่อยู่คนเดียวจนแอบไปนอนเผลอ
Bpen kae kwahm roo seuk tee yoo kon diao jon aep bpai naun plur
It’s just the feeling of being alone until I secretly drift off to sleep
เป็นแค่เสียงหัวใจ ที่ไม่ได้พูดออกไป
Bpen kae siang hua jai tee mai dai poot auk bpai
It’s just the voice of my heart that hasn’t spoken
แต่ลึกๆภายในใจทุกครั้งก็อยากเจอ
Dtae leuk leuk pai nai jai took krung gor yahk jur
But deep down inside my heart every time, I want to see you

(**) เพียงแค่อยากกระซิบว่ารักเบาๆไว้
Piang kae yahk grasip wah ruk bao bao wai
I just want to gently whisper that I love you
เผื่อว่าในตอนนี้เธอนั้นไม่มีใคร
Peua wah nai dtaun nee tur nun mai mee krai
In case you don’t have anyone else right now
อยากให้เธอได้รู้ ก่อนที่มันจะสาย
Yahk hai tur dai roo gaun te emun ja sai
I want you to know before it’s too late
ก่อนจะหมดความหมาย ของเราในคืนนี้
Gaun ja mot kwahm mai kaung rao nai keun nee
Before our meaning runs out tonight

ขยับเข้ามาอีกนิดใกล้ชิดกันได้ไหม
Kayup kao mah eek nit glai chit gun dai mai
Could you scoot a little closer?
ไม่จำเป็นต้องคิดให้ชีวิตวุ่นวาย
Mai jum bpen dtaung kit hai cheewit woon wai
There’s no need to think and complicate life
รอเธออยู่ตรงนี้ เชื่อฉันเถอะ Baby
Ror tur yoo dtrong nee cheua chun tur baby
I’m waiting for you right here, trust me, baby
I just wanna see you , sexy lady
I just wanna see you, sexy lady

แค่ Feels ตอนนี้มันดีเวลาที่คิดถึงเธอทุกที
Kae feels dtaun nee mun dee welah tee kit teung tur took tee
It just feels good right now whenever I think about you
ไม่รู้ว่าเป็นอะไรบางทีก็ไม่เข้าใจว่าทำไมเป็นแบบนี้
Mai roo wah bpen arai bahng tee gor mai kao jai wah tummai bpen baep nee
I don’t know what it is, sometimes I don’t understand why I’m like this
I wanna be with you มันคงจะชิวน่าดู
I wanna be with you mun kong ja chiew nah doo
I wanna be with you, it would be chill and nice
อยากให้เธอลองคิดดูแบบนั้นคงดี
Yahk hai tur laung kit doo baep nun kong dee
It would be nice if you tried considering things like that
ก็แต่ก่อนไม่เคยคิด
Gor dtae gaun mai koey kit
But before I never thought
แต่ตอนนี้มันเริ่มจะคิด
Dtae dtaun nee mun rerm ja kit
But now I’m starting to think
ว่าครั้งหนึ่งในชีวิต
Wah krung neung nai cheewit
That at one time in my life
จะต้องไปยืนข้างเธอ
Ja dtaung bpai yeun kahng tur
I must go stand next to you
ลองมองพระจันทร์ทำไมมันดูเงียบงัน
Laung maung prajun tummai mun doo ngiap ngun
I try looking at the moon, why does it seem so silent
เวลาไม่มีเธอข้างกัน อย่างในฝันทุกที
Welah mai mee tur kahng gun yahng nai fun took tee
When I don’t have you beside me like every time I dream?
ถ้าคืนนี้เธอลองออกมาดูพระจันทร์
Tah keun nee tur laung auk mah doo prajun
If you try coming out and looking at the moon tonight
เธออาจจะเห็นว่ามันมีหน้าฉันอยู่ในนั้น Babe
Tur aht ja hen wah mun mee nah chun yoo nai nun babe
You might see that my face is in there, babe

(*,**)

   

Produced by FIAT
Mixed & Mastered by FIAT
Lyrics by FIAT , ALAVY

Title: เข้าใจใช่ไหม / Kao Jai Chai Mai (You Understand, Right?)
Artist: Fiat Pattadon (เฟียต พัทธดนย์)
Album: OST Our Skyy
Year: 2018

รู้ไหมทุกครั้ง ตอนที่เธอมองสบตา
Roo mai took krung dtaun tee tur maung sop dtah
Do you know that every time you look into my eyes
เธอรู้ไหม ฉันคอยจะเปิดใจ
Tur roo mai chun koy ja bpert jai
Do you know that I start to open my heart?
มีคำคำนึง ในสายตาที่ส่งไป
Mee kum kum neung nai sai dtah tee song bpai
There’s one word in my gaze that I’m sending to you
ให้เธอได้อ่านอยู่ทุกวัน
Hai tur dai ahn yoo took wun
For you to read every day

(*) ทุกที่ ที่เธอไป ก็คอยไปเฝ้ารอ
Took tee tee tur bpai gor koy bapi fao ror
Every time that you go, I keep waiting
ทุกครั้งเธอเดินผ่าน ก็คงเห็น
Took krung tur dern pahn gor kong hen
Every time you walk past, I see you
ฉันรู้ ที่ฉันทำ บอกเธอได้ชัดเจน
Chun roo tee chun tum bauk tur dai chut jen
I know that what I do could clearly tell you
แต่ดูเธอทำเป็นไม่รู้
Dtae doo tur tum bpen mai roo
But you seem to act like you don’t know

(**) เข้าใจใช่ไหม ที่ฉันทำเพราะอะไร
Kao jai chai mai tee chun tum pror arai
You understand why I’m acting like this?
และเพราะใคร อยากรู้บ้างว่าเธอคิดยังไง
Lae pror krai yahk roo bahng wah tur kit yung ngai
And because of whom, right? I want to know how you feel
เข้าใจบ้างไหม เพราะฉันทำทุกทุกอย่าง
Kao jai bahng mai pror chun tum took took ayhng
Do you understand? Because I do everything
จากหัวใจ รู้ไหมว่ามีใครที่รักเธอ
Jahk hua jai roo mai wah mee krai tee ruk tur
From my heart, do you know that there’s someone who loves you?

