Mint Ardhawadee

All posts tagged Mint Ardhawadee

Title: จับที่หัวใจฉัน / Jup Tee Hua jai Chun (Touch Me At My Heart)
Artist: Two Popetorn and Mint Ardhawadee ft. Oui Buddha Bless
Album: [Single]
Year: 2013

ตั้งแต่ตอนนั้น ฉันรู้ทันทีว่านี่คือ
Dtung dtae dtaun nun chun roo tun tee wah nee keu
Ever since that moment, I’ve known that this is
สิ่งที่ชีวิตของฉันเฝ้าคอยมานานแสนนาน
Sing tee cheewit kaung chun fao koy mah nahn saen nahn
The thing my life has been waiting for for so long
วินาทีนั้นเมื่อได้พบเธอ เหมือนได้เจอคำตอบทุกอย่าง
Winahtee nun meua dai pob tur meuan dai jur kum dtaup took yahng
That second when I met you was like I had found the answer to everything
ที่เคยมีอยู่ ข้างในจิตใจ
Tee koey mee yoo kahng nai jit jai
That I’ve ever had inside my heart

ส่วนโลกของฉัน ก็สวยงามขึ้นอีกมากมาย
Suan lohk kaung chun gor suay ngahm keun eek mahk mai
As for my world, it’s gotten even more beautiful
ตั้งแต่วันนั้นที่เธอได้เดิน เข้ามาทักทาย
Dtung dtae wun nun tee tur dai dern kao mah tuk tai
Ever since that day you walked up and said hello

(*) ฉันจะยอมทำทุกๆทาง และฉันพร้อมจะทำทุกอย่าง
Chun ja yaum tum took took tahng lae chun praum ja tum took took yahng
I’ll consent to doing anything, and I’m ready to do everything
ให้เธอมีความสุข ไม่ว่านานแค่ไหน
Hai tur mee kwahm sook maiw ah nahn kae nai
For you to be happy, no matter how long it takes

(**) จับที่หัวใจฉัน จำคำนี้เอาไว้
Jup tee hua jai chun jum kum nee ao wai
You’ve touched me at my heart, remember these words
ไม่ว่าเธอต้องเจออะไร ยากเย็นยังไง เธอยังจะมีฉัน
Mai wah tur dtaung jur arai yahk yen yung ngai tur yung ja mee chun
Regardless of what you must face or how difficult it may be, you still have me
อุปสรรคหนักหนาเท่าไร ไม่ต้องไปกลัวไหวหวั่น
Oobpasak nuk nah tao rai mai dtaung bpai glua wai wun
However many obstacles, you don’t have to be afraid or worry
ขอแค่เธออยู่ สองเราจะเดิน ข้ามไปด้วยกัน
Kor kae tur yoo saung rao ja dern kahm bpai duay gun
I just as that you stay here, that the two of us walk together

เธอเปลี่ยนชีวิต ที่เต็มไปด้วยความวุ่นวาย
Tur bplian cheewit tee dtem bpai duay kwahm woon wai
You’ve changed my life that was filled with confusion
และเปลี่ยนชีวิตที่เคยสับสน ให้ดูเหมือนง่ายดาย
Lae bplian cheewit tee koey sup son hai doo meuan ngai dai
And changed my life that was mixed up and made it seem simple

(*,**)

ที่แห่งนี้ ที่สองคนได้เจอกัน กำเนิดเรื่องราวดีดีให้จดจำ
Tee haeng nee tee saung kon dia jur gun gumnert reuang rao dee de hai jot jum
Here, that these two people could meet and give birth to beautiful memories to remember
วันนั้น ถึงวันนี้ กลายเป็นความผูกพัน สองคน ยังคงเดินคู่กันและกัน
Wun nun teung wun nee glai bpen kwahm pook pun saung kon yung kong dern koo gun lae gun
From that day till today, it has become a connection, the two people still walk together
ให้ที่แห่งนี้ ร่วมเป็นสักขีพยาน ความรักที่เกิดขึ้น คือสิ่งที่สวยงาม
Hai tee haeng nee ruam bpen suk kee payahn kwahm rukt ee gert keung keu sing tee suay ngahm
Making this, joining in as a witness, the love that has been born is a beautiful thing
สองคนสัญญา จะร่วมกันสร้างตำนาน ดูแลกันไปตลอด ชั่วนิรันดร์กาล
Saung kon sunyah ja ruam gun sahng dtum nahn doo lae gun bpai dtalaut chua nirun gahn
Two people made a promise to create a history together, to take care of each other forever, for eternity

(**,**)

Title: You’re the One รักเธอที่สุด / You’re the One Ruk Tur Tee Soot (You’re the One, I Love You the Most)
Artist: Mint Ardhawadee (มิ้นท์ อรรถวดี)
Album: Special One
Year: 2001

ทั้งชีวิตที่เคยผ่านมาของฉัน
Tung cheewit tee koey pahn mah kaung chun
My entire life
กับรักที่มันล่มสลายไม่เป็นดังใจ
Gup ruk tee mun lom salai mai pen dtung jai
Love has collapsed unexpectedly
และปฏิเสธที่จะมีรักในใจให้ใคร อย่างที่ผ่านมา
Lae padtiset tee ja mee ruk nai jai hai krai yahng tee pahn mah
And I refused to have love in my heart for anyone, like in the past

ถึงวันนี้หัวใจที่ตายมานาน
Teung wun nee hua jai tee dtai mah nahn
Until today, my heart that has been dead for so long
ก็รู้ว่ามันเริ่มเปลี่ยนไปเมื่อเธอเข้ามา
Gor roo wah mun rerm plian pai meua tur kao mah
I’ve realized has started to change when you came in
เหมือนกับเธอเข้ามาเยียวยารักษาบาดแผลให้หาย
Meuan gup tur kao mah yiao yah ruk sah baht plae hai hai
It’s like you came and nursed it and took care of it until the wounds healed

(*) จากวันนี้เธอคือที่สุด ฉันรักเธอที่สุด
Jahk wun nee tur keu tee soot chun ruk tur tee soot
From today on, you’re the one, I love you the most
ไม่ว่านานเท่าไหร่จะไม่หยุดรักเธอเลย
Mai wah nahn tao rai ja mai yoot ruk tur loey
No matter how long, I won’t stop loving you
จากวันนี้เธอคือที่หนึ่ง ฉันให้เธอที่หนึ่ง
Jahk wun nee tur keu tee neung chun hai tur tee neung
From today on, you’re the first, I’m making you the first
ซึ่งฉันไม่คิดว่าฉันจะรักใคร ได้เท่านี้เลย
Seung chun mai kit wah chun ja ruk krai dai tao nee loey
I never thought I’d ever love anyone as much as this

เหมือนเป็นฝนที่ชุ่มเย็นในใจ เหมือนเป็นไฟให้อุ่นไอทุกๆเวลา
Meuan pen fon tee choom yen nai jai meuan pen fai hai oon ai took took welah
It’s like the rain that froze my heart, it’s like you’re the fire warming me always
แค่สบตาก็รู้ว่ามีความหมายมากมายกับฉัน
Kae sob dtah gor roo wah mee kwahm mai mahk mai gup chun
Just looking in your eyes and I know you mean so much to me

(*,*,*)