Dose

All posts tagged Dose

Title: ชะตาขาด / Chadtah Kaht (Fated to End)
Artist: Dose ft. MVL
Album: [Single]
Year: 2018

คิดว่าคงไม่เป็นอะไร คงคล้ายอะไรที่ผ่านมา
Kit wah kong mai bpen arai kong klai arai tee pahn mah
I thought it would be okay, like everything had passed
คิวว่าใจฉันชินและชา ความรักเข้ามาต้องพ้นไป
Kit wah jai chun chin lae chah kwahm ruk kao mah dtaung pon bpai
I thought my heart was numb and used to love coming and having to leave
มันไม่มีสักทีจีรังหมดหวังไปจนไม่สนใจ สุดท้ายก็เหมือนเดิม
Mun mai mee suk tee jeerung mot wung bpai jon mai son jai soot tai gor meuan derm
I’ve never had it, it’s a long-running hopelessness until I don’t care, in the end, it’s the same

(*) จบแล้วไม่เหลืออะไรสักอย่าง ไม่เหลือแม้รอยจางๆ
Jop laeo mai leua arai suk yahng mai leua mae roy jahng jahng
It’s over, there’s nothing left, not even a faint trace
ภาพความหลังเธอฝังมันลงพื้นดิน
Pahp kwahm lung tur fung mun long peun din
You’ve buried the images of the past into the ground
เธอเหยียบซ้ำตอกย้ำให้รู้ความจริง ว่ารักพ่ายแพ้ทุกสิ่งเมื่อเธอทิ้ง
Tur yiap sum dtauk yum hai roo kwahm jing wah ruk pai pae took sing meua tur ting
You’ve stomped on me over and over and let me know the truth, that love fails to everything when you abandoned me
ให้ฉันตายด้วยความจริงว่าเธอไม่รักกัน
Hai chun dtai duay kwahm jing wah tur mai ruk gun
Leaving me to die with the truth that you don’t love me

ทำเท่าไรไม่เคยจะพอเริ่มท้อและเริ่มจะถอดใจ
Tum tao rai mai koey ja por rerm tor lae rerm ja taut jai
However much I do, it’ll never be enough, I’ms tarting to get discouraged and starting to get disheartened
กี่ครั้งไม่รู้ที่ทุ่มลงไปสุดท้ายลงเอยที่ร้างลา
Gee krung mai roo tee toom long bpai soot tai long oey tee rahng lah
I don’t know how many times I’ve devoted myself and in the end, it’s finished with a good-bye
คิดว่าครั้งนี้คงจะดีวันนี้กลับมีน้ำตา กลับมาเจ็บเหมือนเดิม
Kit wah krung nee kong ja dee wun nee glup mee numd tah glup mah jep meuan derm
I thought this time would be good, but today I’ve ended up in tears, ended up hurting like before

(*)

เหมือนนิทานหลอกเด็กให้อดทน
Meuan nitahn lauk dek hai ot ton
It’s like the fairytales that deceive kids into enduring things
ให้เชื่อว่าสักวันหนึ่งจะเจอรักแท้สักคน
Hai cheua wah suk wun neung ja jur ruk tae suk kon
Making me believe that some day, I’d find true love
สุดท้ายที่สุดไม่มีสุดท้ายก็เจ็บทุกที
Soot tai tee soot mai mee soot tai gor jep took tee
In the end, I don’t have it, in the end, I’m hurt every time
หัวใจกระเด็นกระดอนต้องแตกละเอียดไม่มีชิ้นดี
Hua jai graden gradaun dtaung dtaek la iat mai mee chin dee
My heart has been tossed about and broken into pieces, not one of them is good
รักก็เหมือนเดิมไม่เพิ่มเติม it’s all the same
Ruk gor meuan derm mai perm dterm it’s all the same
Love is the same, nothing is added, it’s all the same
จะเป็นทั้งคนบอกรักและคนบอกเลิก in the same game
Ja bpen tung kon bauk ruk lae kon bauk lerk in the same game
There’s both someone who says the love the other person and someone who says they’re breaking up with them int he same game
ที่สุดจะฉุดจะรั้งจนคลุ้มจนคลั่งอเนจอนาจ
Tee soot ja choot ja rung jon kloom jon klung anayjornaht
In the end, I pull and hold them back until I go crazy with sadness
สุดท้ายก็ say goodbye ความรักของเราชะตาขาด
Soot tai gor say goodbye kwahm ruk kaung rao chadtah kaht
Finally, I say good-bye, our love was fated to end

(*)

   

Executive Supervisor : วุฒินันต์ ภิรมย์ภักดี
Executive Producer : เพิ่มศักดิ์ พิสิษฐ์สังฆการ
Producer : ไพสิฐ คำกลั่น
Melody : บดินทร์ เจริญราษฎร์
Lyric : บดินทร์ เจริญราษฎร์
Arrang : DOSE
Lyric Director : บดินทร์ เจริญราษฎร์
Vocal Director : บดินทร์ เจริญราษฎร์
Digital Editor : ศุภโชค เชื้อเมืองพราน
Recording Engineer : ศุภโชค เชื้อเมืองพราน
Drum Recording Engineer : สุธิติ ไชยสมุทร
Mix Engineer : ศุภโชค เชื้อเมืองพราน
Mastering Engineer : ศุภโชค เชื้อเมืองพราน

