Oh Rujapa

All posts tagged Oh Rujapa

Title: ไม่รู้ ไม่สน / Mai Roo Mai Son (Don’t Know, Don’t Care)
Artist: Oh Rujapa (โอ้ รุจาภา)
Album: [Single]
Year: 2017

เธอย้ำกันมาตั้งนานแล้ว
Tur yum gun mah dtung nahn laeo
You’ve repeated it for so long
เธอพูดคำเดิมมาหลายที
Tur poot kum derm mah lai tee
You’ve said the same words so many times
ว่ารักของเรามันจบแล้ว
Wah ruk kaung rao mun jop laeo
That our love is over
ฉันรับรู้และเข้าใจดี
chun rup roo lae kao jai dee
I realize this and understand it well

(*) แต่เธออย่าคิดว่าฉัน จะตัดใจ
Dtae tur yah kit wah chun ja dtut jai
But don’t think that I’ll give up
ต่อให้ตะโกนบอกกัน อีกเท่าไหร่
Dtor hai dtagohn bauk gun eek tao rai
No matter how many times you shout it at me

(**) ไม่รู้ไม่สนว่าเธอพูดอะไร
Mai roo mai son wah tur poot arai
I don’t know and I don’t care what you’re saying
ต่อให้เธอย้ำว่าเธอนั้นหมดใจ
Dtor hai tur yum wah tur nun mot jai
Even though you repeat that you don’t have any feelings for me anyore
จะทำเป็นเหมือนว่าไม่ได้ยิน ฉันไม่เคยได้ยินที่เธอ..พูดมา
Ja tum bpen meuan wah mai dai yin chun mai koey dai yin tee tur poot mah
I’ll act like I don’t hear, I never hear what you say
ต่อให้เธอว่าฉันแรงซักเท่าไหร่
Dtor hai tur wah chun raeng suk tao rai
No matter how harshly you criticize me
ไม่ทำให้รักของฉันนั้นเปลี่ยนไป
Mai tum hai ruk kaung chun nun bplian bpai
It doesn’t change my love
กลับทำให้รักเธอยิ่งกว่าเดิม คิดถึงมากกว่าเดิม..เพราะเธอ
Glup tum hai ruk tur ying gwah derm kit teung mahk gwah derm pror tur
It ends up making me love you even more, missing you even more, because you
คือทุกๆอย่าง ไม่มีเธอฉันคงขาดใจ
Keu took took yahng mai mee tur chun kong kaht jai
Are my everything, without you, I’d die

ฉันรู้ว่าเธอรำคาญแล้ว
Chun roo wah tur rumkahn laeo
I know that you’re annoyed
ฉุดรั้งไม่ยอมปล่อยเธอเสียที
Choot rung mai yaum bploy tur suk tee
Of me hanging on to you and refusing to let you go
แต่ว่าฉันสัญญาไปนานแล้ว
Dtae wah chun sunyah bpai nahn laeo
But I promised a long time ago
ว่าจะรักเพียงเธอคนนี้
Wah ja ruk piang tur kon nee
That I’d love only you

(*,**,*,**)

   

คำร้อง-ทำนอง : ปณิธิ เลิศอุดมธนา
เรียบเรียง : ณรงค์ เดชะ , สิรภพ แก้วสุข
โปรดิวเซอร์ : ณรงค์ เดชะ

   

I really like this song a lot. Instead of being another usual “Don’t leave me, I can’t live without you, boo hoo” song, this is a really nice song for anyone stubbornly refusing to let a dying relationship go. I like how upbeat it is, like the singer is just saying “Yup, I’m fully aware of the situation, and I just don’t care what you think, this isn’t over yet.” That music video, though. Sometimes I feel like I should be worried that this is the kind of storyline I always eat up. I love the beginning, where the wife is so lovingly making her husband’s food while he’s in the shower, then she turns, smiles, and motions to be quiet as she pours poison into the food. I love the whole premise of “you’re not going to leave me, I’d rather kill you and hang out with your ashes than let you go.” A+ for this release. :’D

