Yosita

All posts tagged Yosita

Title: พ่ออยู่บนฟ้า / Por Yoo Bon Fah (Our Father is in the Sky)
Artist: Yosita (โยษิตา หวังสุข)
Album: Song for H.M. the King
Year: 2016

น้ำตาที่ รินไหล ทั่วทั้งแผ่นดิน
Num dtah tee rin lai tua tung paen din
Tears flow throughout the nation
ก็ไม่อาจจะบรรยาย ถึงความเสียใจ
Gor mai aht ja bunyai teung kwahm sia jai
But that doesn’t convey the sadness
ที่มีต่อพ่อหลวง ของพวกเราชาวไทย
Tee mee dtor por luang kaung puak rao chao thai
That we have towards the Father of Thai people
ยังคิดถึง เหลือเกิน
Yung kit teung leua gern
We still miss Him so much

เหลือเพียงแต่รอยเท้า ที่พ่อได้ฝากไว้
Leua piang dtae roy tao tee por dai fahk wai
All that’s left is the footprints that our Father left for us
ฉันจะทำตามคำสั่งสอน และเดินก้าวตาม
Chun ja tum dtahm kum sung saung lae dern gao dtahm
I’ll follow his teachings and continue moving forward
เหมือนที่บอกลูกไว้ ว่าให้ทำสิ่งดี ฉันจะจำไว้จนฝังใจ
Meuan tee bauk look wai wah hai tum sing dee chun ja tum wai jon fung jai
Like He told His children; to do good things, I’ll remember that, imprinted into my heart
คล้ายพ่อยังอยู่
Klai por yung yoo
Like our Father is still here

(*) อยู่บนฟ้า เฝ้ามองพวกเรา ส่งพลังให้เราอย่างเคย
Yoo bon fah fao maung puak rao song pleng hai rao yahng koey
Up in the sky, He’s looking at us, sending strength to us as He used to do
อยู่ในใจพวกเราทุกคน ยังไม่เคยจะหายไป
Yoo nai jai puak rao took kon yung mai koey ja hai bpai
He’s in the hearts of all of us, never to disappear

(**) รู้เพียงต่อจากนี้ฉันพร้อมจะเข้มแข็ง
Roo piang dtor jahk nee chun praum ja kem kaeng
All I know is that from now on, I’m ready to be strong
และจะเปลี่ยนแปลงความโศกเศร้า ความเสียใจ
Lae ja bplian bplaeng kwahm sohk sao kwahm sia jai
And change the depression and sadness
ให้เป็นดั่งพลัง เพื่อ ให้พ่อสุขใจ ท่านไม่เคยรักเราน้อยลง
Hai bpen dung plung peua hai por sook jai tahn mai koey ruk rao noy long
Into energy to make our Father happy, he never loves us any less
หัวใจฉันบอก
Hua jai chun bauk
My heart is telling me

(*,**)

พ่อยังประทับในหัวใจของเราตลอด
Por yung bpratup nai hua jai kaung rao dtalaut
Our Father is still residing in our hearts forever

   
เนื้อร้อง : กฤษฎา รุ่งราษี
ทำนอง : ชนินทร์ วรากุลนุเคราะห์
เรียบเรียง : ชนินทร์ วรากุลนุเคราะห์ , ศราวุธ นนทรีย์
กีต้าร์คลาสสิค : ศราวุธ นนทรีย์
เปียโน : อิทธิพล คานแก้ว
เอ็นจีเนียร์ : ชาย นาวาวัตน์
ถ่ายทำ : พรพิรุณ รักษานนท์

Title: สัญญาจากหัวใจ / Sunyah Jahk Hua Jai (Promise From the Heart)
Artist: Yosita (โยษิตา)
Album: [Single]
Year: 2016

ไกล…อีกสักเท่าไร
Glai eek suk tao rai
However far away it still is
ก็ยังจะก้าวเดิน เพื่อไปสู่วันที่สวยงาม
Gor yung ja gao dern peua bpai soo wun tee suay ngahm
I’ll still move on towards a beautiful day
แม้…ว่าจะเหนื่อยสักเท่าไร
Mae wah ja neuay suk tao rai
No matter how tiring it will be
ก็จะลุกขึ้นใหม่ ต้องไปให้ถึงสักวันที่ฝัน
Gor ja look keun mai dtaung bpai hai teung suk wun tee fun
I’ll stand backk up agan, I must reach the day that I dream of

(*) เสียงหัวใจร่ำร้องขึ้นมาเมื่อไร
Siang hua jai rum raung keun mah
Whenever the voice of my heart cries out
ก็เห็นเพียงภาพเธอ
Gor hen piang pahp tur
I just see your image

