Prem

All posts tagged Prem

Title: แต่งงาน / Dtaeng Ngahn (Getting Married)
Artist: Prem
Album: [Single]
Year: 2019

ลมฝน พัดมา วันที่ใจเหนื่อยล้า
Lom fon put mah wun tee jai neuay lah
The wind and rain blow when my heart is exhausted
สับสน วันที่มีน้ำตา พร้อมกับความเงียบเหงา
Sup son wun tee mee numdtah praum gup kwahm ngiap ngao
I feel mixed up when I have tears with loneliness
เลวร้าย เรื่องราว ที่เหมือนจะผ่านไม่ไหว
Leo rai reuang rao tee meuan ja pahn mai wai
Cruelness, stories that seem like I can’t get past them
แต่ฉัน ก็ยังมีเธอใกล้ๆ ฉุดฉันให้ยังก้าวไป
Dtae chun gor yung mee tur glai glai choot chun hai yung gao bpai
But I still have you near me, pulling me to keep moving forward

ลมหนาวพัดผ่านวันที่ใจหยุดฝัน
Lom nao put pahn wun tee jai yoot fun
The cold wind blows when my heart stops dreaming
กอดนั้นและความรักของเธอที่ซับน้ำตาให้ฉัน
Gaut nun lae kwahm ruk kaung tur tee sup numdtah hai chun
That hug and your love that dries my tears
เมฆครึ้มฟ้าหม่นวันที่เคยพ่ายแพ้
Mek kreum fah mon wun tee koey pai pae
The sky is cloudy and melancholic whenever I fail
หากแม้ฉันจะไม่เหลือใครแต่ฉันก็ยังมีเธอ
Hahk mae chun ja mai leua krai dtae chun gor yung mee tur
Even if I don’t have anyone else left, I still have you

(*) ไม่เคยจะต้องการ อะไรมากไปกว่านี้
Mai koey ja dtaung gahn arai mahk bpai gwah nee
I’ll never want anything more than this
แค่มีเธออยู่ข้างกัน
Kae mee tur yoo kahng gun
Just having you beside me

(**) หมดชีวิต หมดหัวใจ จะขอใช้เพื่อเธอ
Mot cheewit mot hua jai ja kor chai peua tur
All my life, all my heart, I want to spend it with y ou
ขอบคุณฟ้า ที่พาให้เราพบเจอ
Kaup koon fah tee pah hai rao pob jur
I thank heaven for leading us to meet
จะวันนี้ จะวันไหน มอบไว้ให้แค่เพียงเธอ
Ja wun nee ja wun nai maup wai hai kae piang tur
Be it today or any other day, just for you
คือความรัก ที่รัก รักเธอเสมอ
Keu kwahm ruk tee ruk ruk tur samur
I’m giving you my love, darling, I’ll always love you
จะขอดูแลตลอดไป
Ja kor doo lae dtalaut bpai
I want to take care of you forever

จะรักษาหัวใจ ที่เธอได้ฝากเอาไว้
Ja ruk sah hua jai tee tur dai fahk ao wai
I’ll take care of the heart that you’ve entrusted me
และฉัน จะไม่ทำให้เธอเสียใจ ฉันจะมีแค่เธอ
Lae chun ja mai tum hai tur sia jai chun ja mee kae tur
And I won’t make you sad, I’ll have only you

(*,**,**)

   

Executive Supervisor : วุฒินันต์ ภิรมย์ภักดี
Executive Producer : เพิ่มศักดิ์ พิสิษฐ์สังฆการ
Produced by เพิ่มศักดิ์ พิสิษฐ์สังฆการ
Lyrics by เอก Season Five, โอ๊บ เพิ่มศักดิ์, ยักษ์ Clash
Lyrics Director : เพิ่มศักดิ์ พิสิษฐ์สังฆการ
Melody by เจ เทพหัสดิน ณ อยุธยา
Arrange by เพิ่มศักดิ์ พิสิษฐ์สังฆการ

