Prem

All posts tagged Prem

Title: จากนี้จนวันสุดท้าย / Jahk Nee Jon Wun Soot Tai (From Now Until the End)
Artist: PREM
Album: [Single]
Year: 2017


มันคงจะดีเหลือเกิน หากจะมีใครสักคนมาเดินข้างกาย
Mun kong ja dee leua gern hahk ja mee krai suk kon mah dern kahng gai
It would be nice if there was someone beside me
ชีวิตที่เคยไร้จุดหมาย เฝ้ารอมีใครจะมาอยู่เคียงข้างกัน
Cheewit tee koey rai joot mai fao ror mee krai ja mah yoo kiang kahng gun
My life was once aimless, waiting for someone to come and be beside me

เมื่อฉันได้มาพบเธอ แค่เสี้ยวนาทีก็บอกอะไรทุกอย่าง
Meua chun dai mah pob tur kae siao nahtee gor bauka rai took yahng
When I met you, just a fraction of a moment told me everything
จากคนๆนึงที่อ้างว้าง กับคนอีกคนที่เกิดมาเพื่อรักกัน
Jahk kon kon neung tee ahng wahng gup kon eek kon tee gert mah peua ruk gun
From one person who was empty and another person who was born to love me

(*) จะไม่ยอมให้วันและคืนที่ดีนั้นเปลี่ยนไป
Ja mai yaum hai wun lae keun tee dee nun bplian bpai
I refuse to let the wonderful days and nights change
จะดูแลและคอยรักษาให้สุดหัวใจ
Ja doo lae lae koy ruk sah hai soot hua jai
I’ll look after and take care of you with all my heart

(**) จากวันนี้จะขอแค่รักเธอ ให้เหมือนเป็นวันสุดท้าย
Jahk wun nee ja kor kae ruk tur hai meuan bpen wun soot tai
From today on, I just want to love you like it’s our final day
จากวันนี้หมดแล้วทั้งหัวใจ ให้เธอนั้นเป็นคนสุดท้าย
Jahk wun nee mot laeo tung hua jai hai tur nun bpen kon soot tai
From now on, my entire heart is already yours, my final person

ไม่ว่าจะมีอะไร หนักและหนาเพียงใด จะไม่ยอมให้มือฉันปล่อย
Mai wah ja mee arai nuk lae nah piang dai ja mai yaum hai meu chun bploy
No matter what happens or however stressful it is, I refuse to let my hand let go
ไม่ว่าจะนานเท่าไร จะไม่ยอมให้ใจฉันเปลี่ยน จะรักเธอตลอดไป จากนี้จนวันสุดท้าย
Mai wah ja nahn tao rai ja mai yaum hai jai chun bplian ja ruk tur dtalaut bpai jahk nee jon wun soot tai
No matter how long it’ll be, I refuse to let my heart change, I’ll love you forever until the end

จะกุมมือเธอแนบกาย จะกอดเธอไว้คอยกล่อมให้เธอฝันดี
Ja goom meu tur naep gai ja gaut tur wai koy glaum hai tur fun dee
I’ll hold your hand against my body, I’ll hug you and comfort you so you have sweet dreams
ให้รู้ว่าตัวฉันคนนี้ จะอยู่ตรงนี้จะมีแต่เธอเรื่อยไป
Hai roo wah dtua chun kon nee ja yoo dtrong nee ja mee dtae tur reuay bpai
I’m letting you know that I will be right here and will have only you, always

(*,**)

จากวันนี้จะขอแค่รักเธอ ให้เหมือนเป็นวันสุดท้าย
Jahk wun nee ja kor kae ruk tur hai meuan bpen wun soot tai
From today on, I just want to love you like it’s our final day
ให้เธอไปหมดแล้วทั้งหัวใจ
Hai tur bpai mo laeo tung hua jai
I’ve already given my entire heart to you

(**)
จะรักจนวันสุดท้าย
Ja ruk jon wun soot tai
I’ll love you until the end


   

