Two Pills After Meal

All posts tagged Two Pills After Meal

Title: STAR-T
Artist: Two Pills After Meal
Album: [Single]
Year: 2020

Look at the star
Look at the star
Open your eyes
Open your mind
Look at the star

ปล่อยให้ใจล่องไป ในหมู่ดาวกว้างไกล
Bploy hai jai laung bpai nai moo dao gwahng glai
I let my heart float in the vast stretch of stars
ดินแดนสวรรค์เหนือความเข้าใจ ในฝัน
Din daen sawun neua kwahm kao jai nai fun
A heavenly realm beyond understanding in a dream
อาจมองไม่เห็นด้วยตา ดวงเดิมที่เคยใช้มัน
Aht maung mai hen duay dtah duang derm tee koey chai mun
It might not be able to be seen with the same eyes we once used
เปิดตาที่เธอซ่อนไว้ข้างใน
Bpert dtah tee tur saun wai kahng nai
Open the eyes you have hidden inside

(*) เรื่องราวที่เคยผิดหวัง รักที่ไม่เป็นดั่งใจ
Reuang rao tee koey pit wung ruk tee mai bpen dung jai
Stories of disappointment, love that wasn’t as we hoped
ทิ้งมันไว ทิ้งมันไป
Ting mun wai ting mun bpai
Throw them away quickly, throw them away

(**) Look at the star
Look at the star
Open your eyes
Open your mind
Look at the star

หมอกควันจางหายไป กลิ่นมวลดอกไม้ล่องลอย
Mauk kwun jahng hai bpai glin muan dauk mai laung loy
The clouds fade away, the scent of flowers wafts in
แค่หลับตาลงรับรู้ทุกอย่าง
Kae lup dtah long rup roo took yahng
Just close your eyes and acknowledge everything
อดีตไม่คืนย้อนมาปลดปล่อยมันไปเสียที ออกเดินทางด้วยฝันครั้งใหม่
Adeet mai keun yaun mah bplot bploy mun bpai sia tee auk dern tahng duay fun krung mai
The past isn’t coming back, let it finally go, set out on a new dream

(*,**)

   

MUSIC : OHM

LYRICS : แมว THE JUKKS, OHM

ADDITIONAL LYRICS : LITTLE

ARRANGED BY : TWO PILLS AFTER MEAL

RECORDING BY : TWO PILLS AFTER MEAL, บัญชา เธียรกฤตม์ (ADDITIONAL BASS LINE)

MIX & MASTER : รุ่งโรจน์ อุปถัมภ์โพธิวัฒน์

Title: Enter
Artist: Two Pills After Meal
Album: [Single]
Year: 2019

(*) คำบางคำ ที่อันตราย
Kum bahng kum tee undtarai
Some words are dangerous
ใครบางคน ควรจะคิดก่อน
Krai bahng kon kuan ja kit gaun
Some people should think first
การกระทำที่มันทำลาย
Gahn gratum tee mun tum lai
Destructive actions
ใจบางใจ ให้ลองไปคิดก่อน
Jai bahng jai hai laung bpai kit gaun
Some hearts should be allowed to try thinking first
เพราะคำว่าเรา อาจถูกเผาลงเป็นเถ้าถ่าน
Pror kum wah rao aht took pao long bpen tao tahn
Because the word “us” might be burned into ashes
ทั้งที่ต้องการ ก็แค่เพียงดอกไม้
Tung tee dtaung gahn gor kae piang dauk mai
Even though all you want is flowers

ของที่สำคัญ กลับทำมันหล่นหาย
Kaung tee sumkun glup tum mun lon hai
Important things ended up disappearing
เหมือนไม่สำคัญ ไม่เคยได้ใส่ใจ
Meuan mai sumkun mai koey dai sai jai
Like they weren’t important, like you never paid attention
คิดจะใช้มัน ลองดูให้แน่ใจ
Kit ja chai mun laung doo hai nae jai
Think of using them, try so you can be sure
ใช้คำพูดกัน อย่าเอาแต่สะใจ
Chai kum poot gun yah ao dtae sa jai
Use words, don’t just focus on gratification

Five – Four – Three – Two

(*)

รักที่ให้กัน กำลังจะเลือนหาย
Ruk tee hai gun gumlung ja leuan hai
The love we gave each other is starting to fade
เหมือนทุกทุกวัน มีคนต้องเสียใจ
Meuan took took wun mee kon dtaung sia jai
It’s like every day there’s someone who must be sad
รักที่สวยงาม กำลังเหมือนเปลวไฟ
Ruk tee suay ngahm gumlung meuan bpleo fai
The beautiful love is like a dying flame
ของที่สำคัญ อย่าปล่อยให้หมดไป
Kaung tee sumkun yah bployh hai mot bpai
Don’t let the important things run out

