Barbies

All posts tagged Barbies

Title: แค่น้ำตา / Kae Num Dtah (Just Tears)
Artist: Barbies
Album: [Single]
Year: 2016

(*) เหลือเพียงวันที่ว่างเปล่า ฟ้ายังคงเป็นสีเทา
Leua piang wun tee wahng bplao fah yung kong bpen see tao
All that’s left are empty days, the sky is still grey
ทิ้งเรื่องราวของวันเก่า ของวันเก่า แค่เรื่องเก่า
Ting reuang rao kaung wun gao kaung wun gao kae reuang gao
Throw away the problems of the old days, of the old days, they’re just old problems

(*)

(**) ในวันที่ใจอ่อนล้า สุดไกลจนเกินไขว่คว้า
Nai wun tee jai aun lah soot glai jon gern kwai kwah
When your heart’s exhausted and it’s further away than you can reach
หมดแล้วทุกๆ สิ่ง จบแล้วทุกๆ อย่าง จบไป
Mot laeo took took sing jop laeo took took yahng jop bpai
When it’s done, everything is over, everything is over
ทิ้งไว้แค่น้ำตา
Ting wai kae num dtah
Leaving only tears
ทิ้งไว้แค่น้ำตา
Ting wai kae num dtah
Leaving only tears
ทิ้งไว้แค่น้ำตา
Ting wai kae num dtah
Leaving only tears

(***) แค่วันนี้ไม่มีใคร และพรุ่งนี้ไร้จุดหมาย
Kae wun nee mai mee krai lae proong nee rai joot mai
Just today there’s no one, and tomorrow is meaningless
ได้แค่ร้อง ได้แค่รัก ได้แค่ฝัน ได้แค่นั้น
Dai kae raung dai kae ruk dai kae fun dai kae nun
You can only shout, you can only love, you can only dream, that’s all you can do
ได้แค่ร้อง ได้แค่รัก ได้แค่นั้น
Dai kae raung dai kae ruk dai kae nun
You can only shout, you can only love, that’s all you can do
อีกสักเท่าไร่ อีกสักเท่าไร
Eek suk tao rai eek suk tao rai
For how much longer? For how much longer?
อีกสักเท่าไร่ อีกสักเท่าไร
Eek suk tao rai eek suk tao rai
For how much longer? For how much longer?
ต้องเจ็บอีกแค่ไหน
Dtaung jep eek kae nai
How much longer must you hurt?

(**,***)

อีกสักเท่าไร่ ต้องเจ็บอีกสักเท่าไร
Eek suk tao rai dtaung jep eek suk tao rai
For how much longer? How much longer must you hurt?
แค่วันนี้ไม่มีใคร และพรุ่งนี้ไร้จุดหมาย
Kae wun nee mai mee krai lae proong nee rai joot mai
Just today there’s no one, and tomorrow is meaningless
ได้แค่ร้อง ได้แค่รัก ได้แค่ฝัน ได้แค่นั้น
Dai kae raung dai kae ruk dai kae fun dai kae nun
You can only shout, you can only love, you can only dream, that’s all you can do
ได้แค่ร้อง ได้แค่รัก ได้แค่ฝัน ได้แค่นั้น
Dai kae raung dai kae ruk dai kae fun dai kae nun
You can only shout, you can only love, you can only dream, that’s all you can do
ได้แค่ร้อง ได้แค่รัก ได้แค่ฝัน ได้แค่ฝัน ได้แค่นั้น
Dai kae raung dai kae ruk dai kae fun dai kae fun dai kae nun
You can only shout, you can only love, you can only dream, you can only dream, that’s all you can do

เหลือเพียงวันที่ว่างเปล่า ฟ้ายังคงเป็นสีเทา
Leua paing wun tee wahng bplao fah yung kong bpen see tao
All that’s left are empty days, the sky is still grey

   
เนื้อร้อง / ทำนอง : เผ่าพล เทพหัสดิน ณ อยุธยา
เรียบเรียง : Barbies
Produced : ชมธวัช ยงกิตติกุล
Recording Engineer : ชมธวัช ยงกิตติกุล
Mixed and Mastered : ชมธวัช ยงกิตติกุล

