GTK

All posts tagged GTK

Title: เวทมนตร์ / Wetmon (Magic)
Artist: GTK ft. Pinpin
Album: [Single]
Year: 2019

I thinking about you baby you
I thinking about you baby you
I thinking about you baby you
Baby you should know

I thinking about you baby you
I thinking about you baby you
I thinking about you baby you
Baby you should know

ท้องฟ้าคืนนี้ช่างว่างเปล่า
Taung fah keun nee chahng wahng bplao
The sky tonight is so empty
ไม่มีหมู่ดาวเช่นคราวก่อน
Mai mee moo dao chen krao gaun
There’s no stars like the times before
ดวงใจมันลอยลับต้องจับมันเอาไว้
Duang jai mun loy lup dtaung jup mun ao wai
My heart is floating away, I must catch it
ใจเจ้าเอย
Jai jao oey
Hey, heart!

มีใครที่คิดถึงเธออยู่
Mee krai tee kit teugn tur yoo
There’s someone who’s thinking of you
เธอเองจะรู้บ้างหรือเปล่า
Tur eng ja roo bahng reu bplao
Will you know?
หวั่นไหวทุกครั้งเหมือนติดอยู่ในภวังค์
Wun wai took krung meuan dtit yoo nai pawung
I’m always anxious, like it’s stuck in my subconscious
ไม่ว่ายิ่งฝืนสักเท่าไร ยิ่งลึกลงเข้าไป
Mai wah ying feun suk tao rai ying leuk long kao bpai
No matter how much I resist, the deeper it goes

(*) โดนเธอสะกดไว้ ไม่มีใครรู้
Dohn tur sagot wai mai mee krai roo
I was hypnotized by you, no one knows
Baby i dream about you
Baby, I dream about you
Oh ต้องมนตร์จนต้องมองตา
Oh dtaung mon jon dtaung maung dtah
Oh, a spell has been cast until I must look in your eyes
ไม่ว่าใครก็ต้องมองมา
Mai wah krai gor dtaung maung mah
No matter who it is, they must look

(**) มันผิดที่คนอย่างเธอที่ฉันเผลอไปสบตา
Mun pit tee kon yahng tur tee chun plur bpai sop dtah
It’s the fault of girls like you whom I carelessly make eye contact with
และเหมือนจะโดนเวทมนตร์สะท้อนมา
Lae meuan ja dohn wet mon sa taun mah
And it’s like a magic spell has been cast on me
เธอทำให้ฉันกระวนกระวาย
Tur tum hai chun grawon grawai
You make me anxious
Oh girl i need you by my side
Oh, girl, I need you by my side
my side
My side

เพราะเธอสะกดใจฉันเอาไว้
Pror tur sagot jai chun ao wai
Because you’ve hypnotized me
ฉันไม่อาจฝืน
Chun mai aht feun
I can’t resist
มันคิดถึงเธอไม่ว่ายามนอนหรือยามตื่น
Mun kit teung tur mai wah yahm naun reu yahm dteun
I think about you, no matter if it’s when I’m asleep or when I’m awake
เธอทำให้ฉันกระวนกระวาย
Tur tum hai chun grawon grawai
You make me anxious
Oh girl i need you by my side
Oh, girl, I need you by my side
my side
My side

I thinking bout you baby you
I thinking bout you baby you
I thinking bout you baby

You should be my lady
You should be my lady
You drive me crazy แทบจะบ้าตาย
You drive me crazy taep ja bah dtai
You drive me crazy, absolutely crazy

ก็ไม่คิดว่าฉันจะมีอาการกับเธอขนาดนี้
Gor mai kit wah chun ja mee ahgahn gup tur kanaht nee
I never thought I’d have this strong of feelings for you
และก็ไม่คิดว่าคนอย่างฉัน
Lae gor mai kit wah kon yahng chun
And I never thought a guy like me
จะเป็นอะไรไม่ว่ากับใคร
Ja bpen arai mai wah gup krai
Would have anything wrong, no matter who got involved
จนมาได้เจอเธอ baby
Jon mah dai jur tur baby
Until I met you
Because of you ทำให้ฉันเก็บไปฝัน
Because of you tum hai chun gep bpai fun
Because of you, you make me keep dreaming
คนเดียวทุกคืน
Kon diao took keun
Alone every night

