Sammy Cowell

All posts tagged Sammy Cowell

Title: เรารักกันหรือแค่ฝันไป / Rao Ruk Gun Reu Kae Fun Bpai (Are We in Love Or am I Just Dreaming?)
Artist: Porshe Saran and Sammy Cowell
Album: OST เพลงรักผาปืนแตก / Pleng Ruk Pah Bpeun Dtaek
Year: 2014

แบกเอาหัวใจ ไร้ที่พักพิง จนถูกทอดทิ้งขาดคนเหลียวแล
Baek ao hua jai rai tee puk ping jon took taut ting kaht kon liao lae
Carrying my heart without a place to rest until I am abandoned without a person to take care of me
สะบักสะบอม ตรอมใจจนแย่ ก็อยากให้เธอดูแลแผลใจที่แตกร้าว
Sabuk sa baum dtraum jai jon yae gor yahk hai tur doo lae plae jai tee dtaek rao
Battered and grieving for my poor heart, I want you to take care of the wounds in my cracked heart

เชื่อได้ไหมนะ ว่าเธอพูดจริง ใจเธอยังอิงแอบไว้กับใครหรือเปล่า
Cheua dai mai na wah tur poot jing jai tur yung ing aep wai gup krai reu bplao
How can I trust that what you’re saying is true? Is your heart still cuddled up with someone else?
หรือแกล้งพูดดีทำตีหน้าเศร้า มาแกล้งให้รักชั่วคราว หายเหงาก็ทิ้งกัน
Reu glaeng poot dee tum dee nah sao mah glaeng hai ruk chua krao hai ngao gor ting gun
Or are you pretending to speak nicely and act sad to pretend to get me to love you for a moment, then as soon as your loneliness disappears, you dump me?

จะตอบแทนเธอที่เยียวยา
Ja dtaup taen tur tee yiao yah
I’ll reward you for caring for me
จะให้น้ำตาหรือให้ใจ
Ja hai num dtah reu hai jai
Will you give me tears or your heart?
จะเอารักให้เธอเก็บไว้เป็นชั่วนิรันดร์
Ja ao ruk hai tur gep wai bpen chua nirun
I’ll give you love that you can keep for eternity
หรือหลอกว่ารักแค่พักพิง
Reu lauk wah ruk kae puk ping
Or are you tricking me with a love that’s just a fling?
รักเธอจริง ๆ โปรดเชื่อกัน
Ruk tur jing jing bproht cheua gun
I really love you, please believe me
รักแท้หรือแค่ฝัน แล้วปลุกฉันให้ตื่น
Ruk tae reu kae fun laeo bplook chun hai dteun
Is it true love, or am I just dreaming? Wake me up!

(*) ฟากฟ้ามีดวงตะวัน รักฉันจะไม่เปลี่ยนใจ
Fahk fah mee duang dtawun ruk chun ja mai bplian jai
As you trust that the sky has the sun, my love won’t change
ถ้าเธอเปลี่ยน ไปหัวใจฉันคงสะอื้น
Tah tur bplian bpai hua jai chun kong sa eun
If you change, my heart will cry
รักเธอไปแล้วหมดใจ
Ruk tur bpai laeo mot jai
I love you with all of my heart already
รักแล้วห้ามเอาคืน
Ruk laeo hahm ao keun
If you love me, you’re not allowed to take it back
ขอให้รักยั่งยืน ผ่านวันคืนไปด้วยกัน
Kor hai ruk yung yeun pahn wun keun bpai duay gun
I want our love to endure, let’s pass the days and nights together

ฉันกล้าจะรัก (ฉันก็กล้าจะลอง)
Chun glah ja ruk (chun gor glah ja laung)
I’m brave enough to love you (I’m also brave enough to try it)
ให้เธอเป็นเจ้าของ (ของใครหรือของฉัน)
Hai tur bpen jao kaung (kaung krai reu kaung chun)
I want you to be my owner (Of someone else’s, or mine?)
ฉันให้เธอคนเดียว จะเกี่ยวใจให้มั่น
Chun hai tur kon diao (Ja giao jai hai mun)
I give it to you alone (Will you reassure my heart?)
สรุปว่าเรารักกัน ก็แค่ฝันไป
Saroop wah rao ruk gun (gor kae fun bpai)
In conclusion, we love each other (Or it’s just a dream)