Title: ก่อนวันสุดท้าย / Gaun Wun Soot Tai (Before the Last Day)
Artist: Barbies
Album: [Single]
Year: 2012

ก่อนที่จะสาย สุดท้ายมันก็ต้องจบ เหมือนกัน
Gaun tee ja sai soot tai mun gor dtaung jop meuan gun
Before it’s too late, in the end, it must end just the same
อย่ามัวแต่ฝัน ชีวิตมีไว้ใช้ก่อนจะเสียมันไป
Yah mua dtae fun cheewit mee wai chai gaun ja sia mun bpai
Don’t get caught up in just dreams, keep your life and use it before you lose it
แม้ แม้จะไม่เหลืออะไร
Mae mae ja mai leua arai
Even if there won’t be anything left
ช่างมันแค่ฝันลอยหลุดไป แต่คนมันยังหายใจ
Chahng mun kae fun loy loot bpai dtae kon mun yung hai jai
Screw it, just dream away, but people are still breathing

(*) มีชีวิตเพื่อใช้มันไป วันสุดท้ายมาถึงเมื่อไหร่
Mee cheewit peua chau mun bpai wun soot tai mah teung meua rai
We have a life to live, when will the last day be?
จบแบบไหนยังไงก็จบ หมดความหมายแค่จากกันไป
Jop baep nai yung ngai gor jop mot kwahm mai kae jahk gun bpai
However it ends, no matter what, it ends, it’s meaningless, just leave
ไม่มีฝันให้ย้อนคืนมา ลืมความหลังไปเสียดีกว่า
Mai mee fun hai yaun keun mah leum kwahm lung bpai sia dee gwah
There’s no dreams that can turn things back, forget the past, it’s better
five four three two one zero Just let it go
Five four three two one zero, Just let it go

จดจำเอาไว้ สุดท้ายมันก็ต้องจบเหมือนกัน
Jot jum ao wai soot tai mun gor dtaung jop meuan gun
Remember, in the end, it has to end just the same
มันก็เท่านั้น ชีวิตมีไม่ใช้มันจะคุ้มยังไง
Mun gor tao nun cheewit mee mai chai mun ja koom yung ngai
That’s what it is, we have a life, if we don’t use it, what’s the point?
แม้ แม้จะไม่เหลืออะไร
Mae mae ja mai leua arai
Even if there won’t be anything left
ช่างมันแค่ฝันลอยหลุดไป ก่อนจะหยุดหายใจ
Chahng mun kae fun loy loot bpai gaun ja yoot hai jai
Screw it, just dream away before you stop breathing

(*,*)

Title: พล่าน / Plahn (Chaotic)
Artist: Barbies ft. Fukkling Hero and Jira
Album: [Single]
Year: 2013

ข้างในหัวใจ มันเดือดพล่าน มันสั่นไปทั้งใจ
Kahng nai hua jai mun deuat plahn mun sun bpai tung jai
Inside, my heart is chaotic, the whole thing is pounding
มันช่างร้อนแรงเกินเก็บไว้ มันทนไม่ไหว
Mun chahng raun raen gern gep wai
It’s too strong to keep in, I can’t bear it
เสียงเรียกร้องในใจ ยังคอยย้ำ ซ้ำ ๆ อยู่ในใจ
Siang riak raung nai jai yung koy yum sum sum yoo nai jai
A voice is crying out in my heart, still repeating over and over in my heart

(*) ขอ ขอแค่เพียงสักครั้ง ขอให้ฉันได้ปล่อยไปตามใจฝัน
Kor kor kae piang suk krung kor hai chun dai bploy bpai dtahm jai fun
Ask, I only ask for one time, let me go and follow my dreams
ไม่อาจจะห้ามใจไว้ แทบอดใจไม่ไหว
Mai aht ja hahm jai wai taep aut jai mai wai
You shouldn’t forbid me, I nearly can’t restrain myself
ฉันมันอยากจะ ปั๊ป ปั๊ป ปั๊บ ปั๊บ ปา ปา ดับ ป้า
Chun mun yahk ja bpup bpup bpup bpup bpah bpah dup pbah
I want to bup bup bup bup ba ba dup ba