เหมือนต้องมนตร์สะกดหัวใจ
Meuan dtaung mon sagot hua jai
It’s like a spell hypnotized my heart
ให้ทำเช่นไรก็ไม่อาจฝืน
Hai tum chen rai gor mai aht feun
Whatever you make me do, I can’t resist
ไม่มีทางที่จะลืมได้เลย
Mai mee tahng tee ja leum dai loey
There’s no way to forget

(*,**)

เพราะเธอสะกดใจฉันเอาไว้
Pror tur sagot jai chun ao wai
Because you’ve hypnotized me
ฉันไม่อาจฝืน
Chun mai aht feun
I can’t resist
มันคิดถึงเธอไม่ว่ายามนอนหรือยามตื่น
Mun kit teung tur mai wah yahm naun reu yahm dteun
I think about you, no matter if it’s when I’m asleep or when I’m awake
ยังตราตรึงในใจฉันและติดอยู่อย่างนั้น
Yung dtrah dtreung nai jai chun lae dtit yoo yahng nun
It’s still imprinted on my heart and left like that
ไม่มีวันจะลืม
Mai mee wun ja leum
I’ll never forget

ไม่รู้เลย ว่าต้องทำยังไง เพื่อลบภาพเธอ
Mai roo loey wah dtaung tum yung ngai peua lop pahp tur
I don’t know what I must do to erase your image
ที่ติดอยู่ในใจ ก็ไม่รู้ ก็ไม่รู้
Tee dtit yoo nai jai gor mai roo gor mai roo
That’s stuck in my heart, I don’t know, I don’t know
เพราะว่าเธอ ทำให้เป็นแบบนี้
Pror wah tur tum hai bpen baep nee
Because you made me like this
ทั้งหัวใจ ยังคิดถึงทุกที
Tung hua jai yung kit teung took tee
My entire heart still thinks about you every time

(***) No no เหงาเมื่อไหร่ ก็โทรโทร
No no ngao meua rai gor toh toh
No, no, whenever you’re lonely, call, call
จะไปให้ไวเลย go go
Ja bpai hai wai loey go go
If you’re going to go, go quickly, go, go
พูดจริงนะไม่ได้โม้ โม้
Poot jing na mai dai moh moh
Seriously, I’m not mad, mad

So baby you should know
So, baby, you should know
Oh เหงาเมื่อไหร่ ก็โทรโทร
Oh ngao meua rai gor toh toh
Oh, whenever you’re lonely, call, call
จะไปให้ไวเลย go go
Ja bpai hai wai loey go go
If you’re going to go, go quickly, go, go
พูดจริงนะไม่ได้โม้ โม้
Poot jing na mai dai moh moh
Seriously, I’m not mad, mad

(***)

ไม่มีวันจะลืมเธอ
Mai mee wun ja leum tur
I’ll never forget you

   

Artist : จีทีเค & ปินปิน
Written by : จีทีเค & ปินปิน
Arranged : จีทีเค
Mixed by : เจทีคี
Mastered by : เทเจคี
ขลุ่ย : เติ้ล ขลุ่ยไทย

Title: แพ้ / Pae (Lose)
Artist: GTK
Album: [Single]
Year: 2018

(*) ช่วยพูดมาเลยได้ไหม
Chuay poot mah loey dai mai
Please say it
เพราะคนที่แพ้
Pror kon tee pae
Because I’m a loser
ไม่เคยมีฉันในสายตาตลอดมา
Mai koey mee chun nai sai dtah dtalaut mah
You never had me in your sights, ever
แค่เพียงบอกมาจะไม่กวนใจ
Kae piang bauk mah ja mai guan jai
Just tell me, I won’t be bothered
แค่พูดตรงๆมันคงไม่ยากเกินไป
Kae poot dtrong dtrong mun kong mai yahk gern bpai
Just say it straight, it’s not too difficult

