Pills

All posts tagged Pills

Title: Rewind
Artist: Pills
Album: [Single]
Year: 2018

เปิดประตูเข้ามา ทุกอย่างยังคงเหมือนเดิม
Bpert bpradtoo kao mah took yahng yung kong meuan derm
I open the door and enter, everything is still the same
สิ่งของเรียงรายวางไว้เหมือนวันวาน
Sing kaung riang rai wahng wai meuan wun wahn
My things are arranged in the same way as yesterday

รูปถ่ายที่ยืนคู่กัน กระดาษที่เขียนถึงกัน
Roop tai tee yeun koo gun gradaht tee kiang teung gun
The picture of us standing together, the paper that we wrote to each other
จดหมายข้อความเหล่านั้นที่เคยอ่าน
Jot mai kor kwahm lao nun tee koey ahn
Those letters and messages that I once read

(*) วันนี้ไม่มีเธออีกแล้ว แต่กลิ่นความรักเรายังคงอยู่ในห้องนี้
Wun nee mai mee tur eek laeo dtae glin kwahm ruk rao yung kong yoo nai haung nee
Today I don’t have you anymore, but the scent of our love is still in this room
และฉันยังคงเฝ้ารอให้เธอกลับมาซักที หากยังรักกันอยู่ตอนนี้ก็คงดี
Lae chun yung kong fao ror hai tur glup mah suk tee hahk yung ruk gun yoo dtaun nee gor kong dee
And I’m still waiting for you to finally come back, if we were still in love right here, it would be nice

(**) อยากจะย้อนเวลา ย้อนให้เธอกลับมาได้หรือเปล่า
Yahk ja yaun welah yaun hai tur glup mah dai reu bplao
I want to turn back time, can I turn it back and have you come back?
ฉันเพิ่งเข้าใจ ขาดเธอแล้วมันเป็นยังไง ขอโทษที่ทำผิดไปทุกที
Chun perng kao jai kaht tur laeo mun bpen yung ngai kor toht tee tum pit bpai took tee
I’ve just understood what being without you is like, I’m sorry for every mistake I made

(***) อยากจะย้อนเวลา ย้อนให้เธอกลับมาได้หรือเปล่า
Yahk ja yaun welah yaun hai tur glup mah dai reu bplao
I want to turn back time, can I turn it back and have you come back?
ห้องที่ไม่มีเธอมันเหงา คิดถึงคำว่าเรา
Haung tee mai mee tur mun ngao kit teun gkum wah rao
The room without you is lonely, I miss us
กลับมาได้หรือเปล่า กลับมาให้รักเราเหมือนเดิม
Glup mah dai reu bplao glup mah hai ruk rao meuan derm
Can you come back? Can you come back and we can get back together?

ไม่อาจจะเลือนลบไป รอบจูบยังจำฝันใจ
Mai aht ja leuanlop bpai raup joop yung jum fung jai
I can’t erase the trail of kisses that are still imprinted in my heart
อ้อมแขนที่เธอกอดไว้ไม่เคยลืม
Aum kaen tee tur gaut wai mai koey leum
I’ll never forget your embrace that you hugged me with

ยังเปิดเพลงเดิมทุกวัน เพลงโปรดที่เธอชอบฟัง
Yung bpert pleng derm took wun pleng bproht tee tur chaup fung
I still turn on the same songs every day, your favorite songs that you liked to listen to
ที่เราร้องด้วยกันวันนั้นฉันยังไม่ลืม
Tee rao raung duay gun wun nun chun yung mai leum
That we sang together those days, I still haven’t forgotten

(*,**,***,**,***)

   

