Funky Wah Wah

All posts tagged Funky Wah Wah

Title: แอบรักใครบางคนอยู่ข้างเดียว / Aep Ruk Krai Bahng Kon Yoo Kahng Diao (Secret Unrequited Love)
Artist: Funky Wah Wah
Album: [Single]
Year: 2020

ความหวังที่ไม่มีทาง
Kwahm wung tee mai mee tahng
It’s hopeless
ความฝันที่ไม่มีเธอ
Kwahm fun tee mai mee tur
A dream without you
วันทั้งวัน นั่งเพ้อ
Wun tung wun nung pur
All day I sit and fantasize
คิดถึงเธอ คนเดียว
Kit teung tur kon diao
Thinking only of you

แอบมองเธอมาตั้งนาน
Aep maung tur mah dtung nahn
I’ve secretly watched you for so long
แอบคิดไปเองข้างเดียว
Aep kit bpai eng kahng diao
Secretly imagining one-sidedly
ว่าเป็นคนที่รู้
Wah bpen kon tee roo
That I was the one who knew
ความลับในใจของเธอ
Kwahm lup nai jai kaung tur
The secrets in your heart

ห้ามใจตัวเองไม่ไหว ทุกที
Hahm jai dtua eng mai wai took tee
I can’t ever stop my own heart
ถ้าฉันต้องทนต่อไป อยู่อย่างนี้
Tah chun dtaung ton dtor bpai yoo yahng nee
If I must continue enduring like this

(*) เวลาที่เธออยู่ใกล้ ๆ
Welah tee tur yoo glai glai
When you’re near
มันอยากจะบอกเธอแค่ไหน
Mun yahk ja bauk tur kae nai
However much I want to tell you
ต้องทนเก็บไว้ กลัวใจฉันเผลอ
Dtaung ton gep wai glua jai chun plur
I must endure keeping it in, afraid my heart will be careless
กลัวเธอจะตอบคำว่าไม่
Glua tur ja dtaup kum wah mai
Afraid your answer would be no
ก็เลยต้องเก็บซ่อนรักไว้ ในหัวใจ
Gor loey dtaung gep saun ruk wai nai hua jai
So I must keep my love hidden in my heart
แอบรักใครบางคนอยู่ข้างเดียว
Aep ruk krai bahng kon yoo kahng diao
A secret unrequited love

เมื่อฉันต้องเล่นละคร
Meua chun dtaung len lakorn
When I must act in a drama
ตบตาคนดูทุกตอน
Dtop dtah kon doo took dtaun
I trick the audience in every scene
ไม่ให้ใครสงสัย
Mai hai krai song sai
I never make anyone suspicious
เก็บรักในใจไว้ก่อน
Gep ruk nai jai wai gaun
I keep my love in my heart

แกล้งทำว่าเป็นเพื่อนกัน
Glaeng tum wah bpen peuan gun
I pretend like we’re friends
ปิดบังว่าฉันรักเธอ
Bpit bung wah chun ruk tur
I hide that I love you
กลัวความจริงทุกครั้ง
Glua kwahm jing took krung
Afraid of the truth every time
ที่ฉันจะลองถามเธอ
Tee chun ja laung tahm tur
I try to ask you

ตอบฉันตรง ๆ ได้ไหม คนดี
Dtaup chun dtrong dtrong dai mai kon dee
Please answer me straight, darling
อย่าให้ต้องรอต่อไป อยู่อย่างนี้
Yah hai dtaung ror dtor bpai yoo yahng nee
Don’t make me have to keep waiting like this

(*)

จะหยุดใจไม่รักเธอได้ไหม
Ja yoot jai mai ruk tur dai mai
Can I stop my heart from loving you?
แกล้งทำเป็นเหมือนว่าไม่สนใจ
Glaeng tum bpen meuan wah mai son jai
I act like I don’t care
จะหลอกเธอได้นานซักแค่ไหน
Ja lauk tur dai nahn suk kae nai
How long can I deceive you?
ก็มันพูดไม่ออก อยากบอกเธอว่ารัก…เหลือเกิน
Gor mun poot mai auk yahk bauk tur wah ruk leua gern
I don’t say it out loud, but I want to tell you that I love you so badly

(*)

จะหยุดใจไม่รักเธอได้ไหม
Ja yoot jai mai ruk tur dai mai
Can I stop my heart from loving you?
แกล้งทำเป็นเหมือนว่าไม่สนใจ
Glaeng tum bpen meuan wah mai son jai
I act like I don’t care
จะหลอกเธอได้นานซักแค่ไหน
Ja lauk tur dai nahn suk kae nai
How long can I deceive you?
แอบรักใครบางคนอยู่ข้างเดียว
Aep ruk krai bahng kon yoo kahng diao
A secret unrequited love

แอบรักใครบางคนอยู่ข้างเดียว
Aep ruk krai bahng kon yoo kahng diao
A secret unrequited love

   

Writter and Composer : FWW, Dear
Arranger : FWW
Producer : FWW
Mix and Master : FWW

Title: Goodbye
Artist: Funky Wah Wah
Album: Synthderella
Year: 2019

หมดเวลาเธอแล้ว เขาโทรมาแล้ว ใช่ไหม
Mot welah tur laeo kao toh mah laeo chai mai
You’re out of time, he called, didn’t he?
และเธอก็ต้องไป
Lae tur gor dtaung bpai
And you must go
ที่เจอกันวันนี้ เป็นแค่เรื่องบังเอิญ ใช่ไหม
Tee jur gun wun nee bpen kae reuang bungern chai mai
Us meeting today was just a coincidence, right?
แต่เธอรู้รึเปล่า
Dtae tur roo reu bplao
But do you know

