Ghost

All posts tagged Ghost

Title: จาง จาง / Jahng Jahng (Faded)
Artist: Ghost
Album: [Single]
Year: 2018

เหลือแต่ความรักสีจาง จาง และภาพวันของเราที่มันเลือนลาง
Leua dtae kwahm ruk see jahng jahng lae pahp wun kaung rao tee mun leuan lahng
All that’s left is our faintly-colored love and the images of our days that are fading away
ความรัก ที่เราสองคนเสียไป สิ่งดีๆ ที่มีมากมาย
Kwahm ruk tee rao saung kon sia bpai sing dee dee tee mee mahk mai
The love that the two of us lost, all the good things that we had
ในวันนี้กลายเป็นเพียงอดีตแล้ว
Nai wun nee glai bpen piang adeet laeo
Today have only become the past

ชีวิต ที่เราสองคนแยกทาง แค่เพราะเราต้องการคนละอย่าง
Cheewit tee rao saung kon yaek tahng kae pror rao dtaung gahn kon la yahng
Life, the two of us split way just because we each wanted our own things
ปล่อยให้ฝันกลายเป็นวันที่ผ่านพ้น
Bploy hai fun glai bpen wun tee pahn pon
Letting our dreams become days of the past

(*) เธอมีคนที่ดี ก็ดีไปแล้ว ก็ขอให้เขานั้นรักเธอจริงใจ
Tur mee kon tee dee gor dee bpai laeo gor kor hai kao nun ruk tur jing jai
You have someone good, that’s great, I hope he loves you sincerely
ส่วนฉันอยู่ตรงนี้และไม่มีผู้ใด จากอีกนานสักเท่าไหร่
Suan chun yoo dtrong nee lae mai mee poo dai jahk eek nahn suk tao rai
As for me, I’m right here, and how much longer will I not have anyone?

(**) ก็มีแต่ความรักสีจาง จาง และภาพวันของเราที่มันเลือนลาง
Gor mee dtae kwahm ruk see jahng jahng lae pahp wun kaung rao tee mun leuan lahng
There’s only our faintly-colored love and the images of our days that are fading away
กับความคิดถึงที่บาง ๆ ไม่มีแต่แม้เธอที่เคยเคียงข้าง
Gup kwahm kit teung tee bahng bahng mai mee dtae mae tur tee koey kiang kahng
With my feeble longing, I don’t even have you who was once beside me
แต่ว่ารักที่มันยังอยู่ในหัวใจ จากวันนี้ไม่ว่าผ่านผ่านไปเท่าไหร่ จะอยู่ไปแสนนาน
Dtae wah ruk tee mun yung yoo nai hua jai jahk wun nee mai wah pahn pahn bpai tao rai ja yoo bpai saen nahn
But my love is still in my heart, from now on, no matter what passes by, I’ll stay for a long time

จากนี้ ถ้าเราสองคนพบกัน เจอะที่ใด เมื่อไหร่ก็ตาม
Jahk nee tah rao saung kon pob gun jur tee dai meua rai gor dtahm
From now on, if the two of us meet, whenever we see each other, any time at all
แค่เธอยิ้มให้กันก็พอแล้ว
Kae tur yim hai gun gor por laeo
Just smile smile at me, that’s enough

(*,**,**)

   

Executive Supervisor : วุฒินันต์ ภิรมย์ภักดี
Executive Producer : ปฏิเวธ อุทัยเฉลิม
โปรดิวเซอร์ : โอ่ง – เก่ง วง GHOST
เนื้อร้อง : ฟองเบียร์
ทำนอง : ปฏิเวธ อุทัยเฉลิม
เรียบเรียง : โอ่ง – เก่ง วง GHOST
Studio : Studio in Park
Recording Engineer : Tommy Rolls
Mixed & mastered at Mixphere Studio by ดนุภพ กมล

Title: จะเป็นของเธอตลอดไป / Ja Bpen Kaung Tur Dtalaut Bpai (I’ll Be Yours Forever)
Artist: Ghost
Album: [Single]
Year: 2017

ทั้งชีวิตที่เคยพ้นผ่าน
Tung cheewit tee koey pon pahn
My entire life that had passed
ฉันขอเธอแค่นั้น ว่าเธออย่าไปสนใจ
Chun kor tur kae nunw aht ur yah bpai son jai
I only asked you to not take an interest in me
เพราะฉันคนนั้นไม่มีหัวใจ
Pror chun kon nun mai mee hua jai
Because I didn’t have a heart
ยังรักใครไม่เป็น
Yung ruk krai mai bpen
I didn’t know how to love someone yet
และไม่เคยเห็นความดีของใคร
Lae mai koey hen kwahm dee kaung krai
And I’ve never seen the good in anyone

(*) แต่พอได้พบเธอ ฉันก็ได้เจอหัวใจ
Dtae por dai pob tur chun gor dai jur hua jai
But as soon as I met you, I found my heart
เมื่อมาได้พบเธอ ฉันก็ได้เป็นคนใหม่
Meua mah dai pob tur chun gor dai bpen kon mai
When I met you, I was a new person
และฉันคนนี้ ที่อยู่ตรงนี้
Lae chun kon nee tee yoo dtrong nee
And I, who am right here

