Ninja

All posts tagged Ninja

Title: ยังไง / Yung Ngai (How)
Artist: Ninja and Lazyloxy ft. Frvnky
Album: [Single]
Year: 2018

(*) ความรู้สึกครั้งนี้ฉันควรต้องทำยังไง
Kwahm roo seuk krung nee chun kuan dtaung tum yung ngai
What should I do about my feelings this time?
พอหลับตาทุกครั้งยังเห็นเธออยู่ในใจ
Por lup dtah took krung yung hen tur yoo nai jai
Every time I close my eyes, I still see you in my heart
ก็เจ็บปวดบางครั้งบางทีแทบทนไม่ไหว
Gor jep bpuat bahng krung bahng tee taep ton mai wai
Sometimes it hurts too much to bear
นี่ฉันเป็นอะไร…
Nee chun bpen arai
What’s wrong with me?

(**) I miss or hate or hurt
I miss or hate or hurt
miss or hate or hurt
yeah I miss, yeah I hate, yeah I hurt
miss or hate or

เรื่องวันนั้นเธอจำมันได้ไหม
Reuang wun nun tur jum mun dai mai
Can you remember the matters of those days?
สิ่งดีๆเหล่านั้นที่ผมเคยให้ไว้
Sing dee dee lao nunt e epom koey hai wai
Those good things I once gave to you?
ภาพแต่ก่อนที่ตามหลอกหลอน
Pahp dtae gaun tee dtahm lauk laun
Former images haunt me
ที่เคยกอดกันไว้แต่ตอนนี้ผมกอดหมอน
Tee koey gaut gun wai dtae dtaun nee pom gaut maun
Of when we once embraced, but now I’m hugging my pillow
อยู่ดีๆรักอยู่ดีๆ
Yoo dee dee ruk yung dee dee
All the sudden, I love you, all the sudden
เขาเป็นใครวะ ช่วยบอกที
Kao bpen krai wa chuay bauk tee
Who the hell is he? Please tell me
เขาเข้ามาแค่สองสามที
Kao kao mah kae saung sahm tee
He showed up just two or three times
เอาเธอไปละ เออดี
Ao tur bpai la ur dee
Taking you away, fine
ความผิดพลาดที่ผมนั้นผมก่อ
Kwahm pit plaht tee pom nun pom gor
It’s my fault, I created this
I’m sorry ช่วยลืมมันไปก่อน
I’m sorry chuay leum mun bpai gaun
I’m sorry, please forget about it
ผมน่ะผิดเอง ผมน่ะผิดเอง
Pom na pit eng pom na pit eng
It’s my fault, it’s my fault
ผมน่ะรับทราบว่าทำตัวไม่ดีเอง
Pom na rup sahp wah tum dtua mai dee eng
I acknowledge that I acted badly
นั่งอยู่ดีๆผมก็ลุกมาเขียนเพลง
Nung yoo dee dee pom gor look mah kian pleng
Sitting here, all the sudden, I get up and write a song
ผมก็งงกับตัวเอง ผมงงกับตัวเอง
Pom gor ngong gup dtua eng pom ngong gup dtua eng
I’m confused with myself, I’m confused with myself
ต้องระบายความทุกกับเสียงเพลง
Dtaung rabai kwahm took gup siang pleng
i must express my suffering with music
ความเศร้ากับเสียงเพลงบางครั้งก็งงเองว่ะ
Kwahm sao gup siang pleng bahng krung gor ngong eng wa
My sadness and music sometimes confuse me

มันทรมาน ฉันเองก็ยังทุกข์ยังทนอยู่นาน
Mun toramahn chun eng gor yung took yung ton yoo nahn
It’s torture, I’ve still been suffering for a long time
เธอคงไม่รู้ ยังคิดถึงในวันนั้น I’m missing you
Tur kong mai roo yung kit teung nai wun nun I’m missing you
You probably don’t know, I still think of those days, I’m missing you

(*,**)

ฉันมองเห็นแสงไฟเหมือนกันใจริบหรี่ลง
Chun maung hen saeng fai meuan gun jai rip ree long
Watching the lights, my heart dims too
นึกถึงแต่เรื่องเราถึงแม้เจอใครสักกี่คน
Neuk teung dtae reuang rao teung mae jur krai suk gee kon
I think only of the stories, no matter how many people I meet
ต้องอยู่กับความจริงไม่มีวันไหนให้ฉันลืม
Dtaung yoo gup kwahm jing mai mee wun nai hai chun leum
I must live with the reality that there will never be a day that I’ll forget
หมดสิทธิ์ที่จะแก้ไขขอเพียงโอกาสอีกครั้งนึง
Mot sit tee ja gae kai kor piang ohgaht eek krung neung
I no longer have the right to make excuses and ask for another chance
และหลังจากวันนี้จะทำยังไงกันต่อไป
Lae lung jahk wun nee ja tum yung ngai gun dtor bpai
And whatever I keep doing after this
ต้องอยู่กับตัวเองแล้วให้น้ำตามันปลอบใจ
Dtaung yoo gup dtua eng laeo hai num dtah mun bplaup jai
I must live with myself and let the tears soothe me
แผลเป็นที่ด้านชาจนไม่สามารถจะบอกใคร
Plae bpen tee dahn chah jon mai sahmahrot ja bauk krai
My wounds are getting calloused until I can’t tell anyone