Executive Supervisor : วุฒินันต์ ภิรมย์ภักดี
Executive Producer : เพิ่มศักดิ์ พิสิษฐ์สังฆการ
Produced by เพิ่มศักดิ์ พิสิษฐ์สังฆการ
Lyrics by โอ๊บ เอก ยักษ์
Lyrics Director : สุดเขต จึงเจริญ
ทำนอง Prem & โอ๊บ เอก ยักษ์
เรียบเรียง เพิ่มศักดิ์ พิสิษฐ์สังฆการ

Title: แค่เธอที่ต้องการ / Kae Tur Tee Dtaung Gahn (You’re the Only One I Want)
Artist: Prem
Album: [Single]
Year: 2017

ทุกเมฆฝนที่ผ่านมา ทุกคืนที่ลมหนาวพัดโชยผ่านไป
Took mek fon tee pahn mah took keun tee lom nao put choy pahn bpai
Every rain cloud that passes, every night the cold wind blows by
ยังคิดถึงเธอทุกลมหายใจ
Yung kit teung tur took lom hai jai
I still think of you with every breath I take
เหมือนว่าเข็มนาฬิกา มันหยุดเคลื่อนไหว
Meuan wah kem nahligah mun yoot kleuan wai
It’s like the hands of time have stopped moving
เมื่อเธอจากไป แต่ทั้งหัวใจยังอยู่ที่เดิม
Meua tur jahk bpai dtae tung hua jai yung yoo tee derm
When you left, but my whole heart is still in the same place

(*) ฉันยังคง ติดอยู่กับภาพเก่า
Chun yung kong dtit yoo gup pahp gao
I’m still stuck with the old images
ภาพที่เราเคยมีรักเคยผูกพัน
Pahp tee rao koey mee ruk koey pook pun
Visions of the two of us once in love, once in a relationship

(**) กลับมาได้ไหมฉันยอมได้ทุกอย่าง
Glup mah dai mai chun yaum dai took yahng
Please come back, I’ll give up everything
ขอเพียงแค่พอได้มีทาง ให้กลับมารักกัน
Kor piang kae por dai mee tahng hai glup mah ruk gun
I just ask that there be a way for us to get back together again
ในชีวิตนี้แค่เธอที่ต้องการ ให้รักใครก็คงไม่มีทาง
Nai cheewit nee kae tur tee dtaung gahn hai ruk krai gor kong mai mee tahng
In this life, you’re the only one I want, there’s no way I’ll love anyone else
ที่ว่างในหัวใจ มีไว้แค่ให้เธอ
Tee wahng nai hua jai mee wai kae hai tur
The empty space in my heart is reserved just for you

ทรมานสักเท่าไร คนอยู่ตรงนี้ จะหันไปทางไหน
Toramahn suk tao rai kon yoo dtrong nee ja hun bpai tahng nai
However torturous it is, whichever way I turn
ก็ยังเห็นเพียงเงาของเธอ
Gor yung hen piang ngao kaung tur
I still only see your shadow

(*,**)

ขอแค่เธอ กลับมาเป็นคนเดิมได้ไหม อย่างในวันนั้นเหมือนเคย
Kor kae tur glup mah bpen kon derm dai mai yahng nai wun nun meuan koey
I just ask that you please come back and be the same person again like how we used to be in those days?
อ้อนวอนเธอกลับมา โปรดมั่นใจ จะรักเธอ ฉันสัญญา
Aun waun tur glup mah bproht mun jai ja ruk tur chun sunyah
I’m begging you to come back, please be certain, I’ll love you, I promise

(*,**)

   

Executive Supervisor : วุฒินันต์ ภิรมย์ภักดี
Executive Producer : เพิ่มศักดิ์ พิสิษฐ์สังฆการ
Produced by เพิ่มศักดิ์ พิสิษฐ์สังฆการ
Lyrics by PREM & โอ๊บ เอก ยักษ์
Lyrics Director : เพิ่มศักดิ์ พิสิษฐ์สังฆการ
ทำนอง : เจ เทพหัสดิน ณ อยุธยา
เรียบเรียง : เพิ่มศักดิ์ พิสิษฐ์สังฆการ & PREM

   
A nice emotional song with an equally emotional music video for anyone who has ever lost a loved one~