Prim

All posts tagged Prim

Title: ไม่ต้องบอกฉัน / Mai Dtaung Bauk Chun (You Don’t Have to Tell Me)
Artist: Prim (พริ้ม)
Album: [Single]
Year: 2018

ไม่ต้องบอกฉันหรอก ฉันไม่อยากรู้หรอก
Mai dtaung bauk chun rauk chun mai yahk roo rauk
There’s no need to tell me, I don’t want to know
ไม่เห็นเธอต้องบอกฉัน
Mai hen tur dtaung bauk chun
It doesn’t seem like you have to tell me
บรรยากาศกำลังดี มีฝนพรำ
Bunyahgaht gumlung dee mee fon prum
The air is getting better, there’s sprinkling rain
ตอนนี้อย่าเพิ่งทำให้เสียเลย
Dtaun nee yah perng tum hai sia loey
Don’t come and spoil this now

ไม่ต้องบอกฉันหรอก ฉันไม่อยากรู้หรอก
Mai dtaung bauk chun rauk chun mai yahk roo rauk
You don’t have to tell me, I don’t want to know
ไม่ต้องทำขนาดนั้น
Mai dtaung tum kanaht nun
There’s no need to do that much
ในเมื่อความเป็นจริงก็เหมือนกัน
Nai meua kwahm bpen jing gor meuan gun
When in reality, it’s the same
สุดท้ายก็ไปจากฉัน ฉันจะต้องรู้ทำไม
Soot tai gor bpai jahk chun chun ja dtaong roo tummai
In the end, you left me, why do I have to know?

(*) แค่อยากมีเธอไว้นานๆ รู้ไหมคำลา
Kae yahk mee tur wai nahn nahn roo mai kum lah
I just wanted to have you for a long time, do you know that with the word “good-bye”,
ยิ่งได้ฟังยิ่งเสียใจ
Ying dai fung ying sia jai
The more I hear it, the sadder I get?
อย่าให้ได้ยินเลยได้ไหม
Yah hai dai yin loey dai mai
Please don’t let me hear it
เก็บมันเอาไว้เหมือนเดิมก็แล้วกัน
Gep mun ao wai meuan derm gor laeo gun
Just keep it, okay?
ฉันไม่อยากจะรู้
Chun mai yahk ja roo
I don’t want to know

ไม่ต้องปลอบฉันหรอก ฉันไม่โกรธเธอหรอก
Mai dtaung bplaup chun rauk chun mai groht tur rauk
There’s no need to comfort me, I’m not angry at you
ฉันแค่ยังไม่ค่อยชิน
Chun kae yung mai koy chun
I’m just not used to it yet
มีแค่เพียงเสียงฝนให้ได้ยิน
Mee kae piang siang fon hai dai yin
Only hearing the sound of the rain
ยังดีกว่าคำพูดร้อยพัน
Yung dee gwah km poot roy pun
Is still better than a hundred thousand words

ไม่ต้องห่วงฉันหรอก ฉันไม่อ่อนแอหรอก
Mai dtaung huang chun rauk chun mai aun ae rauk
There’s no need to worry about me, I’m not weak
ฉันแค่ทำใจไม่ไหว
Chun kae tum jai mai wai
I just can’t accept it
คำบอกลาจากคนเคยรู้ใจ
Kum bauk lah jahk kon koey roo jai
A good-bye from someone who once understood me
ตอนที่กำลังอ่อนไหวกลัวจะร้องไห้ขึ้นมา
Dtaun tee gumlung aun wai glua ja raung hai keun mah
When I’m sensitive, I’m afraid I’ll start crying

(*,*)

Title: ภาระ / Pahra (Burden)
Artist: Prim
Album: [Single]
Year: 2017

ฉันเกรงใจ… เมื่อเธอดูจะรักแต่ตัวของเธอ
Chun greng jai meua tur doo ja ruk dtae dtua kaung tur
I’ll be courteous when you seem like you only love yourself
อยู่ไปคนเดียวแล้วกัน และจะไม่รบกวน
Yoo bpai kon diao laeo gun lae ja mai rop guan
You can be alone and I won’t bother you