Title: แค่คำคำนั้น / Kae Kum Kum Nun (Just Those Words)
Artist: PREM
Album: [Single]
Year: 2018

ฤดูที่ผันไป
Reu doo tee pun bpai
The seasons that change
หัวใจเหมือนเดิมรึเปล่า
Hua jai meuan derm reu bplao
Is your heart still the same?
รักที่เป็นของเราทำไมเหงาเหลือเกิน
Ruk tee bpen kaung rao tummai ngao leua gern
Why is our love so lonely?
สายลมผ่านฉันไป
Sai lom pahn chun bpai
The wind passes by me
พัดใจเธอไปรึเปล่า
Put jai tur bpai reu bplao
Is it blowing your heart away?
เหมือนมีเพียงแค่เงากับความหนาว
Meuan mee pinag kae ngao gup kwahm nao
It’s like there’s only shadows with the cold

(*) กว่าจะรักจนเป็นเธอกับฉัน
Gwah ja ruk jon bpen tur gup chun
Until our love will be you and me
กี่คืนวันต้องข้ามผ่านอะไรมากมาย
Gee keun wun dtaung kahm pahn arai mahk mai
How many days and nights must we go through?

(**) แค่คำว่ารักที่บอกจากหัวใจ
Kae kum wah ruk tee bauk jahk hua jai
Just the love that we told from our hearts
แค่คำคำนั้นว่าเธอยังรักกันแค่ไหน
Kae kum kum nun wah tur yung ruk gun kae nai
Just those words; how much do you still love me?
บอกกันได้ไหมบอกฉันให้แน่ใจ
Bauk gun dai mai bauk chun hai nae jai
Please tell me, tell me and make me sure
แค่ย้ำให้มั่นใจ
Kae yum hai mun jai
Just repeat it to make me certain
ว่าใจที่มีให้กันยังเหมือนเดิม
Wah jai tee mee hai gun yung meuan derm
That the feelings we have for each other are still the same

ขอเพียงยังรักกัน
Kor piang yung ruk gun
I just want us to still love each other
ขอเพียงให้เป็นเหมือนเก่า
Kor piang hai bpen meuan gao
I just as for things to be the same
ขอเพียงความรักเราไม่ห่างหาย
Kor piang kwahm ruk rao mai hahng hai
I just ask that our love not disappear

(*,**,*,**)

   

Executive Supervisor : วุฒินันต์ ภิรมย์ภักดี
Executive Producer : เพิ่มศักดิ์ พิสิษฐ์สังฆการ
Produced by เพิ่มศักดิ์ พิสิษฐ์สังฆการ
Lyrics by เอก Season Five, โอ๊บ เพิ่มศักดิ์, ยักษ์ Clash
Lyrics Director : เพิ่มศักดิ์ พิสิษฐ์สังฆการ
Melody by เจ เทพหัสดิน ณ อยุธยา
Arrange by เพิ่มศักดิ์ พิสิษฐ์สังฆการ

Title: อธิษฐาน / Attitahn (Pray)
Artist: PREM
Album: [Single]
Year: 2018

ความรักมันคืออะไร กี่ครั้งที่พบเพื่อเพียงผ่านไป
Kwahm ruk mun keu arai gee krung tee pob peua piang pahn bpai
What is love? However many times I find it, it just passes by
อีกกี่ความช้ำ ที่ฉันมีเพียงน้ำตาปลอบใจ เหมือนคนหลงทาง
Eek gee kwahm chum tee chun mee piang num dtah bplaup jai meuan kon long tahng
How much more pain must I have with only tears to comfort my heart like a lost person?

(*) ท่ามกลางผู้คนมากมายที่เดินสวนไป มีใครหัวใจตรงกันรึเปล่า
Tahm glahng poo kon mahk mai tee dern suan bpai me ekrai hua jai dtrong gun reu bplao
I’m in the middle of a crowd of people walking around, is there anyone whose heart is the same?