แต่มองว่าสวยงามถึงแม้ไม่มีอีกต่อไป
Dtae maung wah suay ngahm teung mae mai mee eek dtor bpai
But seeing that it’s beautiful, even though I don’t have you anymore
เก็บทุกความทรงจำที่พวกเราเคยได้สร้างกัน
Gep took kwahm song jum tee puak rao koey dai sahng gun
I keep every memory that we ever created together
ไม่หวังเป็นตัวแทนหรือเป็นคะแนนฉันช่างมัน
Mai wung bpen dtua taen reu bpen kanaen chun chahng mun
I don’t hope to be a replacement or score, screw that
ฉันจำได้ครั้งแรกว่าเราได้อยู่ข้างๆกัน
Chun jum dai krung raek wah rao dai yoo kahng kahng gun
I can remember the first time that we were beside each other
เปิดเพลงที่เธอชอบมีฉันคนเดียวที่นั่งฟัง
Bpert pleng tee tur chaup mee chun kon diao tee nung fung
Turning on the music that you liked only me to listen to

เธอคงสบาย ชีวิตที่ไม่มีฉันเธอคงไม่ตาย
Tur kong sabai cheewit tee mai mee chun tur kong mai dtai
You’re probably fine, life without me probably won’t kill you
เธอคงไม่รู้ ยังคิดถึงในวันนั้น I’m missing you
Tur kong mai roo yung kit teung nai wun nun I’m missing you
You probably don’t know I’m still thinking of those days, I’m missing you

(*,**)

ความรู้สึกผมเหมือนโดนหมัดของสมจิตร
Kwahm roo seuk pom meuan dohn mut kaung somjit
My feelings are like being punched by Songjit
แย็บๆฮุค อยู่ในงานโอลิมปิก
Yaep yaep hook yoo nai ngahn olympic
A strong hook like in the Olympics
ตอนนี้คุณก็ได้พูดอย่างที่คุณคิด
Dtaun nee koon gor dai poot yahng tee koon kit
Right now you speak like you’re thinking
ผมมันโง่ไปไม่เข้าใจเลยสักนิด
Pom mun ngoh bpai mai kao jai loey suk nit
I’m too stupid, I don’t understand anything
เพิ่งมาคิดได้ตอนที่มันสายไป
Perng mah kit dai dtaun tee mun sai bpai
I was just able to think when it was too late
คำว่ารักของคุณมันสวยนอกแต่มันเน่าใน
Kum wah ruk kaung koon mun suay nauk dtae mun nao nai
Your love is pretty on the outside, but it’s rotten inside
อยากรู้ใจของคุณมันลึกสักเท่าไร
Yahk roo jai kaung kon mun leuk suk tao rai
I want to know how deep your heart is
จึงไม่อาจรับรักผมให้ได้เข้าไป
Jeung mai aht rup ruk pom hai dai kao bpai
That you won’t accept my love
แรกเจอเธอบอกว่าคุณน่ะยังสวยยังโสด
Raek jur tur bauk wah koon na yung suay yung soht
When I first met you, you told me that you were still beautiful, still single
แต่ไม่ได้พูดเพราะชอบผมแต่คุณแค่พูดโปรโมท
Dtae mai dai poot pror chaup pom dtae koon kae poot promote
But you didn’t say it because you liked me, you were just promoting yourself
คบกันคุณถึงได้เล่นบทโหด
Kop gun koon teung dai len bot hoht
We dated until you played a cruel scene
เปลี่ยนชีวิตผมในตอนท้ายให้กลายเป็นบทโศก
Bplian cheewit pom nai dtaun tai hai glai bpen bot sohk
Changing my life in the end into a tragedy
ชีวิตเราวันวานที่เคยมีความสุข
Cheewit rao wun wahn tee koey mee kwahm sook
Our life yesterday used to be happy
มันคงหมดเวลาและถึงคราที่จะสิ้นสุด
Mun kong mot welah lae teung krah tee ja sin soot
Time’s up, and it’s reached the end
หัวใจผมหยุดลืมไปเลยว่าอยู่ในอกซ้าย
Hua jai pom yoot leum bpai loey wah yung nai auk sai
My heart has stopped, I forgot that it was in the left side of my chest
รู้สึกเพียงอย่างเดียวคือคุณแม่งโคตรใจร้าย
Roo seuk piang yahng diao keu koon maeng koht jai rai
The only thing I feel is that you’re really f*cking heartless

(*,**)

   

Well, at least this song answered my age-old question about why these heavily-autotuned indie hip-hop songs are always so rambly and incongruent by actually being about a mess of conflicting feelings haha