Five – Four – Three – Two

ยังเหลืออยู่ไหม โอ้ความรัก และเข้าใจ
Yung leua yoo mai oh kwahm ruk lae kao jai
Is there any love and understanding left?
รอยยิ้มอยู่ไหน มองไม่เห็นอีกแล้ว
Roy yim yoo nai maung mai hen eek laeo
Where are the smiles? I don’t see them anymore
ยังเหลืออยู่ไหม โอ้ความรัก และเข้าใจ
Yung leua yoo mai oh kwahm ruk lae kao jai
Is there any love and understanding left?
รอยยิ้มอยู่ไหน อยากจะเห็นอีกครั้ง
Roy yim yoo nai yahk ja hen eek krung
Where are the smiles? I want to see them again

Five – Four – Three – Two อันตราย
Five four three two undtarai
Five, four, three, two, dangerous
Five – Four – Three – Two อันตราย
Five four three two undtarai
Five, four, three, two, dangerous

   

MUSIC : Little TPAM
LYRICS , MUSIC : แมว The Jukks , Little TPAM
ARRANGED : TPAM
MIXED AND MASTERED : พี่รุ่ง
RECORDED : พี่นิ้ม

Title: อย่าให้เลือนหาย / Yah Hai Leuan Hai (Don’t Let Them Fade Away)
English Title: “Farewell”
Artist: Two Pills After Meal
Album: First Kit
Year: 2017

ถึงเวลา ต้องจากลา
Teung welah dtaung jahk lah
It’s time to say good-bye
ที่ผ่านมา ขอบคุณทุกอย่าง
Tee pahn mah kaup koon took yahng
Thank you for everything that’s happened

ทุกรอยยิ้ม ทุกเรื่องราว
Took roy yim took reuang rao
Every smile, every story
ที่ให้กันคือสิ่งสวยงาม
Tee hai gun keu sing suay ngahm
You’ve given me a beautiful thing

ไม่อาจฝืน ให้เวลา
Mai aht feun hai welah
We can’t force time
วนกลับมาเป็นเหมือนวันเก่า
Won glup mah bpen meuan wun gao
To turn back to the old days

ก็เข้าใจ ก็พอรู้ว่างานเลี้ยงต้องมีเลิกรา
Gor kao jai gor por roo wah ngahn liang dtaung mee lerk rah
But I understand, it’s enough for me to know that every feast must have an end

Keep memories alive
Keep memories alive
เก็บเป็นความทรงจำที่ดี
Gep bpen kwahm song jum tee dee
Keep the wonderful memories
อย่าให้มันเลือนหาย
Yah hai mun leuan hai
Don’t let them fade away
ว่าเราเคยได้เดินร่วมทาง
Wah rao koey dai dern ruam tahng
The life we once shared together
Keep memories alive
Keep memories alive
เก็บเป็นความทรงจำที่ดี
Gep bpen kwahm song jum tee dee
Keep the wonderful memories
อย่าให้มันเลือนหาย
Yah hai mun leuan hai
Don’t let them fade away

   

เนื้อร้อง : ลิตเติ้ล TPAM, แมว The Jukks
ทำนอง : ลิตเติ้ล TPAM
เรียบเรียง : Two Pills After Meal, พี่นิ้ม smallroom
Recording Engineer : เทอดศักดิ์ smallroom
Mixed and Mastered : พี่นิ้ม, พี่รุ่ง smallroom BKK, Thailand

Title: สาย / Sai (Too Late)
English Title: “Once”
Artist: Two Pills After Meal
Album: First Kit
Year: 2017

เธอก็ไม่มา เธอก็ไม่มา
Tur gor mai mah tur gor mai mah
You didn’t come, you didn’t come
ตรงที่เดิมตรงที่เก่า
Dtrong tee derm dtrong tee gao
To the same place, to the old place
มีแค่เพียงเรา มีแค่เพียงเรา
Mee kae piang rao mee kae piang rao
There was only me, there was only me
ตรงที่เดิมตรงที่เก่า
Dtrong tee derm dtrong tee gao
In the same place, in the old place
เสียเวลา อีกต่อไป
Sia welah eek dtor bpai
Continuing to waste more time

