Suntaraporn

All posts tagged Suntaraporn

Title: ดาวล้อมเดือน / Dao Laum Deuan (The Stars Tease the Moon)
Artist: Suntaraporn (สุนทราภรณ์)
Album: ??
Year: ??

โอ้ดวงดาวดูแสงนั้นพราว พร่าง
Oh duang dao doo saeng nun prao prahng
Oh, stars, your light is twinkling
เด่นลอยคว้างกลางฟากฟ้า ไกล
Den loy kwahng glahng fahk fah glai
Shining across the vast sky
ดาวรายล้อมดวงเดือนไว้
Dao rai laum duang deuan wai
The stars encircle the moon
ข่มให้แสงเดือนเลือนไป
Kom hai saeng deuan leuan bpai
Forcing the moonlight to fade
เจ้าทำไมข่มดวงเดือน
Jao tummai kom duang deuan
Why do you suppress the moon?

หยิ่งทนงหรือถือว่าทรงศักดิ์
Ying tnong reu teu wah song suk
Are you arrogant, or do you believe you’re superior?
ข้าไม่รักดาวก็รักเดือน
Kah mai ruk dao gor ruk deuan
I don’t love the stars, I love the moon
ดาวระยิบพริบตาเหมือน
Dao rayip prip dtah meuan
The stars sparkle in the blink of an eye
ดั่งจะเย้ยว่าดวงเดือน
Dung ja yoey wah duang deuan
Like they’re ridiculing the moon
เด่นไม่เหมือนหมู่ดาว
That isn’t as prominent as the stars

เมื่อไหร่หนอจันทร์ จะงาม
Meua rai nor jun ja ngahm
When will the moon be beautiful?
ข้าคอยเพราะความโศกเศร้า
Kah koy pror kwahm sohk sao
I’m waiting because of my grief
ข้าครวญถึงคราว คราเมื่อ
Kah kruan teung krao krah meua
I lament over the time
สองเรา รักเฝ้า พนอต่อกัน
Saung rao ruk fao panor dtor gun
When the two of us loved each other

ชื่นหทัยจะเปรียบรักใด ชื่น
Cheun tai ja bpriap ruk dai cheun
I’m happy to compare any love, happy
สุดจะฝืนยามค่ำคืน นั่น
Soot ja feun yahm kum keun nun
Resisting that night
จันทร์เฉิดฉายคล้ายสวรรค์
Jun chert chai klai sawun
The moon is bright like heaven
โอ้คืนนั้นยังจำมั่น
Oh keun nun yung jum mun
Oh, I still remember that night
ว่าแจ่มจันทร์เป็นพยาน
Wah jaem jun bpen payahn
That the moon was my witness

(repeat entire song again)

Title: มั่นใจไม่รัก / Mun Jai Mai Ruk (Certain I Wouldn’t Love )
Artist: Suntaraporn
Album: ??
Year: ??

มั่นใจตั้งใจจะไม่รัก
Mun jai dtung jai ja mai ruk
I was certain I didn’t intend to to love him
ด้วยฉันไม่รู้จักว่าความรักดีอย่างไร
Duay chun mai roo juk wah wkahm ruk dee yahng rai
I didn’t know what good love was like
พอพบกันจิตใจก็พลันเปลี่ยนไป
Por pob gun jit jai gor plun bplian bpai
As soon as we met, my heart changed
กลับอายเขาเสียยกใหญ่เมื่อยามได้สบตา
Glup ai kao sia yok yai meua yahm dai sob dtah
I became so shy around him whenever we made eye contact

หักใจมิยอมคิดผูกพัน
Huk jai mai yaum kit pook pun
My heart refuses to get involved
แล้วไยหรือนั่นพอพบกันก็ดูเหมือนว่า
Laeo yai reu nun por pob gun gor doo meuan wah
So why, as soon as we met, does it seem like
เลือดในกายฉีดแรงทั่วไปทั้งหน้า
Leuat nai gai cheet raeng tua bpai tung nah
The blood in my body rushes all to my face?
ดังไฟเผาในวิญญารุมร้อนทั่วกายามิคลาย
Dung fai pao nai winyah room raun tua gah yah mai klai
It’s like my soul is on fire, heat encircles me that no medicine can fix

(*) หลับตาก็คอยแต่ใฝ่ฝัน
Lup dtah gor koy dtae fai fun
When I close my eyes, I only dream
พร่ำเพ้อรำพันถึงตัวเขานั้นมั่นหมาย
Prum pur rum pun teung dtua kao nun mun mai
Crazily lamenting to him my intentions
ดูรึใจหักใจเพียงใดไม่วาย
Doo reu jai huk jai piang dai mai wai
It always seems like my heart is breaking
ช่างคิดถึงเขาง่ายดายไม่แหนงหน่ายสักวัน
Chahng kit teung kao ngai dai mai naeng nai suk wun
It’s so easy to think of him and never tire of it

(**) นี่คงรักเขาเสียแล้วสิเรา
Nee kong ruk kao sia laeo si rao
I’ve probably lost his love
น้ำใจนะเจ้าใจของเราง่ายจริงหรือนั่น
Num jai na jao jai kaung rao ngai jing reu nun
Does compassion come easily to him?
เจอะตัวเขาทีไรอกใจไหวหวั่น
Jur dtua kao tee rai auk jai wai wun
Whenever I see him, my heart shakes
เฝ้าคอยเขามารำพันคำรักมั่นกับฉันสักคำ..
Fao koy kao mah rum pun kum ruk mun gup chun suk kum
Waiting for him to come, lamenting over my love

(*,**)