Fitmitdarm

All posts tagged Fitmitdarm

Title: หวาน หวาน / Wahn Wahn (Sweet)
Artist: Pause ft. FitMitDarm (ฟิตมิตรด้าม)
Album: Dejavu
Year: 2020

ดึกแล้วคืนนี้ฉันออกมายืนมองท้องฟ้าสีชมพู
Deuk laeo keun nee chun auk mah yeun maung taung fah see chompoo
It’s late, tonight I come out and stand looking at the pink sky
ฉันเห็นหน้าเธอกับแก้มของนวลน้อง
Chun hen nah tur gup gaem kaung nuan naung
I see your face and your rosy cheeks
เมื่อเธอได้ยินเสียงเพลง เธอโยกย้ายส่ายหัว ไปตามจังหวะนั้น
Meua tur dai yin siang pleng tur yohk yai sai hua bpai dtahm jungwa nun
When you hear the music, you bob your head to the beat

(*) โลกของเธออยู่ทางโน้น โลกของฉันอยู่ทางนี้
Lohk kaung tur yoo tahng nohn lohk kaung chun yoo tahng nee
Your world is over there, my world is over here
แล้วโลกของเรา ก็อยู่ตรงกลางระหว่างหัวใจ
Laeo lohk kaung rao gor yoo dtrong glahng rawahng hua jai
Our world is right in the middle between our hearts

(**) ฝันหวาน บอกเธอ บอกเธอ ให้ฟัง ว่าฉันจะทำอย่างโน้นอย่างนี้อย่างนั้นให้กับเธอ
Fun wahn bauk tur bauk tur hai fung wah chun ja tum yahng nohn yahng nee yahng nun hai gup tur
Sweet dreams, I’m telling you, I’m telling you that I’ll do this and that and everything for you
สีสันที่เธอแต่งเติมให้กัน เมื่อเธอและฉัน มาเติมชีวิตชีวาให้แก่กัน
See sun tee tur dtaeng dterm hai gun meua tur lae chun mah dterm cheewit cheewah hai gae gun
The colors you add to my life when you and I add life to each other
เพราะรักจากใจที่มีให้เธอ หมดทั้งหัวใจของฉันที่มอบให้เธอไปหมดเลย
Pror ruk jahk jai tee mee hai tur mot tung hua jai kaung chun tee maup hai tur bpai mot loey
Because the love from my heart that I have for you, all my heart that I’ve given completely to you
รู้ไหมอยากจะฟังอยากได้ยินจากเธอ
Roo mai yahk ja fung yahk dai yin jahk tur
Do you know I want to listen, I want to hear from you?
ว่าเธอก็รักฉัน ว่าเธอก็รักฉัน ว่าเธอก็รักฉัน เหมือนกับที่ฉันนั้นรักเธอ
Wah tur gor ruk chun wah tur gor ruk chun wah tur gor ruk chun meuan gup tee chun nun ruk tur
That you love me, that you love me, that you love me like I love you

แสงของดวงดาว ที่ส่องประกายระยับวับวาว
Saeng kaung duang dao tee saung bpragai rayup wup wao
The starlight that twinkles and sparkles
เหมือนฉันได้เห็นรอยยิ้มของเธอ กับฟันที่ขาวจั๊วะ
Meuan chun dai hen roy yim kaung tur gup fun tee kao juh wa
Is like I’ve seen your smile and your white teeth
เจ้าตุ๊กตา ที่เธอสวมกอด มันช่างแสนอบอุ่นเหลือเกิน
Jao dtookadtah tee tur suam gaut mun chahng saen op oon leua gern
The doll you hug is so warm

(*,**)

ปะติโถปะติเถทำไมบุพเพต้องมาพรากน้องยองใย
Bpadtitoh bpadtitoh tummai booppay dtaung mah prahk naung yaung yai
Alas, why did we have to be separated?
ถึงผมจะกะล่อนแถจนประแจหล่นแต่ผมไม่มองใคร
Teung pom ja galaun tae jon bprajae lon dtae pom mai maung krai
Even though I’m pretty slippery, I don’t look at anyone else
ส่งจูบใส่กำมือแล้วขว้างผ่านหน้าจอไป
Song joop sai gum meu laeo kwahng pahn nah jor bpai
I blow a kiss into my hand and throw it through the screen
คิดถึงเธอเหลือเกินแม้บางครั้งเธอจะทำตัวเหมือนลำยองไง
Kit teung tur leua gern mae bahng krung tur ja tum dtua meuan lum yaung ngai
I miss you so much, even though sometimes you act like Lamyong
เธอไม่อยู่ก็ได้แต่บ่นเผลอนั่งมองดาว
Tur mai yoo gor dai dtae bon plur nung maung dao
You’re not here, I can only complain, absently looking at the stars
แค่เธอแชทมาใจก็สั่นเหมือนเล่นกลองยาว
Kae tur chat mah jai gor sun meuan len glaung yao
Just chatting with you makes my heart pound like I’m play a drum
เข้าเฟซเธอดูสตอรี่ เธอขโมยรักชิ่งข้ามทวีป
Kao face tur doo story tur kamoy ruk cheung kahm taweep
Going on your Facebook and reading your story, you’ve stolen my love and ran away across the continent
เหมือนถูกปล้นและก็โดนขูดรีดเพราะใจผมอยู่นู่นแต่ตัวดันอยู่นี่
Meuan took bplon lae dohn koot reet pror jai pom yoo noon dtae dtua dun yoo nee
It’s like I’ve been robbed and exploited, because my heart is there, but my body is left here

(**)

   

Executive Supervisor วุฒินันต์ ภิรมย์ภักดี
Executive Producer ปฏิเวธ อุทัยเฉลิม
Producer : PAUSE
เนื้อร้อง : ประภาพ ตันเจริญ,พลกฤษณ์ วิริยานุภาพ
ทำนอง : ประภาพ ตันเจริญ,พลกฤษณ์ วิริยานุภาพ
เรียบเรียง : PAUSE
Mastering Engineer : วารุศ รินทรานุกูล

   

I REALLY miss the days when EVERY song in EVERY genre didn’t have to have a rap verse. This song is so cute otherwise