ว่าไม่มีคำไหน มาอธิบาย
Wah mai mee kum nai mah attibai
That there’s no explanation?
ว่าตอนนี้ อิจฉาเขามากเท่าไหร
Wah dtaun nee itchah kao mahk tao rai
Do you know how jealous of him I am right now?
แค่โทรหา เธอคงจะรีบไป
Kae toh hah tur kong ja reep bpai
He just calls and you rush off
ก็เลยไม่สนใจ ปล่อยฉันเอาไว้คนเดียวเหมือนเดิม
Gor loey mai son jai bploy chun ao wai kon diao meuan derm
And you don’t care, you leave me alone just the same

(*) Goodbye Bye Ba Bye ก็รู้ในใจว่าเป็นแค่คนเก่า
Goodbye, bye, buh-bye, gor roo nai jai wah bpen kae kon gao
Goodbye, bye, buh-bye, I know in my heart that I’m just an ex
Goodbye Bye Ba Bye แค่เพื่อนที่คุยกับเธอตอนเหงาเหงา
Goodbye, bye buh bye kae peuan tee kooey gup tur dtaun ngao ngao
Goodbye, bye, buh-bye, I’m just a friend who talks to you when you’re lonely
Goodbye Bye Ba Bye ให้ฉันเดินไปส่งเธอได้หรือเปล่า
Goodbye bye buh bye hai chun dern bpai song tur dai reu bplao
Goodbye, bye, buh-bue, would you let me walk you there?
Goodbye Bye Ba Bye ปล่อยมือเธอเดินจากไป Goodbye
Goodbye bye buh bye bploy meuy tur dern jahk bpai goodbye
Goodbye, bye, buh-bye, I let go of your hand and walk away, goodbye

อยากดึงตัวเธอไว้ กลับมาเป็นของฉัน อีกครั้ง
Yahk deung dtua tur wai glup mah bpen kaung chun eek krung
I want to pull you back and make you mine again
จะเป็นไปได้ไหม
Ja bpen bpai dai mai
Would it be possible?
เรื่องราวเธอกับฉัน เธอลืมมันหมดแล้วใช่ไหม
Reuang rao tur gup chun tur leum mun mot laeo chai mai
You’ve already forgotten about our history, haven’t you?
แต่ไม่รู้ทำไม
Dtae mai roo tummai
But I don’t know why

ที่ไม่มีคำไหน มาอธิบาย
Tee mai mee kum nai mah attibai
There’s no explanation
ว่าตอนนี้ อิจฉาเขามากเท่าไหร
Wah dtaun nee itchah kao mahk tai rai
As to how jealous I am of him right now
แค่โทรหา เธอคงจะรีบไป
Kae toh hah tur kong ja reep bpai
He just calls and you rush off
ก็เลยไม่สนใจ ปล่อยฉันเอาไว้คนเดียว เหมือนเดิม
Gor loey mai son jai bploy chun ao wai kon diao meuan derm
And you don’t care, you leave me alone just the same

(*,*,*)

   

Written by : FWW & Dear
Composed by : FWW
Arranged by : FWW
Executive Producer : พิชัย จิราธิวัฒน์
Producer : FWW
Mastering, Mixdown, Arrange, Compose, All Intruments, Melody & Lyrics : FWW

Title: ความรักที่ซ่อนไว้ / Kwahm Ruk Tee Saun Wai (The Love I’ve Hidden)
Artist: Funky Wah Wah ft. Lipta
Album: ??
Year: 2010

ความรู้สึกที่เก็บไว้ ทุกวันที่มีในใจ
Kwahm roo seuk tee gep wai took wun tee mee nai jai
The feelings I’ve kept, every day I have them in my heart
คำพูดทุกคำที่คิดไว้ จะมีโอกาสบ้างไหม
Kum poot took kum tee kit wai ja mee ohgaht bahng mai
Every word I’ve thought of, will I ever get the chance
และทุกๆวันที่ได้พบ เรื่องราวมากมายในใจ
Lae took took wun tee dai pob reuang rao mahk mai nai jai
And every day we meet, there’s so many things in my heart
ที่อยากให้เธอได้รับรู้ ช่วยฟังสักครั้งได้ไหม
Tee yahk hai tur dai rup roo chuay fung suk krung dai mai
That I want you to realize, please listen to me, just once

(*) อยากให้เธอรู้ เมื่อได้พบ ฉันหลงรักเธอเหลือเกิน
Yahk hai tur roo meua dai pob chun long ruk tur leua gern
I want you to know that when we met, I fell so in love with you
ให้หัวใจฉัน ได้เปิดเผย ความรักที่ฉันซ่อนไว้ ให้เธอรู้
Hai hua jai chun dai bpert poey kwahm ruk tee chun saun wai hai tur roo
I want to let my heart open up and let you know the love I’ve hidden

ความรู้สึกที่เก็บไว้ ฉันกลัวว่านานเกินไป
Kwahm roo seuk tee gep wai chun glua wah nahn gern bpai
The feelings I’ve kept, I’m afraid it’s been too long
นานจนเธอรอฉันไม่ไหว ฉันคงต้องเสียเธอไป
Nahn jon tur ror chun mai wai chun kong dtaung sia tur bpai
So long that you can’t wait for me and I must lose you
และทุกๆที่วันที่ได้พบ เรื่องราวมากมายในใจ
Lae took took tee wun tee dai pob reuang rao mahk mai nai jai
And every time, every day that we met, there’s so many things in my heart
ทั้งที่ปากอยากจะบอกไป ความกล้าน่ะมีบ้างไหม
Tung tee bpahk yahk ja bauk bpai kwahm glah na mee bahng mai
Even though my mouth wants to tell you, do I have any bravery?

(*,*,*)