Charlie

All posts tagged Charlie

Title: จะรออยู่ตรงนี้ / Ja Ror Yoo Dtrong Nee (I’ll Be Waiting Right Here)
Artist: Charlie
Album: [Single]
Year: 2016

จะรออยู่ตรงนี้ให้เธอกลับมา
Ja ror yoo dtrong nee hai tur glup mah
I’ll be waiting right here for you to come back
จะเฝ้าคอยตามค้นหาทุกวันทุกเวลา
Ja fao koy dtahm kon hah took wun took welah
I’ll keep searching every day, every moment
จุดจบต้องเป็นเช่นไร แม้ฉันต้องเสียใจ ฉันก็ยอม
Joot job dtaung bpen chen rai mae chun dtaung sia jai chun gor yaum
However the ending must be, even if I must be sad, I’ll agree to it

รู้ใช่หรือเปล่า ว่าฉันรักหมดใจ
Roo chai reu bplao wah chun ruk mot jai
You know that I love you with all of my heart, right?
บอกฉันก็บอกเธออยู่ ก็ไม่รู้ว่าเธอคิดอย่างไร
Bauk chun gor bauk tur yoo gor mai roo wah tur kit yahng rai
Tell me, I’m telling you, I don’t know how you feel
จากวันนั้นที่เราไกลห่าง ตั้งแต่เธอทิ้งฉันไป
Jahk wun nun tee rao glai hahng dtung dtae tur ting chun bpai
Since that day that we separated, since you dumped me
ฉันก็ทำทุกอย่าง เพื่อที่จะได้พบกับเธออีกสักครั้ง
Chun gor tum took yahng peua tee ja dai pob gup tur eek suk krung
I did everything to be able to see you once again
เธอจะรู้ไหม และตอนนี้ เธออยู่ไหน
Tur ja roo mai lae dtaun nee tur yoo nai
Will you know? And where are you right now?

(*) จะรออยู่ตรงนี้ให้เธอกลับมา
Ja ror yoo dtrong nee hai tur glup mah
I’ll be waiting right here for you to come back
จะเฝ้าคอยตามค้นหาทุกวันทุกเวลา
Ja fao koy dtahm kon hah took wun took welah
I’ll keep searching every day, every moment
ไม่ว่าเธออยู่ที่ใด ไกลสุดแสนไกล
Mai wah tur yoo tee dai glai soot saen glai
No matter where you are, so far away
แต่อย่างน้อยมันก็คุ้ม ถ้าวันนึงเราได้กลับมารัก รักกันอีกครั้ง
Dtae yahng noy mun gor koom tah wun neung rao dai glup mah ruk ruk gun eek krung
At least it’ll be worth it if one day we get back together and love each other again

เธอจะรู้ไหม และตอนนี้ เธออยู่ที่ใด
Tur ja roo mai lae dtaun nee tur yoo nai
Will you know? And where are you right now?

(*)

(**) และหากคำอธิษฐานของฉันเป็นจริงขึ้นมา
Lae hahk kum attitahn kaung chun bpen jing keun mah
And if my prayer comes true
จะรีบเดินเข้าไปหา ซบเธอลงที่ตรงไหล่
Ja reep dern kao bpai hah sop tur long tee dtrong lai
I’ll hurry to you and cradle you against my shoulder
ฉันมีเรื่องราวมากมาย ที่อยากจะระบาย ให้เธอนั้นได้รับรู้
Chun mee reuang rao mahk mai tee yahk ja rabai hai tur nun dai rup roo
I have so many things that I want to make you aware of
ว่าวันที่เราจากกันคราวนั้น แสนทรมาน … แสนทรมาน
Wah wun tee rao jahk gun krao nun saen toramahn saen toramahn
That the day we separated, it was such torture, such torture

(*,**)

   
เนื้อร้อง/ทำนอง : ชาลี ปอทเจส
Recording/Mixing/Mastering – Pinpin
Produced and Arranged – Charlie
ขอขอบคุณภาพสวยๆจากพี่เปีย (ธีระวัฒน์ รุจินธรรม)

Title: เรื่องเล่าของฉัน / Reuang Lao Kaung Chun (My Problem)
Artist: Charlie
Album: [Single]
Year: 2015

