Kidnappers

All posts tagged Kidnappers

Title: ปล่อย / Bploy (Let Go)
Artist: Kidnappers (คิดแนปเปอร์ส)
Album: Set
Year: 2003

หากว่าเธออ่านจิตใจฉันได้ คงรู้ว่ามันเจ็บแค่ไหน
Hahk wah tur ahn jit jai chun dai kong roo wah mun jep kae nai
If you could read my mind, you’d know how much it hurts
ไม่ต่างกันกับเธอนั้นสักเท่าไหร่
Mai dtahng gun gup tur nun suk tao rai
No different from you
ที่ต้องทนอยู่กับความจริงที่มันทำร้าย…ใจ
Tee dtaung ton yoo gup kwahm jing tee mun tum rai jai
Having to endure the reality that’s destroying our hearts

(*) ปล่อยมือเถิดนะ ให้ฉันไป
Bploy meu turt na hai chun bpai
Let go of my hand, let me go
ปล่อยฉันไป อย่าทำอย่างนี้เลย
Bploy chun bpai yah tum yahng nee loey
Let me go, don’t do this
เชื่อฉันเถิดนะ
Cheua chun turt na
Trust me
อย่าฝืนใจกันกว่านี้เลย ทรมาน
Yah feun jai gun gwah nee loey toramahn
Don’t force our hearts any more, it’s torture

ยอมรับความจริงว่าเราสอง
Yaum rup kwahm jing wah rao saung
I’m willing to accept the truth that the two of us
ปล่อยให้เนิ่นนานก็ปวดร้าว
Bploy hai nern nahn gor bpuat rao
Let this go on for too long, and it hurts
ถึงอย่างไรคงไม่เหมือนในวันเก่า
Teung yahng rai kong mai meuan nai wun gao
No matter what, it’s not like the old days
อย่าทำลายสิ่งดีดีที่ยังมีของเรา
Yah tum lai sing dee dee tee yung mee kaung rao
Don’t destroy the good things that we still have

(*)

คืนและวันที่เคยร่วมกัน
Keun lae wun tee koey ruam gun
The days and nights we once shared together
ความผูกพันเก็บไว้ข้างใน
Kwahm pook pun gep wai kahng nai
Keep our relationship inside
มันไม่เหมือนที่ฝันไว้เท่าไหร่
Mun maimeuan tee fun wai tao rai
However much it wasn’t like we had dreamed
เราต่างควรเข้าใจ
Rao dtahng kuan kao jai
We both should understand

(*,*,*)

Title: บอก / Bauk (Tell)
English Title: “Tell Me Why”
Artist: Kidnappers
Album: [Single]
Year: 2017

Why..Please tell me why
Why..Please tell me why

และก็เป็นอีกวันที่เธอยังเป็นเหมือนเดิม
Lae gor bpen eek wun tee tur yung bpen meuan derm
And it’s another day that you’re still the same
และก็เป็นอีกวันที่ฉันเริ่มจมลงไป
Lae gor bpen eek wun tee chun rerm jom long bpai
And it’s another day that I’m starting to sink
ในความเสียใจ จนจมมิด จมมิดหัวใจ
Nai kwahm sia jai jon jom mit jom mit hua jai
Into sadness, until it completely covers, completely covers my heart

(*) ฉันเริ่มหายใจไม่ออก เมื่อ(ก็)เธอนั้นไม่เคยจะบอก
Chun rerm hai jai mai auk meua (gor) tur nun mai koey ja bauk
I’m starting to be unable to breathe when you never tell me
ไม่บอกเหตุผลว่าเธอนั้น ทำไมจึงเฉยชา
Mai bauk het pon wah tur nun tummai jeung choey chah
You don’t tell my the reason as to why you’re so indifferent

(**) บอกหน่อยต้องทำยังไง เราจึงกลับมาเป็นเหมือนเดิม
Bauk noy dtaung tum yung ngai rao jeung lgup mah bpen meuan derm
Tell me what I must do for us to go back to the way things were
ให้เราได้กลับมาเริ่มต้นที่ความเข้าใจ
Hai rao dai glup mah rerm dton tee kwahm kao jai
Let us go back and start over with understanding
บอกกับฉัน ถ้าวันนั้น ฉันพลั้งพลาดอะไรลงไป
Bauk gup chun tah wun nun chun plung plaht arai long bpai
Tell me if that day I made some mistake
บอกหน่อยต้องทำยังไงเราจึงกลับมาเป็นเหมือนเดิม
Bauk noy dtaung tum yung ngai rao jeung lgup mah bpen meuan derm
Tell me what I must do for us to go back to the way things were
ให้เราได้กลับมาเริ่มต้นรักกันใหม่
Hai rao dai glup mah rerm dton ruk gun mai
Let us go back, start over, and love each other again
บอกกับฉัน โปรดเถอะนะ ให้ฉันทำยังไง
Bauk gup chun bproht tur na hai chun tum yung ngai
Tell me, please, what do you want me to do?

