Green Kamikaze

All posts tagged Green Kamikaze

Title: เจ็บได้ไม่ต้องห่วง / Jep Dai Mai Dtaung Huang (I Can Hurt, You Don’t Have to Worry)
English Title: “Hurtbeat”
Artist: Green Piyapoom (กรีน ปิยภูมิ)
Album: [Single]
Year: 2017

ตรงประเด็น คิดอะไรก็ว่ามา ไม่ต้องมาห่วงว่า จะดูไม่ห่วงใย
Dtrong bpraden kit arai gor wah mah mai dtaung mah huang wah ja doo mai huang yai
Get straight to the point, whatever you’re thinking, say it, there’s no need to worry that it’ll seem like you don’t care
โอ้ย ที่รัก ฉันโตพอฉันคิดได้ วันนี้เธอหมดรัก วันนี้เธออยากไป
Oy tee ruk chun dtoh por chun kit dai wun nee tur mot ruk wun nee tur yahk bpai
Oh, darling, I’ve grown enough that I can think for myself, today you don’t love me anymore, today you want to go

(*) ไม่ต้องมาถามว่าฉัน จะเป็นอะไรไหม?
Mai dtaung mah tahm wah chun ja bpen arai mai
There’s no need to ask if I’ll be okay
ก็รักมันพังอย่างนี้ เป็นเธอจะเจ็บไหม
Gor ruk mun pung yahng nee bpen tur ja jep mai
When love is collapsing like this, are you going to be the one who gets hurt?

(**) Hey Lady ไม่ต้องทำเป็น Worry
Hey lady mai dtaung tum bpen worry
Hey, lady, you don’t have to act like you’re worried
ถ้าใยดี เธอก็คงไม่ทิ้งไป
Tah yai dee tur gor kong mai ting bpai
If we had a good relationship, you wouldn’t be dumping me
Hey Baby ไม่ เธอไม่ต้องปราณี
Hey baby mai tur mai dtaung bprahnee
Hey, baby, no, you don’t have to be humane
หันไปได้ไหม
Hun bpai dai mai
Please turn around and go

(***) เจ็บได้ ไม่ต้องห่วงว่าฉันจะตาย
Jep dai mai dtaung huang wah chun ja dtai
I can hurt, you don’t have to worry that I’ll die
ทนได้ จูงมือเขาไปตามสบาย
Ton dai joong meu kao bpai dtahm sabai
I can take it, feel free to hold his hand
เจ็บได้ คนที่แพ้ก็ต้องเจ็บไป
Jep dai kon tee pae gor dtaung jep bpai
I can hurt, the loser must get hurt
ทนได้ จะทำอะไรได้กว่านี้
Ton dai ja tum arai dai gwah nee
I can take whatever else you can do

(****) จะรออะไรจะไปก็ Go Go
Ja ror arai ja bpai gor go go
What are you waiting for? If you’re going to leave, then go, go
ฉันยังไม่ตาย แค่แบตมัน Low Low
Chun yung mai dtai kae baet mun low low
I’m still alive, my battery is just running low, low
ตอนคนมันเจ็บไม่อยากจะ Show Show
Dtaun kon mun jep mai yahk ja show show
When people get hurt, they don’t want to show, show it
เธอไม่ต้องแคร์อะไรหรอก No No
Tur mai dtaung care arai rauk no no
You don’t have to care about anything, no, no

(+) ไม่ต้องขอ ให้เราจากกันด้วยดี ไอ้ตอนจบแบบนั้น มันเป็นแบบโลกสวย
Mai dtaung kor hai rao jahk gun duay dee ai dtaun jop baep nun mun bpen baep lohk suay
There’s no need to ask for us to break up amicably, that only happens in a perfect world
ไม่ต้องบอก ขอให้ฉันนั้นโชคดี ก็เธอเพิ่งทำฉัน ให้เจอกับโชคร้าย
Mai dtaung bauk kor hai chun nun chohk dee gor tur perng tum chun hai jur gup chohk rai
There’s no need to wish me good luck, you just stuck me with bad luck