คงจะดีกว่านี้คงดีกว่า คงดี
Kong ja dee gwah nee kong dee gwah kong dee
It would be better, better, it would be nice
ถ้าฉันได้บอกให้เธอได้เข้าใจ ว่ารักเริ่มต้นจากสิ่งใด
Tah chun dai bauk hai tur dai kao jai wah ruk rerm dton jahk sing dai
If I could tell you and get you to understand what this love started from
คงจะดีกว่านี้คงดีกว่า ถ้าหาก
Kong ja dee gwah nee kong dee gwah tah hahk
It would be better, better, if
ว่าฉันได้บอกได้พูดออกไป ว่ารักของฉันเป็นอย่างไร
Wah chun dai bauk dai poot auk bpai wah ruk kaung chun bpen yahng rai
I told you how my love was

อยากให้เธอรู้ อยากให้เธอเข้าใจ
Yahk hai tur roo yahk hai tur kao jai
I want you to know, I want you to understand
ได้โปรดช่วยฟังฉัน และอย่าเพิ่งจากไปไหน
Dai bproht chuay fung chun lae yah perng jahk bpai nai
Please listen to me and don’t leave

(*) ฉันรักเธอ รู้สึกอย่างไรกับคำคำนี้มันมีค่าพอ
Chun ruk tur roo seuk yahng rai gup kum kum nee mun mee kah por
I love you, how do you feel about these words? Are they worth enough
ทำให้เธอหยุดฟังและรักฉันไหม
Tum hai tur yoot fung lae ruk chun mai
To make you stop listening and love me?
ฉันรักเธอ เธออาจจะมองว่าคำมันดูซ้ำๆเลยไม่สนใจ
Chun ruk tur tur aht ja maung wah kum mun doo sum sum loey mai son jai
I love you, you might see those words as being used over and over so you don’t care
แต่ไม่เป็นไรวันนี้ฉันยังรักเธอ
Dtae mai bpen rai wun nee chun yung ruk tur
But that’s okay, I still love you today

เธอคิดว่าดีกว่าไหมถ้าเราต่างทำความเข้าใจ
Tur kit wah dee gwah mai tah rao dtahng tum kwahm kao jai
Do you think it would be better if we both came to an understanding?
ให้เรารู้ว่ารักสำคัญกว่าสิ่งไหน
Hai rao roo wah ruk sumkun wah sing nai
To let us know what things love is more important than?
คงจะดีกว่านี้ถ้าเราต่างมองตา
Kong ja dee gwah nee tah rao dtahng maung dtah
It would be better if both of us looked in each other’s eyes
และรู้คำตอบที่ใจเราต้องการ และสิ่งที่ใจของเราต่างเก็บไว้
Lae roo kum dtaup tee jai rao dtaung gahn lae sing tee jai kaung rao dtaung gep wai
And knew the answers that our hearts want, and the things that our hearts both hide

ฉันอยากให้เธอรู้ อยากให้เธอเข้าใจ
Chun yahk hai tur roo yahk hai tur kao jai
I want you to know, I want you to understand
ทุกสิ่งที่ซ่อนไว้อยู่ข้างในใจฉัน
Took sing tee saun wai yoo kahng nai jai chun
Everything that I hide inside my heart

(*)

ฉันลองหมดแล้วที่จะไม่พูดไป
Chun laung mot laeo tee ja mai poot bpai
I’ve already tried all I could to not say it
ฉันลองหมดแล้วที่จะไม่พูดคำนั้น
Chun laung mot laeo tee ja mai poot kum nun
I’ve already tried all I could to not say those words
ฉันทนเก็บไว้เรื่องราวในใจทุกๆอย่าง
Chun ton gep wai reuang rao nai jai took took yahng
I’ve endured keeping every matter in my heart
ฉันทนไม่ไหวเลยพูดมาเป็นคำนี้
Chun ton mai wai loey poot mah bpen kum nee
I can’t take it, so I spoke it through these words
ว่าฉันนั้นรักเธอ รู้สึกอย่างไรกับคำๆนี้มันมีค่าพอ
Wah chun nun ruk tur roo seuk gup kum kum nee mun mee kah por
That I love you, how do you feel about these words? Are they worth enough
ทำให้เธอหยุดฟังและรักฉันไหม แล้วเธอรักฉันบ้างไหม
Tum hai tur yoot fung lae ruk chun mai laeo tur ruk chun bahng mai
To make you stop listening and love me? Do you love me?
นี่คงยังเป็นอีกหนึ่งคำถาม ที่เธอคงจะไม่สนใจ แต่ไม่เป็นไรวันนี้ฉันยังรักเธอ
Nee kong yung bpen eek neung kum tahm tee tur kong ja mai son jai dtae mai b pen rai wun nee chun yung ruk tur
This is still another question that you probably don’t care about, but it’s okay, I still love you today

   
เนื้อร้อง. : ชาลี ปอทเจส
ทำนอง : ชาลี ปอทเจส