(**) เธอนั้นมีจริงใช่ไหมอ้อนวอนให้พบกันสักวัน
Tur nun mee jing chai mai aun waun hai pob gun suk wun
You exist, right? I’m begging to meet you some day
ให้รู้ว่าคนอย่างฉันเฝ้าคอยอธิษฐานทุกคืน
Hai roo wah kon yahng chun fao koy attitahn took keun
I’m letting you know that someone like me keeps praying every night
คนในฝันที่ขอให้เป็นจริงตอนตื่น
Kon nai fun tee kor hai bpen jing dtaung dteun
I want the person in my dreams to be real when I wake up
ให้หัวใจไม่ต้องฝืนกล้ำกลืนเหงาคนเดียวอีกต่อไป
Hai hua jai mai dtaung feun flum fleun ngao kon diao eek dtor bpai
So my heart doesn’t have to suppress my loneliness anymore

พรุ่งนี้จะเป็นอย่างไร มีไหมใครสักคนเดินผ่านมา
Proong nee ja bpen yahng rai mee mai krai suk kon dern pahn mah
How will tomorrow be? Will anyone come into my life?
หยิบเอาความเหงา เก็บรอยน้ำตาของการจากลา ให้ลบไปจากใจ
Yip ao kwahm ngao gep roy num dtah kaung gahn jahk lah hai lop bpai jahk jai
Seize my loneliness, collect the tear stains from the many breakups and erase them from my heart

(*,**)

ใจที่มันต้องเจอฝันร้ายมานาน รอสักวันจะได้เจอใครที่เดินเข้ามา
Jai tee mun dtaung jur fun rai mah nahn ror suk wun ja dai jur krai tee dern kao mah
My heart that has had to face nightmares for so long is waiting for the day that it can find someone to come into my life
ช่วยมาฉุดหัวใจที่โดนสาปไว้ ที่มันจมทะเลน้ำตา
Chuay mah choot hua jai tee dohn sahp wai tee mun jom talay num dtah
Please come and pull out my heart that has been cursed, that has been sinking in a sea of tears
แค่ขอเพียงใครสักคนจะมีบ้างไหม
Kae kor piang krai suk kon ja mee bahng mai
I just want someone, is there anyone?

ความรักมีจริงใช่ไหมอ้อนวอนอยากพบเจอสักวัน ให้รู้ว่าคนอย่างฉันเฝ้าคอยทุกๆวัน อยู่ตรงนี้
Kwahm ruk mee jing chai mai aunw aun yahk pob jur suk wun hai roo wah kon yahng chun fao koy took took wun yoo dtrong nee
Love exists, right? I’m begging you, I want to find you some day, to let you know that someone like me is waiting every day, right here

(**)

   

Executive Supervisor : วุฒินันต์ ภิรมย์ภักดี
Executive Producer : เพิ่มศักดิ์ พิสิษฐ์สังฆการ
Produced by เพิ่มศักดิ์ พิสิษฐ์สังฆการ
Lyrics by เอก Season Five, โอ๊บ เพิ่มศักดิ์, ยักษ์ Clash
Lyrics Director : เพิ่มศักดิ์ พิสิษฐ์สังฆการ
Melody by โอ๊บ เอก ยักษ์ เจ
Arrange by เพิ่มศักดิ์ พิสิษฐ์สังฆการ

Title: จากนี้จนวันสุดท้าย / Jahk Nee Jon Wun Soot Tai (From Now Until the End)
Artist: PREM
Album: [Single]
Year: 2017


มันคงจะดีเหลือเกิน หากจะมีใครสักคนมาเดินข้างกาย
Mun kong ja dee leua gern hahk ja mee krai suk kon mah dern kahng gai
It would be nice if there was someone beside me
ชีวิตที่เคยไร้จุดหมาย เฝ้ารอมีใครจะมาอยู่เคียงข้างกัน
Cheewit tee koey rai joot mai fao ror mee krai ja mah yoo kiang kahng gun
My life was once aimless, waiting for someone to come and be beside me