(*,**,***,****,+,*,**,***,***,****)

   

เนื้อร้อง สมเกียรติ เมธาพฤทธิ์
ทำนอง ระวี กังสนารักษ์
เรียบเรียง ระวี กังสนารักษ์
Additional Rap : FROMNANA

   

Well, the production value of both the music and video quality have gone up compared to what he was given with Kamikaze~ I see the lyrics haven’t, though haha. They’re actually not bad in and of themselves, but if I have an entire row of asterisks at the end of my translations marking repeated phrases starting 1/3 of the way through the song, that’s way too much repetition. I would have liked more verses or some sort of variation, rather than repeating the whole thing three times.

Title: รักไม่ให้เธอพัก / Ruk Mai Hai Tur Puk (My Love Won’t Let You Rest)
English Title: “Overdose”
Artist: Green Kamikaze
Album: [Single]
Year: 2014

ก็ได้แต่แอบสบตากัน ในวันที่เธอมีเขา
Gor dai dtae aep sop dtah gun nai wun tee tur mee kao
I can only secretly make eye contact with you when you have him
ก็ได้แต่แอบอยู่เป็นเงา Love at first sight
Gor dai dtae aep yoo bpen ngao love at first sight
I can only secretly be your shadow, love at first sight

อยากจะไปบอกข้างๆหู เพราะรู้ว่าเธอหน่ะเหงา
Yahk ja bpai bauk kahng kahng hoo pror roo wah tur na ngao
I want to go and tell you in your ear because I know you’re lonely
Need you Want you
Need you Want you

(*) คำที่เธอต้องการ มันอัดอั้นในใจ
Kum tee tur dtaung gahn mun ut un nai jai
The words you need are smoldering in my heart
ยังไม่รู้เมื่อไหร่ ฉันจะได้ได้บอก
Yung mai roo meua rai chun ja dai dai bauk
I still don’t know when I’ll get to be able to tell you
จนเขาทิ้งเธอไป ใจก็เลยปลดล๊อค
Jon kao ting tur bpai jai gor loey bplot lauk
Until he dumped you, then my heart removed its lock
Tonight Tonight
Tonight, tonight

(**) จะไปบอกว่า…
Ja bpai bauk wah
I’ll go and tell you that
รัก…ทั้งคืนไม่ให้เธอพัก ให้เธอกระอัก
Ruk tung keun mai hai tur puk hai tur gra uk
I love you all night, I won’t let you rest or get a word in edgewise
รักให้ลืม…ให้ลืมเขาเลย
Ruk hai leum hai leum kao loey
I’ll love you until you forget, forget about him
รัก…ซะจนเธอตอบว่ารัก ไม่เป็นจังหวะ
Ruk sa jon tur dtaup wah ruk mai bpen jung wa
I’ll love you until you answer that you love me, and not intermittently
แล้วจะร้องว่า…YES
Laeo ja raung wah yes
And you’ll shout out YES!

อย่างเงี้ยะดีมั๊ย
Yahng ngia dee mai
Is it good like this?
ฟังอีกทีมั๊ย
Fung eek tee mai
Will you listen again?
เอาให้เธอหายใจ…หายใจไม่ออก ( รักให้เธอหายใจ…หายใจไม่ออก )
Ao hai tur hai jai hai jai mai auk (ruk hai tur hai jai hai jai mai auk)
I’ll take your breath, your breath away (my love will take your breath, your breath away)

เคยอึดเคยอัดอยู่ในใจ ข้างในนี้มันปะทุ
Koey eut koey ut yoo nai jai kahng nai nee mun bpatoo
I was once frustrated in my heart, it erupted from inside here
อารมณ์มันแรงเป็นพายุ Love at first sight
Ahrom mun raeng bpen pahyoo love at first sight
The feeling was strong like a storm, love at first sight

จนมาระเบิดในวันนี้ หัวใจก็แทบทะลุ
Jon mah rabert nai wun nee hua jai gor taep taloo
Until it exploded today, my heart was nearly punctured
Need you Want you
Need you, Want you

(*,**,**)