JOE Zamudio

All posts tagged JOE Zamudio

Title: บำบัดหัวใจ / Bum But Hua Jai (Heart Therapy)
Artist: Joe Zamudio
Album: [Single]
Year: 2017

เห็นเธอ ยังวนเวียนกับรักที่มันผ่านพ้นไป
Hen tur yung won wian gup ruk te emun pahn pon bpai
I see you still dwelling on a love that has long passed by
ยังไม่ยอมรักษาแผลที่อยู่ข้างใน
Yung mai yaum ruk sah plae tee yoo kahng nai
You still refuse to treat the wounds inside
ก็เศร้าไป อยู่ลำพัง
Gor sao bpai yoo lumpung
It’s too sad being alone

ฉันมอง อยู่ห่างๆตรงนี้ทุกวันอย่างคุ้นเคย
Chun maung yoo hang ahng dtrong nee took wun yahng koon koey
I’m watching from afar over here every day, as usual
ตาเธอแดงอีกแล้ว รู้ไหม ไม่สวยเลย
Dtah tur daeng eek laeo roo mai mai suay loey
Your eyes are red again, do you know it’s not very pretty?
ไม่ใช่เลย ต้องทำอะไรให้เธอรู้
Mai chai loey dtaung tum arai hai tur roo
No way, I must do something to let you know

(*) ว่าในมือของฉัน น่ะพร้อม เช็ดน้ำตาที่ไหลมา
Wah nai meu kaung chun na praum chet num dtah tee lai mah
That in my hand, I’m ready to wipe the tears that flow
และไหล่ที่ไม่เคยอ่อนล้า ก็พร้อมที่ให้เธอได้ซบลงมา ช้าช้า
Lae lai tee mai koey aun lah gor praum tee hai tur dai sop long mah chah chah
And flow, never weakening, I’m ready to let you gradually accept me

(**) จะอยู่ตรงนี้ข้างเธอ
Ja yoo dtrong nee kahng tur
I’ll be right here beside you
โอ้ เมื่อเวลาที่เธอนั้นไม่มีใคร
Oh meua welah tee tur nun mai mee krai
Oh, when you don’t have anyone else
ให้ฉันได้คอยเยียวยา ไม่ต้องพึ่งหมอใด
Hai chun dai koy yiao yah mai dtaung peung mor dai
Let me keep taking care of you, you don’t have to depend on a doctor
ฉันนี่ไง จะทำให้แผลเธอหายจางไปในสักวัน
Chun nee ngai ja tum hai plae tur hai jahng bpainai suk wun
I’ll be the one who makes your scars disappear some day

แค่เธอได้ยิ้มขึ้นมา
Kae tur dai yim keun mah
Just you being able to smile
โอ้ ฉันก็ไม่ต้องการโลกใดที่สวยกว่า
Oh chun gor mai dtaung gahn lohk dai tee suay gwah
Oh, I don’t need a more beautiful world
แค่ขอเวลาให้ฉันได้บำบัดหัวใจ ให้เธอหาย
Kae kor welah hai chun dai bumbut hua jai hai tur hai
I just ask for some time for you to let me treat your heart and help you recover
เจ็บปวดแค่ไหน
Jep bpuat kae nai
However much it hurts
จะหนักแค่ไหน
Ja nuk kae nai
However serious it is
ก็ไม่เป็นไรนะ มีฉันทั้งคน
Gor mai bpen rai na mee chun tung kon
It’s okay, you have me

ได้ไหม ที่จะอยู่ตรงนี้ข้างเธอเป็นเพื่อนใจ
Dai mai tee ja yoo dtrong nee kahng tur bpen peuan jai
Can I be right here beside you as your friend?
เธออึดอัดแค่ไหนก็เพียงแค่ระบาย
Tur eut ut kae nai gor piang kae rabai
However frustrated you are, just let it out
ให้ฉันฟัง อยากจะขอให้เธอรู้
Hai chun fung yahk ja kor hai tur roo
Let me listen, I want to let you know

(*,**)