Title: เกินจะบอก / Gern Ja Bauk (Too Much to Tell)
Artist: Oh Rujapa
Album: [Single]
Year: 2013

เธอถามว่ารักเธอมากเท่าไร
Tur tahm wah ruk tur mahk tao rai
You ask how much I love you
ให้ฉันบรรยายความรู้สึกในใจ
Hai chun bunyai kwahm roo seuk nai jai
You want me to describe the feelings in my heart
ให้เธอรับรู้ ให้เธอได้ชื่นใจ
Hai tur rup roo hai tur dai cheun jai
To let you know and make you happy
เธออยากให้อธิบาย
Tur yahk hai attibai
You want me to explain

ฉันขอเวลาค้นหาคำตอบ
Chun kor welah kon hah kum dtaup
I want some time to find an answer
ก็ฉันรักเธอมากเกินจะบอก
Gor chun ruk tur mahk gern ja bauk
I love you more than I can tell
ให้นับดาวนับเดือนก็ยังไม่พอใจ
Hai nup dao nup deuan gor yung mai por jai
Counting the stars and the moons still aren’t satisfactory
ที่จะมาเปรียบความรักเรา
Tee ja mah bpriap kwahm ruk rao
To compare with our love

(*) โอ้ว และแล้วก็ถึงวัน
Oh lae laeo gor teung wun
Oh, and now it’s the day
วันที่ฉันนั้นพร้อมจะบอกเธอ
Wun tee chun nun praum ja bauk tur
The day I’m ready to tell you
จะพูดให้เธอได้รู้ไปเลยว่า
Ja poot hai tur dai roo bpai loey wah
I’ll say it and let you know that

(**) ฉันรักเธอสุดขอบฟ้า มากเกินแผ่นน้ำ
Chun ruk tur soot kaup fah mahk gern paen num
I love you to the ends of the heavens, much more than the water
เหนือกาลเวลา มากกว่าท้องทะเลที่กว้างใหญ่
Neua gahn welah mahk gwah taung talay tee gwahng yai
Above time, more than the vast sea
รักที่ฉันบอกไป อาจจะเวอร์เกินคนทั่วไป
Ruk tee chun bauk bpai aht ja ver gern kon tua bpai
The love I’m telling you is far over everyone else
ต้องใช้เวลาพิสูจน์ใจฉัน ให้นานๆ จะได้รู้
Dtaung chai welah pisoot jai chun hai nahn nahn ja dai roo
It takes time to prove my heart, after a while, you’ll know

รักนิรันดร์ รักมากเกินใคร
Ruk nirun ruk mahk gern krai
An eternal love, I love you more than anyone else
รักมากมาย รักสุดหัวใจ
Ruk mahk mai ruk soot hua jai
I love you so much, I love you with all of my heart
ก็ยังไม่พอ มันยังไม่พอใจ
Gor yung mai por mun yung mai por jai
But it’s still not enough, I’m still not satisfied
ที่จะมาเปรียบความรักเรา
To compare it to our love

(*,**,**,**)

Title: วางใจ / Wahng Jai (Put Down My Heart)
Artist: Oh Rujapa
Album: [Single]
Year: 2015

จากที่ฉันคอยแอบมอง เฝ้าตามหาและสบตา ในเวลาที่เธอเผลอ
Jahk tee chun koey aep maung fao dtahm hah lae sop dtah nai welah tee tur plur
From the place I secretly watched from, following and catching your eye when you were careless
ดูไม่เหมือนใครที่เจอ ที่เห็นก็มีเพียงเธอ เข้ามาทำให้ใจของฉันมันแอบเต้นรัว
Doo mai meuan krai tee jur tee hen gor mee piang tur kao mah tum hai jai kaung chun mun aep dten rua
You don’t seem like anyone I’ve met before, of what I’ve seen, there’s only you who showed up and makes my heart secretly pound