โลกสีเทา ๆ โลกสีเทา ๆ
Lohk see tao tao lohk see tao tao
The world is grey, the world is grey
โลกที่มันว่างเปล่า
Lohk tee mun wahng bplao
The world is empty
มีแค่เพียงเรา มีแค่เพียงเรา
Mee kae piang rao mee kae piang rao
There’s only me, there’s only me
ตรงที่เดิมตรงที่เก่า
Dtrong tee derm dtrong tee gao
In the same place, in the old place
เสียเวลา อีกต่อไป สายเกินไป
Sia welah eek dtor bpai sai gern bpai
Continuing to waste more time, it’s too late

(*) ก็พอรู้ เพราะเวลานั้น
Gor por roo pror welah nun
I just realized it, because those times
ช่วงเวลาที่ดีนั้นคงไม่เกิดขึ้นอีกแล้ว
Chuang welah tee dee nun kon gmai gert keun eek laeo
Those wonderful times won’t happen anymore
เพราะนาทีนั้น
Pror nahtee nun
Because those moments
เพราะเรื่องราวนั้นคงไม่เกิดขึ้นอีกต่อไป
Pror reuang rao nun kong mai gert keun eek dtor bpai
Because those stories won’t happen again anymore

(**) มันไม่เป็นไร คงไม่เป็นไร
Mun mai bpen rai kong mai bpen rai
It’s okay, it’s fine
แค่ทำตัวให้เหมือนเก่า
Kae tum dtua hai meuan gao
I’ll keep acting the same
ที่มีเพียงเรา มีแค่เพียงเรา
Tee mee piang rao mee kae piang rao
There’s only me, there’s only me
ตรงที่เดิมตรงที่เก่า
Dtrong tee derm dtrong tee gao
In the same place, in the old place
เสียเวลา มากพอแล้ว
Sia welah mahk por laeo
I’ve wasted more than enough time already
สายเกินไป
Sai gern bpai
It’s too late

(*,**,*)

   

Lyrics : ลิตเติ้ล TPAM, แมว The Jukks
Music : ลิตเติ้ล TPAM
Arranged : TWO PILLS AFTER MEAL, พี่นิ้ม, พี่รุ่ง
Recording Engineer : เทอดศักดิ์ smallroom
Mixed and Mastered : พี่นิ้ม, พี่รุ่ง smallroom BKK, Thailand

   
Is this song/video about a breakup or about someone dying? I guess it could go either way, as it’s a waste of time, thinking about and longing for the past when things can’t be changed back to the way they were, so we should accept it and continue moving forward.

Title: ทนไม่ไหว / Ton Mai Wai (Can’t Take It)
English Title: “ICU”
Artist: Two Pills After Meal
Album: First Kit
Year: 2017

(*) ทำไมต้องคอยเหม่อ
Tummai dtaung koy mur
Why must I keep being distracted?
คอยแต่เพ้อถึงเธอทำไม
Koy dtae pur teung tur tummai
Why must I only fantasize about you?
ก็ยังไม่เข้าใจ เพราะอะไรเป็นเพราะอะไร
Gor yung mai kao jai pror arai bpen pror arai
I still don’t understand why, why
ไม่เอาไม่คิดถึงเธอ
Mai ao mai kit teung tur
I don’t want to miss you
ฉันไม่เอาแล้ว คงต้องพอแล้ว
Chun mai ao laeo kong dtaung por laeo
I don’t want this, enough is enough
หลับตาก็เห็นแค่เธอ
Lup dtah gor hen kae tur
When I close my eyes, I only see you
ทนไม่ไหวแล้ว ฉันยอมให้เธอแล้ว
Ton mai wai laeo chun yaum hai tur laeo
I can’t take it, I give up to you

(**) ขอได้ไหม เพียงสักครั้ง
Kor dai mai piang suk krung
Can I ask just once
ให้เราได้เจอ ฉันและเธอ สักทีได้ไหม
Hai rao dai jur chun lae tur suk tee dai mai
For us to meet? You and I, for once, please?
ทนไม่ไหว ความรู้สึกนี้
Ton mai wai kwahm roo seuk nee
I can’t take these feelings
ช่างทรมานฉันเกินไป อยากเจอเธอแล้ว
Chahng toramahn chun gern bpai yahk jur tur laeo
It’s too much torture, I want to see you

(*,**)