มันสับสนจนแทบคลั่ง มันอยากจะระบาย
Mun sup son jon taep klung mun yahk ja rabai
I’m so mixed up, I’m infatuated, I want to let it out
เหตุผลใดใด ไม่มีความหมาย บังคับไม่ไหว
Het pon dai dai mai mee kwahm mai bung kup mai wai
All reason is meaningless, I can’t force it
เสียงเรียกร้องในใจ ยังสะท้อน ยังก้องอยู่ในใจ
Siang riak raung n ai jai yung sataun yung gaung yoo nai jai
The voice is calling out in my heart, still reverberating, still echoing in my heart

(*)

นี่คือทางเดินของกบฏ ชอบสบถ ไม่ใช่หัวรุนแรง แค่จิตใจกบฏ
Nee keu tahng dern kaung gabot chaup sabot mai chai hua roon raeng kae jit jai gabot
This is the path of a rebel, I like rebelling, I’m not an extremist, but my mind is rebellious
F*ck ขนบธรรมเนียม F*ck ความเหยียดหยาม F*ck มึง f*ck กู F*ck ความไม่เท่าเทียม
F*ck knoptumniam f*ck kwahm yiat yahm f*ck meung f*ck goo f*ck kwahm mai tao tiam
F*ck tradition, f*ck insults, f*ck you, f*ck me, f*ck inequality
ช่างแม่งสังคมที่มนุษย์ใส่หน้ากาก โลกแม่งทรยศอย่าไปใส่ใจ ใช้ชีวิตให้คล่อง แม่งจะตายไว
Chahng maeng sung kom tee manoot sai nah gahk lohk maeng torayot yah bpai sai jai chai cheewit hai klaung maeng ja dtai wai
F*cking society that humans put on masks, the f*cking word betrays, don’t take any interest, live your life spontaneously, f*ck it all
ชีวิตกู ก็กูสะใจ คำพระท่านสอนให้กูเดินทางสายกลาง กูเลยแบมือแบบหุบนิ้วโป้ง นิ้วก้อย
Cheewit goo gor goo sa jai kum pra tahn saun hai goo dern tahng sai glahng goo loey bae meu baep hoop niew bpohng niew goy
I’m satisfied with my life, the words of the monk taught me to walk a neutral path, so I hold out my hand and gather my thumb and pinky
แล้วค่อยๆหุบนิ้วชี้ นิ้วนาง ถ้าน้ำเชื้อคือกบฏ แล้วสมมติกฎเกณฑ์คือถุงยาง สเปิร์มอย่างกูคือกรด
Laeo koy koy hoop niew chee niew nahng tah num cheua keu gabot laeo sommot got gayn keu toong yahng sperm yahng goo keu grot
Then I slowly shut my index finger and my ring finger, if semen is rebellion, supposing rules are a condom, a sperm like me is like acid
กัดขาดแม่งหมด ทำท้องทุกนาง Oh ฟีลาฟลาย
Gut kaht maeng mot tum taung took nahng oh fee lahp lai
Bite through that sh*t, impregnate every woman, oh, Fila fly

High High ใส่มันเข้าไป โอ Fly Fly อย่ามัวแต่รอ เดี๋ยวสายไป
High high sai mun kao bpai oh fly fly yah mua dtae ror diao sai bpai
High high, put it in, oh, fly fly, don’t get engrossed waiting or it’ll be too late
อย่ารอจนหิวแสบท้อง จนคนปล่อยสัญญาณรบมันลั่นฆ้อง
Yah ror jon hiew saep taung jon kon bploy sunyahn rop mun lun kaung
Don’t wait until you’re hungry and pregnant, until someone sounds the alarm, fight, pull the trigger
ลุกขึ้นมาเถิดพวกพ้อง หากในใจยังคงร่ำร้อง ฟีลาเฟ้ย
Look keun mah turt puak paung hahk nai jai yun gkong rum raung fila foey
Stand up, friends, if in your heart you’re still begging, Fila foey
ต้องทำอะไรก่อนจะสาย
Dtaung tum arai gaun ja sai
You must do something before it’s too late

เสียงเรียกร้องในใจ ยังสะท้อน
Siang riak raung nai jai yung sataun
A voice is calling out in your heart, it’s still reverberating
ยังก้องอยู่ในใจ ตะโกนออกไป
Yung gaung yoo nai jai dtagohn auk bpai
Still echoing inside, shout it out