Prieow Thatsaniya

All posts tagged Prieow Thatsaniya

Title: เธอคือมรสุม / Tur Keu Mornsoom (You’re A Monsoon)
Artist: Prieow Thatsaniya (เปรี้ยว ทัศนียา)
Album: OST มรสุมสวาท / Mornsoom Sawaht
Year: 2015

เดินอยู่เพียงลำพัง
Dern yoo piang lumpung
I walk alone
หมดกำลังเพราะฝนเริ่มกระหน่ำ พัดพา
Mot gumlugn pror fon rerm granum put pah
Out of strength because the rain is starting to pour
หมดเรี่ยวแรงจะเดิน ก็บังเอิญที่เธอเข้ามา
Mot riao raeng ja dern gor bung ern tee tur kaomah
Out of energy to walk, but you unexpectedly showed up
เหมือนเป็นชายคาแห่งรัก
Meuan bpen chai kah haeng ruk
You were like a roof of love
ให้คนอย่างฉันพักใจกับเธอ
Hai kon yahng chun puk jai gup tur
Letting someone like me rest their heart with you
ความเหน็บหนาวเริ่มจางหายไป
Kwahm nep nao rerm jahng hai bpai
The cold has started to fade
แต่พอไม่นานเท่าไร
Dtae por mai nahn tao rai
But soon
เธอคล้ายเป็นลมแรง ไม่ตั้งตัว
Tur klai bpen lom raeng mai dtung dtua
You’ve unexpectedly become a strong wind
เธอทำให้ใจฉันเจ็บจนกลัว
Tur tum hai jai chun jep jon glua
You’ve made my heart hurt so much, it’s scared

(*) เธอคือมรสุม พายุที่พัดโหมกระหน่ำ
Tur keu mornsoom pahyoo tee put hohm granum
You’re a monsoon, you’re a devastating storm
ตอกย้ำให้ทุกๆ นาทีที่เจอ
Dtauk yum hai took took nahtee tee jur
Emphasizing it every moment we meet
ฉันก็ยังต้องเจ็บ ได้แค่ความปวดร้าวที่เธอให้มา
Chun gor yung dtaung jep dai kae kwahm bpuat krao tee tur hai mah
I still must hurt, I’ve received only heartache that you’ve given me
โปรดอย่าทำกับฉัน กดดันให้ฉันนั้นต้องลา
Bproht yah tum gup chun got dun hai chun nun dtaung lah
Please don’t do that to me, pushing me to say good-bye
เหน็บหนาวอ้างว้าง แค่คนเดียวดีกว่า
Nep nao ahng wahng kae kon diao dee gwah
Cold and empty, being alone is better
ก็ยังดีกว่ามีน้ำตาเพราะมีเธอ
Gor yung dee gwah mee numd tah pror mee tur
It’s still better than crying because of you
ฝ่าฝนก็ทนเดินไป
Fah fon gor ton dern bpai
Braving the rain and enduring walking on

(*)

   
คำร้อง : สุรพันธ์ ชาญวิชณานันต์
ทำนอง-เรียบเรียง : รักษ์พล รักขนาม

Title: รักนิรันดร์ / Ruk Nirun (Eternal Love)
Artist: Vee Veraparb and Prieow Thatsaniya
Album: OST โดมทอง
Year: 2013

รักยิ่งใหญ่ ในดวงใจฉันและเธอ
Ruk ying yai nai duang jai chun lae tur
Love is great in our hearts
รักแรกเจอ รักเดียวตราตรึงหัวใจ
Ruk raek jur ruk diao dtrah dtreung hua jai
It was love at first sight, one love imprinted in my heart

จะดูแลรักเธอไม่ยอมร้างราไป
Ja doo lae ruk tur mai yaum rahng rah bpai
I’ll take care of you, I refuse to abandon you
ห่วงใยรักจริงด้วยใจผูกพัน
Huang yai ruk jing duay jai pook pun
Concern and true love from my heart that’s connected to you

เหมือนมีมนต์ดลใจให้อยู่เฝ้ารอ
Meuan mee mon don jai hai yoo fao ror
It’s like there was a curse cast on me, making me wait
รักจริงหนอ ฉันขอสัญญาใต้แสงจันทร์
Ruk jing nor chun kor sunyah dtai saen jun
True love, I want to promise beneath the moonlight

จะขอ รักเธอแม้ตายไม่แปรผัน
Ja kor ruk tur mae dtai mai bprae pun
I want to love you, not even death will change that
สื่อใจสัมพันธ์เคล้ากลิ่นพลับพลึงยามค่ำ
Seu jai sumpun klao klin plup pleung yahm kum
I’ll relay my heart through the scent of the lilly at night
ผิดหวัง จากรักมาก่อน
Pit wung jahk ruk mah gaun
Disappointment from past love
ขอวอน โปรดอย่าตอกย้ำ
Kor waun bproht yah dtauk yum
I’m begging you, please don’t be repeated

ที่พลั้ง ทุกการกระทำ
Tee plung took gahn gratum
Every act of strength
ก็เพราะฉันมองเธอผิดไป
Gor pror chun maung tur pit bpai
Is because I mistook you

(*) รักนิรันดร์ เชื่อมวิญญาณฉันและเธอ
Ruk nirun cheuam winyahn chun lae tur
Eternal love connects our spirits
รักเสมอ รักเราร่วมกันฝันใฝ่
Ruk samur ruk rao ruam gun fun fai
Forever love, our love together with our dreams
รักแต่เธอรักเดียวไม่เคยคิดรักใคร
Ruk dtae tur ruk diao mai koey kit ruk krai
I love only you alone, I’ll never think of loving anyone else
รักตลอดไปคล้องใจสองดวงคู่กัน
Ruk dtalaut bpai klaung jai saung duang koo gun
Endless love ties our two hearts together

ความรัก
Kwahm ruk
Love
ซึ้งใจยิ่งนัก
Seung jai ying nuk
Grows increasingly
มีหวานมีเศร้า
Mee wahn mee sao
There’s sweetness and sadness
ทุกข์ใดกันเล่า
Took dai gun lao
And suffering as well
ฉันกลัว
Chun glua
I’m afraid
ใยต้องกลัว
Yai dtaung glua
Concern must be afraid
ไม่อยากเจ็บช้ำ
Mai yahk jep chum
I don’t want to be hurt
จะไม่เจ็บช้ำ จากนี้
Ja mai jep chum jahk nee
You won’t be hurt from now on
พูดสิ
Poot si
Say it
ฉันขอรับคำ
Chun kor rup kum
I want to promise
ขอฟังสักคำ
Kor fung suk kum
I want to listen to just one thing;
จะไม่ทำให้เธอเสียใจ
Ja mai tum hai tur sia jai
I won’t make you sad

(*)
รักตลอดไปคล้องใจสองดวงคู่กัน
Ruk dtalaut bpai klaung jai saung duang koo gun
Endless love ties our two hearts together