(*)

Title: เพลงรักร้อยล้าน / Pleng Ruk Roy Lahn (100 Million Love Songs)
Artist: Golf Anuwat and Sammy Cowell
Album: OST รักร้อยล้าน / Ruk Roy Lahn
Year: 2013

ไม่เชื่อหรอก อย่าบอกนะว่าพี่มีสตางค์
Mai cheua rauk yah bauk na wah pee mee sadtahng
I don’t believe you, don’t tell me you have money
กรรมมีบ้าง แย่มาหลายครั้ง ต้องดีสักหน
Gam mee bahng yae mah lai krung dtaung dee suk hon
You’ve got some bad karma, doing bad things so many times, you must be good for once
ไม่เชื่อ ไม่เชื่อหรอก ก่อนยังย่ำต๊อกอยู่กลางถนน
Mai cheua mai cheua rauk gaun yung yum dtauk yoo glahng tanon
I don’t believe you, I don’t believe you! Before evening you’ll be in the middle of the road
อ๊ะๆๆ ส้มหล่น ร่ำรวยมากล้นแค่เพียงข้ามคืน
A a a som lon rum ruay mahk lon kae piang kahm keun
Ah ah ah, don’t be so bitter, my riches overflow overnight

(*) ลองบอกมาซิทำไง เผื่ออยากทำบ้าง
Laung bauk mah si tum ngai peua yahk tum bahng
How can you try telling me that? What are you wanting to do?
ก็มันจะยากอะไรล่ะแม่คนงาม ถ้าคิดก็คิดแต่สิ่งดี ทำแต่สิ่งดี
Gor mun ja yahk arai la mae kon ngahm tah kit gor kit dtae sing dee tum dtae sing dee
What’s so difficult, my beauty? If I think anything, I think only good things and do only good things
ถ้าเพียงแค่นั้นมันจะง่ายไปมั้ง
Tah piang kae nun mun ja ngai bpai mung
If that’s all it is, shouldn’t it be easy?

(**) ไม่เชื่ออย่าลบหลู่ ให้ดูพี่เป็นตัวอย่าง
Mai cheua yah lop loo hai doo pee bpen dtua yahng
If you don’t believe me, don’t disrespect me, see me as an example
คนที่ไม่มีอันจะกินเมื่อวาน แต่วันนี้มีจนกินไม่ไหว
Kon tee mai mee un ja gin meua wahn dtae wun nee mee jon gin mai wai
As someone who didn’t have anything to eat yesterday, yet today has so much, he can’t eat anymore
สองตาไม่มืดบอด สองแขนจะกลัวอะไร
Saung dtah mai meut baut saung kaen ja glua arai
Your eyes aren’t blind, what are your arms afraid of
ของขวัญไม่มีให้คนอ่อนแอ
Kaung kwun mai mee hai kon aun ae
I don’t have any gift for a weak person
แต่มีให้คน คนที่ไม่ถอดใจ
Dtae mee hai kon kon tee mai taut jai
But I do for a person who doesn’t get discouraged
ใครไม่ท้อขอให้รวย
Krai mai tor kor hai ruay
If you don’t lose heart, I hope you get rich

ขอถามหน่อยหากรวยร้อยล้านจะลืมกันไหม
Kor tahm noy hahk ruay roy lahn ja leum gun mai
I want to as you, if you gain 100 million, will you forget me?
โธ่ๆๆ ถามได้ หมื่นพันแสนล้านก็จะไม่ลืม
Toh toh toh tahm dai meun pun saen lahn gor ja mai leum
Oh, come now, you can ask, even if I have billions, I won’t forget
ไม่เชื่อ ไม่เชื่อหรอก ผู้ชายพูดแล้วไม่นานก็คืน
Mai cheua mai cheua rauk poo chai poot laeo mai nahn gor keun
I don’t believe you, I don’t believe you! Guys always say that, then pretty soon they take it back
ยะยะยะหญิงอื่น หมื่นพันร้อยล้านไม่เคยจะมอง
Ya ya ya ying eun meun pun roy lahn mai koey ja maung
I’ve never looked at any other of the billion w-w-w-women

(*,**,*,**)