Prang Prangthip

All posts tagged Prang Prangthip

Title: iควาย / Ai Kwai (J*ck*ss)
Artist: Prang Prangthip (ปราง ปรางทิพย์)
Album: [Single]
Year: 2019

(*) กูจะรักแค่มึง กูจะหึงจนตาย
Goo ja ruk kae meung goo ja heung jon dtai
I’ll only love you, I’ll be possessive of you to death
แม้ว่าชีพมลายกูจะอยู่กับมึง
Mae wah cheep malai goo ja yoo gup meung
Even if all life is destroyed, I’ll be with you
อาจเป็นคนร้ายๆ ไม่ชอบทำซึ้งๆ
Aht bpen kon rai rai mai chaup tum seung seung
I might be a bad person, I don’t like doing impressive things
แต่เป็นคนๆ หนึ่งที่รักมึงหมดใจ
Dtae bpen kon kon neung tee ruk meung mot jai
But I’m someone who loves you with all her heart

(**) ชายใดไม่เคยแลเหลียว
Chai dai mai koey lae liao
Men never pay attention to me
หัวใจดวงเดียวเป็นของมึง
Hua jai duang diao bpen kaung meung
My one and only heart belongs to you
ไอ้ควาย ด้วยรักจากใจ
Ai kwai duay ruk jahk jai
You j*ck*ss, with love from my heart

ก็แค่คนธรรมดาที่มันรักผัว
Gor kae kon tummadah tee mun ruk pua
I’m just an average woman who loves her man
ตกเย็นนั่งฟินกินข้าวกับครอบครัว
Dtok yen nung fin gin kao gup kraup krua
In the evening, I eat dinner with my family
วันหยุดดีดีพากูไปเที่ยวด้วยนะ
Wun yoot dee dee pah goo bpai tiao duay na
On nice weekends, take me out
ก็กูอยากลั้นลากูอยากไป Trip or tour
Gor goo yahk lullah goo yahk bpai trip or tour
I want to be carefree, I want to go on a trip or tour

ความสุขมันอยู่ที่ใจ
Kwahm sook mun yoo tee jai
Happiness is in the heart
แต่เสื้อผ้าชุดใหม่กูต้องแต่งตัว
Dtae seua pah choot mai goo dtaung dtaeng dtua
But I’ve got to wear a new dress
แต่งสวยก็เพื่อมึง
Dtaeng suay gor peua meung
I dress pretty for you

(*,**)

ตอนขอเป็นแฟนจับมือถือแขนกูไว้
Dtaun kor bpen faen jup meu teu kaen goo wai
When you asked me to be your girlfriend, you took my hand and held my arm
มึงจำได้ไหมสัญญาอะไรกับกู
Meung jum dai mai sunyah arai gup goo
Do you remember what you promised me?
เมื่อกูมองตามึงมันลึกซึ้งตรึงใจ
Meua goo maung dtah meung mun leuk seung dtreung jai
When I looked in your eyes, you reached deep down through my heart
เกินคำบรรยายใดใดนี่คือรักที่แท้ True
Gern kum bunyai dai dai tee keu ruk tee tae true
It’s beyond any explanation, this is true love

ไม่ใช้คำพูดที่สวยหรู
Mai chai kum poot tee suay roo
It’s not any pretty-sounding words
แค่อยากให้รู้กูรักมึงหมดใจ
Kae yahk hai roo goo ruk meung mot jai
I just want to let you know that I love you with all my heart

(*,**,*,**)

ไอ้ควาย
Ai kwai
J*ck*ss

   

คำร้อง : NATHA
ทำนอง : ณัฐพงศ์ สมงาม

   

She uses really rude pronouns for I and you throughout, which helps bring together the playful banter that isn’t really translatable to English

Title: พ่อทูนหัว / Por Toon Hua (Godfather)
Artist: Prang Prangthip (ปราง ปรางทิพย์)
Album: [Single]
Year: 2018

ฉันจะยิ้มได้ไหมเวลาที่คิดถึงเธอ
Chun ja yim dai mai welah tee kit teung tur
Can I smile when I think about you?
นับตั้งแต่วันนั้นที่สองเราแรกเจอ
Nup dtung dtae wun nun tee saung rao raek jur
Since that day we first met
คำสัญญาในตอนนั้น ที่เธอทำอยู่เสมอ
Kum sunyah nai dtaun nun tee tur tum yoo samur
The promise that time that you always kept

