Arm Weerayut

All posts tagged Arm Weerayut

Title: ถ้าเธอลองเป็นฉัน / Tah Tur Laung Bpen Chun (If You Tried Being Me)
Artist: Arm Weerayut (อาร์ม วีรยุทธ)
Album: OST เกียร์สีขาวกับกาวน์สีฝุ่น / Gear See Kao Gup Gown See Foon
Year: 2020

เธอดีเพียงใด เธอเก่งแค่ไหน
Tur dee piang dai tur geng kae nai
With how great you are, how skilled you are
เธอคอยเข้าใจ เธอเป็นแรงใจ
Tur koy kao jai tur bpen raeng jai
Will you understand that you’re an inspiration
ให้กับใครรู้หรือเปล่า เธอจะเคยรู้หรือเปล่า
Hai gup krai roo reu bplao tur ja koey roo reu bplao
To someone? Will you know? Will you ever know?

หยุดคิดไปเอง สักทีได้ไหม
Yoot kit bpai eng suk tee dai mai
Please stop thinking one-sidedly
หยุดคิดไปไกล ว่าไม่มีใคร
Yoot kit bpai glai wah mai mee krai
Stop thinking that you don’t have anyone
ที่จะมองว่าเธอสำคัญ เพราะฉันนั้นมองเห็น
Tee ja maung wah tur sumkun pror chun nun maung hen
You look pretty important, because I see
ว่าเธอมีค่ามากมายสักเท่าไหร่
Wah tur mee kah mahk mai suk tao rai
How much you’re really worth
ต้องทำอย่างไร เธอจึงจะได้เข้าใจ
Dtaung tum yahng rai tur jeung ja dai kao jai
What must I do to get you to understand?

(*) หรือเธอควรลอง มาเป็นฉัน
Reu tur kuan laung mah bpen chun
You should try being me
อาจจะเข้าใจกันว่าเธอสำคัญมากเท่าไหร่
Aht ja kao jai gun wah tur sumkun mahk tao rai
Then you might understand how important you are
และเพราะอะไรฉันจึงยอมทุ่มเทไป
Lae pror arai chun jeung yaum toom tay bpai
And why I willingly devoted
จนหมดใจ แม้เธอไม่เคยมองกัน
Jon mot hua jai mae tur mai koey maung gun
My entire heart to you, even though you’ve never looked at me

(**) อยากให้เข้าใจกัน ว่าเพราะอะไร
Yahk hai kao jai gun wah pror arai
I want you to understand why
ที่เฝ้าคอย ที่ห่วงใยไม่เคยห่างไปไกล
Tee fao koy tee huang yai mai koey hahng bpai glai
I keep waiting, why I worry, never far
จะกี่พันเหตุผลมากมาย เธอก็คงจะได้เข้าใจ
Ja gee pun het pon mahk mai tur gor kong ja dai kao jai
You’d understand the thousands of reasons
ถ้าเธอลองเป็นฉัน
Tah tur laung bpen chun
If you tried being me

ไม่หวังอะไร จากเธอทั้งนั้น
Mai wung arai jahk tur tung nun
I’m not hoping for anything from you
ไม่เคยต้องการ ให้เธอมองกัน
Mai koey dtaung gahn hai tur maung gun
I’ve never needed you to look at me
แค่เพียงเธอได้รู้สักวัน ว่าเธอเองงดงามขนาดไหน
Kae piang tur dai roo suk wun wah tur eng ngot ngahm kanaht nai
Just know some day how beautiful you are

และเธอมีค่ามากมายตั้งเท่าไร
Lae tur mee kah mahk mai dtung tao rai
And how much you’re worth
จะต้องทำอย่างไรเธอจึงจะได้เข้าใจ
Ja dtaung tum yahng rai tur jeung ja dai kao jai
What must I do to get you to understand?

