Koy Rachwin

All posts tagged Koy Rachwin

Title: เราจะข้ามเวลามาพบกัน / Rao ja Kahm Welah Mah Pob Gun (We’ll Cross Time to Meet)
Artist: Koy Rachawin (ก้อย รัชวิน)
Album: OST ทวิภพ / Tawipob
Year: 2011

ทุกครั้งที่ฉันร้องไห้จนจมทะเลน้ำตา
Took krung tee chun raung hai jon jom talay num dtah
Every time I cry so much, I’m drowning in a sea of tears
เหว่ว้าและเคว้งคว้างกลางผู้คน เจ็บจนไม่อยากหายใจ
Way wah lae kweng kwahng glahng poo kon jep jon mai yahk hai jai
Drifting and floating in the middle of a crowd, hurting so much I don’t want to breathe
ถูกรักทำร้ายจนเปราะบาง ขอบฟ้าความหวังซีดจางเหลือเกิน
Took ruk tum rai jon bpror bahng kaup fah kwahm wung seet jahng leua gern
Hurt by love until I’ve become fragile, the sky of hope is so dim
แต่บอกกับใจไม่หยุดฝันอธิษฐานในกาลนิรันดร์
Dtae bauk gup jai mai yoot fun attitahn nai gahn nirun
But I tell my heart not to stop dreaming and praying in eternity
อย่าหยุดศรัทธาสักวันคงได้พบเธอ
Yah yoot suttah suk wun kong dai pob tur
Don’t stop believing that some day I’ll meet you

(*) อีกครึ่งหนึ่งของดวงวิญญาณฉันรออยู่
Eek kreung neung kaung duang winyahn chun ror yoo
The other half of my spirit that I’ve been waiting for
คนเคยรู้ใจคนเคยรู้จัก จำฉันได้ไหม เราเคยพลัดพรากกัน
Kon koey roo jai kon koey roo juk jum chun dai mai rao koey plut prahk gun
The person who once understood me, the person who once knew me, do you remember me? We were once separated

(**) หากเธอกับฉันสวนทางกันในความฝัน
Hahk tur gup chun suan tahng gun nai kwahm fun
If you and I move forward together in our dreams
อยากให้สายตาเราได้จ้องกัน
Yahk hai sai dtah rao dai jaung gun
I want our eyes to stare into each other
และให้เธอบอกฉัน ว่าฉันข้ามเวลาเพื่อมาพบเธอ
Lae hai tur bauk chun wah chun kahm welah peua mah pob tur
And for you to tell me that I crossed over time to find you

ฉันใช้ชีวิตมืดมนดั่งคนที่มีแผลใจ
Chun chai cheewit meut mond ung kon tee mee plae jai
I lived my life darkly like a person with a scarred heart
แผ่นดินและผืนฟ้ากว้างไกลมันกลับไม่เหลือทางให้เดิน
Paen din lae peun fah gwahng glai mun glup mai leua tahng hai dern
As vast as the earth and sky are, I ended up without a path left to travel
ทอดทิ้งรักแท้ที่ข้างทาง ปล่อยทิ้งความหวังที่พังยับเยิน
Taut ting ruk tae tee kahng tahng bploy ting kwahm wung tee pung yup yern
Abandoning true love at the side of the road, throwing away the hope that was destroyed
อยากบอกกับใจให้หยุดฝันอธิษฐานในกาลนิรันดร์
Yahk bauk gup jai hai yoot fun attitahn nai gahn nirun
I want to tell my heart to stop dreaming and praying for eternity
เจ็บกับศรัทธากี่วันก็ไม่พบเจอ
Jep gup suttah gee wun gor mai pob jur
Hurting with the belief but not finding you for many days

(*,**,**)

Title: วันสุข / Wun Sook (Happy Day)
Artist: Koy Rachwin
Album: Lazy Sunday
Year: 2010

ให้ดาวบนฟ้ามาแทนแสงเทียน
Hai dao bon fah mah taen saeng tian
Let the stars in the sky replace the candlelight
มีลมเย็นๆ รอบตัว
Mee lom yen yen raup dtua
The cool wind is around us
เป็นพยาน ให้กับความรักเรา
Bpen payahn hai gup kwahm rukr ao
As a witness to our love

(*) ไม่มีของขวัญ ที่แสนแพง
Mai mee kaung kwun tee saen paeng
There’s no expensive gift
ดอกไม้ช่อเดียวก็ชื่นใจ
Dauk mai chor diao gor cheun jai
A single flower would make me happy
คำพูดเล็กน้อย แต่มากมาย
Kum poot lek noy dtae mahk mai
And a small but important word
แค่เธอบอกว่ารัก เหมือนเดิมเสมอ
Kae tur baukw ah ruk meuan derm samur
Just you tell me you love me like always

(**) แค่นี้ก็ดีพอ ในวันครบรอบของเรา
Kae nee gor dee por nai wun krop raup kaung rao
Just this is good enough for our anniversary
มีแค่เธออยู่ด้วยกัน มันก็สุขล้นใจ
Mee kae tur yoo duay gun mun gor sook lon jai
Just having you with me has happiness overflowing from my heart
วันที่ธรรมดา แต่แสนพิเศษมากมาย
Wun tee tumadah dtae saen piset mahk mai
A normal day that’s so very special
สบสายตาเกี่ยวก้อยกัน ดื่มให้กับวันนี้
Sop sai dtah giao goy gun dtem hai gup wun nee
Looking into each other’s eyes, hooking our fingers together, let’s drink to today

อาจจะไม่หรูเลิศเลอเหมือนใคร
Aht ja mai roo lert lur meuan krai
It might not be perfectly fancy like others
แค่ใจให้กันก็พอ
Kae jai hai gun gor por
Just giving our hearts to each other is enough
วันที่รอครั้งเดียวในรอบปี
Wun tee ror krung diao nai raup bpee
The day I wait for once a year

(*,**,**,**)
แค่เท่านี้ก็สุขใจ
Kae tao nee gor sook jai
Just this makes me happy