ทั้งทั้งที่รู้ ใครเขาคิดกันอย่างไร
Tung tung tee roo krai kao kit gun yahng rai
Even though I know what everyone else thinks
ที่ฉันเฝ้ามองเธออย่างนี้
Tee chun fao maung tur yahng nee
About me staring at you like this
ตามใจตัวเอง จนเหมือนมันดูไม่ดี
Dtahm jai dtua eng jon meuan mun doo mai dee
Following my own heart until it seems bad
รู้ดีแต่อยากให้รู้ใจ
Roo dee dtae yahk hai roo jai
I know full well, but I want you to know my heart

(*,**,**)

เข้าใจบ้างไหม เพราะฉันทำทุกทุกอย่าง จากหัวใจ
Kao jai bahng mai pror chun tum took took yahng jahk hua jai
Do you understand? Because I do everything from my heart
รู้ไหมว่ามีใครที่รักเธอ
Roo mai wah mee krai tee ruk tur
Do you know that there’s someone who loves you?

   

คำร้อง : 10 april
ทำนอง: สุวัธชัย สุทธิรัตน์
เรียบเรียง : bellsnowbear

Title: สู้ซ่า / Soo Sah (Fighting!)
Artist:Sing Harit, Fiat Pattadon, and Phuwin Tangsakyuen (ซิง หฤษฏ์, เฟียต พัทธดนย์, ภูวินทร์ ตั้งศักดิ์ยืน)
Album: OST อาตี๋ของผม / Ah Dtee Kaung Pom
Year: 2018

จะชอบไม่ชอบ จะถูกใจก็ยังไม่รู้
Ja chaup mai chaup ja took jai gor yung mai roo
I still don’t know if I’ll like it or not, or if I’ll be satisfied
จะลองทำดูว่าเป็นไงก็จะได้รู้
Ja laung tum doo wah bpen ngai gor jai dai roo
I’ll try it out and see, and then I’ll know

เพราะว่าประสบการณ์มันยังน้อย
Pror wah bprasopgahn mun yung noy
Because I’m still inexperienced
พลั้งพลาดสักหน่อยให้มันรู้กันไป
Palung plaht suk noy hai mun roo gun bpai
Screwing up helps me learn

เสียใจกลับมาจะไม่อ่อนไหว
Sia jai glup mah ja mai aun wai
If I end up sad, I won’t be sensitive about it
อยากเจอสักที
Yahk jur suk tee
I want to finally face it

(*) จะเดินเข้าไปให้ใจได้รู้
Ja dern kao bpai hai jai dai roo
I’ll go for it so my heart can know
จะดีไม่ดีคงต้องลอง
Ja dee mai dee kong dtaung laung
Be it good or bad, I have to try

(**) สู้ซ่าโอโอนอยากโดนสักที
Soo sah oh ohn yahk dohn suk tee
Fighting! Oh, oh, I want to experience it for once
อยากจะขอลองดีให้จี๊ดจี๊ดใจ
Yahk ja kor laung dee hai jit jit jai
I want to try it out for my heart
สู้ซ่าโอโอนจะไม่โทษใคร
soo sah oh ohn ja mai toht krai
Fighting! Oh, oh, I won’t blame anyone
หากว่าผลมันเป็นยังไง
Hahk wah pon mun bpen yung ngai
Whatever the result is
สู้ซ่าโอโอนจะขอท้าทาย
Soo sah oh ohn ja kor tah tai
Fighting! Oh, oh, challenge accepted
จะร้ายเลวดีแค่ไหน
Ja rai leo dee kae nai
However terrible or great it is
ถ้าสุดท้ายแล้วมันต้องพังก็พังด้วยมือ ฉันเอง
Tah soot tai laeo mun dtaung pun gor pung duay meu chune ng
If it gets destroyed in the end, it’ll be destroyed by my hands

จะถูกจะผิดก็จะไม่คิดแล้วจะลองทำดู
Ja took ja pit gor ja mai kit laeo ja laung tum doo
Be it right or wrong, I won’t think about it, I’ll try doing it and see
ก็ดีกว่ากลัวดีกว่าไม่กล้าแล้วมุดอยู่ในรู
Gor dee gwah glua dee gwah mai glah laeo moot yoo nai roo
It’s better than being afraid, better than not daring and burying yourself in a hole
ให้มันได้รู้กันไป มันจะได้รู้เป็นไง
Hai mun dai roo gun bpai mun ja dai roo bpen ngai
Let me learn for myself, let me learn how it is
ลองดูดิ ลองดูดิ ลองดูดิ ลองดูดิ Yeah!!
Laung doo di laung doo di laung doo di laung doo di yeah
Try it and see, try it and see, try it and see, try it and see, yeah!

( * , ** , * , ** , ** )

   

นักร้อง ซิง หฤษฏ์, เฟียต พัทธดนย์, ภูวินทร์ ตั้งศักดิ์ยืน
คำร้อง/ ทำนอง เหมือนเพชร อำมะระ
เรียบเรียง Bellsnowbear

   

I like motivational songs, really I do, but any of the rebellious teen ones with lyrics like “Don’t think, just act!” make me facepalm. There are plenty of things that you really should think through first