โทรหาเธอ นาน นานจะรับ และรับด้วยความขุ่นใจ
Toh hah tur nahn nahn ja rup lae rup duay kwahm koon jai
When I call you, you take a while to pick up, and when you do, you answer with annoyance
จับมือตอนเดินด้วยกัน ยังดูรำคาญฉัน
Jup meu dtaun dern duay gun yung doo rumkahn chun
You hold my hand when we walk together, but you still seem aggravated by me
จะขอเธอมาเจอสักครั้ง เหมือนฉันทำเธอวุ่นวาย
Ja kor tur mah jur suk krung meuan chun tum tur woon wai
Asking you to come see me once is like I’m harassing you
ไม่เคยตั้งใจรับฟังความคิดฉัน
Mai koey dtung jai rup fung kwahm kit chun
You never intend to listen to my thoughts

(*) นานเกินพอที่ฉันทน ก็ทนมานานจนมากเกินจะพอ เสียใจ ท้อใจ
Nahn gern por tee chun ton gor ton mah nahn jon mahk gern ja por sia jai tor jai
I’ve put up with this for long enough, I’ve endured this for so long, it’s more than enough, I’m sad and discouraged
อยู่เป็นตัวอะไรที่เธอไม่ได้แคร์
Yoo bpen dtua arai tee tur mai dai care
Living like something that you don’t care about
เมื่อเธอก็แคร์แต่เรื่องเธอเท่านั้น
Meua tur gor care dtae reuang tur tao nun
When you care only about your matters
ก็เลยจะบอกไป
Gor loey ja bauk bpai
So I’m telling you

(**) หากฉันมันกลายเป็นภาระ ก็ไปซะ
Hahk chun mun glai bpen pahra gor bpai sa
If I’ve become a burden, I’ll leave
เชิญตามสบายจากนี้เลย
Chern dtahm sabai jahk nee loey
You’re welcome to do whatever you want from now on
จะไม่โทรหา ไม่พบไม่เจอ ไม่ขออะไรอีกเลย
Ja mai toh hah mai pob mai jur mai kor arai eek loey
I won’t call, I won’t see you, I won’t ask for anything else
ฉันเกรงใจ… เมื่อเธอดูจะรักแต่ตัวของเธอ
Chun greng jai meua tur doo ja ruk dtae dtua kaung tur
I’ll be courteous when you seem like you only love yourself
อยู่ไปคนเดียวแล้วกัน และจะไม่รบกวน
Yoo bpai kon diao laeo gun lae ja mai rop guan
You can be alone and I won’t bother you

อยากขอเธอเป็นที่ปรึกษา ทุกครั้งก็ทำเหนื่อยใจ
Yahk kor tur bpen tee bpreuk sah took krung gor tum neuay jai
Every time I want your advice, it makes me disheartened
ผิดความต้องการเมื่อไรโวยวายฉัน
Pit kwahm dtaung gahn meua rai woy wai chun
When one of your needs isn’t met, you raise your voice at me

(*,**,**)

   

คำร้อง ผาเรือง ยั่งยืน
ทำนอง ธีรปริญญ์ รัตนบุตร , เฉลิมพล ตันติ์ทวิสุทธิ์

   

It’s been a while since Prim has had a new single, hasn’t it? I really like her voice in this single a lot. It’s just the right octave and tone and sounds better than the slower single she had a couple years ago. I’m also digging her latest look; she’s rocking the shorter hair!
This music video is fantastically put together as well. I like the decision to use text to narrate the dialogues rather than having the characters actually speaking until the very end. The actors are talented to still be able to portray every emotion soundlessly, and I think it made the ending line that much more snarkier and impressive when the girl went to her downstairs neighbor and told her she left some leftovers upstairs she can go up and have if she wants. Deliciously bitter song and music video~ 😀 Love it.