(*) หลับตานอนทุกครั้ง ฉันยังคงมีเธอกล่อม
Lup dtah naun took krung chun yung kong mee tur glaum
Every time I close my eyes to sleep, I still have you soothing me
อบอวนกลิ่นหอมและเต็มไปด้วยไออุ่น
Op uan glin haum lae dtem bpai duai ai oon
Scented and filled with warmth
ขอบคุณทุกครั้งที่เธอยังทำให้ฉัน
Kaup koon took krung tee tur yung tum hai chun
Thank you for every time you’ve still done it for me

(**) โอ้ดาวเอ๋ย ช่วยมาเป็นพยานให้
Oh dao oey chuay mah bpen pahyahn hai
Oh, stars, please be my witness
ว่าทั้งตัวและหัวใจ จะอยู่จะตายไปพร้อมกัน
Wah tung dtua lae hua jai ja yoo ja dtai bpai praum gun
That both my body and heart, no matter what, will be with you
หากว่าดวงจันทรา ยังคงงดงามลอยอยู่ตรงนั้น
Hahk wah duang juntrah yung kong ngot ngahm loy yoo dtrong nun
If the moon is still beautiful and floating over there
สาดแสงสะท้อนของดวงตะวัน จะไม่มีวันเปลี่ยนไป
Saht saeng sataun kaung duang dtawun ja mai mee wun bplian bpai
The spreading rays of the sun will never change

เป็นดังแสงทินกรในยามเช้า
Bpen dung saeng tinakorn nai yahm chao
It’s like the sunlight in the morning
เป็นดังฝนโปรยปรายให้ชุ่มชื้น
Bpen dung fon bproy bprai hai choom cheun
It’s like the moistening rain
ส่องประกายโอนอ่อนยามค่ำคืน
Saung bpragai ohn aun yahm kum keun
Shining at night
โอ้เจ้าความรัก
Oh, love

(*,**)

(***) พ่อทูนหัวอยากให้เธอได้รู้ว่า
Por toon hua yahk hai tur dia roo wah
Godfather, I want you to know that
ฉันคิดถึงเธอหนักหนาเวลาที่เราต้องไกลกัน
Chun kit teung tur nuk nah welah tee rao dtaung glai gun
I miss you so much when we must be far apart
ให้ความรักเราสองยังคงงดงามเป็นอยู่อย่างนั้น
Hai kwahm ruk rao saung yung kong ngot ngahm bpen yoo yahng nun
Let our love still remain beautiful like that
นับจากวันนี้จนชั่วนิรันดร์ อย่าให้มีวันเสื่อมคลาย
Nup jahk wun nee jon chua nirun yah hai mee wun seuam klai
From now until eternity, don’t let it ever diminish

(**,***)

   

คำร้อง NATHA
ทำนอง ณัฐพงศ์ สมงาม

Title: ศักดิ์ศรีคนโสด / Suksee Kon Soht (Singles’ Pride)
Artist: Keng Tachaya (เก่ง ธชย) ft. Prang Prangthip (ปราง ปรางทิพย์)
Album: [Single]
Year: 2018

โบราณบอกว่าเวลาโสด
Bohrahn bauk wah welah soht
Elders say that when we’re single
โสดนั้นคือลาภอันประเสริฐ
Soht nun keu lahp un bprasert
That singleness is a blessing in disguise
คนที่มีคู่ไม่รู้หรอก
Kon tee mee koo mai roo rauk
People who have lovers don’t know
โสดนั้นคือลาภอันประเสริฐ
Soht nun keu lahp un bprasert
That singleness is a blessing in disguise

(*) ขาดเธอไปก็คงไม่ตาย
Kaht tur bpai gor kong mai dtai
I won’t die without you
อยู่คนเดียวก็ยังสบาย
Yoo kon diao gor yung sabai
It’s still comfortable being alone
ไม่อยากพูดให้เปลืองน้ำลาย
Mai yahk poot hai bpeuan num lai
I don’t want to speak and waste saliva
โสดก็มีศักดิ์ศรี
Soht gor mee suksee
There’s pride in being single

(**) สบายดีคืนนี้ฉันโสด
Sabai dee keun nee chun soht
I’m fine, tonight I’m single
โสดแล้วไงเชิญแซวไม่โกรธ
Soht laeo ngai chern saeo mai groht
I’m single, so what? You’re welcome to tease me, I’m not angry
สบายดีคืนนี้ฉันโสด
Sabai dee keun nee chun soht
I’m fine, tonight I’m single
ไม่ง้อใครเต็มใจที่โสด
Mai ngor krai dtem jai tee soht
I’m not reconciling with anyone, I’m intentionally single

