Cherreen the Star

All posts tagged Cherreen the Star

Title: รอเธอเปิด / Ror Tur Bpert (Waiting for You to Open Up)
Artist: Arm Weerayut and Cherreen Natjaree (อาร์ม วีรยุทธ , เชอรีน ณัฐจารี)
Album: OST สงครามไฮสคูล / Songkrahm High School
Year: 2016

ก็มองกันจัง ก็มองกันจริงกันจัง ทำให้ฉันนั้นใจไม่ดี ก็มองอะไร จะกลืนจะกินหรือไง ฉันกลัวนะเธอ
Gor maung gun jung gor maung gun jing gun jung tum hai chun nun jai mai dee gor maung arai ja gleun ja gin reu ngai chun glua na tur
You looking at me, you really looking at me makes me feel bad, what are you looking at? Are you undressing me with your eyes? I’m scared of you

จะดูอะไร จะมุงจะดูอะไร หรือว่าเห็นอะไรหรือป่าว จะมองทำไม จะมองไม่ทำอะไร มันก็เบื่อตรงนี้
Ja doo arai ja moong ja doo arai reu wah hen arai reu bpao ja maung tumai ja maung mai tum arai mun gor beua dtrong nee
What are you looking at? What are you crowding around to look at? Do you see something? Why are you looking? I’m sick of you looking without doing anything

(*) เธอ เอาเเต่จ้องเเต่มองมันไม่ดีหรอก คิดยังไงบอกฉันที เอาเเต่มองไม่ทำอะไร สักที สักที
Tur ao dtae jaung dtae maung mun mai dee rauk kit yung ngai bauk chun tee ao dtae maung mai tum arai suk tee suk tee
You just stare, but looking isn’t good, how do you feel? Tell me, you only look but never do a single thing

(**) ถ้าเธอใช้สายตาอย่างเดียวมันคงไม่พอ กล้ากล้าลองเข้ามาเปิด
Tah tur chai sai dtah yahng diao mun kong mai por glah glah laung kao mah bpert
If you just use your eyes, that’s not enough, be brave, be brave, try opening up
ฉันรอรอให้นั้นเธอเดินเข้ามา อย่าดีเเต่มอง ของดีดียังรอให้เธอเปิด
Chun ror ror hai nun tur dern kao mah yah dee dtae maung kaung dee dee yung ror hai tur bpert
I’m waiting, waiting for you to come over, it’s no good just looking, good things are still waiting for you to open up

เอามือเธอมา อยากดึงมือเธอมาวาง ที่ตรงนี้หัวใจฉันเอง เอามือเธอมา อย่าทำให้เปลืองเวลา เลิกมองกันได้เเล้ว
Ao meu tur mah yahk deung meu tur mah wahng tee dtrong nee hua jai chun eng ao meu tur mah yah tum hai bpleuan welah lerk maung gun dai laeo
Take your hand, I want to pull your hand over to my heart, take your hand, don’t make me waste time, stop looking at me

(*,**,*,**,**)

   
คำร้อง เหมือนเพชร อำมะระ
ทำนอง/เรียบเรียง Bellsnowbear

Title: บอกตรงๆรักจังเลย / Bauk Dtrong Dtrong Ruk Jung Loey (I’m Telling You Straight That I Really Love You)
Artist: Cherreen the Star
Album: [Single]
Year: 2013

ไม่ได้พอใจยากนะ แค่ไม่พอดีใครง่ายนัก
Mai dai por jai yahk na kae mai por dee krai ngai nuk
I’m not satisfied, it’s hard, it’s just not not right, everyone’s too simple
ไม่ได้เยอะแค่ยังไม่เข้าใจ Feel เลยยังไม่รัก
Mai dai yur kae yung mai kao jai feel loey yung mai ruk
It’s not much, I just still don’t understand, I felt like I still don’t love anyone
เพิ่งได้ซึ้งถึงคำนี้ เมื่อมีเธอมาคุยมาทัก
Perng dai seung teung kum nee meua mee tur mah kooey mah tuk
I just felt this word when I had you come and talk to me and say hello
เหมือนลูกศรคิวปิดยิงตรงมาปักหัวใจ
Meuan look son cupid ying dtrong mah bpuk hua jai
It’s like Cupid’s arrow had been shot right through my heart

(*) สเปคฉันแบบไหน อ๋อ รู้แล้วแบบนี้
Speck chun baep nai oh roo laeo baep nee
What’s my type? Oh, now I know it’s like this
ตอบใครได้ทันที ตอบโจทย์ที่ใจตามหา
Dtaup krai dai tun tee dtaup joht tee jai dtahm hah
Who can immediately answer? The answer to the problem I’ve been searching for?

(**) เจอะคนนี้ FIN เลย บ่องตงรักจุงเบย
Jur kon nee fin loey baung dtong ruk joong boey
Meeting you and it’s finished, speaking frankly, I really love you
อยากอวดทุกคนเลย ว่าพบเจ้าของหัวใจ
Yahk uat took kon loey wah pob jao kaung hua jai
I want to show off to everyone that I’ve found the owner of my heart
ต้องลอง check in ละ อยู่ตรงนี้มองตา
Dtaung laung check in la yoo dtrong nee maung dtah
I must try to check in right here in your eyes
มีเธอทุกเวลา นี่แหละที่รอมานาน
Mee tur took welah nee lae tee ror mah nahn
I have you every moment, this is what I’ve been waiting for for so long
คอยมานาน เธอคนเดียว ไม่ต้องการใคร
Koy mah nahn tur kon diao mai dtaung gahn krai
Waiting for so long for you alone, I don’t need anyone else

ไม่สงสัยแล้วความรัก เพราะเธอเข้ามาทำให้ชัด
Mai song sai laeo kwahm ruk pror tur kao mah tum hai chut
I no longer wonder about love because you showed up and made it clear
ถ้าความรักเป็นหนังสือ คงมีชื่อเธอทุกบรรทัด
Tah kwahm ruk bpen nung seu kong mee cheu tur took buntuk
If love was a book, your name would be every title
ล่องลอยไปไหนไม่ได้ รักของเธอเหมือนเชือกมามัด
Laung loy bpai nai mai dai ruk kaung tur meuan cheuak mah mut
I can’t float off anywhere, your love is like a rope tying me up
ทุกอย่างที่เป็นเธอ บังคับให้ฉันต้องยอม
Took yahng tee bpen tur bungkup hai chun dtaung yaum
Everything is you, forcing me to give in

(*,**)

(FIN เลย FIN เลย)
(Fin loey fin loey)
(It’s finished, it’s finished)
(check in ละ อยู่ตรงนี้มองตา
(Check in la yoo dtrong nee maung dtah
(I’m checking in right here in your eyes
มีเธอทุกเวลา นี่แหละที่รอมานาน
Mee tur took welah nee lae tee ror mah nahn
I have you every moment, this is what I’ve been waiting for for so long
คอยมานาน เธอคนเดียว ไม่ต้องการใคร)
Koy mah nahn tur kon diao mai dtaung gahn krai)
Waiting for so long for you alone, I don’t need anyone else)

(*,**,**)