แค่เพียงเธอได้ยิ้มขึ้นมา
Kae piang tur dai yim keun mah
Just you being able to smile
โอ้ ฉันก็ไม่ต้องการโลกใดที่สวยกว่า
Oh chun gor mai dtaung gahn lohk dai tee suay gwah
Oh, I don’t need a more beautiful world
แค่ขอเวลาให้ฉันได้บำบัดหัวใจ ให้เธอหาย
Kae kor welah hai chun dai bumbut hua jai hai tur hai
I just ask for some time for you to let me treat your heart and help you recover
เจ็บปวดแค่ไหน จะหนักแค่ไหน
Jep bpuat kae nai ja nuk kae nai
However much it hurts, however serious it is
จะเหงาเท่าไหร่ ไม่รู้ทำไง
Ja ngao tao rai mai roo tum ngai
However lonely you are and you don’t know what to do
ก็ไม่เป็นไรนะ เธอยังมีฉันทั้งคน
Gor mai bpen rai na tur yung mee chun tung kon
It’s okay, you still have me

   

เนื้อร้อง : ภัสสร สุนทรีอรุณ
ทำนอง/เรียบเรียง : Joe Zamudio / หนึ่ง กล้วยไทย

   
I am sooo in loveeee with this song right now~~~ The melody and rhythm are so soothing and perfect for Joe’s voice. I also like how the lyrics aren’t pushy, they’re not trying to rush the girl into a new romantic relationship with him, but they’re just expressing the emotion of someone who cares for someone and genuinely wants to be there for them and help them get through this at their own pace~

This is actually just what I needed to hear right now. I’ve been really stressed job-hunting lately and feeling pretty bummed and frustrated by how difficult its been (hence the lack of updates on Deungdutjai lately, I apologize). And even though my issue isn’t related to a romantic breakup, there’s still something extremely comforting about the lyrics, even though it’s just a completely impersonal, unrelated, arbitrary song. 🙂 So I was inspired enough to get out of my melancholy slump to post this tonight~

I really hope this song gets a fitting music video with plenty of shots of Joe for everyone’s my the world’s viewing pleasure. 😉

Title: มีจริงหรือเปล่า / Mee Jing Reu Bplao (Does It Exist?)
Artist: Joe Zamudio
Album: [Single]
Year: 2015

ในคำว่ารัก ฉันพบความเจ็บช้ำ บางส่วนในรัก มันไม่สวยงาม
Nai kum wah ruk chun pob kwahm jep chum bahng suan nai ruk mun mai suay ngahm
In love, I’ve found pain, some parts of love aren’t pretty
โลกที่หมุนไป หัวใจของคนเปลี่ยนตาม และทิ้งคำถาม ให้ติดในหัวใจ
Lohk tee moon bpai hua jai kaung kon bplian dtahm lae ting kum tahm hai dtit nai hua jai
The world turns, the human heart changes with it, and leaves questions stuck in my heart

ฉันผิด หรือไร แค่ถามหาใครสักคนที่ตรงกับฝัน คนที่พร้อมจะเดินข้างฉันเรื่อยๆไป
Chun pit reu rai kae tahm hah krai suk kon tee strong gup fun kon tee praum ja dern kahng chun reuay reuay bpai
Am I wrong? I’m just asking for anyone who’s dreaming the same as me, someone who’s ready to walk beside me forever

(*) มีจริง หรือเปล่า ความรักที่ไม่ทำร้าย มีจริง ใช่ไหม คนรักที่ไม่ทอดทิ้ง
Mee jing reu bplao kwahm ruk tee mai tum rai mee jing chai mai kon ruk tee mai taut ting
Does it exist? I love that doesn’t hurt, it exists, right? A lover who won’t abandon?
ได้แต่หวังว่าความเป็นจริงจะไม่โหดร้าย
Dai dtae wung wah kwahm bpen jing ja mai hot rai
I can only hope that reality won’t be cruel
เมื่อต้องเริ่มการเดินทาง ครั้งใหม่ กับใครสักคน ด้วยความรัก
Meua dtaung rerm gahn dern tahng krung mai gup krai suk kon duay kwahm ruk
When I must begin travelling down a new path again with someone, with love

