Lotte Thakorn

All posts tagged Lotte Thakorn

Title: อย่ามาน่ารัก / Yah Mah Naruk (Don’t Come Being So Cute)
Artist: Lotte Thakorn
Album: [Single]
Year: 2018

(*) อย่ามาน่ารัก อย่ามาน่ารัก
Yah mah naruk yah mah naruk
Don’t come being cute, don’t come being cute
แกล้งผมให้ทรมาน สนุกไหมเธอ
Glaeng pom hai toramahn sanook mai tur
Teasing and torturing me, is it fun?
อย่ามาน่ารัก อย่ามาน่ารัก
Yah mah naruk yah mah naruk
Don’t come being cute, don’t come being cute
เกิดรักขึ้นมาทำไง รับผิดชอบเลย
Gert ruk keun mah tum ngai rup pit chaup loey
You made me fall in love, now what are you going to do? Accept responsibility

เจตนาไม่ดีอะ นี่จะเอาอะไรคะ เจอกันมาตั้งนาน ไม่เห็นมองแบบนี้เลย
Jedtanah mai dee a nee ja ao arai ka jur gun mah dtung nahn mai hen maung baep nee loey
You’ve got bad intentions, what do you want? we’ve been meeting for a long time, I never looked at you like this
อยู่ดีๆก็ทำห่วง อยู่ดีๆก็ทำซึ้ง เกิดอะไรทำไมคิดถึง ไม่น่าไว้ใจ
Yoo dee dee gor tum huang yoo dee dee gor tum seung gert arai tummai kit teung mai nah wai jai
All the sudden you’re acting worried about me, all the sudden you’re acting emotional, what happened? Why am I thinking about you? It’s suspicious

(**) รู้ตัวเองว่าสวย ช่วยระวังนิด เดี๋ยวมีคนใกล้ชิด เกิดคิดไม่ซื่อ
Roo dtua eng wah suay chuay rawung nit diao mee kon glai chit gert kit mai seu
You know you’re pretty, please be a little more careful, or pretty soon someone close to you is going to start thinking dishonestly
ยืนดีๆไม่ได้เหรอ เป็นอะไรทำไมชอบยิ้ม ชอบส่งสายตา Baby
Yeun dee dee mai dai ror bpen arai tummai chaup yim chaup song sai dtah baby
Can you not stand nicely? What’s wrong? Why are you always smiling and making eye contact with me, baby?

(*)

อย่าไปทำกับใครอีก เก็บอาการให้ดีนะ กลัวนะว่าจะเรื่องใหญ่
Yah bpai tum gup krai eek gep ahgahn hai dee na glua na wah ja reuang yai
Don’t act like this with anyone anymore, hide your emotions well, I’m scared it’ll become a big problem

ห้ามทำหน้าอย่างงี้ มองอย่างงี้เนี่ยห้ามหมด
Hahm tum nah yahng ngee maung yahng ngee nia hahm mot
Stop making your face look like this, you’re forbidden from looking at me like this
คอไม่ต้องมาเอียง มาทำเป็นเหมือนจะพูดอะไร
Kor mai dtaung mah iang mah tum bpen meuan ja poot arai
You don’t have to tilt your head, acting like you’re going to say something
จิกตาแบบนี้ทำไม จือปากอย่างงี้ยิ่งอันตราย
Jik dtah baep nee tummai jeu bpahk yahng ngee ying undtarai
Why do you keep glancing at me? When you part your lips like this, the more dangerous it is
oh, I don’t know what’s on your mind.
Oh, I don’t know what’s on your mind
เรียนเธอตรงๆ เธอมาทรงเดียวกันเด๊ะ
Rian tur dtrong dtrong tur mah song diao gun deh
I’m straight up studying you, you’ve got the same style
ใจมันเคยพังเธอมาทางเดิมเลยเป๊ะ
Jai mun koey pung tur mah tahng derm loey bpeh
My heart was once destroyed and you’re coming the same way
จ้องจะคอยรังแก กับผู้ชายไม่มีทางสู้
Jaung ja koy rung gae gup poo chai mai mee tahng soo
Your stare keeps bullying this man with no way to fight it
ฉันรู้หน่า
Chun roo nah
I know

(**,*)

