WHO

All posts tagged WHO

Title: เลียข้อศอก / Lia Kor Sauk (Elbow Lickin’)
Artist: WHO
Album: [Single]
Year: 2014

เธอไม่กลัวเหรอ ว่าคนเขาจะว่า
Tur mai glua ror wah kon kao ja wai
Aren’t you afraid that people will say
รูปร่างหน้าตาของเธอกับฉันนั้นแตกต่างกันเพียงไหน
Roop rahng nah dtah kaung tur gup chun nun dtaek dtahng gun piang nai
How different your looks are compared to mine?
ส่องกระจกซิ แล้วเธอจะเข้าใจ
Saung grajok si laeo tur ja kao jai
Look in the mirror, you’ll understand
ว่ามันควรไหมที่เธอนั้นคิดจะขึ้นมาเดินข้างฉัน
Wah mun kaun mai tee tur nun kit ja keun mah dern kahng chun
Is it suitable for you to think about walking beside me?

(*) ความจริงโหดร้าย แต่เธอต้องยอมรับมัน
Kwahm jing hoht rai dtae tur dtaung yaum rup mun
The truth hurts, but you gotta accept it
ดาวเคราะห์อย่างเธอ
Dao kror yahng tur
Why is a planet like you
ทำไมเผยอคู่ดวงอาทิตย์อย่างฉัน
Tummai payur koo duang ahtit yahng chun
Conceited enough to be paired with a sun like me?

(**) เมตตาหรอกนะฉันถึงบอก เหมือนเธอพยายามเลียข้อศอก
Met dtah rauk na chun teung bauk meuan tur payayahm sia kor sauk
I’m being compassionate, so I’m telling you, it’s like you’re trying to lick your elbow
ยังไงมันก็ไม่ถึงๆๆๆๆ ไม่ว่าจะเลียท่าไหน
Yung ngai mun gor mai teung teung teung teung teung mai wah ja lia tah nai
No matter what, you can’t reach reach reach reach reach, regardless of the position you’re licking in
ยอมรับความจริงกันบ้างเถอะ ปรับทัศนะเธอเสียใหม่
Yaum rup kwahm jing gun bahng tur bprup tut na tur sia mai
Accept the truth, try looking at things from a different angle
ยังไงคำตอบคือไม่ๆๆๆๆๆๆๆๆ ไม่มีวันเข้าใจไหม
Yung ngai kum dtaup keu mai mai mai mai mai mai mai mai mai mai mee wun kao jai mai
No matter what, the answer is no no no no no no no no no, never, understand?

อยากให้เธอคิด พิจารณาใหม่
Yahk hai tur kit pijahranah mai
I want you to really think about it again
เจียมตัวหน่อยไหม จะได้ไม่ต้องเจ็บช้ำจิตใจซ้ำๆ
Jiam dtua noy mai ja dai mai dtaung jep chum jit jai sum sum
Can you humble yourself a little so you won’t have to get your heart broken over and over?
รู้แล้วว่ารัก รู้แล้วว่าไหวหวั่น
Roo laeo wah ruk roo laeo wah wai wun
I know you love me, I know you’re nervous
เก็บฉันไปฝันแค่นั้นก็พอฉันขอเธอจะได้ไหม
Gep chun bpai fun kae nun gor por chun kor tur ja dai mai
Just keep me in your dreams, that’s enough, okay?

(*,**)

เดินตามฉันไม่ว่าอะไร รู้ว่าหล่อดูดี อันนี้เข้าใจ
Dern dtahm chun mai wah arai roo wah lor doo dee un nee kao jai
Regardless of anything, you follow me, I know I’m good-looking, I understand this
แต่ถ้าเดินข้างกันอย่าเลยได้ไหม
Dtae tah dern kahng gun yahng loey dai mai
But walk beside me? Please don’t
เธอจะหมองคล้ำ เธอจะช้ำใจ
Tur ja maung klum tur ja chum jai
You’re gonna be disappointed, you’re gonna get hurt
รัศมีฉันแผ่กระจาย จนแป้งรองพื้นเธอละลาย
Rutsamee chun pae grajai jon bpaeng raung peun tur lalai
My radius is expanding so much, your foundation is melting
เตือนไว้ก่อนที่เธอจะต้อง อาย อาย อาย อาย อาย อาย อาย อาย
Dteuan wai gaun tee tur ja dtaung ai ai ai ai ai ai ai ai
I’m warning you, you’re gonna be humiliated, humiliated, humiliated, humiliated, humiliated, humiliated, humiliated, humiliated

