Morvasu

All posts tagged Morvasu

Title: เทาเทา / Tao Tao (Grey)
English Title: “Grey Day”
Artist: Morvasu
Album: [Single]
Year: 2020

(*) แต่งเพลงนี้ในคืนที่เทาเทา
Dtaeng pleng nee nai keun tee tao tao
I’m writing this song on a grey night
จะไม่เหงาโอเคไม่เหงา
Ja mai ngao okay mai ngao
I won’t be lonely, okay, I’m not lonely
เธอจากไปแล้วเหลือเพียงตัวเรา
Tur jahk bpai laeo leua piang dtua rao
You already left, all that’s left is me
จะไม่เอา จะไม่เทา ไปกว่านี้
Ja mai ao ja mai tao bpai gwah nee
I don’t want this, things won’t get any greyer than this
Love is sh*t, I wanna sleep now
Love is sh*t, I want to sleep now

นอนก็นอนไม่ลง ปลงก็ปลงไม่ไหว
Naun gor naun mai long bplong gor bplong mai wai
I go to bed, but I can’t sleep, I try to make up my mind, but I can’t
ได้ยินคำที่เธอเพิ่งบอก มึนได้เลยเหมือนกับโดนข้อศอก
Dai yin kum tee tur perng bauk meun dai loey meuan gup dohn kor sau
I hear the words you just told me, I’m dazed like I was just elbowed
แล้วฉันควรทำยังไง ทำยังไงเธอถึงคืนกลับมา
Laeo chun kuan tum yung ngai tum yung ngai tur teung keun glup mah
What should I do? What should I do so you’ll come back?
มัน เทา เทา เซา เซา แบบไม่ยอมหลับ
Mun tao tao sao sao baep mai yaum lup
It’s so grey and dull that I refuse to sleep
ใจมันชาหมดไปแล้วครับ
Jai mun chah mot bpai laeo krup
My heart is completely numb
ทำยังไงกับ หัวใจมันที่ว้าวุ่นวกวน
Tum yung ngai gup hua jai mun tee wah woon wok won
What do I do with my heart that’s mixed up and confused?
วุ่นวาย alright alright
Woon wai alright alright
I’m troubled, alright, alright

(*)

(**) If you say, you don’t care.
If you say you don’t care
I would say, I don’t care.
I would say I don’t care
This game ain’t fair
This game ain’t fair
So I got to ลาก่อน
So I got to lah gaun
So I’ve got to say good-bye
If you say, you don’t care.
If you say you don’t care
I would say, I don’t care.
I would say I don’t care
This game ain’t fair
This game ain’t fair
So I got to Move on.
So I’ve got to move on

ฉันจะลืมภาพเธอได้ไง ก็ยังไม่รู้
Chun ja leum pahp tur dai ngai gor yung mai roo
How can I forget you? I still don’t know
แล้วจะลืมเธอได้จริงไหม คง ต้อง ลอง ดู
Laeo ja leum tur dai jing mai kong dtaung laung doo
Will I really be able to forget you? I must try and see

(**)

แต่งเพลงนี้ในคืนที่เทาเทา
Dtaeng pleng nee nai keun tee tao tao
I’m writing this song on a grey night
จะไม่เหงาโอเคไม่เหงา
Ja mai ngao okay mai ngao
I won’t be lonely, okay, I’m not lonely
เธอจากไปแล้วเหลือเพียงตัวเรา
Tur jahk bpai laeo leua piang dtua rao
You already left, all that’s left is me
ตัวเรา ตัวเรา
Dtua rao dtua rao
Me, me
แต่งเพลงนี้ในคืนที่เทา เทา
Dtaeng pleng nee nai keun tee tao tao
I’m writing this song on a grey night

   

Written by Morvasu
Arranged and Produced by Pokpong Jitdee
Mixed and Mastering by Monthon Dilokchavanis at Frenzyheart Studio
Gene: Indie – Pop

   

I really miss Ten to Twelve~ Morvasu’s solo projects have a bit of a different sound. But if this is the direction he wants to go in, by all means, they are still great and I’m still happy to have him still active~ The lyrics still have his signature style to them, and he’s still got that playfulness in his music videos, even if I don’t like the song right away, after a couple listens, I’m hooked. I like that even though this is a bit of a sad song, it’s still about trying to push through and not be sad anymore. And best of all, I like that this single doesn’t have an awkward rap verse thrown in the middle of it!! 😀

Title: Melbourne
Artist: Morvasu ft. Tang Bad Voice
Album: [Single]
Year: 2020

ฉันจะพาเธอไป ที่ไม่ใช่ที่ไหนที่ ๆ มีแต่เธอ และมีแค่รัก และมีแค่เรา
Chun ja pah tur bpai tee mai chai tee nai tee tee mee dtae tur lae mee kae ruk lae mee kae rao
I’ll take you somewhere where there’s only you and only love and only us
แสงงดงามแบบนี้ ฟ้าสีครามอย่างนี้
Saeng ngot ngahm baep nee fah see krahm yahng nee
Beautiful lights like this, the indigo sea like this
โต้คลื่นตอนกลางวัน พอตกเย็นนั้นก็มาเต้นรํา
Dtoh kleun dtaun glahng wun por dtok yen nun gor mah dten rum
Surfing during the day, dancing as soon as evening falls