แค่ยืนติดกันผมยังใจสั่น อยู่เฉยๆผมยังจะตาย
Kae yeun dtit gun pom yung jai sun yoo choey choey pom yung ja dtai
I’m just standing transfixed, my heart still pounding, staying calm, but I’m still dying
ใจผมแทบจะวายอยู่แล้ว
Jai pom taep ja wai yoo laeo
I’m nearly having a heart attack
อย่าบังคับให้คิดถึงอีกได้ไหม ถ้าคิดแล้วมันไม่ถึงคุณ
Yah bungkup hai kit teung eek dai mai tah kit laeo mun mai teung koon
Don’t force me to think about you anymore, please, if my thoughts don’t reach you

(*)

   

Lyrics : Postcard
Melody : Natdanai Alaisuk
Arranged : Natdanai Alaisuk

   
Ohh this was filmed in Korea? When was he here? I’d have tried to find him haha~ Cute song~

Title: ฉันไม่ดีหรือเธอมีใคร / Chun Mai Dee Reu Tur Mee Krai (Am I No Good or Do You Have Someone Else?)
Artist: Lotte Thakorn
Album: [Single]
Year: 2018

หัวใจที่มันด้านชา และ น้ำตาที่มันไหลริน
Hua jai tee mun dahn chah lae num dtah tee mun lai rin
My numb heart and the tears that flow
พูดไปเธอก็ไม่ได้ยิน เพราะเธอก็หลบหน้าฉันเสมอ
Poot bpai tur gor mai dai yin pror tur gor lop nah chun samur
I’m speaking, but you don’t hear me because you always avoid looking at me
แววตาที่เคยได้มอง ในวันนี้มันไม่ใช่เธอ
Waew dtah tee koey dai maung nai wun nee mun mai chai tur
The look in your eyes that once looked at me, today it’s not you
เธอยังรัก กันไหม หรือว่าแค่ทนอยู่ไปเพราะ
Tur yung ruk gun mai reu wah kae ton yoo bpai pror
Do you still love me? Or are you just enduring it because

(*) ฉันเองที่ไม่ดี หรือว่าตอนนี้เธอไปรักใคร
Chun eng tee mai dee reu wah dtaun nee tur bpai ruk krai
Am I no good? Or are you in love with someone else now?
เห็นใจกันบ้างได้ไหม จะบีบใจฉันอีกนานแค่ไหน พอแล้ว
Hen jai gun bahng dai mai ja beep jai chun eek nahn kae nai por laeo
Please have some sympathy for me, how much longer are you going to squeeze my heart? Enough is enough
อย่าปล่อยให้ฉันต้องทนเจ็บช้ำ เจ็บหัวใจ
Yah bploy hai chun dtaung ton jep chum jep hua jai
Don’t leave me to endure the pain of my broken heart
ไม่รู้ต้องการอะไร พอได้แล้วได้ไหมเธอ
Mai roo dtaung gahn arai por dai laeo dai mai tur
I don’t know what you want, please, enough is enough

โปรดอย่าไปจากฉันเลยเธอ ฉันจะไม่แคร์อะไรแล้ว
Bproht yah bpai jahk chun loey tur chun ja mai care arai loey
Please don’t leave me, I won’t care about anything
ที่ต้องยื้อให้มันปวดใจ ถึงเลิกกันไปก็ไม่หลุดพ้น
Tee dtaung yeu hai mun bpuat jai teung lerk gun bpai gor mai loot pon
Having to hold you back breaks my heart, even if we broke up, I wouldn’t be free
จากใจผู้ชายคนนี้ ได้โปรดอย่าไปเลยนะเธอ
Jahk jai poo chai kon nee dai bproht yah bpai loey na tur
From the heart of this man, please don’t leave
นึกถึงทุกช่วงเวลา ต่อจากนี้คงไร้ค่า หากไม่มี…เธอ
Neuk teung took chuang welah dtor jahk nee kon rai kah hahk mai mee tur
I think about you at every moment, from now on, I’ll be worthless if I don’t have you

(*)

อยากให้เธอกลับมา
Yahk hai tur glup mah
I want you to come back
กลับมาหาเราเหมือนเดิม
Glup mah hah rao meuan derm
Come back to me like before

   