จากที่ฉันนั้นไตร่ตรองหาคำถามว่าอะไร แม้ว่าไม่ได้พบเจอ ยังคิดถึงและเป็นห่วงเธอ
Jahkt ee chun nun dtrai dtraung hah kum tahm wah arai mae wah mai dai pob jur yung kit teung lae bpen huang tur
From the place I considered searching for the question what, though we didn’t meet, I still miss and worry about you
เหนื่อยไหมบนทางที่เจอ กังวลแทนโดยที่เธอคงไม่รู้ตัว
Neuay mai bon tahng tee jur gungwon taen doy tee tur kong mai roo dtua
Are you tired on the path you travel? I worry about you, oblivious to your knowledge

(*) สุดท้าย เมื่อฉันหาคำตอบใจหัวใจ ก็พบว่าอะไรที่ทำให้ฉันผูกพัน
Soot tai meua chun hah kum dtaup jai hua jai gor pob wah arai tee tum hai chun pook pun
In the end, when I searched for the answer of my heart, I found what it was that made me connect with you
ไม่ได้อยู่ใกล้กันเท่าไหร่ แท้จริงสิ่งเดียวที่ฉันเฝ้ารอก็คือเธอ
Mai dai yoo glai gunt ao rai tae jing sing diao tee chunf ao ror gor keu tur
Though we’re not very close, in reality, the one thing I’ve waited for is you

(**) โปรดให้ฉัน ได้วางหัวใจเอาไว้ ฝากไว้ที่เธอคนเดียวเลยได้ไหม
Bproht hai chund ai wahng hua jai ao wai fahk wai tee tur kon diao loey dai mai
Please let me put down my heart and entrust it only to you
ชีวิตฉัน จะเป็นเช่นไร ยินยอมให้เธอคนดี ตัดสินใจ
Cheewit chun ja bpen chen rai yin yaum hai tur kon dee dtut sin jai
However my life will be, I’m happy to give it to you, sweetie, I’ve decided
โปรดรับไว้ แม้มันไม่มีความหมาย อย่าให้ความตั้งใจฉันต้องสลาย
Bproht rup wai mae mun mai mee kwahm mai yah hai kwahm dtung jai chun dtaung salai
Please accept it, though it’s meaningless, don’t let my intentions collapse
เหตุก็เพราะว่าหัวใจของฉัน มันเอาให้ใครไม่ได้ มันใช้รักเธอได้เพียงคนเดียว
Het gor pror wah hua jai kaung chun mun ao hai krai mai dai mun chai ruk tur dai piang kon diao
The reason is because my heart can’t be given to anyone else, it’s used to love only you

เบื่อที่ต้องคอยแอบมอง เฝ้าตามหา และสบตาในเวลาที่เธอเผลอ
Beua tee dtaung koy aep maung fao dtahm hah lae sop dtah nai welah tee tur plur
I’m sick of having to secretly look, follow you, and catch your eye when you’re careless
อยากจะขอยืนใกล้ ๆ เธอ อยากทักเวลาที่เจอ ส่งยิ้มทุกครั้งที่เธอนั้นได้หันมา
Yahk ja kor yeun glai glai tur yahk tuk welah tee jur song yim took krung tee tur nun dai hun mah
I want to stand near you, I want to say hello when we meet, and smile every time you turn my way

(*,**,**)

Title: เก๋เก๋ / Gay Gay (Stylish)
Artist: Oh Rujapa
Album: [Single]
Year: 2014

เห็นเธอทำอะไรเก๋เก๋ แต่งตัวเก๋เก๋
Hen tur tum arai gay gay dtaeng dtua gay gay
I see you doing everything stylishly, dressing stylishly
ฟังเพลงเก๋เก๋ อยู่เป็นประจำ
Fung pleng gay gay yoo bpen bprajum
Frequently listening to stylish songs
ไม่เคยจะซ้ำกับใครที่ฉันได้พบเจอ
Mai koey ja sum gup krai tee chun dai pob jur
I never repeated to anyone that I met you
เพียงเธอพิมพ์ข้อความเก๋เก๋ สเตตัสเก๋เก๋
Piang tur pim kor kwahm gay gay status gay gay
You stylishly type a text message, a stylish status
ลงรูปเก๋เก๋ กดไลค์เป็นพัน
Long roop gay gay got like bpen pun
Upload a stylish photo that gets thousands of likes
ฉันเอาแต่ฝันว่าอยากจะคบเธอ
Chun ao dtae fun wah yahk ja kop tur
I can only dream that I want to date you