(*,**)

ถ้าเธอได้ลอง มาเป็นฉัน
Tah tur dai long mah bpen chun
If you tried being me
อาจจะเข้าใจกัน ว่าเธอสำคัญมากเท่าไหร่
Aht ja kao jai gun wah tur sumkun mahk tao rai
Then you might understand how important you are
และเพราะอะไรฉันจึงยอมทุ่มเทไป
Lae pror arai chun jeung yaum toom tay bpai
And why I willingly devoted
จนหมดใจ แม้เธอไม่เคยมองกัน
Jon mot hua jai mae tur mai koey maung gun
My entire heart to you, even though you’ve never looked at me

อาจจะเข้าใจกันสักวัน ว่าเพราะอะไร
Aht ja kao jai gun suk wun wah pror arai
You might some day understand why
ที่เฝ้าคอยที่ห่วงใยไม่เคยห่างไปไกล
Tee fao koy tee huang yai mai koey hang bpai glai
I keep waiting, why I worry, never far
จะกี่พันเหตุผลมากมาย เธอก็คงจะได้เข้าใจ
Ja gee pun het pon mahk mai tur gor kong ja dai kao jai
You’d understand the thousands of reasons
ถ้าเธอลองเป็นฉัน
Tah tur laung bpen chun
If you tried being me

   

เนื้อร้อง อรุณพงศ์ ชัยวินิตย์
ทำนอง ปนัสฐ์ นาครำไพ
เรียบเรียง ณปภัช กาญจนรัตน์

Title: กำลังรออยู่พอดี / Gumlung Ror Yoo Por Dee (Waiting for the Right Moment)
Artist: Arm Weerayut (อาร์ม วีรยุทธ)
Album: OST U-PRINCE Series
Year: 2017

นานมาแล้ว ที่ในใจ เฝ้าคอยถามหาและรอบางอย่าง
Nahn mah laeo tee nai jai fao koy tahm hah lae ror bahng yahng
I’ve been asking and waiting for something in my heart for a long time
นานมาแล้ว ที่ออกเดิน อย่างอ้างว้างและไม่รู้ทิศทาง
Nahn mah laeo tee auk dern yahng ahng wahng lae mai roo tit tahng
I’ve been walking alone and without knowing the direction for a long time
จนฉันได้เจอะเธอ วันเวลาพาให้พบกัน
Jon chun dai jur tur wun welah pah hai pob gun
Until I met you, time led us to meet
ฉันก็ไม่รู้ว่าเธอรู้หรือไม่รู้ ชีวิตของฉันรอวันนี้
Chun gor mai roo wah tur roo reu mai roo cheewit kaung chun ror wun nee
I don’t know if you know or not, but my life has been waiting for today

(*) ฉันกำลังรออยู่พอดี แล้วก็ได้เจอเธอเสียที
Chun tumlung ror yoo por dee laeo gor dai jur tur sia tee
I was waiting for the right moment, then I finally met you
หนึ่งคนนี้ที่เหมือนคำตอบนั้น ต่อคำถามที่คาในหัวใจ
Neung kon nee tee meuan kum dtaup nun dtor kum tahm tee kah nai hua jai
This one person who is like the answer to the questions remaining in my heart
ฉันรอเจอเธออยู่พอดี ส่วนที่จำเป็น ที่ขาดหายไป
Chun ror jur tur yoo por dee suan tee jum bpen tee kaht hai bpai
I was waiting until the right time to meet you, the part that I needed, that I was missing
เธอรู้ไหมฉันรอนานแค่ไหน อยู่หายใจเพื่อรอพบเธอ
Tur roo mai chun ror nahn kae nai yoo hai jai peua ror pob tur
Do you know how long I’ve waited? I’ve been breathing to meet you
รักที่แท้จริง
Ruk tee tae jing
My true love

