amp

All posts tagged amp

Title: ความลับในใจ / Kwahm Lup Nai Jai (The Secret in Our Hearts)
Artist: Gun Achi and Amp (กันอชิ,แอมป์)
Album: OST Sotus the Series พี่ว้ากตัวร้ายกับนายปีหนึ่ง / Pee Wahk Dtua Rai Gup Nai Bpee Neung
Year: 2016

​แม้พูดไม่ได้ ว่าเราต่างคนก็รักกัน
Mae poot mai dai wah rao dtahng kon gor ruk gun
Even though we can’t say that we both love each other
รู้ดีว่ามันอาจทำให้ใครผิดหวัง
Roo dee wah mun aht tum hai krai pit wung
We know full well it will disappoint someone
ถ้าเขารู้แม้ความรู้สึก มากมายแค่ไหน
Tah kao roo mae kwahm roo seuk mahk mai kae nai
If they knew, no matter how many feelings there are
ก็มีแต่เราที่รู้อยู่ ต้องเก็บไว้ ไม่บอกใคร
Gor mee dtae rao tee roo yoo dtaung gep wai mai bauk krai
Only we know, we must keep it in and not tell anyone

​(*) ​เพราะทุกอย่างมันดีหมดแล้ว
Pror took yahng mun dee mot laeo
Because everything is good already
ขอเพียงเราเท่านั้นที่เข้าใจ
Kor piang rao tao nun tee kao jai
I only want us to understand
แค่สบตาก็สื่อไปได้ถึงหัวใจ
Kae sop dtah gor seu bpai dai teung hua jai
Just making eye contact communicates to our hearts

(​**) ​ฟังเพลงรักเพลงเดียวกัน เท่านั้นก็อุ่นใจ
Fung pleng ruk pleng diao gun tao nun gor oon jai
Just listening to the same love song warms my heart
จะต้องการอะไรให้มากไปกว่านี้
Ja dtaung gahn arai hai mahk bpai gwah nee
What more is needed?

(​***) ​แค่เรารู้กันดีแค่เพียงในใจ สองคนเท่านั้นก็คงเพียงพอ
Kae rao roo gun dee kae piang nai jai saung kon tao nun gor kong piang por
Just us knowing each other in our hearts, just thetwo of us, is just enough
มันเกินกว่ารัก มันมากกว่าคำพูดจาใดใด
Mun gern gwah ruk mun mahk gwah kum poot jah dai dai
It’s more than love, it’s beyond words
ไม่จำเป็นที่เราต้องเดินจูงมือ แค่ใกล้กันมันก็ดีมากพอ
Mai jum bpen tee rao dtaung dern joong meu kae glai gun mun gor dee mahk por
There’s no need to walk around holding hands, just being near each other is good enough
เป็นความรักที่ไม่ต้องการคำพูดใด ให้มาจำกัดความ
Bpen kwahm ruk tee mai dtaung gahn kum poot dai hai mah jum gup kwahm
It’s a love that doesn’t need any words to define it

แม้ต้องห้ามใจ ไม่ให้แสดงว่ารักกัน
Mae dtaung hahm jai mai hai sadaeng wah ruk gun
Even though we have to stop ourselves and not show that we’re in love
ให้ความสัมพันธ์เป็นเรื่องที่เราเท่านั้นที่จะรู้
Hai kwahm sumpun bpen reuang tee rao tao nun tee ja roo
And make it a relationship that only we know about
แค่ลมหายใจที่ใช้ร่วมกันก็ดีมากมายที่เป็นอยู่
Kae lom hai jai tee chai ruam gun gor dee mahk mai tee bpen yoo
Just the breaths we take together makes it so wonderful to be alive
ไม่ต้องการ ไม่เรียกร้อง
Mai dtaung gahn mai riak raung
I don’t need anything else, I’m not crying out for anything

(*,**,***,***)

