Foe

All posts tagged Foe

Title: Foe (ไม่ใช่พระเอก) / Foe (Mai Chai Pra Ek) [Foe (I’m Not a Leading Man)]
Artist: The Rube ft. Liew Ajareeya (หลิว อาจารียา)
Album: [Single]
Year: 2017

แอบเห็นเธอไปกับใคร แต่ฉันนั้นก็เข้าใจ ว่าฉันไม่ใช่อื่นใดแค่คนเก่า
Aep hen tur bpai gup kra dtae chun nun gor kao jai wah chun mai chai eun dai kae kon gao
I secretly see you with someone else, but I understand that I’m not anything other than an ex
แต่เห็นแล้วมันขัดตา หัวใจมันเริ่มจะชา อยากจะเห็นเข้าและเธอเลิกรา กันสักที
Dtae hen laeo mun kut dtah hua jai mun rerm ja chah yahk ja hen kao lae tur lerk lah gun suk tee
But seeing it burns my eyes, my heart starts to grow numb, I want to see you and him finally break up

(*) ไม่ใช่พระเอก ฉันทนไม่ใหว ฉันมีหัวใจ อย่าทำอะไรให้มันเกินทน
Mai chai pra ek chun ton mai wai chun mee hua jai yah tum arai hai mun gern ton
I’m not a leading man, I can’t take it, I have a heart, don’t do anything to make it too much to endure

ว่าการไฮโซ ร้องโอ้โห ต้องรู้จัก นามของเรา ดังนัก ชื่อ ขุนช้าง ร่ำรวย
Wah gahn hiso raung oh hoh dtaung roo juk nahm kaung rao dung nuk cheu koon chahng rum ruay
At being hi-so, crying oh-hoh, you must get to know my very famous name; I’m Khunchang, I’m rich
ฉันขื่อพิม คนสวย ฉันไม่รวย มากนัก แต่ฉันมี คนรัก ชื่อดังนัก เสียจริงด้วย
Chun cheu pim kon suay chun mai ruay mahk nuk dtae chun mee kon ruk cheu dung nuk sia jing duay
My name is Pim, I’m beautiful, I’m not very rich, but I have a very famous boyfriend, really
อ๋อรู้ละขุนแผน สะท้านแสนมากมี ฉันรู้จักเป็นอย่างดี เพราะเขามีเมียหลาย
Or roo la koon paen satahn saen mahk mee chun roo juk bpen yahng dee pror kao mee mia lai
Ohh, I know Khunpaen, he’s well-known, I’m very familiar with him because he has many wives
ก็เขาฮ๊อตเล่าไง ใจ….เลยหลงรัก
Gor kao hot lao ngai jai loey long ruk
He’s hot, my heart fell in love
โอ้ยมันขัดใจนัก เชิญไปรักกันให้ไกลๆ
Oy mun kut jai nuk chern bpai ruk gun hai glai glai
Ohh, it breaks my heart, please take your love far away

(**) ตาจ้องมองตา ปวดอุราช้ำในหัวใจ
Dtah jaung maung dtah bpuat oorah chum nai hua jai
Staring into your eyes, it breaks my heart
ตาจ้องมองตา ปวดอุราช้ำในหัวใจ
Dtah jaung maung dtah bpuat oorah chum nai hua jai
Staring into your eyes, it breaks my heart
เจ็บแปรบไปถึงในทรวง โอ๊ย เจ็บแปรบไปถึงในทรวง
Jep bpraep bpai teung nai suang oy jep bpraep bpai teung nai suang
It hurts in my chest, ohh, it hurts in my chest
โอ้วแม่ธิดาแม้นสรวง ก็รู้ว่าน้องมีของหวง
Oh mae tidah maen suang gor roo wah naung mee kaung huang
Oh my darling, you look like paradise, I know you are a precious thing
กลัวเค้าจะจับ กลัวเค้าจะล้วงและกลายเป็นของคนอื่นไป
Glua kao ja jup glua kao ja luang lae glai bpen kaung kon eun bpai
I’m afraid he will grab you, I’m afraid he will dig into you and you’ll become someone else’s

(*)

ก่อนชอบนักรักหนา ชะม้ายตาแลกัน
Gaun chaup nuk ruk nah cha mai dtah lae gun
I caught a glimps of you together before
เห็นเขาหล่อ โอ๊ยใจสั่น เผลอนั้น หลายใจ
Hen kao lor oy jai sun plur nun lai jai
I saw he was handsome, oh, my heart shook, he’s carelessly unfaithful
คนหัวล้าน มั่งมี รวยแล้วดีมากนักหรือ
Kon hua lahn mung mee ruay laeo dee mahk nuk rur
He’s bald, wealthy, rich, and wonderful
ทำตีรวน ยวนยื้อ เขาไม่ซื้อ เลยออกลาย
Tum dtee ruan yuan yeu kao mai seu loey auk lai
You’re trying to pick a fight, riling me up, he’s not for sale, he’s one of a kind
คิ้วก็ยั่งสะพานแขวน แขนก็แอ่นเปนไม้ตัด
Kiew gor yung sapahn kwaen kaen gor aen bpen mai dtut
His eyebrows are like a rope bridge, his arms are are like flower stems
คิดว่าสวยเลือกยากนัก ระวังรักจะกลับกลาย
Kit wah suay leuak yahk nuk rawung ruk ja glup glai
If you think you’re pretty and have a hard time choosing, be careful what your love will become
ถึงเขาชั่วให้ตายอย่างไร ใจก็จะรัก
Teung kao chua hai dtai yahng rai jai gor ja ruk
No matter how wicked he is, my heart will love him
เห็นแล้วขัดใจนัก เชิญไปรักกันให้ไกลๆ
Hen laeo kut jai nuk chern bpai ruk gun hai glai glai
I’ve seen it and it breaks my heart, please take your love far away
ถึงไม่ไล่ฉันก็จะไป
Teung mai lai chun gor jai bpai
Even though you can’t make me, I’ll go
เชิญไปรักกันให้ไกลๆ
chern bpai ruk gun hai glai glai
Please take your love far away

(**,**)

   

Lyrics : ศิวพงษ์ เหมวงศ์, MILDVOCALIST
Music : ศิวพงษ์ เหมวงศ์, MILDVOCALIST
Arranged : The Rube, MILDVOCALIST
Produced : The Rube, MILDVOCALIST
Mixsing and Mastering : ธนณัฏฐ์ พีรญากังวานไกล
@ DBS Studio Bangkok

   
And the Rube do it again~ What a fantastic juxtaposition of modern rock and traditional country music, with an awesome guitar solo to end with. The continue pushing the envelope with their unique sounds and give the world what Thai pop should really be; a modern representation of traditional music and vocal stylings unique to Thailand.