Title: ซ้ำซาก / Sum Sahk (Repeatedly)
Artist: Dose
Album: [Single]
Year: 2017

ที่เธอบอกว่ารัก แม้จะเจ็บทุกครั้ง ก็พร้อมจะเชื่อเธอ
Tee tur bauk wah ruk mae ja jep took krung gor praum ja cheua tur
When you tell me you love me, even though it hurts every time, I’m ready to believe you
ไอ้ที่เธอบอกว่ารัก มันไม่ใช่เรื่องจริง แต่ยังอยากฟังมันซ้ำๆ
Ai tee tur bauk wah ruk mun mai chai reuang jing dtae yung yahk fung mun sum sum
When you tell me you love me, it’s not real, but I still want to hear it over and over

(*) ก็เหมือนคนหลงทาง ที่หาทางออกเท่าไหร่ไม่เจอ
Gor meuan kon long tahng tee hah tahng auk tao rai mai jur
I’m like a lost person who can’t find an exit no matter how hard he tries
ชีวิตให้เธอ หมดแล้วไม่เหลืออะไร
Cheewit hai tur mot laeo mai leua arai
I’ve given you my entire life already, I don’t have anything left

(**) ที่เป็นแบบนี้ก็เพราะหัวใจนั้นมันไม่ยอมรู้จักกับคำว่าโง่
Tee bpen baep nee gor pror hua jai nun mun mai yaum roo juk gup kum wah ngoh
It’s like this because my heart refuses to comprehend the word “stupid”
เจ็บแค่ไหนก็ยังไม่ยอมมันยังไม่พร้อมจะจบเพราะใจมันรัก
Jep kae nai gor yung mai yaum mun yung mai praum ja jop pror jai mun ruk
However much it hurts, I still refuse, I’m still not ready to end things because my heart loves you
กับความช้ำที่เธอนั้นทำซ้ำๆซากๆ คอยย้ำอยู่แบบนั้น
Gup kwahm chum tee tur nun tum sum sum sahk sahk koy yum yoo baep nun
The pain that you repeatedly cause me emphasizes things like that
ตอกย้ำ ตอกย้ำ ความจริง ว่าเธอแค่หลอกกัน
Dtauk yum dtauk yum kwahm jing wah tur kae lauk gun
Emphasizing, emphasizing the truth; that you’re just deceiving me

ที่ฉันบอกว่ารัก พูดให้เธอกี่ครั้ง ก็เหมือนเพียงลมผ่าน
Tee chun bauk wah ruk poot hai tur gee krung gor meuan paing lom pahn
When I tell you I love you, however many times I say it to you, it’s like it’s just thei air
ไอ้ที่ฉันบอกว่ารัก มันโง่สักเท่าไร ก็ยังอยากบอกไปซ้ำๆ
Ai tee chun bauk wah ruk mun ngoh suk tao rai gor yung yahk bauk bpai sum sum
When I tell you I love you, however stupid it is, I still want to tell you over and over

(*,**)

ที่เป็นแบบนี้ก็เพราะหัวใจนั้นมันไม่ยอมรู้จักกับคำว่าโง่
Tee bpen baep nee gor pror hua jai nun mun mai yaum roo juk gup kum wah ngoh
It’s like this because my heart refuses to comprehend the word “stupid”
เจ็บแค่ไหนก็ยังไม่ยอมมันยังไม่พร้อมจะจบเพราะใจมันรัก
Jep kae nai gor yung mai yaum mun yung mai praum ja jop pror jai mun ruk
However much it hurts, I still refuse, I’m still not ready to end things because my heart loves you
กับความช้ำที่เธอนั้นกับฉันซ้ำๆซากๆ
Gup kwahm chum tee tur nun gup chun sum sum sahk sahk
With the pain that you repeatedly cause me
ก็ยังรักอยู่แบบนั้น ไม่รับ ไม่รู้ ความจริง ว่าเธอแค่หลอกกัน
Gor yung ruk yoo baep nun mai rup mai roo kwahm jing wah tur kae lauk gun
I still love you like that, I won’t accept it, I won’t acknowledge the truth; that you’re just deceiving me

   

เนื้อร้อง : DOSE & Baby Oil
ทำนอง : ริน DOSE
เรียบเรียง : DOSE

   
A nice emo rock song about being unable to quit a bad relationship. Although I’m not usually a huge fan of such lyrics, I really like the melody and rhythm of this song, as well as their overall indie sound. This is my first time hearing of this band, but I’d be willing to check out more of their work. The actor in the music video is also incredibly attractive :’D