(***) ศักดิ์ศรีคนโสด
Suksee kon soht
Singles’ pride
ศักดิ์ศรีคนโสด
Suksee kon soht
Singles’ pride

คำที่เธอเคยบอกนั้น คำลาที่บอกฉัน
Kum tee tur koey bauk nun kum lah tee bauk chun
The words you once told me, the good-bye you told me
มันก็ทำให้รู้ว่าใจเธอนั้นดั๊มดำ
Mun gor tum hai roo wah jai tur nun dum dum
Made me realize that your heart is so black
ดำยิ่งน้ำเน่า ดำยิ่งกว่าถูกไฟเผา ก็ไม่รู้ว่าตอนนั้นฉันรักเธอทำไม
Dum ying num nao dum ying gwah took fai paeo gor mai roo wah dtaun nun chun ruk tur tummai
Blacker than polluted water, blacker than soot, I don’t know why I loved you back then
แต่โสดละเว้ย คืนนี้ฉันโสด
Dtae soht la woey keun nee chun soht
But I’m single! Tonight I’m single
ไม่ต้องไปง้อใคร ไม่ต้องแคร์ใครโกรธ
Mai dtaung bpai ngor krai mai dtaung care krai groht
There’s no need to reconcile with anyone, there’s no need to care about who’s angry
โสดแล้วจำคือคน ไม่ขอทนเป็นควาย
Soht laeo jum keu kon mai kor ton bpen kwai
I’m single and I’ll remember that I’m a person, I don’t want to be treated like buffalo
คืนนี้จะโสดให้ตาย โสดให้หมามันเสียดาย
Keun nee ja soht hai dtai soht hai mah mun sia dai
Tonight, I’m so single, I’m so single, that b*tch is regretting it

(*,**,***)

ถ้าเป็นแฟนกับเธอแล้วมันต้องหนักหัวใจ
Tah bpen faen gup tur laeo mun dtaung nuk hua jai
It’s so stressful to be your girlfriend
ขอโสดแบบนี้ไม่ได้ไปหนักหัวใคร
Kor soht baep nee mai dai bpai nuk hua krai
I want to be single like this so I won’t be stressed by anyone
ดีกว่าต้องคบกับไอ้ผู้ชายเสเพล
Dee gwah dtaung kop gup ai poo chai say play
It’s better than having to date no-good men
ชาติไหนฉันก็อย่าได้เจอไอ้คนผีทะเล
Chaht nai chun gor yahk dai jur ai kon pee talay
In any life, don’t go meeting with the devil

แต่โสดแล้วจ้า ฉันโสดแล้วจ้า
Dtae soht laeo jah chun soht laeo jah
But I’m single, I’m single
ไม่ต้องไปง้อใคร เพราะรวยสวยและมีปัญญา
Mai dtaung bpai ngor krai pror ruay suay lae mee bpunyah
I don’t have to reconcile with anyone because I’m rich, pretty, and wise
โสดแล้วจำคือคน ไม่ขอทนเป็นควาย
Soht laeo jum keu kon mai kor ton bpen kwai
I’m single and I’ll remember that I’m a person, I don’t want to be treated like buffalo
คืนนี้จะโสดให้ตาย โสดให้หมามันเสียดาย
Keun nee ja soht hai dtai soht hai mah mun sia dai
Tonight, I’m so single, I’m so single, that b*st*rd is regretting it

(*,**,***,**,***)

คืนนี้จะโสดให้ตาย โสดให้หมามันเสียดาย
Keun nee ja soht hai dtai soht hai mah mun sia dai
Tonight, I’m so single, I’m so single, that b*st*rd is regretting it
คืนนี้จะโสดให้ตาย โสดให้หมามันเสียดาย
Keun nee ja soht hai dtai soht hai mah mun sia dai
Tonight, I’m so single, I’m so single, that b*st*rd is regretting it
คืนนี้จะโสดให้ตาย โสดให้หมามันเสียดาย
Keun nee ja soht hai dtai soht hai mah mun sia dai
Tonight, I’m so single, I’m so single, that b*st*rd is regretting it
ศักดิ์ศรีคนโสด
Suk see kon soht
Singles’ pride

   

เนื้อร้อง/ทำนอง : เก่ง ธชย ,Tossakan
เรียบเรียง : เก่ง ธชย , อนุชิต ธนัญชัย

   

I was never a huge fan of Keng Tachaya just because I found his being-eccentric-for-the-sake-of-being-eccentric a bit annoying, but I must say, I’m really addicted to this song haha 😀