(**) คือคนที่รัก รักเธอหมดใจ
Keu kon tee ruk ruk tur mot jai
Am a person who loves, loves you with all his heart
อย่างที่คนไหน ก็รักเธอไม่ได้
Yahng tee kon nai gor ruk tur mai dai
In a way that no one else can love you
ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงนาทีสุดท้าย
Dtung dtae but nee jon teung nahtee soot tai
From this moment until my final minute
จะอยู่ตรงนี้ เพื่อดูแลเธอ
Ja yoo dtrong nee peua doo lae tur
I’ll be right here to look after you
และคนๆนี้จะเป็นของเธอตลอดไป
Lae kon kon nee ja bpen kaung tur dtalaut bpai
And this person will be yours forever

ขอให้รู้ให้เธอมั่นใจ
Kor hai roo hai tur mun jai
I want you to know, for you to be certain
ไม่ว่าจะเมื่อไร จะในเวลาร้ายดี
Mai wah ja meua rai ja nai welah rai dee
No matter when, be it the good times or the bad
ที่ตรงนี้คือมุมของเธอ
Tee dtrong nee keu moom kaung tur
That right here is your corner
ให้พักได้เสมอ
Hai puk dai samur
Where you can always rest in
ไม่ว่าเธออ่อนแอเมื่อไหร่
Mai wah tur aun ae meua rai
No matter when you’re feeling weak

(*,**)

   

เนื้อร้อง: ฟองเบียร์
ทำนอง: ปฏิเวธ อุทัยเฉลิม
เรียบเรียง: GHOST

   
A lovely second single from the new band of the former members of AB Normal~ Although the lyrics are your average “You showed me what love is, and now I’m in love with you,” I like the direction the music video takes it, making it from the point of view of the girl who didn’t want the guy working the bar to fall for her, as she was a prostitute and at first didn’t think she could be interested in a romantic relationship. It’s nicely portrayed, I like that they took a chance making an 18+ rated music video to help illustrate the situation and emotions they were going for. The girl also looks very familiar, what else has she been in?

Title: อย่ามาหลอกหลอนฉันอีก / Yah Mah Lauk Laun Chun Eek (Don’t Haunt Me Anymore)
Artist: Ghost
Album: [Single]
Year: 2017

เธอ เธอบอกว่าความรักเราตายลงไปตั้งแต่วันนั้น
Tur tur bauk wah kwahm ruk rao dtai long bpai dtung dtae wun nun
You, you told me that our love has been dead since that day
ฉันถึงได้ฝังหัวใจลงไปอยู่ในพื้นดิน
Chun teung dai fung hua jai long bpai yoo nai peun din
So I buried my heart into the ground
ฉันชินกับการอยู่โดยไม่มีใครในหัวใจ
Chun chin gup gahn ror yoo doy mai mee krai nai hua jai
I’ve gotten used to living without anyone in my heart
และโปรดจงรู้ ฉันชินกับการอยู่โดยไม่มีเธออยู่ข้างกาย
Lae bproht jong roo chun chin gup gahn yoo doy mai mee tur yoo kahng gai
And please know, I’m used to living without you at my side

(*) อย่ากลับมาหลอกหลอนฉันอีก อย่าฉีกแผลที่มันยังไม่หายดี
Yah glup mah lauk laun chun eek yah cheek plae tee mun yung mai hai dee
Don’t ome and haunt me anymore, don’t rip at the wounds that haven’t yet healed
ให้เปิดขึ้นมาอีกครั้ง ซ้ำอีก มันเกินจะยอมให้หัวใจถูกทำร้ายไปมากกว่านี้
Hai bpert keun mah eek krung sum eek mun gern ja yaum hai hua jai took tum rai bpai mahk gwah nee
Making them open again, over and over again, it’s too much to allow my heart to be hurt more than this

ร้อง เมื่อก่อนตะโกนร้องให้ตายยังไงก็จะไปจากฉัน
Raung meua gaun dtagohn raung hai dtai yung ngai gor ja bpai jahk chun
I cried out before, I shouted to death, but no matter what, you were going to leave me
เหมือนทุกทุกเสียงให้ดังยังไงเธอไม่เคยได้ยิน
Meuan took took siang hai dung yung ngai tur mai koey dai yin
It’s like no matter how loud every voice was, you never heard it

(**) ฉันชินกับการอยู่โดยไม่มีใครนานเท่าไหร่
Chun chin gup gahn yoo doy mai mee krai nahn tao rai
I’ve gotten used to living without anyone for a long time
และโปรดจงรู้ ฉันชินกับการอยู่โดยไม่มีเธออีกต่อไป
Lae bproht jong roo chun chin gup gahn yoo doy mai mee tur eek dtor bpai
And please know, I’m used to living without having you anymore

(*,**,*,*)

   

ทำนอง: ปฏิเวธ อุทัยเฉลิม
เรียบเรียง: GHOST
โปรดิวเซอร์: นที แสนทวี, วิสารท กุลศิริ
Mixed : จักริน จูประเสริฐ (ต้น Silly Fools) at Tonetintoy Studio
Mastered : Woody Pornpitaksuk at Westsidemastering

   
When I first went to listen to this song, at first I thought it was a new single for the Ghost Cat, but then I quickly realized that not only was this a new band, but this is band of the rest of the members of AB Normal. I knew Kwang AB Normal was doing a lot of solo projects on his own lately, but I had no idea the band had officially broken up. Well, kudos to the rest of the members for sticking together, getting a new singer (Ake from Sleeping Sheep), and moving on in a new project. I like their return to the underground rock sound, and I like how their debut single goes along with their band name. I think it’s a good way to keep them remembered, and as a horror fan, BIG thumbs up on the direction they took the MV, with the creepy ghost of the guy’s dead girlfriend following him around until he finally goes and digs up her body. I like this song, I like the sound of the group, and I want to hear more from them 🙂
Also, I LOVE that drum design.