นานมาแล้ว ในความคิด ได้แต่สงสัยและไม่แน่ใจ
Nahn mah laeo nai kwahm kit dai dtae song sai lae mai nae jai
My thoughts have been doubtful and uncertain for a long time
ว่าชีวิต ที่อยู่ไป มีความฝันและมีเป้าหมายใด
Wah cheewit tee yoo bpai mee kwahmf un lae mee bpao mai dai
If the life I was living had any dreams or purpose
จนฉันได้เจอะเธอ เธอมาทำให้ฉันเข้าใจ
Jon chun dai jur tur tur mah tum hai chun kao jai
Until I met you, you made me understand
ให้ฉันได้รู้ว่าชีวิตที่ฉันใช้ สุดท้ายก็เพื่อรอวันนี้
Hai chun dai roo wah cheewit tee chun chai soot tai gor peua ror wun nee
Making me realize that the life I’ve been living, in the end, was waiting for this day

(*,*)

รักที่แท้จริง
Ruk tee tae jing
My true love

   

คำร้อง ผาเรือง ยั่งยืน
เรียบเรียง/ทำนอง บวรภัส จินต์ประเสริฐ

Title: รอเธอเปิด / Ror Tur Bpert (Waiting for You to Open Up)
Artist: Arm Weerayut and Cherreen Natjaree (อาร์ม วีรยุทธ , เชอรีน ณัฐจารี)
Album: OST สงครามไฮสคูล / Songkrahm High School
Year: 2016

ก็มองกันจัง ก็มองกันจริงกันจัง ทำให้ฉันนั้นใจไม่ดี ก็มองอะไร จะกลืนจะกินหรือไง ฉันกลัวนะเธอ
Gor maung gun jung gor maung gun jing gun jung tum hai chun nun jai mai dee gor maung arai ja gleun ja gin reu ngai chun glua na tur
You looking at me, you really looking at me makes me feel bad, what are you looking at? Are you undressing me with your eyes? I’m scared of you

จะดูอะไร จะมุงจะดูอะไร หรือว่าเห็นอะไรหรือป่าว จะมองทำไม จะมองไม่ทำอะไร มันก็เบื่อตรงนี้
Ja doo arai ja moong ja doo arai reu wah hen arai reu bpao ja maung tumai ja maung mai tum arai mun gor beua dtrong nee
What are you looking at? What are you crowding around to look at? Do you see something? Why are you looking? I’m sick of you looking without doing anything

(*) เธอ เอาเเต่จ้องเเต่มองมันไม่ดีหรอก คิดยังไงบอกฉันที เอาเเต่มองไม่ทำอะไร สักที สักที
Tur ao dtae jaung dtae maung mun mai dee rauk kit yung ngai bauk chun tee ao dtae maung mai tum arai suk tee suk tee
You just stare, but looking isn’t good, how do you feel? Tell me, you only look but never do a single thing

(**) ถ้าเธอใช้สายตาอย่างเดียวมันคงไม่พอ กล้ากล้าลองเข้ามาเปิด
Tah tur chai sai dtah yahng diao mun kong mai por glah glah laung kao mah bpert
If you just use your eyes, that’s not enough, be brave, be brave, try opening up
ฉันรอรอให้นั้นเธอเดินเข้ามา อย่าดีเเต่มอง ของดีดียังรอให้เธอเปิด
Chun ror ror hai nun tur dern kao mah yah dee dtae maung kaung dee dee yung ror hai tur bpert
I’m waiting, waiting for you to come over, it’s no good just looking, good things are still waiting for you to open up

เอามือเธอมา อยากดึงมือเธอมาวาง ที่ตรงนี้หัวใจฉันเอง เอามือเธอมา อย่าทำให้เปลืองเวลา เลิกมองกันได้เเล้ว
Ao meu tur mah yahk deung meu tur mah wahng tee dtrong nee hua jai chun eng ao meu tur mah yah tum hai bpleuan welah lerk maung gun dai laeo
Take your hand, I want to pull your hand over to my heart, take your hand, don’t make me waste time, stop looking at me

(*,**,*,**,**)