Why..Please tell me why
Why..Please tell me why

บีบอารมณ์เข้าไปในการแสดงซีนของเธอ
Beep ahrom kao bpai nai gahn sadaeng seen kaung tur
You’re playing a roll in your performance of your scene
แต่บทประพันธ์ไม่เจอว่าฉันต้องเล่นยังไง
Dtae bot bprapun mai jur wah chun dtaung len yung ngai
But I haven’t found in the script how I must play
มันเลยท้อใจ ในวันนี้ ว่าฉันต้องทำสิ่งใด
Mun loey tor jai nai wun nee wah chun dtaung tum sing dai
So I’m discouraged today as to what I must do

(*, **)

เหมือนสายลมมันไม่เหน็บหนาว
Meuan sai lom mun mai nep nao
It’s like the wind isn’t cold
เหมือนแสงดาวไม่ยอมสว่าง
Meuan saeng dao mai yaum sawahng
It’s like the stars refuse to shine
มีเพียงรักที่จืดจาง ที่มันยังคงชัดเจน
Mee piang ruk tee jeet jahng tee mun yung kong chut jen
There’s only our dying love that’s still clear

(**)

Why..Please tell me why
Why..Please tell me why

   

Music & Lyrics : FongBeer
Arrangement : Pakawat Waiwittaya
Record @ Atomix Clubbing Studio
Mix down @ Apollo Lab
Mastering by Joe LaPorta @ Sterling Sound, NYC

Title: คำบางคำ / Kum Bahng Kum (Some Words)
English Title: “Enchanté”
Artist: Kidnappers
Album: [Single]
Year: 2017

ฉันคิดถึงเธออีกแล้ว และยิ่งมากขึ้นทุกที
Chun kit teung tur eek laeo lae ying mahk keun took tee
I miss you already, and it’s getting worse at every moment
เพิ่งรู้ว่ารักเธอขนาดนี้ เพิ่งรู้ทั้งหมดใจที่มี
Perng roo wah ruk tur kanaht nee perng roo tung mot jai tee mee
I just realized I love you this much, I just realized I love you with all of my heart

(*) รักกันอย่างเมื่อวันก่อน
Ruk gun yahng meua wun gaun
I love you like I have the days before
ฉันรอคอยวันให้เธอย้อนกลับมาอย่างวันนั้น
Chun ror koy wun hai tur yaun glup mah yahng wun nun
I’m waiting for the day that you’ll come back like in those days

(**) คงจะมีบางคำที่ฉันเพิ่งบอกเธอไป
Kong ja mee bahng kum tee chun perng bauk tur bpai
There will be some words that I just blurt out
แล้วเธอโกรธฉัน
Laeo tur groht chun
And you’ll be angry at me
คงต้องมีบางวันที่รักเราถูกลืมไป
Kong dtaung mee bahng wun tee ruk rao took leum bpai
There will be some days that our love is forgotten
ช่วยยกโทษให้ฉันที
Chuay yok toht hai chun tee
Please forgive me

และคงไม่ยากเท่าไร ถ้าวันนี้จะบอก บอกไป
Lae kong mai yahk tao rai tah wun nee ja bauk bauk bpai
And it wouldn’t be so hard if today I told, told you
ว่าเธอคือที่สุดในดวงใจ กลับมาได้ไหม
Wah tur keu tee soot nai duang jai glup mah dai mai
That you mean the most to me, please come back

(*,**

   

เนื้อร้อง / ทำนอง : วิน ศิริวงศ์
เรียบเรียง : KIDNAPPERS

   

I will always love this band for their 80s synth-pop sound. Unique music video, but fitting for the longing and uncertainty in the song lyrics. I also really love the singer’s shoes.

