Joey Boy

All posts tagged Joey Boy

Title: สวัสดีครับ / Sawatdee Krup (Hello)
Artist: Joey Boy
Album: Sorry I’m Happy
Year: 2004

สวัสดีครับ ใครช่วยผมด้วยหน่อย
Sawatdee krup krai chuay pom duay noy
Hello, someone help me!
เกิดเรื่องให้หงอย ตั้งแต่เมื่อวาน
Gert reuang hai ngoy dtung dtae meua wahn
Something’s been dragging me down since yesterday
จนมาวันนี้อะไรไม่ดีขึ้น
Jon mah wun nee arai mai dee keun
Through today, something bad’s been growing
ถ้าปล่อยให้ถึง พรุ่งนี้คงบาน
Tah pbloy hai teung proong nee kong bahn
If I let it go until tomorrow, it might explode
ก็เกิดขึ้นแล้วครับ รักเมื่อพบ
Gor gerd keun laeo krup ruk meua pob
It happened already, love at first sight
แรกหลบไม่พ้น ค้นมาตั้งนาน
Raek lop mai pon kon mah dtung nahn
I can’t hide from it, I’ve been searching for so long
บนบานลูกช้าง ให้คุณพระช่วยด้วย
Bon bahn look chahng hai koon pra chuay duay
In the house, I pray for the gods to help me
ไม่ช่วยคงจ๋อยนะ ช่วยคงเบิกบาน
Mai chuay kong joy na chuay kong berk bahn
Don’t help me and I might cry! Help me and I’d appreciate it!

ระวังนะ
Rawang na
Look out!
โฉมงามเธอดูช่างน่ารัก
Chom ngahm tur doo chahng naruk
Babe, you look pretty cute
เจอที่เอสคุโด้ ก็อยากจะเดินเข้าไปทัก
Jur tee eskudo gor yahk ja dern kao pbai tuk
We met in Escudo, I want to walk up and say hi
เป็นที่หมายปอง ของสายตาชาย
Pben tee mai pbong kong sai dtah chai
It’s the nature of male eyes
ใครเดินไปคุย เธอไม่เคยสนซักราย
Krai dern pbai kooey tur mai koey son suk rai
Anyone who starts chatting with you, you’re never interested in their stories
เดินตามเธอไปถึงสองสลึง
Dern dtahm tur pbai teung song saleung
Followed you all the way to Song Saleung
สวยขนาดนี้เป็นแฟนใคร ก็ต้องหึง
Suay kanaht nee pben faen krai gor dtong heung
As beautiful as this, whoever your boyfriend is, he must be jealous
โฉบเฉี่ยวปราดเปรียวไฉไล
Chop chiao pbrad pbriao chai lai
Stunningly, gorgeously pretty
อยากจะชวนคุย แต่กลัวเธอไม่สนใจ
Yahk ja chuan kooey dtae glua tur mai son jai
I want to convince myself to talk to you, but I’m afraid you wouldn’t be interested

อาการของฉัน ทุกวันลืมตาขึ้น
Ahgahn kong chun took wun leum dtah keun
My symptoms get worse every day I open my eyes
ตาพล่าหน้ามึนมึนมึน แหลกลาญ
Dtah plah nah meun meun meun laek lahn
My eyes are stunned, dazed, stupefied, devastated
ข้าวปลาอาหารไม่กิน ทนหิวได้
Kao pblah ahahn mai gin ton hiew dai
Rice, fish, food, I won’t eat, I can stand the hunger
ใจแทบสลาย
Jai taep salai
My heart nearly crumbled
ไม่พบนวลนาง
Mai pop nuan nahng
To not meet that fair lady
โอเคตัวพี่ไม่มีหรอกรถ
Okay dtua pee mai mee rok rot
Ok, I don’t have a car
ถ้าเงินไม่หมดพี่จะรีบหา นะมองไปตั้งนาน เธอไม่มองมา
Tah ngern mai mot pee ja reep hah na mong pbai dtung nahn tur mai mong mah
If my money doesn’t run out, I’ll keep searching, I’ll look for a long time, you don’t look back
ไอ้พี่มันบ้ารักน้องข้างเดียว
Ai pee mun bah ruk nong kahng diao
I’m crazy with unrequited love for you

