Mon Pure

All posts tagged Mon Pure

Title: วังวน / Wung Won (Whirlpool)
Artist: Mon Pure (ม่อน วง Pure)
Album: OST หมอเทวดา / Mor Taywadah
Year: 2017

รอก็ไม่มา เสียน้ำตาไปก็เท่านั้น แต่พอไม่ต้องการ ความรักมันกลับมาหาเรา
Ror gor mai mah sia num dtah bpai gor tao nun dtae por mai dtaung gahn kwahm ruk mun glup mah hah rao
I wait, but it doesn’t come, I lose tears, but that’s it, but as soon as I don’t want it, love comes back to find me
หนีมากเท่าไหร่ หนีหัวใจตัวเองไม่พ้น ติดในห้วงวังวน จะดิ้นรนขัดขืนยังไง
Nee mahk tao rai nee hua jai dtua eng mai pon dit nai huang wung won ja din ron kut keun yung ngai
However much I run away, I can’t escape my own heart, I’m stuck in this whirlpool, no matter how I struggle to resist

(*) เพียงสักครั้งที่ได้รักใคร คิดถอนตัวอย่างไรก็คงไม่ทัน แม้ว่าเขาจะไม่รักกัน ก็ไม่คิดจะเปลี่ยนใจ
Piang suk krung tee dai ruk krai kit taun dtua yahng rai gor kong mai tun mae wah kao ja mai ruk gun gor mai kit ja bplian jai
The one time that I fall in love with someone, however I think of withdrawing myself, it’s too late, even though they don’t love me, I won’t think of changing
ยิ้มหรือร้องไห้ ก็ยังยอมให้ได้ทั้งนั้น โลกหมุนทุกทุกวัน ความรักมันหล่อเลี้ยงหัวใจ
Yim reu raung hai gor yung yaum hai dai tung nun lohk moon took took wun kwahmr uk mun lor liang hua jai
Smiling or crying, I’m still willing to take it all, the world turns every day, love nourishes my heart

(*)

   

คำร้อง วัลยา พระคุ้มครอง
ทำนอง Vincent
เรียบเรียง บุรินทร์ สุภัครพงษ์กุล

Title: ของรักของหวง / Kaung Ruk Kaung Huang (Treasured Things)
Artist: Mon Pure (ม่อน วง pure)
Album: OST เรือนร้อยเล่ห์ / Reuan Roy Lay
Year: 2017

ของที่รัก อะไรที่ในครอบครอง เจ้าของก็คงต้องรักดูแลเหมือนหัวใจ
Kaung tee ruk arai tee nai kraup kraung jao kaung gor kong dtaung ruk doo lae meuan hua jai
When it comes to anything in one’s possession that they love, the owner probably takes care of it like it was their heart
ของที่หวง ก็คงต้องห่วงหวงมากมาย จะให้ใครมาหยิบใช้ก็คงไม่มีวัน
Kaung tee huang gor kong dtaung huang huang mahk mai ja hai krai mah yip chai gor kong mai mee wun
When it comes to precious things, they must be so possessive and concerned about it, they’ll never let anyone pick it up and use it

(*) เมื่อรักก็คงต้องห่วง เมื่อหวงต้องทำยังไง หากมีใคร ที่อยากเอาไปแบ่งปัน
Meua ruk gor kong dtaung huang meua huang dtaung tum yung ngai hahk mee krai tee yahk ao bpai baeng bpun
When you’re in love you must worry, when you’re possessive, you must do anything, if there’s someone who wants a piece of it

(**) อย่าคิดจะแย่งของรัก อย่าคิดจะพรากของหวง ร้อยเล่ห์กลลวง ให้มันได้รู้ว่าใครเป็นใคร
Yah kit ja yaeng kaung ruk yah kit ja prahk kaung huang roy lay gon luang hai mun dai roo wah krai bpen krai
Don’t think of stealing my beloved things, don’t think of separating me from my precious things, sneakily swindling me, I’ll let you know who is who
อย่าคิดจะแย่งของฉัน ไม่งั้นเธอคงต้องเสียใจ บอกเอาไว้ ว่าถึงยังไงก็ไม่ยอม
Yah kit ja yaeng kaung chun mai ngun tur kong dtaung sia jai bauk ao wai wah teung yung ngai gor mai yaum
Don’t think of snatching my belongings, don’t, you’ll be sorry, I’m telling you that no matter what, I refuse

ของของฉัน จำไว้ไม่ใช่ของเธอ อย่าเผลอทำเป็นใกล้ชิดแล้วคิดแย่งเขาไป
Kaung kaung chun jum wai mai chai kaung tur yah plur tum bpen glai chit laeo kit yaeng kaobpai
Remember, my things aren’t yours, don’t carelessly act like you’re close to me and think about snatching him away
ของของฉัน อยากได้อย่างนั้นหน้าไม่อาย อย่าคิดว่าทำอะไรแล้วฉันไม่รู้ทัน
Kaung kaung chun yahk dai yahng nun nah mai ai yah kit wah tum arai laeo chun mai roo tun
It’s shameless to want my belongings like that, don’t think I won’t know whatever you’re doing

(*,**,**)

   

คำร้อง มณฑวรรณ ศรีวิเชียร
ทำนอง เรืองกิจ ยงปิยะกุล
เรียบเรียง บุรินทร์ สุภัครพงษ์กุล

Title: แค่อยากจะถาม / Kae Yahk Ja Tahm (I Just Want to Ask)
Artist: Mon Pure
Album: OST สามใบไม่เถา / Sahm Bai Mai Tao
Year: 2014

บางทีความรักก็เป็นสายลม ที่ผ่านเข้ามาและผ่านพ้นไป
Bahng tee kwahm ruk gor bpen sai lom tee pahn kao mah lae pahn pon bpai
Sometimes love is a wind that shows up and passes by
บางทีเป็นพายุฝนพัดมาสาดหัวใจ ทิ้งเอาไว้แค่เพียงร่องรอยจางๆ
Bahng tee bpen pahyoo fon put mah saht hua jai ting ao wai kae piang raung roy jahng jahng
Sometime it’s a storm that blows and drenches the heart, leaving us with just a faded trail

(*) ​บางทีความรักที่ดูสวยงาม ก็กลับต้องกลายเป็นความหลังไป
Bahng tee kwahm ruk tee doo suay ngahm gor glup dtaung glai bpen kwahm lung bpai
Sometimes, love that seems beautiful ends up becoming the past
บางทีก็ทรมาน ร้าวรานบาดหัวใจ รักเท่าไรได้เพียงแค่ความเจ็บช้ำ
Bahng tee gor toramahn rao rahn baht hua jai ruk tao rai dai piang kae kwahm jep chum
Sometimes torture wounds the heart, however much we love, we get only pain

(**) ​แค่อยากจะรู้ ต้องเสียน้ำตาเท่าไร ต้องร้องไห้นานแค่ไหน เพื่อที่สักวัน ฉันจะเข้าใจ
Kae yahk ja roo dtaung sia numd tah tao rai dtaung raung hai nahn kae nai peua tee suk wun chun ja kao jai
I just want to know how many tears I must lose, how long must I cry for me to understand some day?
แค่อยากจะถาม ความรักมันคืออะไร
Kae yahk ja tahm kwahm ruk mun keu arai
I just want to ask what is love?
จะมีสักคนบ้างไหม ที่รักกันจริง หรือว่ามันเป็นไปไม่ได้เลย
Ja mee suk kon bahng mai tee ruk gun jing reu wah mun bpen bpai mai dai loey
Is there anyone who will really love me? Or is it impossible?

(*,**,**)