Title: เธอเท่านั้น / Tur Tao Nun (Only You)
English Title: “No Way!”
Artist: Kidnappers
Album: [Single]
Year: 2016

ตกลงว่าใช่รักรึเปล่า ตกลงว่าใช่เธอรึเปล่า
Dtoklong wah chai ruk reu bplao dtoklong wah chai tur reu bplao
Would you agree that it’s indeed love? Would you agree that you’re the one?
ไม่มีคำตอบ ก็ไม่มีใครบอก
Mai mee kum dtaup gor mai mee krai bauk
There’s no answer, no one to tell
ฉันได้แต่ถามใจ
Chun dai dtae tahm jai
I can only ask my heart

อาจจะเป็นแค่เหงารึเปล่า อาจจะแค่หวั่นไหวชั่วคราว
Aht ja bpen kae ngao reu bplao aht ja kae wun wai chua krao
Might I just be lonely? Might I just be temporarily shaken?
แต่ทุกวันที่ผ่าน ไม่มีสักวัน
Dtae took wun tee pahn mai mee suk wun
But with every day that passes, there’s not a day
ที่ไม่มีเธอในใจ
Tee mai mee tur nai jai
That I don’t have you in my heart

ห้ามใจตัวเองตลอด ลองฝืนอารมณ์ข้างใน
Hahm jai dtua eng dtalaut laung feun ahrom kahng nai
I always forbid myself, I try to resist the emotions inside
ทดลองทำตัวห่างๆ อยากรู้ว่ายัง ยังจะคิดถึงอยู่ไหม
Tot laung tum dtua hahng hahng yahk roo wah yung yung ja kit teung yoo mai
I try to distance myself, I want to know if I still, still think of you

นี่มันคือความรักแน่ๆ หลอกตัวเองเท่าไรยิ่งแย่
Nee mun keu kwahm ruk nae nae lauk dtua eng tao rai ying yae
This is love for sure, the more I deceive myself, the worse it gets
ใกล้เธอเท่าไหร่ ยิ่งชัดเจนว่าใจ
Glai tur tao rai ying chut jen wah jai
The more I’m near you, the clearer it gets that my heart
ฉันมีแต่เธอทั้งนั้น
Chun mee dtae tur tung nun
Has only you

(*) ห้ามใจตัวเองตลอด ลองฝืนอารมณ์ข้างใน
Hahm jai dtua eng dtalaut laung feun ahrom kahng nai
I always forbid myself, I try to resist the emotions inside
ทดลองทำตัวห่างๆ สุดท้ายก็ยัง มีแต่เธอ ในจิตใจ
Tot laung tum dtua hahng hahng soot tai gor yung mee dtae tur nai jit jai
I try to distance myself, but in the end, I still have only you in my heart

(**) เธอผู้เดียวที่อยู่ในใจฉัน ไม่เคยเปลี่ยน และ
Tur poo diao tee yoo nai jai chun mai koey bplian lae
You’re the only person in my heart, that’ll never change, and
มันไม่มีทางอื่น ไม่ต้องการคนอื่น
Mun mai mee tahng eun mai dtaung gahn kon eun
There’s no other way, I don’t want anyone else
ก็เมื่อได้ลองถามใจ ได้หยุดและลองทบทวน คำตอบคือมันไม่มีทางอื่น ไม่ต้องการคนอื่น
Gor meua dai laung tahm jai dai yoot lae laung top tuan kum dtaup keu mun mai mee tahng eun mai dtaung gahn kon eun
When I tried asking my heart, I stopped and tried to reconsider, the answer is that there’s no other way, I don’t want anyone else
ต้องเธอเท่านั้น (และนั่นเพราะ)
Dtaung tur tao nun (lae nun pror)
It must be only you (and that’s because)

(*,**)

รักเพียงเธอผู้เดียวและ ไม่เคยเปลี่ยนแปลงไป
Ruk piang tur poo diao lae mai koey bplian bplaeng bpai
I love only you alone, and that will never change
ไม่ต้องการคนอื่นใด ใจฉันมีแต่เพียงแค่
Mai dtaung gahn kon eun dai jai chun mee dtae piang kae
I don’t want anyone else, my heart has only

(**)

   
เนื้อร้อง : Tom Bob
ทำนอง : เมย์-ภควัฒน์ ไววิทยะ
เรียบเรียง : KIDNAPPERS
Recorded and Mixed Down at Atomix Clubbing Studio and Apollo Lab. Bkk
Mastered by Tom Coyne at Sterling Sound, NYC