Title: ไม่มีใครพูดคำว่าเพื่อนได้เจ็บเท่าเธอ / Mai Mee Krai Poot Kum Wah Peuan Dai Jep Tao Tur (No One Has Said the Word “Friend” and Made Me Hurt as Much as You)
Artist: Prim
Album: [Single]
Year: 2015

มีความสุขได้เพราะเธอ แล้วรู้สึกเศร้าเพราะใคร
Mee kwahm sook dai pror tur laeo roo seuk sao pror krai
I’m happy because of you, so I feel sad because of whom?
คนที่ทำให้ยิ้มและมีน้ำตา ทำไมเป็นคนเดียวกัน
Kon tee tum hai yim lae mee numd tah tummai bpen kon diao gun
Why are is person who makes me smile and the person who makes me cry one in the same?
ที่ดูว่าซึ้งทุกที ที่ดีกับฉันทุกวัน
Tee doo wah seung took tee tee dee gup chun took wun
What seemed touching every time, that you were good to me every day
บรรยากาศนั้นโดนทำลายแค่เธอ.. บอกฉันว่ามันคืออะไร
Bunyahgaht nun dohn tum lai kae tur bauk chun wah mun keu arai
That atmosphere was destroyed by just you, tell me what it is?

(*) หัวใจที่เต้นแรง เมื่อได้อยู่ใกล้ๆเธอ
Hua jai tee dten raeng meua dai yoo glai glai tur
My heart that pounds whenever I’m near you
แทบหยุดเต้นเลย เมื่อได้ยินหนึ่งคำนี้
Taep yoot dten loey meua dai yin neung kum nee
Has nearly stopped beating when I heart that one word

(**) ไม่มีใครพูดคำว่าเพื่อนได้เจ็บเท่าเธอ
Mai mee krai poot kum wah peuan dai jep tao tur
No one has said the word “friend” and made me hurt as much as you
เพิ่งรู้ว่าคำพูดทั่วๆไป มันบีบใจเท่าไร
Perng roo wah kum poot tua tua bpai mun beep jai tao rai
I just realized how much that common word squeezes my heart
กลั้นน้ำตาไว้ เห็นหรือเปล่า
Glun num dtah wai hen reu bplao
Do you see me swallowing my tears?
เพราะเมื่อเธอพูดมาว่าเพื่อน มันหมายถึงว่าเรา
Pror meua tur poot mah wah peuan mun mai teung wah rao
Because, when you said we were friends, that means that we
ได้แค่สนิท แค่คุ้นเคย ไม่มีสิทธิ์รักเลย
Dai kae sanit kae koon koey mai mee sit ruk loey
Can only be close, can only be familiar, but I don’t have the right to love you
เธอว่าคนที่คิดมากกว่า จะเจ็บไหม (จะให้พูดอะไรได้อีก ก็..)
Tur wah kon tee kit mahk gwah ja jep mai (ja hai poot arai dai eek gor)
Would you say that the person who thought too much would hurt? (What else do you want me to say?)

ไม่สังเกตุบ้างหรือเธอ ไม่เคยมองหน้าหรือไง
Mai sung get bahng reu tur mai koey maung nah reu ngai
Do you not notice it? Do you never look at my face or what?
คนที่เธอให้เค้าเป็นเพื่อนเรื่อยไป เค้าไม่ได้เต็มใจเลย
Kon tee tur hai kao bpen peuan reuay bpai kao mai dai dtem jai loey
The person whom you continuously let be your friend isn’t willing
แค่ดีตรงคบได้นาน และได้ชื่อว่าคุ้นเคย
Kae dee dtrong kop dai nahn lae dai cheu wah koon koey
It’s just good to be able to go out for a while and get the reputation that we’re close
แต่นอกนั้นไม่เห็นอะไรดีเลย ต้องเพ้อไปคนเดียววันๆ
Dtae nauk nun mai hen arai dee loey dtaung pur bpai kon diao wun wun
But aside from that, nothing seems good, I must be crazy alone, day by day

(*,**,**,**)

   
เนื้อร้อง : กสิ นิพัฒน์ศิริผล, ตอง เมเยอร์
ทำนอง : กสิ นิพัฒน์ศิริผล, ตอง เมเยอร์
เรียบเรียง : เพิ่มศักดิ์ ทรัพย์โมกข์

ไม่มีใครพูดคำว่าเพื่อนได้เจ็บเท่าเธอ / Mai Mee Krai Poot Kum Wah Peuan Dai Jep Tao Tur (No One Has Said the Word “Friend” and Made Me Hurt as Much as You)
ไม่ต้องบอกฉัน / Mai Dtaung Bauk Chun (You Don’t Have to Tell Me)
ภาระ / Pahra (Burden)

   
All songs tagged Prim Janthip