เธอไม่ต้องแกล้งมาทำเป็นหยอก
Tur mai dtaung glaeng mah tum bpen yauk
You don’t have to pretend like you were kidding
ทำเป็นบอกคำว่ารัก
Tum bpen bauk kum wah ruk
Acting like you told me you loved me
ถ้าเธอไม่รู้สึกอะไรฉันจะไม่ทำ
Tah tur mai roo seuk arai chun ja mai tum
If you don’t feel anything, I won’t act
รู้ว่าสวยแต่เบาหน่อย
Roo wah suay dtae bao noy
I know you’re pretty, but be gentle
รู้ว่าหมวยแต่เพลาหน่อย
Roo wah muay dtae plao noy
I know you’re ethnically Chinese, but relax
อย่าให้ความหวังได้ไหมถ้าใจไม่รู้สึก
Yah hai kwahm wung dai mai tah jai mai roo seuk
Please don’t give me hope if your heart doesn’t feel anything
เชื่อที่เธอบอกคิดเข้าข้างตัวเอง
Cheua tee tur bauk kit kao kahng dtua eng
I believed what you told me, I’m siding with myself
I feel insane มาตลอด
I feel insane mah dtalaut
I’ve always felt insane
ช่วยพูดตรงๆเท่านั้นจะไม่วุ่นวาย
Chuay poot dtrong dtrong tao nun ja mai woon wai
Please say it straight, that’s all, I won’t be bothered

(*)

(**) cuz I don”t know what to do
i be hurting feeling to the world

คิดว่าเธอรักคิดว่าเธอแคร์
Kit wah tur ruk kit wah tur care
I thought you loved me, I thought you cared
แต่ที่แท้เสือกคิดไปเอง
Dtae tee tae seuak kit bpai eng
But in reality, I was just thinking on my own
จะเอาอะไร i be a gift u anything
Ja ao arai I be a gift you anything
Whatever you want, I’ll get a gift for you, anything
ไม่คิด I don’t know what to do
Mai kit I don’t know what to do
I didn’t think this, I don’t know what to do
i be hurting feeling to the world
I have a hurting feeling towards the world
เธอไม่ต้องกลัวฉันจะบังคับเธอได้ไง
Tur mai dtaung glua chun ja bung kup tur dai ngai
You don’t have to be scared, how could I control you?
เพราะได้แค่ตัวแต่คงไม่ได้ใจ
Pror dai kae dtua dtae kong mai dai jai
Because I only got your body, but not your heart
เธอไม่ต้องคิดเธอเพียงแค่ตอบ
Tur mai dtaung kit tur piang kae dtaup
You don’t have to think about it, just answer
เลือกคนที่หัวใจเธอมันบอกแค่นั้นเอง
Leuak kon tee hua jai tur mun bauk kae nun eng
Choose the person whom your heart tells you to, that’s it

(*,**)

ช่วยพูดมาเลยได้ไหม
Chuay poot mah loey dai mai
Please say it
(ถ้าเธอไม่แคร์)
(Tah tur mai care)
(If you don’t care)
เพราะคนที่แพ้
Pror kon tee pae
Because this loser
(จะได้เจียมตัว)
Ja dai jiam dtua
Will humble himself
ความรักชั่งน่ากลัว
Kwahm ruk chung nah glua
Love is so scary
I know but I can’t do it ตลอดมา
I know but I can’t do it dtalaut mah
I know, but I could never do it
ก็เลยต้องเจ็บแบบนี้เรื่อยไป
Gor loey dtaung jep bape nee reuay bpai
So I must constantly hurt like this
สู้เขาไม่ไหวรู้ดี
Soo kao mai wai roo dee
I know full well I can’t compete with him
ความรักช่างน่ากลัว
Kwahm ruk chahng nah glua
Love is so scary
I know but I can’t do it ตลอดมา
I know but I can’t do it dtalaut mah
I know, but I could never do it

   

Prod : GTK
Artist : GTK
Beats : GTK
Written by : GTK
Arranged : GTK
Mixed by : GTK
Mastered by : GTK

   

Yikes, those unnecessary English lines… I’m not even sure what he was trying to say to even try to correct it into proper English

Title: เพราะเธอยังลืมเขาไม่ได้ / Pror Tur Yung Leum Kao Mai Dai (Because You Still Can’t Forget Him)
Artist: GTK
Album: [Single]
Year: 2018