   
Fellow fans of 80s-style synth pop-rock, definitely don’t miss this group~ I don’t think they’ve ever put out a bad single. Sound aside, I’m loving the vibe of the music video for this as well, especially with the inclusion of several big-name actors, including the one and only Ananda Everingham~ This one’s going to be on repeat on my playlist for a while

Title: หยุด / Yoot (Stop)
English Title: “Pause”
Artist: Kidnappers
Album: [Single]
Year: 2015

ต้องยอมจบ ทั้ง ๆ ที่รักมากมาย
Dtaung yaum jop tung tung tee ruk mahk mai
I must accept that it’s over, even though I love you so much
ไม่มีสิทธิ์ร่วมทาง
Mai mee sing ruam tahng
I don’t have the right to continue on with you
ต้องยอมปล่อย ปล่อยคนที่คิดจะกอด
Dtaung yaum bploy bploy kon tee kit ja gaut
I must let go, let go of the person who I imagine hugging
แต่ใจจะทนได้ไหม
Dtae jai ja ton dai mai
But will my heart be able to endure it?

(*) รู้ ว่ารักไม่ได้ ต้องคอยเตือน และข่มใจ
Roo wah ruk mai dai dtaung koy dteuan lae kom jai
I know that I can’t love you, I must keep reminding myself and suppressing my feelings
เพราะรู้ ว่ามันหวั่นไหว ทุกคราวที่สบตากัน
Pror roo wah mun wun wai took krao tee sop dtah gun
Because I know that it’s nerve-wracking every time I look in your eyes

(**) หยุดไว้แค่นั้น เก็บเธอไว้แค่ฝัน
Yoot wai kae nun gep tur wai kae fun
I’ll just stop there, I’ll keep you only in my dreams
แม้รักเธอ มากแค่ไหน
Mae ruk tur mahk kae nai
No matter how much I love you
หยุดความคิด ไว้ตรงนั้น
Yoot kwahm kit wai dtrong nun
I’ll stop my thoughts right there
เพราะมันผิด หากจะรักเธอ
Pror mun pit hahk ja ruk tur
Because it’s wrong if I love you

ฉันก็รู้ ว่ารักไม่ได้ ต้องคอยเตือน และข่มใจ
Roo wah ruk mai dai dtaung koy dteuan lae kom jai
I know that I can’t love you, I must keep reminding myself and suppressing my feelings
รักก็เจ็บ ทั้งรู้ว่ารักต้องเจ็บ แต่ทำไมยังไม่ลืม
Ruk gor jep tung roo wah ruk dtaung jep dtae tummai yung mai leum
If I love you, I’ll get hurt, even though I know I’ll get hurt if I love you, why haven’t I forgotten yet?
แม้ลำบาก แต่ยามที่คิดเดินจาก ฉันก็ไม่ไหว
Mae lumbahk dtae yahm tee kit dern jahk chun gor mai wai
Though it’s troublesome, when I think of walking away, I can’t

(*,**,**)

   
เนื้อร้อง : Tan Liptapallop
ทำนอง : อู่-ไตรเทพ วงศ์ไพบูลย์
เรียบเรียง : KIDNAPPERS
Recording and Mix Down at Atomix Clubbing Studio and Apollo Lab, BKK
Mastering at The Exchange Studio, London
By Mike Marsh

   
I’ve always been a fan of their sound, with the juxtaposition of upbeat electro-synth pop and the singer’s strong yet soft feminine voice. Though it’s catchy, the lyrics are still sad and emotional, expressing the torment of being in love with someone you know you can’t be with. I also can’t get over how gorgeous the singer is. It’s almost distracting because I just want to stare at her and not pay attention to anything else in the music video hahaha

Title: เพื่อใคร / Peua Krai (For Whom)
Artist: KIDNAPPERS
Album: [Single]
Year: 2015

Staring at the empty sky
Lonely in my heart
It might be meaningless
Like it’s passing through

When you and I don’t know each other
When our hearts never stop to rest
This world is probably too isolated
If you and I still don’t have anyone
To love

Looking up at the old sky
Today, it’s changed
Something is meaningful
And not like it’s just passing through

When this heart got to know you
Is when my heart got love
The same old things that I once felt
Seem like they’re changing

(*) I’ve just realized whom I’ve been keeping my heart for
I’ve found happiness; it’s being able to love you
I just ask to be able to understand, to be able to be next
To you
I now understand whom my heart has been beating for
You are the happiness that I’ve found, aren’t you?
The sound that’s pounding inside is still reminding me
Always
I love you

The same old things that I once felt
Seem like they’re changing

(*,*)