(*) Six in the morning ไม่ต้องรีบนอน
Six in the morning mai dtaung reep naun
Six in the morning, there’s no need to rush to bed
เพลินไปด้วยกันก่อน ไม่รีบร้อนไง
Plern bpai duay gun gaun mai reep raun ngai
Let’s enjoy it together, no hurry
ฟังเพลงที่ริมหาด และเหยียบพื้่นทราย
Fung pleng tee rim haht lae yiap peun sai
Listening to music on the beach and stepping in the sand
Oh I love you so.
Oh, I love you so

มานั่งชิล เบียร์ท่ีริมหาดทําไมชีวิตมันดีอย่างนี้ หรือเพราะมีเธอข้างกัน
Mah nung chill beer tee rim haht tummai cheewit mun dee yahng nee reu pror mee tur kahng gun
Come sit and chill, a beer on the beach, why is life this good? Is it because I have you at my side?
ตัวเริ่มดําและหน้าเริ่มแดง หรือเพราะเราโดนแดดแรงๆ
Dtua rerm dum ale nah rerm daeng reu pror rao dohn daet raeng raeng
My body is turning dark and my face red, is it because I’m in the strong sun rays?
แต่เราไม่แคร์ไม่สนเพราะเรานั้นมีความสุขมากล้น
Dtae rao mai care mai son pror rao nun mee kwahm sook mahk lon
But I don’t care, I pay no attention because I’m overflowing with happiness

(*)

เดี๋ยวก่อน ฉันว่าอย่าเพิ่งไปเลยเธอ
Diao gaun chun wah yah perng bpai loey tur
Hold up, don’t leave yet
เดี๋ยวก่อน เอ้อ มิสคอลตั้ง 8 เบอร์
Diao gaun ur miss call dtung bpaet bur
Hold up, yeah, 8 missed calls
เดี๋ยวก่อน เอ้อ ตอนนี้เดินรอบเกาะ
Diao gaun ur dtaun nee dern raup gor
Hold up, yeah, let’s walk around the island now
ช่วยพยุงเธอ เดินจูงมือเออ
Chuay payoong tur dern joong meu ur
I’ll support you and lead you by the hand, yeah
สุดจะเซอร์ เพราะหานกยูงเจอ
Soot ja sur pror hah nok yoong jur
Finally there’ll be a surprise, because we’ll find a peacock
หยุด นกมันหยุดจ้อง
Yoot nok mun yoot jaung
Stop, the bird stops staring
เธอ ค่อยๆหยิบกล้อง
Tur koy koy yip glaung
You carefully pick up your camera
ตัววัด แสงมันบกพร่อง
Dtua wut saeng mun bok praung
The lighting is bad
แล้วเธอก็หันมาถามกฎ sunny 16 แต่ว่าฉันก็ไม่ได้ท่อง
Laeo tur gor hun mah tahm got sunny 16 dtae wah chun gor mai dai taung
So you turn and ask for the law “sunny 16,” but I don’t have it memorized

มา ฟรึช แฟลชมันเข้าตา
Mah fresh flash mun kao dtah
Come, fresh, it flashes in my eye
เธอหันมา แล้วหัวเราะเฮฮา
Tur hun mah laeo hua ror hey hah
You turn and laugh
อ้าว เฮ้ย นี่มันจิตวิทยา
Ao hoey nee mun jit wittayah
Oh, hey, this is psychology
เธอไม่ได้จะถ่ายนก
Tur mai dai ja tai nok
You didn’t take a picture of the bird
เธอแค่หลอกถ่ายฉันอยู่นี่นา
Tur kae lauk tai chun yoo nee nah
You tricked me and took a picture of me
โอ้ย ตาย นอน กลิ้งในทราย
Oy dtai naun gling nai sai
Oh my God, sleeping, rolling in the sand
โอ๊ย โคตรสบาย
Oy koht sabai
Oh, it’s f*ck*ng great
เราไม่ต้องรู้สึกผิด แค่เรานอนให้คลื่นซัด เท่ากับออกกำลังกาย
Rao mai dtaung roo seuk pit kae rao naun hai kleun sut tao gup auk gumlung gai
There’s no need to feel wrong, we’re just sleeping and letting the waves crash, it’s like exercise

When you with me มันช่างพอดี When you with me, I felt
When you with me mun chahn por dee when you with me I felt
When you’re with me, it was so perfect, when you’re with me, I felt
When you with me มันช่างพอดีWhen you with me, I felt
When you with me mun chahn por dee when you with me I felt
When you’re with me, it was so perfect, when you’re with me, I felt

(*)

   

Lyrics: Morvasu
Music: Morvasu, Pokpong Jitdee
Arranged and Produced: Pokpong Jitdee
Additional Lyrics: TangBadVoice
Mixed and Mastering: Monthon Dilokchavanis at Frenzyheart Studio

   

…So this ENTIRE TIME I thought he was saying “sex in the morning” until I just now look at the lyrics and see it’s “six”. Facepalm. I wonder if that was intentional haha
I’ve missed Ten to Twelve, so I’m happy to see the frontman back solo, at least~