(**) ฉันแค่ทำไปตามสัญญา จากหัวใจ
Chun kae tum bpai dtahm sunyah jahk hua jai
I’m just following the promise from my heart
และไม่คิดจะทำร้ายใคร
Lae mai kit ja tum rai krai
And I’d never imagine hurting anyone
อยากขอแค่เธอจะได้ไหม ที่เข้าใจฉัน…คนนี้
Yahk kor kae tur ja dai mai tee kao jai chun kon nee
I just want to ask you to please understand me

เพียง…มีเธอข้างกัน
Piang mee tur kahng gun
Just having you beside me
ในวันที่ท้อใจ ช่วยทำให้ใจไม่เคยหวั่น
Nai wun tee tor jai chuay tum hai jai mai koey wun
When I’m discouraged helps embolden my heart
ฉัน…อาจจะเป็นคนหลงทาง
Chun aht ja bpen kon long tahng
I might be a lost person
แต่สิ่งที่ให้ไป คือความจริงใจที่มีต่อเธอ
Dtae sing tee hai bpai keu kwahm jing jai tee mee dtor tur
But the thing that I give you is the sincerity I have towards you

(*,**)

กอดให้ฉันมั่นใจ…สักหน่อย
Gaut hai chun mun jai suk noy
Hug me and make me certain

(**)
กอดให้ไว้ได้ไหม…
Gaut hai wai dai mai
Please hug me

เสียงมันดังมาจากหัวใจ…ฉันรักเธอ
Siang mund ung mah jahk hua jai chun ruk tur
The voice is loud from my heart, I love you
การเดินทางอีกไกลเท่าใด…พร้อมก้าวเดิน
Gahn dern tahng eek glai tao dai praum gao dern
However far the road still is, I’m ready to travel it
แค่เธอนั้น อยู่ข้างกายฉันเสมอ
Kae tur nun yoo kahng gai chun samur
With just you always beside me
จะเก็บรักที่มีให้เธอ
Ja gep ruk tee mee hai tur
I’ll keep the love I have for you

   
คำร้อง กฤษฎา รุ่งราษี
ทำนอง , เรียบเรียง ศราวุธ นนทรีย์

Title: กลัว / Glua (Scared)
Artist: Yosita (โยษิตา)
Album: OST รอยรักแรงแค้น / Roy Ruk Raeng Kaen
Year: 2015

เธอคงลืมมันไปหมดแล้ว
Tur kong leum mun bpai mot laeo
You’ve probably forgotten already
สิ่งดี ๆ ไม่มีแม้ค่า
Sing dee dee mai mee mae kah
The good things are worthless
จะต้องทำอย่างไร จากนี้ต้องทำอย่างไร
Ja dtaung tum yahng rai jahk nee dtaung tum yahng rai
What should I do, what should I do from now on?
ความจริง ที่ใกล้จะเสียเธอ
Kwahm jing tee glai ja sia tur
In reality, I’m close to losing you

หากเธอพอมีใจให้ฉันอีกครั้ง
Hahk tur por mee jai hai chun eek krung
If you have feelings for me again
โปรดแบ่งปันให้ฉันได้รู้
Bproht baeng bpun hai chun dai roo
Please share them and let me know
อย่าเพียงขอแก้ไข ฉันขอแค่เพียงโอกาส
Yah piang kor gae kai chun kor kae piang ohgaht
Don’t just ask to fix things, I just want a chance
วอนเธอ ก่อนมันจะสาย
Waun tur gaun mun ja sai
I’m begging you before it’s too late

(*) แค่อยากให้รู้ว่าฉันกลัว แสนกลัวเหลือเกิน
Kae yahk hai roo wah chun glua saen glua leua gern
I just want you to know that I’m afraid, so afraid
รักที่เคยมีกันจะจางหาย
Ruk tee koey mee gun ja jahng hai
That the love we used to have for each other will fade away
จับมือของฉันและมองตา ถามใจสองเรา
Jup meu kaung chun lae maung dtah tahm jai saung rao
Hold my hand and look in my eyes, ask our hearts
ทุกเวลาเรายังมีกันใช่ไหม
Took welah rao yung mee gun chai mai
We still have each other all the time, right?

(*)

เธอคงลืมมันไปหมดแล้ว
Tur kong leum mun bpai mot laeo
You’ve probably forgotten already
สิ่งดี ๆ ไม่มีแม้ค่า
Sing dee dee mai mee mae kah
The good things are worthless
จะต้องทำอย่างไร จากนี้ต้องทำอย่างไร
Ja dtaung tum yahng rai jahk nee dtaung tum yahng rai
What should I do, what should I do from now on?
อยากจะขอเพียงเธอคืนมา
Yahk ja kor piang tur keun mah
I just want to ask you to come back

จะต้องทำอย่างไร ไม่รู้ต้องทำอย่างไร
Ja dtaung tum yahng rai mai roo dtaung tum yahng rai
What should I do? I don’t know what I should do
อยากจะขอเพียง เธอคนเดิม
I just ask for you to be the same person

   
คำร้อง: กฤษฎา รุ่งราษี
ทำนอง/เรียบเรียง: ศราวุธ นนทรีย์