Producer : PAESAXMILD
Co-Producer : Berm60miles, Taomild
Melody : Yun – Narapatr Patumapa, MILDVOCALIST
Lyric : Yun – Narapatr Patumapa, MILDVOCALIST
Arrange : PAESAXMILD, PILLS
Lyric Director : PAESAXMILD, MILDVOCALIST
Vocal Director : MILDVOCALIST
Backing Vocals : Berm60miles
Digital Editor : Berm60miles
Recording Engineer : Berm60miles
Mix Engineer : Berm60miles
Mastering Engineer : Berm60miles
Mastered for itunes : Thananat Peerayagangvanglai
Recorded at HOHMUSICPRODUCTIONS, Studio_Surachatchai

Title: ฝากดาว / Fahk Dao (Entrusting the Stars)
Artist: Pills
Album: [Single]
Year: 2018

มองออกไป แสงของดาวดวงเดิมส่องมา
Maung auk bpai saeng kaung dao duang derm saung mah
I look out at the light of the same stars shining down
เสียงในเพลงส่งให้ฉันยิ่งคิดถึงเธอ
Siang nai pleng song hai chun ying kit teung tur
The voice in the music you sent me makes me miss you even more

(*) ในวันที่เธอไม่อยู่
Nai wun tee tur mai yoo
When you’re not here
ฝากดาวให้เธอช่วยดู
Fahk dao hai tur chuay doo
I entrust the stars to help you see
คิดถึงเธอ ในวันที่เธอไม่อยู่
Kit teung tur nai wun tee tur mai yoo
That I miss you, when you’re not here
ฝากดาวให้เธอช่วยดู
Fahk dao hai tur chuay doo
I entrust the stars to help you see
คิดถึงเธอ ในวันที่เธอไม่อยู่
Kit teung tur nai wun tee tur mai yoo
That I miss you, when you’re not here

ในค่ำคืน บนเส้นทางเดียวกันตรงนี้
Nai kum keun bon sen tahng diao gun dtrong nee
At night, right here on the same path
เสียงในเพลงส่งให้ฉันยิ่งคิดถึงเธอ
Siang nai pleng song hai chun ying kit teung tur
The voice in the music you sent me makes me miss you evenmore

(*)

เมฆสีครามส่องลงมา ภาวนาให้เธอ
Mek see krahm saung long mah pahwanah hai tur
The indigo clouds shine down, I pray for you
คิดถึงเธอ
Kit teung tur
I miss you

(*)
ฝากดาวให้เธอช่วยดู
Fahk dao hai tur chuay doo
I entrust the stars to help you see
คิดถึงเธอ ในวันที่เธอไม่อยู่
Kit teung tur nai wun tee tur mai yoo
That I miss you, when you’re not here

Title: ยังอยู่ที่เดิม / Yung Yoo Tee Derm (Still in the Same Place)
Artist: Pills
Album: [Single]
Year: 2018

การเดินทางที่แสงไฟริบหรี่
Gahn dern tahng tee saeng fai rup ree
Travelling where the lights are dim
ปฏิทินยังเก็บเรื่องราวดีๆ
Bpadtitin yung gep reuang rao dee dee
The calendar still keeps the good memories

(*) ยังเก็บไว้ที่เดิม
Yung gep wai tee derm
I still keep them in the same place
เผื่อวันไหนเธอจะเดินกลับมาทางนี้
Peua wun nai tur ja dern glup mah tahng nee
In case some day you come back this way
(**)และฉันยังเก็บไว้เหมือนเดิม
Lae chun yung gep wai meuan derm
And I still keep them just the same
อยู่ตรงนี้ไม่ไปไหน รอแต่เธอตรงนี้
Yoo dtrong nee mai bpai nai ror dtae tur dtrong nee
Right here, not going anyway, waiting only for you right here
ยังอยู่ที่เดิม
Yung yoo tee derm
Still in the same place

เก็บทุกเสียง ทุกเรื่องราวที่ผ่าน
Gep took siang took reuang rao tee pahn
I keep every sound, ever story of the past
เวลาที่ผ่านไป แม้มันจะนาน
Welah tee pahn bpai mae mun ja nahn
Even though a long time has passed

(*,**,**)

ยังอยู่ที่เดิม
Yung yoo tee derm
Still in the same place