ภาพเธอมันลอยมา
Pahp tur mun loy mah
Your image floats up
เธอก็ลอยมา เธอก็ลอยมา
Tur gor loy mah tur gor loy mah
You float up, you float up
มาอยู่กับฉันอีกแล้ว ทุกที มันทุกที
Mah yoo gup chun eek laeo took tee mun took tee
You come to be with me again, every time, it’s every time
หลับตาลงทันใด
Lup dtah long tun dai
As soon as I close my eyes
หน้าเธอก็ลอยมา เธอก็ลอยมา
Nah tur gor loy mah tur gor loy mah
Your face floats up, you float up
มาอยู่ด้วยกันกับฉัน อยู่ข้างฉัน อยู่ในฝัน
Mah yoo duay gun gup chun yoo kahng chun yoo nai fun
You come to be with me, at my side, in my dreams

ขอได้ไหม
Cor dai mai
Can I ask?
ทนไม่ไหว
Ton mai wai
I can’t take it

(**)

   

เนื้อร้อง : โอม TPAM, แมว The Jukks
ทำนอง : โอม TPAM
เรียบเรียง : พี่รุ่ง, พี่นิ้ม smallroom, Two Pills After Meal
Recording Engineer : เทอดศักดิ์ smallroom
Mixed and Mastered : พี่นิ้ม, พี่รุ่ง smallroom BKK, Thailand

   
A very indie release in both sound and music video presentation haha, but perfect for anyone who likes that indie electropop sound~

Title: หายใจ / Hai Jai (Breathe)
English Title: “Drown”
Artist: Two Pills After Meal
Album: [Single]
Year: 2017

(*) ทุกวันฉันยังตื่นขึ้นมาพบว่าทุกๆอย่าง ยังเหมือนเดิมต่อไป
Took wun chun yung dteun keun mah pob wah took took yahng yung meuan dterm dtor bpai
Every day, I still wake up and find everything is still the same
ห้องนอนที่ว่างเปล่ากับความเหงาที่ยังคงอยู่
Haung naun tee wahng bplao gup kwahm ngao tee yung kong yoo
My empty room and the loneliness that’s still here
ไม่เคยไปไหน ยังโอบกอดเราไว้
Mai koey bpai nai yung ohp gaut rao wai
It never goes anywhere, it still embraces me

อ่อนล้า ไม่มีเรี่ยวแรงข้างใน
Aun lah mai mee riao raeng kahng nai
I’m exhausted I have no strength inside

(**) แต่แล้วฉันก็ต้องอยู่ และยังต้องหายใจ
Dtae laeo chun gor dtaung yoo lae yung dtuang hai jai
But I must live, and I must still breathe
ถึงแม้ว่าไม่อยาก ฉันยังต้องเดินต่อไป
Teung mae wah mai yahk chun yung dtaung dern dtor bpai
Even though I don’t want to, I still must move forward

รู้ดีว่าควรออกไปเพื่อพบเจออะไรอีกมากมายจากนี้
Roo dee wah kuan auk bpai peua pob jur arai eek mahk mai jahk nee
I know full well I should go out and find something more from now on
รู้ดีทุกๆอย่างแต่ไม่พร้อมที่จะก้าวผ่านพ้นไปสักที ยังอยู่ตรงนี้
Roo dee took took yahng dtae mai praum tee ja gao pahn pon bpai suk tee yung yoo dtrong nee
I know full well about everything, but I’m not ready to finally move on, I’m still staying right here
อ่อนล้า ไม่มีเรียวแรงเริ่มใหม่
Aun lah mai mee riao raeng rerm mai
I’m exhausted, I don’t have the strength to start over

(**)

อ่อนล้า ไม่มีเรียวแรงเริ่มใหม่
Aun lah mai mee riao raeng rerm mai
I’m exhausted, I don’t have the strength to start over

(**)

ไม่อยากจะรู้ ว่าไม่มีเธออีกแล้ว
Mai yahk ja roo wah mai mee tur eek laeo
I don’t want to know that I don’t have you anymore
ไม่อยากจะเข้าใจ จะไม่มีเธออีกแล้ว
Mai yahk ja kao jai ja mai mee tur eek laeo
I don’t want to understand that I won’t have you anymore

(**)

   

เนื้อร้อง : Little , ชยานนท์ เครือเอี่ยม
ทำนอง : Little
เรียบเรียง : TWO PILLS AFTER MEAL, เบิร์ด Desktop Error
Recording Engineer : เทอดศักดิ์ smallroom
Mixed and Mastered : พี่นิ้ม, พี่รุ่ง smallroom BKK, Thailand

   
This is another song that I never looked at the teasers for, so I had no idea what to expect, but. Wow. I wasn’t expecting this. Interesting ambient, haunting sound they chose to portray such feelings as being depressed over a breakup (or perhaps the death of a lover, as depicted in the MV), but I’m not sure I care much for it. The music video also has a very interesting apocalyptic end-of-the-world scenario, but even as a huge fan of the Fallout series, it doesn’t make me like the song any more. Intriguing release, but probably not something I’d personally put on my mp3 player.

