Hers

All posts tagged Hers

Title: ยังคงคอย / Yung Kong Koy (Still Waiting)
Artist: Hers
Album: [Single]
Year: 2017

เธอยังคงคิดถึงบ้างไหม ในวันที่เรานั้นไกลห่าง
Tur yung kong kit teung bahng mai nai wun tee rao nun glai hahng
Do you still miss me when we’re far apart?
ขอบฟ้ายังคงมองดูเลือนลาง ตั้งแต่วันที่เธอจากไป
Kaup fah yung kong maung doo leuan lahng dtung dtae wun tee tur jahk bpai
The sky still seems faint since the day you left
ในวันนี้ ฉันเหงาเหลือเกิน คิดถึงเธอหมดใจ
Nai wun nee chun ngao leua gern kit teung tur mot jai
These days, I’m so lonely, I miss you with all my heart
เฝ้าคอยนับวันที่เธอจะกลับมาหา อยากให้เธอมาคอยเช็ดน้ำตาให้
Fao koy nup wun tee tur ja glup mah hah yahk hai tur mah koy chet num dtah hai
I’m waiting, counting the days for you to come back, I want you to come and wipe my tears for me

(*) ช่วยปลอบใจดวงนี้ที่ยังคงคอย
Chuay bplaup jai duang nee tee yung kong koy
Please comfort this heart that’s still waiting
และยังรอคอย เธอกลับมาหา
Lae yung ror koy tur glup mah hah
And still waiting for you to come back
ในคืนที่โหดร้าย หัวใจอ่อนล้า
Nai keun tee hoht rai hua jai aun lah
In the cruel nights, my heart is weak
เธอรู้ไหมว่าฉันคิดถึงเธอ
Tur roo mai wah chun kit teung tur
Do you know that I miss you?

ฉันยังคงคิดถึงเธอเสมอ
Chun yung kong kit teung tur samur
I still miss you always
และยังเหมือนเดิมไม่เคยเปลี่ยน
Lae yung meuan derm mai koey bplian
And it’s still the same, never changing
บ่อยครั้งที่ใจฉันคิดวนเวียน
Boy krung tee jai chun kit won wian
Often my heart thinks in circles
เพราะกลัวว่าเธอจะเปลี่ยนไป
Pror glua wah tur ja bplian bpai
Because I’m afraid that you’ll change

ก็หนทางที่เราอยู่มันช่างห่างกันแสนไกล
Gor hon tahng teer ao yoo mun chahng hahng gun saen glai
The paths we’re on are so very far apart
และในวันที่หัวใจฉันมันอ่อนล้า
Lae nai wun tee hua jai chun mun aun lah
And when my heart is weak
อยากมีเธอมาอยู่ใกล้ๆ
Yahk mee tur mah yoo glai glai
I want to have you near me

(*,*,*)

   

เนื้อร้อง: สิงโต นำโชค, ตั้ม โมโนโทน (สถาปัตย์ ธีรนิตภาพ)
ทำนอง: สิงโต นำโชค
โปรดิวส์, เรียบเรียง: Kijjaz (กิจจาศักดิ์ ตริยานนท์)

   
A new single for this aptly named girlband~ It’s your average “I miss you” song, nothing particularly special about the lyrics, but the melody and acoustic easy-listening music are very nice and catchy, and the music video tells an interesting love story

Title: ลืมไปแล้ว / Leum Bpai Laeo (Forgotten Already)
Artist: Hers
Album: [Single]
Year: 2016

ในวันนั้นใจฉันยังจำ เรื่องของเธอและฉัน
Nai wun nun jai chun yung jum reuang kaung tur lae chun
My heart still remembers our story from that day
มองไปบนฟ้าเดียวกัน มีดาวเป็นร้อยเป็นพันจะเอามาให้เธอ
Maung bpai bon fah diao gun mee dao bpen roy bpen pun ja ao mah hai tur
Looking up at the sky together, there’s hundreds and thousands of stars to take for you
จะร้อนจะหนาวเท่าไหร่
Ja raun ja nao tao rai
However hot or cold
กี่วันกี่คืนเมื่อมองกลับไปก็ยังเห็นเธอข้างกันเสมอ
Gee wun gee keun meua maung glup bapi gor yung hen tur kahng gun samur
However many days and nights pass, when I look back, I still see you always beside me
แม้ว่าในวันนี้ไม่เจอ ก็ยังคิดถึงเธออยู่เรื่อยไป
Mae wah nai wun nee mai jur gor yung kit teung tur yoo reuay bpai
Even though I haven’t seen you today, I still continuously miss you

(*) รู้ รักเราเคยมีกันแค่ไหน
Roo ruk rao koey mee gun kae nai
I know how much we used to love each other
แม้ วันและคืนจะเวียนเปลี่ยนผันไป
Mae wun lae keun ja wian bplian pun bpai
Even though the days and nights change
ฉัน ในทุกวันยังคงหายใจ
Chun nai took wun yung kong hai jai
I’m still breathing every day
ไม่รู้หรอก กับคำถาม
Mai roo rauk gup kum tahm
I don’t know with my questions

(**) เธอลืมไปแล้ว หรือยัง ที่เคยผูกพันจำได้ไหม
Tur leum bpai laeo reu yung tee koey pook pun jum dai mai
Have you forgotten yet that we used to be in a relationship? Can you remember?
วันที่เธอเดียวดาย เธอจะคิดถึงฉันบ้างหรือเปล่า
Wun tee tur diao dai tur ja kit teung chun bahng reu bplao
When you’re alone, do you think of me?
เธอลืมไปแล้ว หรือยัง ว่าเราต่างเคยมีความฝัน
Tur leum bpai laeo reu yung wah rao dtahng koey mee kwahm fun
Have you forgotten yet that both of us used to have dreams?
ก็คงมีสักวัน ที่ฉันจะได้พบ คำตอบ
Gor kong mee suk wun tee chun ja dai pob kum dtaup
There’ll be a day that I’ll find the answer

(*,**,**)

ก็คงมีสักวัน ที่ฉันจะได้พบ
Gor kong mee suk wun tee chun ja dai pob
There’ll be a day that I’ll find it

   
เนื้อร้อง : Hers, Tum Monotone (Sathapat
ทำนอง : Hers , Kijjaz (Kijjasak Triyanond)
เรียบเรียง : Kijjaz (Kijjasak Triyanond)