   
คำร้อง เหมือนเพชร อำมะระ
ทำนอง/เรียบเรียง Bellsnowbear

Title: รักเถอะ / Ruk Tur (Let’s Love)
Artist: Arm Weerayut (อาร์ม วีรยุทธ)
Album: OST Lovey Dovey แผนร้ายนายเจ้าเล่ห์ (Paen Rai Nai Jao Lay)
Year: 2016

จะพูดยังไงให้เธอนั้นได้เชื่อฉัน
Ja poot yung ngai hai tur nun dai cheua chun
What can I say to get you to believe me
จะพูดยังไงให้เธอนั้นได้มั่นใจ
Ja poot yung ngai hai tur nun dai mun jai
What can I say to make you certain
ว่าฉันจริงจังแอบรักเธอมาเนินนาน รู้หรือเปล่า
Wah chun jing jung aep ruk tur mah nern nahn roo reu bplao
That I’m sincere? Do you know I’ve had a crush on you for so long?

(*) จะต้องให้หาคนยืนยันสักเท่าไหร่
Ja dtaung hai hah kon yeun yun suk tao rai
How many people do you need to reassure you?
ก็กลัวจะเสียเวลากันมากไป
Gor glua ja sia welah gun mahk bpai
I’m afraid we’re wasting too much time

(**) ยังไงก็รักกันไปก่อน รักเถอะ รักเถอะ
Yung ngai gor ruk gun bpai gaun ruk tur ruk tur
Let’s just love each other first, let’s love, let’s love
รักเถอะ รักเถอะ ค่อยเรียนค่อยรู้ใจกันไป
Ruk tur ruk tur koy rian koy roo jai gun bpai
Let’s love, let’s love, we’ll gradually get to know each other
อย่ามัวเสียเวลา รักเถอะ รักเถอะ รักเถอะ
Yah mua sia welah ruk tur ruk tur ruk tur
Don’t waste time, let’s love, let’s love, let’s love
ไม่มีอะไรต้องกลัวทั้งนั้น
Mai mee arai dtaung glua tung nun
There’s nothing to be afraid of
ยังไงก็รักกันไปก่อน รักเถอะ รักเถอะ
Yung ngai gor ruk gun bpai gaun ruk tur ruk tur
Let’s just love each other first, let’s love, let’s love
รักเถอะ รักเถอะ ใจฉันมีเธอแน่นอน
Ruk tur ruk tur jai chun mee tur nae naun
Let’s love, let’s love, my heart has you for sure
ฉันเอาชีวิตเป็นประกันเธอไม่มีวันต้องเสียใจ
Chun ao cheewit bpen bpragun tur mai mee wun dtaung sia jai
I swear on my life that I’ll never make you sad

จะต้องทำยังไงให้เธอนั้นจะรับฟัง
Ja dtaung tum yung ngai hai tur nun ja rup fung
What must I do to get you to listen to me?
จะต้องทำยังไงให้เธอนั้นจะหันมา
Ja dtaung tum yung ngai hai tur nun ja hun mah
What must I do to get you to turn this way?
ว่าฉันมองเธอเพียงผู้เดียวมาแสนนาน
Wah chun maung tur piang poo diao mah saen nahn
I’ve watched you alone for so long
เห็นหรือเปล่า
Hen reu bplao
Have you seen?

(*,**,**,**)

   
คำร้อง/ ทำนอง เหมือนเพชร อำมะระ
เรียบเรียง Bellsnowbear

   
Yikes, this guy doesn’t have the most appealing voice in the world, does he? And lol at this song; “Don’t waste time! I’ve already been physically attracted to you for a long time, so let’s do the love now and get to know each other later!” Whoa, slow down there, buddy.

กำลังรออยู่พอดี / Gumlung Ror Yoo Por Dee (Waiting for the Right Moment)
รอเธอเปิด / Ror Tur Bpert (Waiting for You to Open Up) [With Cherreen Natjaree]
รักเถอะ / Ruk Tur (Let’s Love)
ถ้าเธอลองเป็นฉัน / Tah Tur Laung Bpen Chun (If You Tried Being Me)

   
All songs tagged Arm Weerayut