เมื่อฉันได้มาพบเธอ แค่เสี้ยวนาทีก็บอกอะไรทุกอย่าง
Meua chun dai mah pob tur kae siao nahtee gor bauka rai took yahng
When I met you, just a fraction of a moment told me everything
จากคนๆนึงที่อ้างว้าง กับคนอีกคนที่เกิดมาเพื่อรักกัน
Jahk kon kon neung tee ahng wahng gup kon eek kon tee gert mah peua ruk gun
From one person who was empty and another person who was born to love me

(*) จะไม่ยอมให้วันและคืนที่ดีนั้นเปลี่ยนไป
Ja mai yaum hai wun lae keun tee dee nun bplian bpai
I refuse to let the wonderful days and nights change
จะดูแลและคอยรักษาให้สุดหัวใจ
Ja doo lae lae koy ruk sah hai soot hua jai
I’ll look after and take care of you with all my heart

(**) จากวันนี้จะขอแค่รักเธอ ให้เหมือนเป็นวันสุดท้าย
Jahk wun nee ja kor kae ruk tur hai meuan bpen wun soot tai
From today on, I just want to love you like it’s our final day
จากวันนี้หมดแล้วทั้งหัวใจ ให้เธอนั้นเป็นคนสุดท้าย
Jahk wun nee mot laeo tung hua jai hai tur nun bpen kon soot tai
From now on, my entire heart is already yours, my final person

ไม่ว่าจะมีอะไร หนักและหนาเพียงใด จะไม่ยอมให้มือฉันปล่อย
Mai wah ja mee arai nuk lae nah piang dai ja mai yaum hai meu chun bploy
No matter what happens or however stressful it is, I refuse to let my hand let go
ไม่ว่าจะนานเท่าไร จะไม่ยอมให้ใจฉันเปลี่ยน จะรักเธอตลอดไป จากนี้จนวันสุดท้าย
Mai wah ja nahn tao rai ja mai yaum hai jai chun bplian ja ruk tur dtalaut bpai jahk nee jon wun soot tai
No matter how long it’ll be, I refuse to let my heart change, I’ll love you forever until the end

จะกุมมือเธอแนบกาย จะกอดเธอไว้คอยกล่อมให้เธอฝันดี
Ja goom meu tur naep gai ja gaut tur wai koy glaum hai tur fun dee
I’ll hold your hand against my body, I’ll hug you and comfort you so you have sweet dreams
ให้รู้ว่าตัวฉันคนนี้ จะอยู่ตรงนี้จะมีแต่เธอเรื่อยไป
Hai roo wah dtua chun kon nee ja yoo dtrong nee ja mee dtae tur reuay bpai
I’m letting you know that I will be right here and will have only you, always

(*,**)

จากวันนี้จะขอแค่รักเธอ ให้เหมือนเป็นวันสุดท้าย
Jahk wun nee ja kor kae ruk tur hai meuan bpen wun soot tai
From today on, I just want to love you like it’s our final day
ให้เธอไปหมดแล้วทั้งหัวใจ
Hai tur bpai mo laeo tung hua jai
I’ve already given my entire heart to you

(**)
จะรักจนวันสุดท้าย
Ja ruk jon wun soot tai
I’ll love you until the end


   

Executive Supervisor : วุฒินันต์ ภิรมย์ภักดี
Executive Producer : เพิ่มศักดิ์ พิสิษฐ์สังฆการ
Produced by เพิ่มศักดิ์ พิสิษฐ์สังฆการ
Lyrics by โอ๊บ เอก ยักษ์
Lyrics Director : สุดเขต จึงเจริญ
ทำนอง Prem & โอ๊บ เอก ยักษ์
เรียบเรียง เพิ่มศักดิ์ พิสิษฐ์สังฆการ

Title: แค่เธอที่ต้องการ / Kae Tur Tee Dtaung Gahn (You’re the Only One I Want)
Artist: Prem
Album: [Single]
Year: 2017