ต้องห้ามหัวใจทุกครั้ง ยิ่งอยู่ใกล้ยิ่งต้องระวัง
Dtaung hahm hua jai took krung ying yoo glai ying dtaung rawung
I must forbid my heart every time, the closer we are, he more I must be careful
คอยบอกตัวเองว่าไม่มีสิทธิ์ ไม่ควรคิดหวังให้เกินกว่านั้น
Koy bauk dtua eng wah mai mee sit mai kuan kit wung hai gern gwah nun
I keep telling myself I don’t have the right, that I shouldn’t hope for anything more
แต่จะเก็บไว้ไม่พูดออกไป…จะดีกว่า ให้เธอเจอคนที่ว่าใช่
Dtae ja gep wai mai poot auk bpai ja dee gwah hai tur jur kon tee wah chai
But I keep it in and don’t speak, it’s better to let you find someone right for you
และจะคอยดูเธอนั้นอยู่ห่างๆ อย่ากังวลใจไปไม่ได้หายไปไหน
Lae ja koy doo tur nun yoo hahng hahng yah gungwon jai bpai mai dai hai bpai nai
And I’ll keep watching you from a distance, don’t be worried that my heart will leave, it hasn’t gone anywhere
แม้จะเป็นแค่ที่ระบายในทุกๆครั้งเวลาเธอเหงา
Mae ja bpen kae tee rabai nai took took krung welah tur ngao
Even though I know I’m just a person to let it out to every time you’re lonely
รู้ดีไม่มีประโยชน์ เพราะใจของเธอยังอยู่ที่เขา
Roo dee mai mee bprayoht pror jai kaung tur yung yoo tee kao
I know full well it’s hopeless because your heart is still with him
But Anyway อะไรก็ยอม ต้องมีสักวันที่เธอนั้นพร้อม
But anyway arai gor yaum dtaung mee suk wun tee tur nun praum
But anyway, I’m down for whatever, there must be some day that you’ll be ready
ฉันมั่นใจว่าจะทำได้ดีกว่าเขา
Chun mun jai wah ja tum dai dee gwah kao
I’m certain I’ll do better than him

(*) คำคืนที่มืดมัวเธอไม่ต้องกลัวอะไร
Kum keun tee meut mua tur mai dtaung glua arai
You don’t have to be scared of anything in the dark night
เหน็บหนาวจนตัวสั่นเธอเพียงแค่กอดฉันไว้
Nep nao jon dtua sun tur piang kae gaut chun wai
When you’re so cold that your body trembles, just hug me
ไม่นานก็คงจะดี…ดีกว่านี้ใช่ไหม
Mai nahn gor kong ja dee dee gwah nee chai mai
Soon things will be good, better than this, right?
เพราะฉันแค่กลัว…กลัวจะทนไม่ไหว
Pror chun kae glua glua ja ton mai wai
Because I’m just scared, scared I won’t be able to take it

(**) เขยิบมาหน่อยได้ไหมให้ใจตรงกัน
Kayerp mah noy dai mai hai jai dtrong gun
Please scoot closer, let our hearts be one
แค่อยากจะยืนตรงนั้น ยืนอยู่ข้างๆเธอ
Kae yahk ja yeun dtrong nunyeun yoo kahng kahng tur
I just want to stand right there, to stand beside you
รู้ดีว่าไม่มีทาง… เพราะเธอยังลืมเขาไม่ได้
Roo dee wah mai mee tahng pror tur yung leum kao mai dai
I know full well there’s no way because you still can’t forget him
แต่ถ้าหากวันใดวันนึงเธอคิดถึงฉันขึ้นมา
Dtae tah hahk wun dai wun neung tur kit teung chun keun mah
But if one day you start to miss me
แค่กดเบอร์โทรมาหาฉันจะรีบไป
Kae got bur toh mah hah chun ja reep bpai
Just dial my number and I’ll hurry over
ไม่ว่าเธออยู่ที่ไหน บนโลกนี้…
Mai wah tur yoo tee nai bon lohk nee
No matter where you are in this world