สวัสดีครับ ใครช่วยผมด้วยหน่อย
Sawatdee krup krai chuay pom duay noy
Hello, somebody help me
เกิดเรื่องให้หงอย ตั้งแต่เมื่อวาน
Gert reuang hai ngoy dtung dtae meua wahn
Something’s been dragging me down since yesterday
จนมาวันนี้อะไรไม่ดีขึ้น
Jon mah wun nee arai mai dee keun
Through today, something bad’s been growing
ถ้าปล่อยให้ถึง พรุ่งนี้คงบาน
Tah pbloy hai teung proong nee kong bahn
If I let it go until tomorrow, it might explode
ก็เกิดขึ้นแล้วครับ รักเมื่อพบ
Gor gert keun laeo krup ruk meua pob
It happened already, love at first sight
แรกหลบไม่พ้น ค้นมาตั้งนาน
Raek lop mai pon kon mah dtung nahn
I can’t hide from it, I’ve been searching for so long
บนบานลูกช้าง ให้คุณพระช่วยด้วย
Bon bahn look chahng hai koon pra chuay duay
In the house, I pray for the gods to help me
ไม่ช่วยคงจ๋อยนะ ช่วยคงเบิกบาน
Mai chuay kong joy na chuay kong berk bahn
Don’t help me and I might cry! Help me and I’d appreciate it!

เอ้าฟังอีกทีนะ
Ao fung eek tee na
Hey! Listen again
รสนิยมผมคุณวางใจ
Rasani yom pom koon wahng jai
You can trust in my taste
นางแบบนักร้อง นางเอกไทย
Nahng baep nuk rong nahng ek tai
Models, singers, Thai actresses
ไม่ได้ครึ่งคุณหรอกครับ
Mai dai keung koon rok krup
Aren’t equal to half of you
สวยขนาดนี้ยันฮีเค้าไม่รับ
Suay kanahd nee yun hee kao mai rup
As beautiful as you, he wouldn’t accept it
เธอดูดีมีศักดิ์ศรี ชาติตระกูล
Tur doo dee mee suksee chahti ra goon
You look like someone who has dignity and respect
สะโพกก็เจโล อันนั้นเท่าบอลลูน
Sapook gor j-lo unnun tao balloon
Hips like J-Lo, like balloons
นี่ไม่ได้ชมคุณนะครับ
Nee mai dai chom koon na krup
I can’t compliment you
ยิ้มให้มาอย่างเงี๊ยะ
Yim hai mah yahng ngia
Your smile makes me come like this

สวัสดีครับ…คุณ
Sawatdee krup…koon
Hello…dear
ผม มี…อะไรจะบอกคุณนะ
Pom mee…arai ja bork koon na
I have…something to tell you
คุณ…ผมไม่เคยเข้าใจ ทำไมต้องคิดมาก
Koon…pom mai koey kao jai tummai dtong kit mahk
Hey…I never understood why I have to think so much
สวัสดีครับ…คุณ
Sawatdee krup…koon
Hello…dear
ผม มี…อะไรจะบอกคุณนะ
Pom mee…arai ja bork koon na
I have…something to tell you
คุณ…ผมไม่เคยเข้าใจ ทำไมทำไม
Koon…pom mai koey kao jai tummai tummai
Hey…I never understood why, why…

(*, **)

สวัสดีครับ ใครช่วยผมด้วยหน่อย
Sawatdee krup krai chuay pom duay noy
Hello, somebody help me
เกิดเรื่องให้หงอย ตั้งแต่เมื่อวาน
Dert reuang hai ngoy dtung dtae meua wahn
Something’s been dragging me down since yesterday
รักน้องไปแล้ว แต่น้องเค้าไม่รัก
Ruk nong pbai laeo dtae nong kao mai ruk
I love her too much already, but she doesn’t love me
อกมันจะหัก หลงรักน้องเค้าข้างเดียว
Ok mun ja huk long ruk nong kao kahng diao
My heart’ll break, I’ve fallen in unrequited love with her

สวัสดีครับ
Sawatdee krup
Hello
หลงรักน้องเค้าข้างเดียว
Long ruk nong kahng diao
I’ve fallen in unrequited love with her
หลงรักน้องเค้าข้างเดียว
Long ruk nong kahng diao
I’ve fallen in unrequited love with her
หลงรักน้องเค้าข้างเดียว
Long ruk nong kahng diao
I’ve fallen in unrequited love with her
สวัสดีครับ
Sawatdee krup
Hello~

ฝนมา / Fon Mah (The Rain Comes)
กะหล่ำปลี / Galum Bplee (So Sad)
ลอยทะเล / Loy Talay (Floating in the Sea)
เมา..มาย? / Mao Mai (Why Get Drunk?)
เมียไม่มี / Mia Mai Mee (I Don’t Have a Wife)
ไปต่อ / Bpai Dtor (Continue On)
ร้ายก็รัก / Rai Gor Ruk (I’m Bad, But I Love You)
สวัสดีครับ / Sawatdee Krup (Hello)
โต้รุ่ง / Dtoh Roong (Until Morning) [With Boom Boom Cash]

   
All songs tagged Joey Boy