GTK

All posts tagged GTK

Title: เพราะเธอยังลืมเขาไม่ได้ / Pror Tur Yung Leum Kao Mai Dai (Because You Still Can’t Forget Him)
Artist: GTK
Album: [Single]
Year: 2018

ต้องห้ามหัวใจทุกครั้ง ยิ่งอยู่ใกล้ยิ่งต้องระวัง
Dtaung hahm hua jai took krung ying yoo glai ying dtaung rawung
I must forbid my heart every time, the closer we are, he more I must be careful
คอยบอกตัวเองว่าไม่มีสิทธิ์ ไม่ควรคิดหวังให้เกินกว่านั้น
Koy bauk dtua eng wah mai mee sit mai kuan kit wung hai gern gwah nun
I keep telling myself I don’t have the right, that I shouldn’t hope for anything more
แต่จะเก็บไว้ไม่พูดออกไป…จะดีกว่า ให้เธอเจอคนที่ว่าใช่
Dtae ja gep wai mai poot auk bpai ja dee gwah hai tur jur kon tee wah chai
But I keep it in and don’t speak, it’s better to let you find someone right for you
และจะคอยดูเธอนั้นอยู่ห่างๆ อย่ากังวลใจไปไม่ได้หายไปไหน
Lae ja koy doo tur nun yoo hahng hahng yah gungwon jai bpai mai dai hai bpai nai
And I’ll keep watching you from a distance, don’t be worried that my heart will leave, it hasn’t gone anywhere
แม้จะเป็นแค่ที่ระบายในทุกๆครั้งเวลาเธอเหงา
Mae ja bpen kae tee rabai nai took took krung welah tur ngao
Even though I know I’m just a person to let it out to every time you’re lonely
รู้ดีไม่มีประโยชน์ เพราะใจของเธอยังอยู่ที่เขา
Roo dee mai mee bprayoht pror jai kaung tur yung yoo tee kao
I know full well it’s hopeless because your heart is still with him
But Anyway อะไรก็ยอม ต้องมีสักวันที่เธอนั้นพร้อม
But anyway arai gor yaum dtaung mee suk wun tee tur nun praum
But anyway, I’m down for whatever, there must be some day that you’ll be ready
ฉันมั่นใจว่าจะทำได้ดีกว่าเขา
Chun mun jai wah ja tum dai dee gwah kao
I’m certain I’ll do better than him

(*) คำคืนที่มืดมัวเธอไม่ต้องกลัวอะไร
Kum keun tee meut mua tur mai dtaung glua arai
You don’t have to be scared of anything in the dark night
เหน็บหนาวจนตัวสั่นเธอเพียงแค่กอดฉันไว้
Nep nao jon dtua sun tur piang kae gaut chun wai
When you’re so cold that your body trembles, just hug me
ไม่นานก็คงจะดี…ดีกว่านี้ใช่ไหม
Mai nahn gor kong ja dee dee gwah nee chai mai
Soon things will be good, better than this, right?
เพราะฉันแค่กลัว…กลัวจะทนไม่ไหว
Pror chun kae glua glua ja ton mai wai
Because I’m just scared, scared I won’t be able to take it

(**) เขยิบมาหน่อยได้ไหมให้ใจตรงกัน
Kayerp mah noy dai mai hai jai dtrong gun
Please scoot closer, let our hearts be one
แค่อยากจะยืนตรงนั้น ยืนอยู่ข้างๆเธอ
Kae yahk ja yeun dtrong nunyeun yoo kahng kahng tur
I just want to stand right there, to stand beside you
รู้ดีว่าไม่มีทาง… เพราะเธอยังลืมเขาไม่ได้
Roo dee wah mai mee tahng pror tur yung leum kao mai dai
I know full well there’s no way because you still can’t forget him
แต่ถ้าหากวันใดวันนึงเธอคิดถึงฉันขึ้นมา
Dtae tah hahk wun dai wun neung tur kit teung chun keun mah
But if one day you start to miss me
แค่กดเบอร์โทรมาหาฉันจะรีบไป
Kae got bur toh mah hah chun ja reep bpai
Just dial my number and I’ll hurry over
ไม่ว่าเธออยู่ที่ไหน บนโลกนี้…
Mai wah tur yoo tee nai bon lohk nee
No matter where you are in this world