   
คำร้อง/ทำนอง : เหมือนเพชร อำมะระ
เรียบเรียง : Bellsnowbear

Title: กดดัน / Got Dun (Force)
Artist: Amp Saowaluck (แอม เสาวลักษณ์)
Album: บันทึกของดอกไม้เหล็ก / Bunteuk Kaung Dauk Mai Lek (Record of a Little Flower)
Year: 1993

เคยเธอเคยบ้างไหม ต้องเป็นทุกข์ทุรนทุราย
Koey tur koey bahng mai dtaung bpen took tooron toorai
Have you ever? Have you ever been restlessly suffering
เพราะใครสักคน ร้อนรนอย่างนี้
Pror krai suk kon raun ron yahng nee
Because of someone, anxious like this?
เคยเธอเคยรึยัง ต้องผิดหวังเสียใจ
Koey tur koey reu yung dtaung pit wung sia jai
Have you ever been disappointed and sad yet
ให้ใครที่ใจไม่จริง กับสิ่งลวง ๆ ที่เจอ
Hai krai tee jai mai jing gup sing luang luang tee jur
Over someone whose heart was insincere and the deceiving things you faced?

(*) จำทนที่มันเลวร้ายลงไปทุกที
Jum ton tee mun leo rai long bpai took tee
Remember enduring the evil every time
ไม่มีหนทางแก้ไข
Mai mee hon tahng gae kai
Without a way to fix it
ต้องเจ็บต้องช้ำที่เรานั้นมันโง่ไป
Dtaung jep dtaung chum tee rao nun mun ngoh bpai
Having to hurt and ache because we were too stupid
อยากหลีกไปไกล ยังหลีกไม่พ้น
Yahk leek bpai glai yung leek mai pon
I want to get far away, but I still haven’t been able to escape

(**) นั่นแหละคือความกดดัน
Nun lae keu kwahm got dun
That is the force
ที่ฉันต้องทนต้องเจอ
Tee chun dtaung ton dtaung jur
That I must endure and face
ทุ่มเทใจให้เธอ มากมายจนเกินตัดใจ
Toom tay jai hai tur mahk mai jon gern dtut jai
I devoted so much of my heart to you, it was too much to give up
หากว่าเธอไม่เคย ไม่รู้ว่าเป็นเช่นไร
Hahk wah tur mai koey mai roo wah bpen chen rai
If you’ve never experienced it and don’t know how it is
ไม่เคยต้องเจ็บ ก็คงไม่เคยเข้าใจ…มันเลย
Mai koey dtaung jep gor kong mai koey kao jai mun loey
If you’ve never had to hurt, you’ll never understand it at all

เคยเธอเคยบ้างไหม ที่ต้องเสียน้ำตา
Koey tur koey bahng mai tee dtaung sia num dtah
Have you ever? Have you ever had to lose tears
ทั้งอายและทั้งเจ็บช้ำ เพราะรักเลยยอมเชื่อใจ
Tung ai lae tung jep chum pror ruk loey yaum cheua jai
From both shame and pain because you allowed yourself to believe in love?
เคยเธอเคยรึยัง ถูกหักหลังด้วยความเป็นจริง
Koey tur koey reu yung took huk lung duay kwahm bpen jing
Have you ever? Have you ever been stabbed in the back yet by reality
ที่ตรงข้ามกัน เจ็บปวดเมื่อมันสายไป
Tee dtrong kahng gun jep bpuat meua mun sai bpai
That is opposite what you thought, hurting when it’s too late?

(*,**,**)

เมื่อไรต้องเจ็บ ก็คงเข้าใจก็คงฝันร้าย…พอกัน
Meua rai dtaung jep gor kong kao jai gor kong fun rai por gun
When you get hurt, you’ll understand the nightmare well enough

   
คำร้อง : เสาวลักษณ์ ลีละบุตร(แอม)
ทำนอง : อภิไชย เย็นพูนสุข
เรียบเรียง : อภิไชย เย็นพูนสุข