(*) แต่ฉันยังไม่รู้ จะรักเธออย่างไร ก็ยังไม่กล้าเข้าไป
Dtae chun yung mai roo ja ruk tur yahng rai gor yung mai glah kao bpai
But I still don’t know how I’ll love you, I’m still not brave enough to go up to you
ฉันธรรมดาเกินไป แต่สิ่งที่ฉันรู้ ถ้าฉันพลาดเธอไป
Chun tummadah gern bpai dtae sing tee chun roo tah chun plaht tur bpai
I’m too average, but the one thing I know is that If I mess things up with you
ฉันคงจะต้องเสียใจ เลยอยากจะถาม
Chun kong ja dtaung sia jai loey yahk ja tahm
I’ll be sad, so I want to ask you

(**) อยากรู้ว่ารักเก๋เก๋ต้องทำยังไง เป็นแบบไหนเธอจะพอใจ
Yahk roo wah ruk gay gay dtaung tum yung ngai bpen baep nai tur ja por jai
I want to know what I must do to stylishly love you in a way that will satisfy you
อยากจะขอให้เธอช่วยอธิบาย อะไรที่ทำให้เธอหวั่นไหว
Yahk ja kor hai tur chuay attibai arai tee tum hai tur wun wai
I want to ask you to please explain what would make you nervous
อยากรู้ชีวิตเก๋เก๋ต้องทำยังไง ฉันเข้าใกล้เคียงเธอบ้างไหม
Yahk roo cheewit gay gay dtaung tum yung ngai chun kao glai kiang tur bahng mai
I want to know what I must do for a stylish life, should I get near you?
หากว่าเห็นว่าฉันยังมีสิทธิ์ ก็อยากจะขอสักที ลองคบกับฉันคนนี้ดูแล้วกัน
Hahk wah hen wah chun yung mee sit gor yahk ja kor suk tee laung kop gup chun kon nee doo laeo gun
If it seems like I still have the right, I want to ask you to try dating me and see

เห็นเธอทำอะไรเก๋เก๋ แต่งตัวเก๋เก๋
Hen tur tum arai gay gay dtaeng dtua gay gay
I see you doing everything stylishly, dressing stylishly
ทำผมเก๋เก๋อยู่เป็นประจำ
Tum pom gay gay yoo bpen bprajum
Frequently styling your hair stylishly
ทุกวันไม่ซ้ำ เปลี่ยนแนวไม่เหมือนใคร
Took wun mai sum bplian naew mai meuan krai
Every day is different, changing your style unlike anyone else
ส่วนฉันอาจไม่โอเค อาจดูไม่เก๋ แต่ฉันมั่นใจ หากได้คบเธอ
Suan chun aht mai okay aht doo mai gay dtae chun mun jai hahk dai kop tur
As for me, I might not be okay, I might seem unstylish, but I’m certain that if I could date you
จะขอดูแลให้เลยทั้งหัวใจ
Ja kor doo lae hai loey tung hua jai
I’d want to take care of you with all my heart

(*,**,*,**)

อยากรู้ว่ารักเก๋เก๋ต้องทำยังไง
Yahk roo wah ruk gay gay dtaung tum yung ngai
I want to know what I must to do stylishly love you
อยากรู้ชีวิตเก๋เก๋ ลองคบกับฉันคนนี้ดูแล้วกัน
Yahk roo cheewit gay gay laung lop gup chun kon nee doo laeo gun
I want to know a stylish life, try dating me and see