เก็บความรู้สึกนั้นเอาไว้ หรือเพียงแค่พูดตรงๆออกไป
Gep kwahm roo seuk nun ao wai reu piang kae poot dtrong dtrong auk bpai
Should I keep my feelings inside or say them out loud?
อยู่เป็นเพื่อนเมื่อยามเธอเหงา ให้รอเธอเลิกกับเขา
Yoo bpen peuan meua yahm tur ngao hai ror tur lerk gup kao
Being a friend when you’re lonely to wait for you to break up with him
ไม่นานจะดีกว่านี้ แม้ต้องข้ามน้ำหรือข้ามทะเล ก็จะไป
Mai nahn ja dee gwah nee mae dtaung kahm num reu kahm talay gor ja bpai
Soon it’ll be better, even if I must cross rivers or seas, I’ll go
จะเก็บรักษาเหมือนดวงใจ
Ja gep ruk sah meuan duang jai
I’ll take care of you with my heart
เชื่อใจตัวเองสักครั้งโดยไม่กลัวว่าใจจะพัง
Cheua jai dtua eng suk krung doy mai glua wah jai ja pung
Trust your heart for once without being scared your heart will break
จะบุกน้ำหรือลุยไฟก็พร้อม
Ja book num reu looey fai gor praum
I’m ready to ford water or brave fire
พยายามเป็นเป็นคนที่ใช่ แต่คนที่ใช่ไม่ต้องพยายาม
Payayahm bpen bpen kon tee chai dtae kon tee chai mai dtaung payayahm
I try to be the one for you, but the one for you doesn’t have to true
ไม่ว่าเธอต้องการอะไร พี่หามาให้เธอได้ทุกอย่าง
Mai wah tur dtaung gahn arai pee hah mah hai tur dai took yahng
No matter what you want, I’ll find everything for you
ยังคงไม่ยอมแพ้ แม้ใจจะอ่อนแอเท่าไร
Yung kong mai yaum pae mae jai ja aun ae tao rai
I still won’t give up, no matter how weak my heart is

(*,**,**)

Baby you drive me crazy , Let me be your baby
Baby, you drive me crazy, let me be your baby
อยากอยู่ตรงนี้ ตรงนี้นานๆ จะได้ไหม ถ้าเธอไม่มีใคร
Yahk yoo dtrong nee dtrong nee nahn nahn ja dai mai tah tur mai mee krai
I want to be right here, right here for a long time, please, if you don’t have anyone else
จะรักเธอไปจนแก่เฒ่า มีเธอยืนอยู่เคียงข้าง
Ja ruk tur bpai jon gae dtao mee tur yeun yoo kiang kahng
I’ll love you until we’re old, I’ll have you standing beside me
Baby. Im the one gonna hold you down
Baby, I’m the one who’s going to hold you down
ยามเธอหลับฝัน ..
Yahm tur lup fun
When you dream

   

Written by : GTK , Matt-Tc
Arranged : GTK
Beats : GTK
Mixed by : GTK
Mastered by : GTK
Prod. GTK

Title: แผลในใจ / Plae Nai Jai (The Wound in My Heart)
Artist: GTK ft. KT Long Flowing
Album: [Single]
Year: 2018

หัวใจ โดนใครเขาทำร้าย
Hua jai dohn krai kao tum rai
My heart was destroyed by someone
จนแทบไม่หายใจ
Jon taep mai hai jai
Until I nearly couldn’t breathe
โดนเขาทิ้งไป โดยไม่หันมอง
Dohn kao ting bpai doy mai hun maung
I was abandoned by someone without them even looking back
หน้าหนาวเริ่มเข้ามา
Nah nao rerm kao mah
Winter is coming
เหน็บหนาวทั้งหัวใจ
Nep nao tung hua jai
My whole heart is cold
มีเพียงแค่มือสองมือกอดตัวเองไว้
Mee piang kae meu saung meu gaut dtua eng wai
I have only two used hands to hug myself with

(*) มันก็แค่เหงาในใจ นิดหน่อย
Mun gor kae ngao nai jai nit noy
It’s just a little lonely in my heart
มันอ้างว้างเป็นบ้างบางคราว
Mun ahng wahng bpen bahng bahng krai
It’s a little lonesome sometimes
เหมือนอยู่คนเดียวบนโลกที่มันว่างเปล่า
Meuan yoo kon diao bon lohk tee mun wahng bplao
It’s like I’m alone in an empty world

