Nanon Korapat

All posts tagged Nanon Korapat

Title: Youniverse / Jukkrawahn Tur (จักรวาลเธอ)
Artist: Nanon Korapat (นนน กรภัทร์)
Album: OST YOUniverse จักรวาลเธอ
Year: 2018

สบตากันเพียงไม่นาน จะตกหลุมรักกันได้ไหม
Sop dtah gun piang mai nahn ja dtok loom ruk gun dai mai
We made eye contact for only a short moment, can we fall in love?
เวลาแค่เสี้ยวนาที จะผูกใจคนเรายังไง
Welah kae siao winahtee ja pook jai kon rao yung ngai
It was just a fraction of a second, how will it bind our hearts?
หากมีอะไรคล้ายกัน ชอบทำอะไรเหมือนกัน
Hahk mee arai klai gun chaup tum arai meuan gun
If we have anything in common, if we like doing the same things
ท่าทีที่เหมือนกันนั้น ทำให้ผูกพันกันเร็วจริงเหรอ
tahtee tee meuan gun nun tum hai pook pun gun rew jing ror
Or have the same personality, does it really make a faster connection?

(*) วันที่อ่อนไหว คนใกล้ๆที่เราได้เจอ
Wun tee aun wai kon glai glai tee rao dai jur
When I was weak, someone near me whom I met
จะทำให้เผลอ เผลอใจให้เร็วใช่ไหม
Ja tum hai plur plur jai hai rew chai mai
Made me careless, I was careless and went to fast, didn’t I?
กี่ทฤษฏีที่ใครว่าไว้ ฉันไม่เคยจะไปสนใจ
Gee tritsadtee tee krai wah wai chun mai koey ja bpai son jai
However many theories that everyone has told me, I never paid attention
จนวันที่มาพบเธอ
Jon wun tee mah pob tur
Until the day I met you

(**) เธอทำให้ฉันนั้นอยากค้นหา ทำให้สายตาฉันอยากเห็นเธอ
Tur tum hai chun nun yahk kon hah tum hai sai dtah chun yahk hen tur
You made me want to search, you made my eyes want to see you
ทำฉันหลงไปในดินแดน ที่แสนไกลเกินจะค้นเจอ
Tum chun long bpai nai din daen tee saen glai gern ja kon jur
You made me get lost in a land that’s too far away to find my way back
ไม่ว่าจะใกล้จะไกลสักเพียงใด
Mai wah ja glai ja glai suk piang dai
No matter how near or how far
ฉันก็จะยอมให้ได้เข้าไป ในจักรวาลของเธอ
Chun gor ja yaum hai dai kao bpai nai jukkrawahn kaung tur
I’ll give in to be able to enter your universe
( คือที่ที่ใจของฉัน จักรวาลของเธอ อยากเข้าไปอยู่ในนั้น )
(Keu tee tee jai kaung chun jukkrawahn kaung tur yahk kao bpai yoo nai nun)
(It’s the place of my heart, your universe, I want to enter it)

(*,**,**)

   

คำร้อง / ทำนอง ต้า สราวุฒิ
เรียบเรียง คุปต์ ธนพงศ์พันธ์

Title: กว่าจะรู้ใจตัวเอง / Gwah Ja Roo Jai Dtua Eng (By the Time I Understood My Own Heart)
Artist: Nanon Korapat (นนน กรภัทร์)
Album: OST รุ่นพี่ Secret Love ตอน My Lil Boy 2 “น้องม.4 พี่ปี1”
Year: 2017

เสียงของเพลงรักเก่าที่ ที่มันว่าเปล่าที่นึกขึ้นมาวันนี้มันก็เหงาใจ
Siang kaung peng ruk gao tee tee mun wahng bplao tee neuk keun mah wun nee mun gor ngao jai
Thinking of the sound of the old love songs that I said were shallow, today they are lonely
คิดทบทวนทุกอย่างว่าฉันเคยมีใครที่ดีกับฉันก็คือเธอ
Kit top tuan took yahng wah chun koey mee krai tee dee gup chun gor keu tur
I reconsider everything, that I once had someone wonderful to me, and that was you

(*) จากวันนั้นฉันเองก็ได้เรียนรู้ จนวันนี้รู้ดีถ้ามีเธออยู่ คงเติมเต็มเรื่องราวที่มันหายไป
Jahk wun nun chun eng gor dai rian roo jon wun nee roo dee tah mee tur yoo kong dterm dtem reuang rao tee mun hai bpai
Since that day, I learned, until this day, I know full well if I had you, you would fulfill everything I was missing

(**) ก็กว่าจะรู้หัวใจตัวเองมันก็คงสาย กว่าจะรู้ว่ารักเธอมากมาย ก็คงจะไม่ทัน
Gor gwah ja roo hua jai dtua eng mun gor kong sai gwah ja roo wah ruk tur mahk mai gor kong ja mai tun
By the time I understood my own heart, it was too late, by the time I realized I loved you so much, I had missed out
กว่าจะรู้ว่ารักเธอเท่าไหร่ อยากบอกเธอสักครั้ง คำว่ารักจะพูดได้เพียงแค่หนึ่งคน นั่นก็คือเธอ
Gwah ja roo wah ruk tur tao rai yahk bauk tur suk krung kumw ah ruk ja poot dai piang kae neung kon nun gor keu tur
By the time that I knew how much I loved you, I want to tell you for once, I can only say I love you to one person, and that’s you

ทุกทุกความรู้สึก ทุกทุกลมหายใจ มันรู้ตัวเองวันนี้ว่าฉันรักเธอ
Took took kwahm roo seuk took took lom hai jai mun roo dtua eng wun nee wah chun ruk tur
Every feeling, every breath, I realized today that I love you
ซึ่งไม่เคยเข้าใจ จนเมื่อเธอจากไป ก็รู้ ว่าฉันนั้นขาดเธอไม่ได้
Seung mai koey kao jai jon meua tur jahk bpai gor roo wah chun nun kaht tur mai dai
I never understood it until you left and I knew that I couldn’t be without you

(*,**)

ไม่รู้เธอเปลี่ยนไปแล้วหรือยัง ไม่รู้ว่าเธอ จะยังคิดเหมือนกันอยู่ไหม
Mai roo tur bplian bpai laeo reu yung mai roo wah tur ja yung kit meuan gun yoo mai
I don’t know if you’ve changed yet, I don’t know if you still feel the same

(**,**)

   
คำร้อง/ทำนอง เหมือนเพชร อำมะระ
เรียบเรียง Bellsnowbear