ทุกเมฆฝนที่ผ่านมา ทุกคืนที่ลมหนาวพัดโชยผ่านไป
Took mek fon tee pahn mah took keun tee lom nao put choy pahn bpai
Every rain cloud that passes, every night the cold wind blows by
ยังคิดถึงเธอทุกลมหายใจ
Yung kit teung tur took lom hai jai
I still think of you with every breath I take
เหมือนว่าเข็มนาฬิกา มันหยุดเคลื่อนไหว
Meuan wah kem nahligah mun yoot kleuan wai
It’s like the hands of time have stopped moving
เมื่อเธอจากไป แต่ทั้งหัวใจยังอยู่ที่เดิม
Meua tur jahk bpai dtae tung hua jai yung yoo tee derm
When you left, but my whole heart is still in the same place

(*) ฉันยังคง ติดอยู่กับภาพเก่า
Chun yung kong dtit yoo gup pahp gao
I’m still stuck with the old images
ภาพที่เราเคยมีรักเคยผูกพัน
Pahp tee rao koey mee ruk koey pook pun
Visions of the two of us once in love, once in a relationship

(**) กลับมาได้ไหมฉันยอมได้ทุกอย่าง
Glup mah dai mai chun yaum dai took yahng
Please come back, I’ll give up everything
ขอเพียงแค่พอได้มีทาง ให้กลับมารักกัน
Kor piang kae por dai mee tahng hai glup mah ruk gun
I just ask that there be a way for us to get back together again
ในชีวิตนี้แค่เธอที่ต้องการ ให้รักใครก็คงไม่มีทาง
Nai cheewit nee kae tur tee dtaung gahn hai ruk krai gor kong mai mee tahng
In this life, you’re the only one I want, there’s no way I’ll love anyone else
ที่ว่างในหัวใจ มีไว้แค่ให้เธอ
Tee wahng nai hua jai mee wai kae hai tur
The empty space in my heart is reserved just for you

ทรมานสักเท่าไร คนอยู่ตรงนี้ จะหันไปทางไหน
Toramahn suk tao rai kon yoo dtrong nee ja hun bpai tahng nai
However torturous it is, whichever way I turn
ก็ยังเห็นเพียงเงาของเธอ
Gor yung hen piang ngao kaung tur
I still only see your shadow

(*,**)

ขอแค่เธอ กลับมาเป็นคนเดิมได้ไหม อย่างในวันนั้นเหมือนเคย
Kor kae tur glup mah bpen kon derm dai mai yahng nai wun nun meuan koey
I just ask that you please come back and be the same person again like how we used to be in those days?
อ้อนวอนเธอกลับมา โปรดมั่นใจ จะรักเธอ ฉันสัญญา
Aun waun tur glup mah bproht mun jai ja ruk tur chun sunyah
I’m begging you to come back, please be certain, I’ll love you, I promise

(*,**)

   

Executive Supervisor : วุฒินันต์ ภิรมย์ภักดี
Executive Producer : เพิ่มศักดิ์ พิสิษฐ์สังฆการ
Produced by เพิ่มศักดิ์ พิสิษฐ์สังฆการ
Lyrics by PREM & โอ๊บ เอก ยักษ์
Lyrics Director : เพิ่มศักดิ์ พิสิษฐ์สังฆการ
ทำนอง : เจ เทพหัสดิน ณ อยุธยา
เรียบเรียง : เพิ่มศักดิ์ พิสิษฐ์สังฆการ & PREM

   
A nice emotional song with an equally emotional music video for anyone who has ever lost a loved one~

อธิษฐาน / Attitahn (Pray)
จากนี้จนวันสุดท้าย / Jahk Nee Jon Wun Soot Tai (From Now Until the End)
แค่คำคำนั้น / Kae Kum Kum Nun (Just Those Words)
แค่เธอที่ต้องการ / Kae Tur Tee Dtaung Gahn (You’re the Only One I Want)
แต่งงาน / Dtaeng Ngahn (Getting Married)

   
All songs tagged Prem