เนื้อร้อง ทำนอง : ฐกร พรหมสถิตกุล
เรียบเรียง : ทศวัชร โชติวงศ์
mix&mastering : อัคชัย สถาวรฤทธิ์
Producer : ทศวัชร โชติวงศ์
Executive Producer : ธานี วงศ์นิวัติขจร (ก๊อป โปสการ์ด)

Title: มีแฟน’ยัง / Mee Faen Yung (Do You Have a Boyfriend Yet?)
Artist: Lotte Thakorn ft. Ice Thamonwan (ไอซ์ ธมลวรรณ)
Album: [Single]
Year: 2017

เธอช่างดูสวยสดใสเกิดมาเพิ่งเคยได้พบได้เจอ
Tur chahng doo suay sot sai gert mah perng koey dai pob dai jur
You’re the prettiest, brightest girl I’ve ever happened to meet
ไม่ว่าจะทำอะไรยิ่งดูยิ่งมองยิ่งหลงนะเธอ
Mai wah ja tum arai ying doo ying maung ying long na tur
No matter what you do, the more I watch you, the more I look at you, the more infatuated I get

(*) แล้วเธอมีแฟนหรือยัง มีใครเดินเคียงหรือยัง
Laeo tur mee faen reu yung mee krai dern kiang reu yung
Do you have a boyfriend yet? Do you have someone walking beside you yet?
มีคนถือของหรือยัง สนใจให้ฉันช่วยเธอไหม
Mee kon teu kaung reu yung son jai hai chun chuay tur mai
Do you have someone to carry your things yet? Are you interested in letting me help you?
แล้วเธอมีใครหรือยัง ทำไมเธอน่ารักจัง
Laeo tur mee krai reu yung tummai tur naruk jung
Do you have someone yet? Why are you so cute?
เอาเป็นแบบนี้แล้วกัน
Ao bpen baep nee laeo gun
Let’s try this out;

(**) ให้ฉันได้เป็นแฟนเธอ
Hai chun dai bpen faen tur
Let me be your boyfriend
เอาเป็นแบบนี้ไหมเธอสนใจให้ฉันช่วยเธอไหม
Ao bpen baep nee mai tur son jai hai chun chuay tur mai
Do you want to try it out this way? Are you interested in letting me help you?
(เอาเป็นแบบนี้ไหมเธอสนใจมีแฟนสักคนไหม )
(Ao bepn baep ne emai tur son jai mee faen suk kon mai)
(Do you want to try it out this way? Are you interested in having a boyfriend?)

สายตาคู้นั้นของเธอทำให้ฉันหลง และ เพ้อ ( ถึงเธอทุกวัน )
Sai dtah koo nee kaung tur tum hai chun long lae pur (teung tur took wun)
The look in your eyes makes me infatuated and crazy (about you every day)
ยามนอนก็ฝันละเมอเก็บภาพเธอแล้วไปฝัน ( ทุกวันทุกคืน )
Yahm naun gor fun lamur gep pahp tur laeo bpai fun (Took wun took keun)
When I sleep, I dream, I keep your picture and dream about you (every day and every night)

(*,**)

ยิ่งดูยิ่งมองยิ่งหลง เธอมีเวทมนต์ใช่ไหม
Ying doo ying maung ying long tur mee wet mon chai mai
The more I watch you, the more I look at you, the more infatuated I get, you have a certain allure about you, don’t you?
เธอคงเสกคาถาสะกดใจ ทำให้ฉันหลงรักเธอ
Tur kong sek kah tah sagot jai tum hai chun long ruk tur
You’ve cast a spell to control my heart, making me fall in love with you
เป็นยังไงเป็นกันวันนี้ ขอทุ่มสุดใจที่มี
Bpen yung ngai bpen gun wun nee kor toom soot jai tee mee
Whatever will happen will happen today, I want to devote all my heart that I have
อยากให้เธอมาเป็น My babe ฉันจะเรียกเธอว่า My honey
Yahk hai tur mah bpen my babe chun ja riak tur wah my honey
I want you to come and be my babe, I’ll call you my honey

(*,**)

   

Written & Composed by: Thakorn Promsatitkul ( Lotte ล็อตเต้ ฐกร )
Arranged by: Tossawat Chotivong
Producer : Tossawat Chotivong
Mix&Mastering : Nattapoom Ua-Umnua
Executive Producer : Thanee Wongniwatkajorn ( Gop Postcard )