(**) แค่คนที่เคยโดนทิ้งเท่านั้น
Kae kon tee koey dohn ting tao nun
I was just a person who was abandoned
ไม่ได้ต้องการเรียกร้อง
Mai dai dtaung gahn riak raung
There’s no need to cry out
แม้วันคืนเนิ่นนานเท่าไร
Mae wun keun nern nahn tao rai
However long the days and nights go on
แต่ว่าแผลในใจ นั้นมันยังคงไม่หาย
Dtae wah plae nai jai nun mun yung kong mai hai
The wound in my heart still hasn’t healed
แม้ฉันต้องตาย อยู่ตรงนั้น
Mae chun dtaung dtai yoo dtrong nun
Even if I must die there
ให้ช่วงเวลานั้นคอยรักษา
Hai chuang welah nun koy ruk sah
I let time take care of it
ไม่นานไม่ช้าหัวใจของฉันนั้นคง หายดี
Mai nahn mai chah hua jai kaung chun nun kong hai dee
Pretty soon, my heart will heal

แค่ใครสักคนที่รักจริง ที่พร้อมจะเคียงข้างกัน
Kae krai suk kon tee ruk jing tee praum ja kiang kahng gun
Just someone who really loves me, who’s ready to be beside me
ในวันที่ฟ้าไม่เป็นใจ หรือพายุโหมกระหน่ำ
Nai wun tee fah mai bpen jai reu pahyoo hohm granum
During the days that don’t go as I had desired or when the storm ravages
และแล้วเธอนั้นก็เข้ามา
Lae laeo tur nun gor kao mah
And then you showed up
You came and change my life
You came and changed my life
จะดูแลเธอเป็นอย่างดี พี่จะไม่หันมองใคร
Ja doo lae tur bpen yahng dee pee ja mai hun maun gkrai
I’ll take good care of you, I won’t look at anyone else
และไม่ว่าเธอต้องการอะไร แค่เอ่ยปากขอ
Lae mai wah tur dtaung gahn arai kae oey bpahk kor
And if you want anything, just say it
ไม่นอกกาย ไม่นอกใจ แค่นั้นก็พอ
Mai nauk gai mai nauk jai kae nun gor por
Just don’t cheat, just don’t be unfaithful, that’s all I ask

และไม่ต้องห่วงเลย ไม่ได้ให้เธอทดแทนใคร
Lae mai dtaung huang loey mai dai hai tur tot taen krai
And you don’t have to worry, I don’t want you to replace anyone
หัวใจที่แตกสลาย แต่วันนี้มันเหมือนใหม่
Hua jai tee dtaek salai dtae wun nee mun meuan mai
My heart was broken, but today it’s like it’s new
เธอไม่เหมือนใคร เธอไม่เหมือนใคร
Tur mai meuan krai tur mai meuan krai
You’re unlike anyone else, you’re unlike anyone else
หัวใจที่เป็นมือสอง เธอยังจะมองใช่ไหม
Hua jai tee bpen meu saung tur yung ja maung chai mai
You’ll still look at my second-hand heart, right?

เรื่องราวในวันนั้น มันคงยากจะลืมเลือน
Reuang rao nai wun nun mun kong yahk ja leum leuan
The matters of those days are hard to forget
ขอฉันเก็บเอาไว้ เก็บเอาไว้ย้ำเตือน
Kor chun gep ao wai gep ao wai yum dteuan
I want to keep them, keep them as a reminder
ได้ไหมเธอ สัญญาจะไม่ให้มันไปรบกวน
Dai mai tur sunyah ja mai hai mun bpai rop guan
Please promise you won’t let them bother
หัวใจเธอ
Hua jai tur
Your heart

(*,**,**,**)

ให้เขาทำร้ายฉันก็ยอม
Hai kao tum rai chun gor yaum
I let her destroy me
ไม่ได้เผื่อใจเอาไว้ก่อน
Mai dai peua jai ao wai gaun
I didn’t take any precautions
ฉันก็ยอม ไม่ว่าจะเจ็บสักแค่ไหน
Chun gor yaum mai wah ja jep suk kae nai
I was willing, no matter how much it hurt
แค่ใครสักคนที่รักจริง
Kae krai suk kon tee ruk jing
Just someone who really loves me
รักแท้แน่นอน ให้ได้ทุกสิ่ง
Ruk tae nae naun hai dai took sing
True love for sure, I can give it everything
ก็พร้อมจะยอม ทั้งหัวใจ
Gor praum ja yaum tung hua jai
I’m ready to give in with all my heart
ยอม ไม่ว่าเมื่อไร
Yaum mai wah meua rai
I’m willing, no matter when