โลกในวันนั้น หยุดหมุนด้วยคำบอกลา จนในวันนี้ ก็ยังมีน้ำตา
Lohk nai wun nun yoot moon duay kum bauk lah jon nai wun nee gor yung mee num dtah
The world stopped turning with the word good-bye that day, I’m still crying to this day
ภาพเก่าในฝัน ยังตอกย้ำว่าฉันช่างไร้ค่า ฉันข้ามผ่านมา ถึงตรงนี้ด้วยเศษหัวใจ
Pahp gao nai fun yung dtauk yum wah chun chahng rai kah chun kahm pahn mah teung dtrong nee duay set hua jai
The old images in my dreams still reinforce that I’m so worthless, I’ve made it this far with a fraction of a heart

ถึงเจ็บ เท่าไร ยังค้นหาใครสักคนที่ตรงกับฝัน คนที่พร้อมจะเดินข้างฉันเรื่อยๆไป
Teung jep tao rai yung kon hah krai suk kon tee dtrong gup fun kon tee praum ja dern kahng chun reuay reuay bpai
However much it’ll hurt, I still search for someone who’s dreaming the same as me, someone who’s ready to walk beside me forever

(*)

จะต้องเจ็บสักกี่ครั้ง จะต้องผิดหวังถึงไหนกัน
Ja dtaung jep suk gee krung ja dtaung pit wung teung nai gun
How many more times must I get hurt? How long will I have to be disappointed?
ถึงได้เจอคำว่ารัก เหมือนที่ฝัน…. ไม่รู้เมื่อไร
Teung dai jur kum wah ruk meuan tee fun mai roo meua rai
I don’t know when I’ll find a love like I dream of

(*)

   
เนื้อร้อง : สุรชัย พรพิมานแมน
ทำนอง/เรียบเรียง : JOE ZAMUDIO & บานาน่าทีม
กำกับการแสดง : พุฒิพัฒน์ สังวาลย์เพชร
ถ่ายทำ / ตัดต่อ : ESKIMO PROJECT

Title: แค่แว๊บเดียว / Kae Waep Diao (Just an Instant)
English Title: “Cat a Wabb”
Artist: Joe Zamudio
Album: [Single]
Year: 2015

I want to know the secrets in the look in your eyes, what you’re thinking
I want to know the meaning in the many messages you send me

(*) Do you know that today you’ve made my heart start to tremble?
Crazy, I’m crazy

(**) In just an instant, you showed up in my heart
In just an instant, I realized again that I had you in my dreams
You make my every moment meaningful

Is what I’m thinking right? Because I’m not sure
I’m afraid I’m over-thinking things
I want to know if your mouth acting touch is you teasing
But really you like me, don’t you?

(*,**)

I wanna know your heart, I wanna see the stars
I’m all caught up in your eyes, in every second with you

(**,**)

Title: ผมนี่ YES! เลย / Pom Nee YES! Loey (I Say, Oh Yes!)
Artist: JOE Zamudio
Album: [Single]
Year: 2014

This world is really too big to be alone
Being alone would probably be lonely
I’m crossing the sky, carrying just one piece of my heart
Searching for its other half

(*) Love has led the way
Making me travel a long distance, making us meet

(**) Oh, yes! I say it’s you!
Hello, what is your name?
“Rak” is so difficult to pronounce
Please speak loudly and teach me
Oh, yes! You’re the one!
Please tell me this word and make me understand
What meaning does “rak” have?
Where I’m from, we use “I love you”

You’re so cute, like the world has never seen before
You make my heart shake
And you’re the person straight out of my dreams at night
I’ve woken up and found that you’re real

(*,**)

Oh, yes! I say, yes!
Hello, what is your name?
“Rak” is so difficult to pronounce
Please speak loudly and teach me
Oh, yes! You’re the one!
Please tell me this word and make me understand
What meaning does “rak” have?
Where I’m from, we use “I love you”