Ble Patumrach

All posts tagged Ble Patumrach

Title: สื่อรักออนไลน์ / Seu Ruk Online (Communicating Love Online)
Artist: Ble Patumrach (R-Siam – เบิ้ล ปทุมราช อาร์ สยาม)
Album: [Single]
Year: 2017

ขอฝากความรัก มาทางออนไลน์
Kor fahk kwahm ruk mah tahng online
I want to deposit my love via online

(*) โสดหลายปี ใจดวงนี้ก็ยังไม่มีใคร
Soht lai bpee jai duang nee gor yung mai mee krai
I’ve been single for many years, his heart still doesn’t have anyone
อยู่นานไปใจหวั่นไหว เริ่มจะกลัว
Yoo nahn bpai jai wun wai rerm ja glua
I’ve lived for so long, my heart is trembling, it’s starting to get scared
ตั้งแต่วันแรกเจอ ใจเอยก็เริ่มรู้ตัว
Dtung dtae wun raek jur jai oey gor rerm roo dtua
Since the day we first met, oh, my heart has started to realize
ว่าเป็นเธอแน่ชัวร์ คือเนื้อคู่
Wah bpen tur nae sure keu neua koo
That it’s you for sure who is my soulmate

(**) เธอยิ้มมา เธอส่งตาเหมือนกับว่ามีใจ
Tur yim mah tur song dtah meuan gup wah mee jai
You smile at me, you look at me like you have feelings for me
อยากจะสื่ออะไรให้ได้รู้
Yahk ja seu arai hai dai roo
I want to communicate something to let you know
อยากเข้าไปหาเธอ ใจเอยก็ยังไม่สู้
Yahk kao bpai hah tur jai oey gor yung mai soo
I want to go over and see you, oh, my heart still won’t fight
อยากจะลองถามดูก็ไม่กล้า
Yahk ja laung tahm doo gor mai glah
I want to try asking you to see, but I don’t dare

(***) ตัดสินใจเดินเข้าไป ขอไลน์ทันที หากมีเฟสไอจีก็ให้มา
Dtut sin jai dern kao bpai kor line tun tee hahk mee face IG gor hai mah
I’ve decided to walk up and ask for you Line immediately, if you have a Facebook or IG account, give me that too
ขอบคุณเธอด้วยหนา เจอกันคืนนี้
Kaup koon tur duay nah jur gun keun nee
Thank you, see you tonight

(****) สื่อความรักมาทางออนไลน์ ฝากหัวใจเก็บเอาไว้ให้คนดี
Seu kwahm ruk mah tahng online fahk hua jai gep ao wai hai kon dee
I’ll communicate love via online, entrusting my heart to you, darling
ส่งทางเฟส ทางไลน์ทั้งไอจี ฝากหัวใจของพี่เก็บเอาไว้
Song tahng face tahng line tung IG fahk hua jai kaung pee gep ao wai
Sending you via Facebook, via both Line and IG, entrusting my heart to you
อยากให้รู้ว่าฉันรักเธอ จะไม่เผลอทิ้งเธอไปชอบใคร
Yahk hai roo wah chun ruk tur ja mai plur ting tur bpai chaup krai
I want to let you know that I love you, I won’t carelessly leave you to go like someone else
จึงสื่อรักมาทางโลกออนไลน์ ช่วยเปิดใจรับฉันไว้ได้ไหมเธอ
Jeung seu ruk mah tahng lohk online chuay bpert jai rup chun wai dai mai tur
So I’ll communicate love via the world wide web, please open your heart and accept me

(*,**,***,****,****)

ช่วยเปิดใจ รับฉันไว้สักคน
Chuay bpert jai rup chun wai suk kon
Please open your heart and accept me

   