Title: Weekend
Artist: Two Pills After Meal
Album: [Single]
Year: 2016

(*) โปรดอยู่กับฉันก่อน
Brpoht yoo gup chun gaun
Please stay with me first
ก่อนเราจะต้องห่าง
Gaun rao ja dtaung hahng
Before we must separate
กอดกันอีกครั้ง
Gaut gun eek krung
Hug me again

ไม่อยากให้ต้องจาก
Mai yahk hai dtaung jahk
I don’t want you to have to leave
เจอกันไม่เท่าไหร่
Jur gun mai tao rai
We don’t meet very often
อย่ารีบไปไหน
Yah reep bpai nai
Don’t rush off anywhere

(**) ยังไม่พร้อมจะเจอกับความเดียวดาย
Yung mai praum ja jur gup kwahm diao dai
I’m not ready yet to face being alone
ต่อจากนี้จะไม่มีเธอข้างกาย
Dtor jahk nee ja mai mee tur kahng gai
From now on, I won’t have you beside me
ก่อนจะถึงเวลาต้องจากกันไกล
Gaun ja teung welah dtaung jahk gun glai
Before it’s time for us to separate
จับมือฉันได้ไหม จนนาทีสุดท้าย
Jup meu chun dai mai jon nahtee soot tai
Please hold my hand until the last moment

ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่
Mai roo wah meua rai
I don’t know when
จะกลับมาพบกัน
Ja glup mah pob gun
We’ll meet again
จะรอวันนั้น
Ja ror wun nun
I’ll wait for that day

(**,**,*)

   
เนื้อร้อง : Little TPAM, แมว The Jukks
ทำนอง : Little TPAM
เรียบเรียง : TWO PILLS AFTER MEAL
Recording Engineer : เทอดศักดิ์ smallroom
Mixed and Mastered : พี่รุ่ง, พี่นิ้ม smallroom BKK, Thailand

   
What a nice, simple, but catchy new single from this band~ I’m still a big fan of their synth pop sound, and I like the way this song can be understood in many different ways; From looking at just the lyrics, it seems like your basic long-distance love song, lamenting about having to separate and wanting to be together, but with a title like “Weekend,” one could infer that they’re singing to the weekend, telling it to not hurry off and to stay a while, something I’m sure everyone has been wishing to beg time haha. Lastly, the song never mentions anything about a romantic relationship, so as the music video portrays, this song could also speak to someone who is being separated from their friend, be it by actual distance or because of time restraints due to other priorities in their life, like a romantic relationship. Thumbs up for this release, I like it.

Title: รฟท / Ror For Tor (Thailand State Railway)
English Title: “Prompt”
Artist: Two Pills After Meal
Album: [Single]
Year: 2015

สถานี สถานีรถไฟ ไร้คนไร้ความเคลื่อนไหว
Satahnee satahnee rot fai rai kon rai kwahm kleuan wai
Station, the train station, without people, without movement
ช่างเงียบเหงา ช่างอ้างว้าง รู้สึกมันช่างรกร้าง
Chahng ngiap ngao chahng ahng wahng roo seuk mun chahng rok rahng
It’s so quiet and so empty, it feels so neglected
ขึ้นไปข้างบนรถไฟ เหลือใครข้างในบ้างไหม
Keun bpai kahng bon rot fai leua krai kahng nai bahng mai
Is there anyone left inside riding the train?
แมงมุมน้อยยังถักใย มั่นคงสวยงามไม่ถอย
Maeng moom noy yung tuk yai mun kong suay ngahm mai toy
A little spider still weaves its web, stable and beautiful

(*) ไม่มีใครมาหยุด ถ้าเราต้องการ (ไปเลยวิ่งออกไป)
Mai mee krai mah yoot tah rao dtaung gahn (bpai loey wing auk bpai)
No one comes to stop us if we want to (go, run out)
เสียงแมงมุมมันบอกให้เราต้องไป
Siang maeng moom mun bauk hai rao dtaung bpai
The voice of the spider is telling us we must go
Are you ready?
Are you ready?