(**,**)

Title: ฉันหล่อไป / Chun Lor Bpai (I’m Too Good-Looking)
Artist: WHO
Album: [Single]
Year: 2014

บอกตัวเอง และเตือนทุกครั้ง
Bauk dtua eng lae deuan took krung
I tell myself and remind myself every time
จะตื่นจะนอน หรือแม้แต่ในฝัน
Ja dteun ja naun reu mae dtae nai fun
Whether I’m awake or asleep or even in my dreams
แต่ไม่ว่าจะทำอย่างไร จะปกปิดกั้นมันสักเท่าไร
Dtae mai wah ja tum yahng rai ja bpok bpit gun mun suk tao rai
But no matter what I do, I can’t hide it
ก็ดูเหมือนจะสุดวิสัยไปทุกทาง
Gor doo meuan ja soot wisai bpai took tahng
It seems it’s beyond my control

(*) เหมือนดังกับห้ามไม่ให้เด็กร้อง
Meuan dung gup hahm mai hai dek raung
It’s like forbidding a child from shouting
เหมือนกับปวดท้องแต่ไม่เข้าห้องน้ำ
Meuan gup bpuat taung dtae mai kao haung num
It’s like having a stomach ache and not going to the bathroom
มันฝืนธรรมชาติรู้ไหม
Mun feun tummachaht roo mai
You can’t fight nature, don’t you know?

(**) ฉันผิดเอง ที่ดูดีมากไป
Chun pit eng tee doo dee mahk bpai
It’s my fault for looking too good
ฉันผิดเอง ที่หล่อเกินห้ามใจ
Chun pit eng tee lor gern hahm jai
It’s my fault for being too handsome to hide
ฉันรู้ดีที่ทำให้เธอคลั่งใคล้ แต่จะทำยังไงก็ไม่รู้
Chun roo dee tee tum hai tur klung klai dtae ja tum yung ngai gor mai roo
I know I make you infatuated, but I don’t know what to do
ฉันผิดเอง ทำเธอรักมากมาย
Chun pit eng tum tur ruk mahk mai
It’s my fault for making you love me so much
ฉันผิดเอง จนต้องมาเจอกับความวุ่นวาย
Chun pit eng jon dtaung mah jur gup kwahm woon wai
It’s my fault, I must face the complications
เธอนั้นต้องเข้าใจ เพราะฉันไม่อาจรักเธอได้ทุกคน
Tur nun dtaung kao jai pror chun mai hat ruk tur dai took kon
You must understand, because I’m not going to be able to love all of you

อาจจะดูเหมือนคนใจร้าย
Aht ja doo meuan kon jai rai
I might seem like a cruel person
ทั้งที่พยายามสะกดพลังเอาไว้
Tung tee payayahm sagot palung ao wai
Even though I try to control my power
แต่ไม่ว่าจะทำอย่างไร จะปกปิดกั้นมันสักเท่าไร
Dtae mai wah ja tum yahng rai ja bpok bpit gun mun suk tai rai
But no matter what I do to hide it
ก็ดูเหมือนจะสุดวิสัยไปทุกทาง
Gor doo meuan ja soot wisai bpai took tahng
It seems like it’s beyond my control

(*,**,**)
แต่เธอนั้นต้องเข้าใจ เพราะฉันไม่อาจจะหล่อได้น้อยลง
Dtae tur nun dtaung kao jai pror chun mai aht ja lor dai noy long
But you must understand, because I’m not going to be able to lessen my handsomeness

1 2 baby 123 baby 321 and the 123
a and the b and the c d e f g and the h i j k l m n o p q r s
t u v w x y and z

(*,**,***)
เธอนั้นต้องเข้าใจ เพราะฉันไม่อาจจะหล่อได้น้อยลง
Tur nun dtaung kao jai pror chun mai aht ja lor dai noy long
You must understand, because I’m not going to be able to lessen my handsomeness