เก็บความรู้สึกนั้นเอาไว้ หรือเพียงแค่พูดตรงๆออกไป
Gep kwahm roo seuk nun ao wai reu piang kae poot dtrong dtrong auk bpai
Should I keep my feelings inside or say them out loud?
อยู่เป็นเพื่อนเมื่อยามเธอเหงา ให้รอเธอเลิกกับเขา
Yoo bpen peuan meua yahm tur ngao hai ror tur lerk gup kao
Being a friend when you’re lonely to wait for you to break up with him
ไม่นานจะดีกว่านี้ แม้ต้องข้ามน้ำหรือข้ามทะเล ก็จะไป
Mai nahn ja dee gwah nee mae dtaung kahm num reu kahm talay gor ja bpai
Soon it’ll be better, even if I must cross rivers or seas, I’ll go
จะเก็บรักษาเหมือนดวงใจ
Ja gep ruk sah meuan duang jai
I’ll take care of you with my heart
เชื่อใจตัวเองสักครั้งโดยไม่กลัวว่าใจจะพัง
Cheua jai dtua eng suk krung doy mai glua wah jai ja pung
Trust your heart for once without being scared your heart will break
จะบุกน้ำหรือลุยไฟก็พร้อม
Ja book num reu looey fai gor praum
I’m ready to ford water or brave fire
พยายามเป็นเป็นคนที่ใช่ แต่คนที่ใช่ไม่ต้องพยายาม
Payayahm bpen bpen kon tee chai dtae kon tee chai mai dtaung payayahm
I try to be the one for you, but the one for you doesn’t have to try
ไม่ว่าเธอต้องการอะไร พี่หามาให้เธอได้ทุกอย่าง
Mai wah tur dtaung gahn arai pee hah mah hai tur dai took yahng
No matter what you want, I’ll find everything for you
ยังคงไม่ยอมแพ้ แม้ใจจะอ่อนแอเท่าไร
Yung kong mai yaum pae mae jai ja aun ae tao rai
I still won’t give up, no matter how weak my heart is

(*,**,**)

Baby you drive me crazy , Let me be your baby
Baby, you drive me crazy, let me be your baby
อยากอยู่ตรงนี้ ตรงนี้นานๆ จะได้ไหม ถ้าเธอไม่มีใคร
Yahk yoo dtrong nee dtrong nee nahn nahn ja dai mai tah tur mai mee krai
I want to be right here, right here for a long time, please, if you don’t have anyone else
จะรักเธอไปจนแก่เฒ่า มีเธอยืนอยู่เคียงข้าง
Ja ruk tur bpai jon gae dtao mee tur yeun yoo kiang kahng
I’ll love you until we’re old, I’ll have you standing beside me
Baby. Im the one gonna hold you down
Baby, I’m the one who’s going to hold you down
ยามเธอหลับฝัน ..
Yahm tur lup fun
When you dream

   

Written by : GTK , Matt-Tc
Arranged : GTK
Beats : GTK
Mixed by : GTK
Mastered by : GTK
Prod. GTK

Title: แผลในใจ / Plae Nai Jai (The Wound in My Heart)
Artist: GTK ft. KT Long Flowing
Album: [Single]
Year: 2018

หัวใจ โดนใครเขาทำร้าย
Hua jai dohn krai kao tum rai
My heart was destroyed by someone
จนแทบไม่หายใจ
Jon taep mai hai jai
Until I nearly couldn’t breathe
โดนเขาทิ้งไป โดยไม่หันมอง
Dohn kao ting bpai doy mai hun maung
I was abandoned by someone without them even looking back
หน้าหนาวเริ่มเข้ามา
Nah nao rerm kao mah
Winter is coming
เหน็บหนาวทั้งหัวใจ
Nep nao tung hua jai
My whole heart is cold
มีเพียงแค่มือสองมือกอดตัวเองไว้
Mee piang kae meu saung meu gaut dtua eng wai
I have only two used hands to hug myself with

(*) มันก็แค่เหงาในใจ นิดหน่อย
Mun gor kae ngao nai jai nit noy
It’s just a little lonely in my heart
มันอ้างว้างเป็นบ้างบางคราว
Mun ahng wahng bpen bahng bahng krai
It’s a little lonesome sometimes
เหมือนอยู่คนเดียวบนโลกที่มันว่างเปล่า
Meuan yoo kon diao bon lohk tee mun wahng bplao
It’s like I’m alone in an empty world