คำร้อง/ทำนอง : เบิ้ล ปทุมราช
เรียบเรียง : จักรพรรดิ์ บุดดีคง

Title: คนดีพี่มาง้อ / Kon Dee Pee Mah Ngor (Darling, I’ve Come to Reconcile)
Artist: Ble Patumrach and Tanya (เบิ้ล ปทุมราช อาร์ สยาม,ธัญญ่า อาร์ สยาม – R-Siam)
Album: [Single]
Year: 2016

14 กุมภาฯ วันวาเลนไทน์ปีนี้ อยากบอกคนดี ว่าพี่คิดถึงสุดใจ
Sip see goompah wun valentine bpee nee yahk bauk kon dee wah pee kit teung soot jai
On February 14th, Valentine’s Day this year, I want to tell my darling that I’ve missed her with all of my heart
อย่ามาปากหวาน ไม่เชื่อคำพูดพี่ชาย
Yah mah bpahk wahn mai cheua kum poot pee chai
Don’t come sweet-talking me, I don’t believe a word you say
ถึงวาเลนไทน์คราใด ดอกไม้ก็ยังไม่มี
Teung valentine krah dai dauk mai gor yung mai mee
Whenever it’s Valentine’s day, you still don’t have flowers
อยากบอกทรามวัย ดอกไม้มันไม่สำคัญ
Yahk bauk sahm wai dauk mai mun mai sumkun
I want to tell you, my darling, flowers aren’t important
เมื่อใจพี่นั้น มีให้แค่เพียงคนดีเบื่อจังผู้ชาย
Meua jai pee nun mee hai kae piang kon dee beua jung poo chai
When the feelings I have are just for my darling (I’m sick of men!)
ไม่เคยได้ใจสักที หาคำแก้ตัวทั้งปี สรุปวันนี้ น้องไม่หายงอน
Mai koey dai jai suk tee hah kum gae dtua tung bpee saroop wun nee naung mai hai yaun
You never try to please me, you find excuses all year! So how about today- I haven’t gotten over my pouting!

(*) โธ่คนดี งอนพี่ทำไม
Toh kon dee ngaun pee tummai
Damn it, darling, why are you pouting at me?
ก็แค่น้อยใจ ผู้ชายนิสัยกะล่อน
Gor kae noy jai poo chai nisai ga laun
I just feel offended, men are sneaky bastards
พี่ผิดสัญญา จึงมาเว้าวอน
Pee pit sunyah jeung mah wao waun
I broke my promise, so I’ve come to beg for you
จะไม่หายงอน หากพี่ไม่มีดอกไม้
Ja mai hai ngaun hahk pee mai mee dauk mai
I won’t stop pouting if you don’t have any flowers

(**) งั้นเอาอย่างงี้ พี่ขอหอมแก้มทีหนึ่ง
Ngun ao yahng ngee pee kor haum gaem tee neung
In this case, I want to kiss your cheek
อย่ามาทะลึ่ง นอกเรื่องเดี๋ยวตีให้ตาย
Yah mah taleung nauk reuang diao dtee hai dtai
Don’t you try to change the subject or I’ll smack you to death!
ก็อยากให้ยิ้ม ไม่อยากเห็นเธอเสียใจ จะให้พี่ทำอย่างไร
Gor yahk hai yim mai yahk hen tur sia jai ja hai pee tum yahng rai
I want you to smile, I don’t want to see you upset, what do you want me to do?
ไปเอาดอกไม้ มาให้ก็พอ
Bpai ao dauk mai mah hai por
Go get flowers for me, that’s enough

(*,**)

แล้วเธอจะหายงอนไหม
Laeo tur ja hai ngaun mai
So will you stop pouting?
ถ้ามีดอกไม้ น้องก็หายงอน
Tah mee dauk mai naung gor hai ngaun
If you have flowers, I’ll stop pouting

หายงอนจริงนะ จริงดิ
Hai ngaun jing na jing di
Have you really stopped pouting? (Yes)
ดีกันนะตัวเอง ดีก็ได้
Dee gun na dtua eng dee gor dai
Are things okay between us? (It’s fine)