Fai

All posts tagged Fai

Title: แค่หวังจะมี / Kae Wung Ja Mee (Just Hope to Have)
English Title: “Hope”
Artist: Fai (Garden Music)
Album: [Single]
Year: 2015

บางคนเฝ้าพยายามจะบินออกไป ทั้งที่ปีกไม่เคยจะมีก็ยังจะบินขึ้นไป
Bahng kon fao payayahm ja bin auk bpai tung tee bpeek mai koey ja mee gor yung ja bin keun bpai
Some people try to fly, even though they’ll never have wings, the still manage to fly
บางคนเฝ้าพยายามจะคว้าหมู่ดาว ดาวที่อยู่ในน้ำแค่เงาสะท้อนโดยไม่เข้าใจ
Bahng kon fao payayahm ja kwah moo dao dao tee yoo nai num kae ngao sataun doy mai kao jai
Some people try to reach for the stars, without understanding that the stars in the water are just a reflection

เหมือนแล่นเรือหลงทิศทาง กลางทะเลอ้างว้าง
Meuan laeng reua long tit tahng glahng talay ahng wahng
Like I’m floating without a direction in the middle of the empty sea

(*) แค่หวังจะมี สักมือที่ยื่นมาดึงพาฉันไป
Kae wung ja mee suk meu tee yeun mah deung pah chun bpai
I just hope to have a hand reaching out to pull me along
แค่หวังจะมี สักใจให้ฉันได้วางและพักพิง
Kae wung ja mee suk jai hai chun dai wahng lae puk ping
I just hope to have a heart that I can rest on
คนนั้นที่จะไม่ปล่อย ให้ฉันต้องคอยราวโดนทิ้ง
Kon nun tee ja mai bploy hai chun dtaung koy rao dohn ting
That person who won’t leave me abandoned
แค่เพียงหวังว่าเขาจะมีอยู่จริง แค่หวังจะมี ได้สักวัน
Kae piang wung wah kao ja mee yoo jing kae wung ja mee dai suk wun
I just hope that they will be real, I just hope to have them some day

และฉันก็เป็นอีกคนที่พยายาม ทำในสิ่งเดิมๆโดยไม่เคยรู้ไม่เคยเข้าใจ
Lae chun gor bpen eek kon tee payayahm tum nai sing derm derm doy mai koey roo mai koey kao jai
And I’m another person who keeps trying the same things without ever knowing or understanding
ความรักทำร้ายให้ฉันเจ็บช้ำเสมอ แล้วก็ยังจะหาความรักต่อไปไม่รู้ทำไม
Kwahm ruk tum rai hai chun jep chum samur laeo gor yung ja hah kwahm ruk dtor bpai mai roo tummai
Love always hurts me, yet I still continue to search for love, I don’t know why

ฉันยังเดินหลงทิศทาง กลางจิตใจอ้างว้าง
Chun yung dern long tit tahng glahng jit jai ahng wahng
I still walk, lost, in the middle of my empty heart

(*,*,*)

   
ทำนอง : Ton StoryLine
เรียบเรียง: Ton StoryLine

Title: เก็บไว้ที่เดิม / Gep Wai Tee Derm (Keeping It in the Same Place)
Artist: Ake Surachet and Fai
Album: The Memories
Year: 2015

(*) วันเวลาเก็บความสวยงามทุกๆ อย่าง
Wun welah gep kwahm suay ngahm took took yahng
Time keeps every beautiful love
จินตนาการสู่ความฝัน สวยงาม ล่องลอยไป
Jindtanahgahn soo kwahm fun suay ngahm laung loy bpai
Imagining our beautiful dreams, floating away
เก็บดอกไม้ไว้ที่ที่เคยอยู่ เก็บทรายสวยๆ ที่เดิม
Gep dauk maiw ai tee tee koey yoo gep sai suay suay tee derm
Keep the flowers in the place we once lived, keep the beautiful sand just the same
เก็บความรักไว้ตรงที่เดิม คือฉัน รักเธอ
Gep kwahm ruk wai dtrong tee derm keu chun ruk tur
Keep the love in the same place, it’s that I love you

ความจริงใจ ผูกความสัมพันธ์ ให้คงอยู่
Kwahm jing jai pook kwahm sumpun hai kong yoo
Sincerity connects our relationship and makes it stay
เธอเป็นใคร ก่อนไม่เคยสำคัญ ฉันไม่แคร์
Tur bpen krai gaun mai koey sumkun chun mai care
Who are you? Before I was never important, I never cared
แต่วันนี้สองเราเข้าใจกัน ผูกใจรักไว้ด้วยดี
Dtae wun nee saung rao kao jai gun pook jai ruk wai duay dee
But today, the two of us understand each other, connecting our hearts with love
เก็บความรักไว้ตรงที่เดิม ชั่วนิจนิรันดร์
Gep kwahm ruk wai dtrong tee derm chua nirun
Keeping our love in the same place for eternity

ค่ำคืนนี้ก็มีเพียงเรา สุขหัวใจ
Kum keun nee gor mee piang rao sook hua jai
Tonight there’s only us, happy
อยู่กับฉันท่ามกลางความงามแห่งแสงจันทร์
Yoo gup chun tahm glahng kwahm ngahm haeng saeng jun
You’re here with me in the middle of the beauty of the moonlight

สายตาของเธอ ซึ้งตรึงใจเหลือเกิน
Sai dtah kaung tur seung dtreung jai leua gern
The look in your eyes really touches my heart
แสนเพลินหัวใจ ร้องเพลงฉันรักเธอ
Saen plern hua jai raung pleng chun ruk tur
I’m so happy, singing a song that I love you
หลับเถิดที่รักอยู่ในความฝัน ฝันดี เป็นของเธอ
Lup tert tee ruk yoo nai kwahm fun fun dee bpen kaung tur
Let’s go to sleep, darling, in your dreams, have your own sweet dreams
ตื่นจากความฝัน เธอยัง มีฉัน ฉันยัง เคียงข้างเธอ
Dteun jahk kwahm fun tur yung mee chun chun yung kiang kahng tur
When you wake from your dreams, you still have me, I’m still beside you

แล้วเราสัญญาว่าจะไม่ทิ้งกัน สัญญาหัวใจ
Laeo rao sunyah wah ja mai ting gun sunyah hua jai
And I promise I won’t leave you, I promise your heart

(*)
เก็บความรักไว้ตรงที่เดิม ชั่วนิจนิรันดร์
Gep kwahm ruk wai dtrong tee derm chua nirun
Keeping our love in the same place for eternity