Sweat16!

All posts tagged Sweat16!

Title: วิ่ง / Wing (Run)
Artist: Sweat16!
Album: [Single]
Year: 2017

(*) จะต้องล้มเท่าไร จะผิดหวังเท่าไร
Ja dtaung lom tao rai ja pit wung tao rai
However much I fall, however disappointed I get
แม้จะยากลำบากมากมายสักแค่ไหน
Mae ja yahk lumbahk mahk mai suk kae nai
No matter how difficult it gets
แต่ฉันจะพยายามสู้ต่อไป เพื่อให้ฝันนั้นเป็นจริง ในสักวัน
Dtae chun ja payayahm soo dtor bpai peua hai fun nun bpen jing nai suk wun
But I’ll try to keep fighting to make my dreams come true some day

อยากจะพบเหลือเกิน และอยากจะเจอเหลือเกิน
Yahk ja pong leua gern lae yahk ja jur leua gern
I want to find it so badly, I want to see it so badly
จุดหมายปลายทางที่ใฝ่ฝัน
Joot mai bplai tahng tee fai fun
The destination that I’ve dreamed of
ในทุกๆลมหายใจ ยังคิดถึงมันทุกวัน จนต้องมาตามหาในวันนี้
Nai took took lom hai jai yung kit teung mun took wun jon dtaung mah dtahm hah nai wun nee
In my every breath, I still think about it every day, until I had to come searching today

เพราะฉันนั้นรู้ดี ทุกเส้นทางชีวิตมี เวลาของมันอยู่เสมอ
Pror chun nun roo dee took sen tahng cheewit mee welah kaung mun yoo samur
Because I know full well every path that life has, its time is always there
แค่เดินช้าไปก้าวนึง ก็ช้าไปอีกช่วงนึง
Kae dern chah bpai gao neung gor chah bpai eek chuang neung
Just walking one slow step, going slowly another moment
กว่าจะไปถึงฝันที่อยากเจอ
Gwah ja bpai teung fun tee yahk jur
Until I reach the dreams I want to find

(**) จะจ้องมองที่เป้าหมายปลายทางโดย
Ja jaung maung tee bpao mai bplai tahng doy
I’ll stare at my goal
ที่ไม่ให้มันคลาดสายตา จะไม่ยอมให้สิ่งไหนมาคอยฉุด
Tee mai hai mun klaht sai dtah ja mai yaum hai sing nai mah koy choot
Without letting it out of my sight, I refuse to let anything pull me down
ให้สะดุดสิ่งที่ฉันฝัน เฝ้าคอยเสมอมา นี่คือสัญญาจากฉัน
Hai sadoot sing tee chun fun fao koy samur mah nee keu sunyah jahk chun
Making me stumble from the things that I dream of, that I’ve always waited for, this is a promise from me

(***) จะวิ่งมันเรื่อยไป สุดกำลังหัวใจ ทีละขั้น
Ja wing mun reuay bpai soot gumlung hua jai tee la kun
I’ll continuously run with all of my heart, each level
แต่ละปัญหาต้องแก้ไข ให้เป็นประสบการณ์ ที่ไม่มีวันมีทาง
Dtae la bpunhah dtaung gae kai hai bpen prasopgahn tee mai mee wun mee tahng
I must fix each problem, making it an experience that will never have a way
จะเรียนได้จากที่ไหน
Ja rian dai jahk tee nai
To be learned from anywhere else

(*)

หากเจอภูเขาสูงชัน แต่ฉันจะปีนขึ้นไปจะไปยืนรอเธออยู่บนนั้น
Hahk jur poo kao soong chun dtae chun ja bpeen keun bpai ja bpai yeun ror tur yoo bon nun
If I face a tall mountain, I’ll climb up to stand waiting for you up there
เวทีและแสงไฟ ท่ามกลางผู้คนมากมาย
Waytee lae saeng fai tahm glahng poo kon mahk mai
At the stage and lights in the middle of a crowd
มารวมตัวกันร้องเพลงด้วยกัน
Mah ruam dtua gun raung pleng duay gun
There together, singing together

(**,***,**,***)

   

Holy cow. Okay, first of all, the name. Sweat16? Someone tell me they’re a project group cheering for the Olympics or soccer or some sort of sporting event and that’s not, like going to be their permanent name for a permanent group? Because maybe it’s just me, but the name “sweat” doesn’t sound that appealing if it has nothing to do with sports or exercise. If sports/exercise is going to be their permanent theme, and all their songs to be upbeat motivational cheer songs, then it would be cute ^^ But otherwise they might want to rethink that. Second, these girls aren’t Japanese, right (otherwise their pronunciation is the best I’ve heard yet from a Japanese singer singing Thai!)? They’re Thai, right? And just marketed by a Japanese branch of the label (Yoshimoto Etertainment, I see)? Because wow, this is some bubbly, techno-y Jpop if I ever heard it haha. But the lyrics are nice and motivational, and the song is catchy~ Maybe it’ll have a cute music video with Japanese-style choreography to go with it (Para para, please?) 😀