Nino

All posts tagged Nino

Title: วันสุดท้าย / Wun Soot Tai (The Last Day)
Artist: Gavin.D, Og-Anic, and Nino
Album: [Single]
Year: 2020

(*) ฉันไม่เหลืออะไรถ้าเธอไม่ต้องการ
Chun mai leua arai tah tur mai dtaung gahn
I don’t have anything left if you don’t want me
คงไม่ต้องพยายามเธอไป
Kong mai dtaung payayahm tur bpai
There’s no need to try, you’re gone
ก็ใจอยู่ที่เดิม
Gor jai yoo tee derm
But my heart is in the same place
แล้วต้องทำยังไงถ้าเธอไม่รักกัน
Laeo dtaung tum yung ngai tah tur mai ruk gun
So what should I do if you don’t love me?
ไม่ได้ให้ความสำคัญเท่าไรแต่ก็ลืมเธอไม่ลงสักที
Mai dai hai kwahm sumkun tao rai dtae gor leum tur mai long suk tee
I haven’t given it much importance, but I can’t forget you

ที่เดิม
Tee derm
The same place
ที่เดิม​
Tee derm
The same place
เรื่องราวมากมายที่เผชิญด้วยกัน
Reuang rao mahk mai tee pachern duay gun
We went through so much together

แต่ตอนนี้
Dtae dtaun nee
But now
เพิ่มเติม
Perm dterm
It’s increasing
ไม่มีเธออยู่
Mai mee tur yoo
I don’t have you here
ไม่เหลือคนข้างกัน
Mai leua kon kahng gun
There’s no one left beside me

และตัวฉัน
Lae dtua chun
And I
ยังไม่ลืม
Yung mai leum
Still haven’t forgotten
ยังไม่ลืม
Yung mai leum
Still haven’t forgotten
ฉันทำความผิด​
Chun tum kwahm pit
I made mistakes
ทำให้เธอเสียใจ
Tum hai tur sia jai
I made you sad

ส่วนคืนนี้
Suan keun nee
As for tonight
ส่วนคืนนี้
Suan keun nee
As for tonight
เหมือนเมื่อคืน
Meuan meua keun
It’s like last night
เหมือนเมื่อคืน
Meuan meua keun
It’s like last night
ที่น้ำตารินหลั่ง
Tee num dtah rin lung
With my tears flowing
ความรักยังว่างเปล่า
Kwahm ruk yung wahng bplao
My love is still empty

เธอหายไปมันก็มีแต่น้ำตา
Tur hai bpai mun gor mee dtae num dtah
You disappeared, there’s only tears
ต่อให้ใครจะโวยวายและเรียกหา
Dtor hai krai ja woy wai lae riak hah
No matter who was wailing and crying out
เธอทิ้งกันเพราะเราไม่ยอมรักษา
Tur ting gun pror rao mai yaum ruk sah
You dumped me because I wouldn’t take care of you
แล้วจะโหยหาให้ตัวเธอเดินกลับมาคงไม่ได้
Laeo ja hoy hah hai dtua tur dern glup mah kong mai dai
So I can’t really hope that you’ll come back

(*)

เริ่มต้นใหม่แบบไม่เป็นตัวเอง
Rerm dton mai baep mai bpen dtua eng
Starting over like I’m not myself
มองเธอแล้วเหมือนกับเห็นตัวเอง
Maung tur laeo meuan gup hen dtua eng
Seeing you, it’s like I saw myself
ก็​ it’s you she’s still the same
Gor it’s you she’s still the same
It’s you, you’re still the same
ความรักของเราเคยเป็นสิ่งที่สวยงาม
Kwahm ruk kaung rao koey bpen sing tee suay ngahm
Our love was once a beautiful thing