(**) พร้อม พร้อม พร้อม ไม่ต้องรออะไรอีก แม้ว่าไม่มีใคร
Praum praum praum mai dtaung ror arai eek mae wah mai mee krai
Ready, ready, ready, there’s no need to wait for anything else, even though there’s no one
พร้อม พร้อม พร้อม ทิ้งไอ้ความเดียวดายไป โยนมันไปไกลๆ
Praum praum praum ting ai kwahm diao dai bpai yohn mun bpai glai glai
Ready, ready ready, abandon your loneliness, throw it far away

เสียงดังของรางรถไฟ ชักชวนให้ใจก้าวไป
Sing dung kaung rahng rot fai chuk chuan hai jai gao bpai
The loud sound of the train invites the heart to move on
ไอแดดร้อน เสียงลมพัด มันกล่อมให้ออกไปหา
Ai daet raun siang lom put mun glaum hai auk bpai hah
The hot sun, the sound of the blowing wind, it’s persuading us to go out and look

(*,**)

Title: เข็มฉีดยา / Kem Cheet Yah (Vaccine)
Artist: Two Pills After Meal
Album: [Single]
Year: 2015

เข็มฉีดยา…ธรรมดา
Kem cheet yah tummadah
Vaccine…it’s common
ผงเข้าตา…ธรรมดา
Pong kao dtah tummadah
Dust in the eye…it’s common
เอาไง เอากัน ก็เอา เฮ้!!!
Ao ngai ao gun gor ao hey
Let’s do it, c’mon, hey!
เอาเลย เอาไง ก็เอา ฮ่า!!!
Ao loey ao ngai gor ao hah
You want it, so c’mon, hah!
อะไรแรงๆ จัดมาจะได้มั้ย
Arai raeng raeng jut mah ja dai mai
Get ready for something fierce, okay?

เขาไม่มา…ธรรมดา
Kao mai mah tummadah
He didn’t come…it’s common
เขาบอกลา…ธรรมดา
Kao bauk lah tummadah
He said goodbye…it’s common

(*) เอาไง เอากัน ก็เอา เฮ้!!!
Ao ngai ao gun gor ao hey
Let’s do it, c’mon, hey!
เอาเลย เอาไง ก็เอา ฮ่า!!!
Ao loey ao ngai gor ao hah
You want it, so c’mon, hah!
อะไรพังๆ จะเอาก็เอา ลองดูสิ
Arai pung pung ja ao gor ao laung doo si
Everything’s collapsing, whatever you want, go for it, try it and see

(**) เจ็บนิดๆ แค่เพียงเบาๆ ไม่เท่าไร
Jep nit nit kae piang bao bao mai tao rai
It only hurts a little, just a tiny bit
เจ็บแค่ไหน น้ำตามันไหลไม่นานมั้ง
Jep kae nai numd tah mun lai mai nahn mung
However much it hurts, the tears won’t flow for very long
จบแล้วทิ้ง รักกันไม่จริงก็เข้าใจ
Jop laeo ting ruk gun mai jing gor kao jai
End it and throw it away, our love wasn’t real, I understand
เจ็บแค่ไหน ไม่ฟูมไม่ฟาย ไม่เหนี่ยวรั้ง
Jep kae nai mai foom mai fai mai niao rung
However much it hurts, it’s not excruciating, it’s not discouraging
(เจ็บแค่ไหน ไม่โวยไม่วาย ไม่อยากรั้ง)
(Jep kae nai mai woy mai wai mai yahk rung
However much it hurts, I won’t cry out, I don’t want to hold on
ฉันไม่แคร์ !!
Chun mai care
I don’t care!

เขากลับคำ…ธรรมดา
Kao glup kum tummadah
He went back on his promise…it’s common
เขาเปลี่ยนไป…ธรรมดา
Kao bplian bpai tummadah
He’s changed…it’s common

(*,**)

Enter
หายใจ / Hai Jai (Breathe) [Drown]
เข็มฉีดยา / Kem Cheet Yah (Vaccine)
รฟท / Ror For Tor (Thailand State Railway) [Prompt]
สาย / Sai (Too Late) [Once]
STAR-T
ทนไม่ไหว / Ton Mai Wai (Can’t Take It) [ICU]
Weekend
อย่าให้เลือนหาย / Yah Hai Leuan Hai (Don’t Let Them Fade Away) [Farewell]

   
All songs tagged Two Pills After Meal