(**) แค่คนที่เคยโดนทิ้งเท่านั้น
Kae kon tee koey dohn ting tao nun
I was just a person who was abandoned
ไม่ได้ต้องการเรียกร้อง
Mai dai dtaung gahn riak raung
There’s no need to cry out
แม้วันคืนเนิ่นนานเท่าไร
Mae wun keun nern nahn tao rai
However long the days and nights go on
แต่ว่าแผลในใจ นั้นมันยังคงไม่หาย
Dtae wah plae nai jai nun mun yung kong mai hai
The wound in my heart still hasn’t healed
แม้ฉันต้องตาย อยู่ตรงนั้น
Mae chun dtaung dtai yoo dtrong nun
Even if I must die there
ให้ช่วงเวลานั้นคอยรักษา
Hai chuang welah nun koy ruk sah
I let time take care of it
ไม่นานไม่ช้าหัวใจของฉันนั้นคง หายดี
Mai nahn mai chah hua jai kaung chun nun kong hai dee
Pretty soon, my heart will heal

แค่ใครสักคนที่รักจริง ที่พร้อมจะเคียงข้างกัน
Kae krai suk kon tee ruk jing tee praum ja kiang kahng gun
Just someone who really loves me, who’s ready to be beside me
ในวันที่ฟ้าไม่เป็นใจ หรือพายุโหมกระหน่ำ
Nai wun tee fah mai bpen jai reu pahyoo hohm granum
During the days that don’t go as I had desired or when the storm ravages
และแล้วเธอนั้นก็เข้ามา
Lae laeo tur nun gor kao mah
And then you showed up
You came and change my life
You came and changed my life
จะดูแลเธอเป็นอย่างดี พี่จะไม่หันมองใคร
Ja doo lae tur bpen yahng dee pee ja mai hun maun gkrai
I’ll take good care of you, I won’t look at anyone else
และไม่ว่าเธอต้องการอะไร แค่เอ่ยปากขอ
Lae mai wah tur dtaung gahn arai kae oey bpahk kor
And if you want anything, just say it
ไม่นอกกาย ไม่นอกใจ แค่นั้นก็พอ
Mai nauk gai mai nauk jai kae nun gor por
Just don’t cheat, just don’t be unfaithful, that’s all I ask

และไม่ต้องห่วงเลย ไม่ได้ให้เธอทดแทนใคร
Lae mai dtaung huang loey mai dai hai tur tot taen krai
And you don’t have to worry, I don’t want you to replace anyone
หัวใจที่แตกสลาย แต่วันนี้มันเหมือนใหม่
Hua jai tee dtaek salai dtae wun nee mun meuan mai
My heart was broken, but today it’s like it’s new
เธอไม่เหมือนใคร เธอไม่เหมือนใคร
Tur mai meuan krai tur mai meuan krai
You’re unlike anyone else, you’re unlike anyone else
หัวใจที่เป็นมือสอง เธอยังจะมองใช่ไหม
Hua jai tee bpen meu saung tur yung ja maung chai mai
You’ll still look at my second-hand heart, right?

เรื่องราวในวันนั้น มันคงยากจะลืมเลือน
Reuang rao nai wun nun mun kong yahk ja leum leuan
The matters of those days are hard to forget
ขอฉันเก็บเอาไว้ เก็บเอาไว้ย้ำเตือน
Kor chun gep ao wai gep ao wai yum dteuan
I want to keep them, keep them as a reminder
ได้ไหมเธอ สัญญาจะไม่ให้มันไปรบกวน
Dai mai tur sunyah ja mai hai mun bpai rop guan
Please promise you won’t let them bother
หัวใจเธอ
Hua jai tur
Your heart

(*,**,**,**)

ให้เขาทำร้ายฉันก็ยอม
Hai kao tum rai chun gor yaum
I let her destroy me
ไม่ได้เผื่อใจเอาไว้ก่อน
Mai dai peua jai ao wai gaun
I didn’t take any precautions
ฉันก็ยอม ไม่ว่าจะเจ็บสักแค่ไหน
Chun gor yaum mai wah ja jep suk kae nai
I was willing, no matter how much it hurt
แค่ใครสักคนที่รักจริง
Kae krai suk kon tee ruk jing
Just someone who really loves me
รักแท้แน่นอน ให้ได้ทุกสิ่ง
Ruk tae nae naun hai dai took sing
True love for sure, I can give it everything
ก็พร้อมจะยอม ทั้งหัวใจ
Gor praum ja yaum tung hua jai
I’m ready to give in with all my heart
ยอม ไม่ว่าเมื่อไร
Yaum mai wah meua rai
I’m willing, no matter when