เหมือนกับที่สุดท้าย
Meuan gup tee soot tai
It’s like in the end
I apologize
I apologize
ทุกทุกวันที่ร้าย​
Took took wun tee rai
For every day I was bad
ทุกนาทีที่หาย
Took nahtee tee hai
For every moment that disappeared
ไม่มีวันเสียดาย
Mai mee wun sia dai
I’ll never regret
ความรักที่ล่มสลาย
Kwahm ruk tee lom salai
Our love that fell apart
ไม่ว่าจะนานเท่าไร
Mai wah ja nahn tao rai
No matter how long it’s been
มันก็มีความหมาย
Mun gor mee kwahm mai
It’s meaningful

จบแล้วฉากรักที่ฉันคิดว่าดีที่สุด
Jop laeo chahk ruk tee chun kit wah dee tee soot
It’s over, the love scene that I thought was the best
ให้เธอเลือกเส้นทางที่เธอว่าใช่
Hai tur leuak sen tahng tee tur wah chai
I’ll let you choose the path that you think is right
ถ้าเธอกลับมาฉันจะยอมทุกอย่าง
Tah tur glup mah chun ja yaum took yahng
If you come back, I’ll accept everything
I just want you cause it’s f*cking with my heart
I just want you, cause it’s f*ck*ng with my heart

(*)

รู้ดี
Roo dee
I know full well
ว่าฉันไม่ใช่คนที่เธอต้องการ
Wah chun mai chai kon tee tur dtaung gahn
That I’m not the person you want
เธอคงฝันดี
Tur kong fun dee
You probably have sweet dreams
เพราะว่าเขาคู่ควรเป็นคนข้างกายเธอ
Pror wah kao koo kuan bpen kon kahng gai tur
Because a much more suitable guy is beside you

วันสุดท้ายที่ไปไม่ลา
Wun soot tai tee bpai mai lah
The last day when you left without a good-bye
เธอต้องการไป
Tur dtaung gahn bpai
You wanted to go
ทำได้เพียงมองตา
Tum dai piang maung dtah
I could only watch
ไม่เคยรู้
Mai koey roo
I never knew
ว่าเธอมีใจให้กับเขา
Wah tur mee jai hai gup kao
That you had feelings for him

ถ้าเธอยังอยู่
Tah tur yung yoo
If you were still here
ตอนนี้คงจะไม่ต้อง​ alone
Dtaun nee kong ja mai dtaung alone
I wouldn’t have to be alone right now
ทิ้งฉันไปก่อนไว้ตอนที่​ call me on my phone
Ting chun bpai gaun wai dtaun tee call me on my phone
You dumped me first when you called me on my phone
ก็ไม่เป็นไร
Gor mai bpen rai
But it’s okay
คงจะไม่ได้ยินว่าฉันตะโกน
Kong ja mai dai yin wah chun dtagohn
You probably can’t hear me screaming
ว่าตัว​คนเดียวฉันอยู่แล้ว​ on my own
Wah dtua kon diao chun yoo laeo on my own
That all alone, I’m already living on my own

ไม่เป็นไร
Mai bpen rai
It’s okay
ไม่ต้องห่วงกัน
Mai dtaung huang gun
You don’t have to worry about me
I’m alright
I’m alright
เธอไปจากกัน
Tur bpai jahk gun
You left me
ฉันดีใจ
Chun dee jai
I’m happy
ที่ไม่มีเธออยู่​
Tee mai mee tur yoo
Being without you
ที่ไม่มีเธออยู่​ ที่ไม่มีเธออยู่​
Tee mai mee tur yoo tee mai mee tur yoo
Being without you, being without you

(*)

   

โปรดิวเซอร์: NINO
เนื้อร้อง/ทำนอง:GAVIN.D , OG-ANIC, NINO
Directed by NANUT MAHATTHANASIRI

   

Once again, I hate all these rap songs with more than two singers/rappers because rap is already pretty rambly as it is, but with so many people writing their own parts separately and then just putting them together, it just gets so disjointed and incohesive, it’s like reading through the mind of a crazy person changing their emotions and going through the five stages of grief in every verse haha