Anan Boonnak

All posts tagged Anan Boonnak

Title: เธอไม่ไช่คนเดิม / Tur Mai Chai Kon Derm (You’re Not the Same Person)
Artist: Anan Boonnak
Album: เสนอหน้า / Sanur Nah (The Next Offer)
Year: 1994

บอกมาเลยถ้าหมดใจ บอกความจริงเธอหมดรัก ฉันไม่ต้องการ จะฝืนและดึงเธอ เอาไว้
Bauk mah loey tah mot jai bauk kwahm jing tur mot ruk chun mai dtaung gahn ja feun lae deung tur ao wai
Tell me if you don’t have feelings for me anymore, tell me the truth if you don’t love me anymore, I don’t want to force and drag you
เปลี่ยนแปลงไปเพราะคนนั้น วันเวลาได้บอกแล้ว ฉันต้องเข้าใจ เมื่อเธอนั้นทำไปอย่างนั้น
Bplian bplaeng bpai ror kon nun wun welah dai bauk laeo chund taung kao jai meua tur nun tum bpai yahng nun
You’ve changed because of that person, time has told me that I must understand when you act lke that

(*) เพราะเธอไม่ใช่คนเดิม ที่เคยรักเรามากมาย
Pror tur mai chai kon derm tee koey ruk rao mahk mai
Because you’re not the same person who used to love me so much
และเธอคนเดิมหายไป กับความจริงใจ อะไรทำให้เธอเปลี่ยนไป
Lae tur kon derm hai bpai gup kwahm jing jai arai tum hai tur bplian bpai
And the old you has disappeared with your sincerity, what made you change?
เพราะเธอไม่ใช่คนเดิม ฉันเลยต้องให้เธอไป
Pror tur mai chai kon derm chun loey dtaung hai tur bpai
Because you’re not the same person anymore, so I must let you go
และฉันไม่เคยเสียใจ แต่ข้างในใจ ยังคิดถึงเธอ คนเดิม ตลอดไป
Lae chun mai koey sia jai dtae kahng nai jai yung kit teung tur kon derm dtalaut bpai
And I’ll never be sad, but inside my heart, I’ll still miss the old you forever

จากวันวานที่เคยหวาน และคืนนั้นเธอบอกรัก ฉันจะไม่ลืม จะจำเรื่องที่ดี เอาไว้
Jahk wun wahn tee koey wahn lae keun nun tur bauk ruk chun ja mai leum ja jum reuang tee dee ao wai
From yesterday that was once sweet and the night you told me you loved me, I won’t forget, I’ll remember the good times
แต่เวลานี้ปวดร้าว อยากจะลืมให้หมดใจ ภาพเธอวันนี้ ใจดำไม่ควรจำ เอาไว้
Dtae welah nee bpuat rao y ahk ja leum hai mot jai pahp tur wun nee jai dum mai kuan jum aow ai
But this time, it hurts, I want to forget you with all my heart, my heart shouldn’t remember your image today

(*,*)

Title: อะไรก็ได้ / Arai Gor Dai (Anything)
Artist: Anan Boonnak (อนันต์ บุนนาค)
Album: ขออภัยในความไม่สะดวก / Kor Apai Nai Kwahm Mai Saduak (I Apologize for the Inconvenience)
Year: 1992

ไม่มีสัญญา ไม่มีอะไร ไม่อยากผูกมัดกัน
Mai mee sunyah mai mee arai mai yahk pook mut gun
There’s no promise, there’s nothing, you don’t want to get tied down
แค่เพียงสัมพันธ์ ชั่วคราวเท่านั้น แล้วก็จบกัน
Kae piang sumpun chua krao tao nun laeo gor jop gun
It’s just a temporary relationship, then it’ll be over

มันอาจเป็นเพียง แค่ความต้องการ
Mun aht bpen piang kae kwahm dtaung gahn
It might just be desire
ที่ตรงกัน ที่เธอกับฉันรู้สึก
Tee dtrong gun tee tur gup chun roo seuk
That’s the same, that both you and I feel
ข้างในส่วนลึก ที่เธอต้องการ
Kahng nai suan leuk tee tur dtaung gahn
Deep down inside, what you want
แค่ทางผ่าน ที่เธอผ่านแล้วเลยไป
Kae tahng pahn tee tur pahn laeo loey bpai
Is just a passage way you can pass through

ได้อยู่กับเธอ ก็สุขหัวใจ
Dai yoo gup tur gor sook hua jai
Being able to be with you makes me happy
ไม่เป็นไร หากใจจะช้ำแลกได้
Mai bpen rai hahk jai ja chum laek dai
It’s okay if my heart gets hurt in the process
แต่ในคืนนี้ เราเคียงข้างกัน แต่อีกไม่นาน
Dtae nai keun nee rao kaing kahng gun dtae eek mai nahn
But tonight we’re beside each other, but soon
ฉันเป็นเพียงคนอื่น
Chun bpen piang kon eun
I’ll just be someone else

ฉัน พร้อม ฉันอะไรก็ได้
Chun praum chun arai gor dai
I’m ready for anything
ฉัน พร้อม ฉันอะไรก็ได้
Chun praum chun arai gor dai
I’m ready for anything
ฉันพร้อมจะไป เมื่อเขากลับมา
Chun praum ja bpai meua kao glup mah
I’m ready to leave when he comes back

(*) ไม่มีสัญญา ไม่มีอะไร ไม่อยากผูกมัดกัน
Mai mee sunyah mai mee arai mai yahk pook mut gun
There’s no promise, there’s nothing, you don’t want to get tied down
แค่เพียงสัมพันธ์ ชั่วคราวเท่านั้น แล้วก็จบกัน
Kae piang sumpun chua krao tao nun laeo gor jop gun
It’s just a temporary relationship, then it’ll be over
ฉันเป็นแค่เพียง แค่ทางผ่านเธอ
Chun bpen kae piang kae tahng pahn tur
I’m just a transition for you
ไม่ใช่คนสำคัญ
Mai chai kon sumkun
I’m no one important
ซักวันอยากไป ฉันก็ไม่ขวาง
Suk wun yahk bpai chun gor mai kwahng
Some day you’ll want to go, and I won’t block you
เพราะฉันอะไรก็ได้
Pror chun arai gor dai
Because I’m okay with anything

(*,*)

Title: ล้างใจ / Lahng Jai (Wash Your Heart)
Artist: Anan Boonnak (อนันต์ บุนนาค)
Album: ขออภัยในความไม่สะดวก / Kor Apai Nai Kwahm Mai Saduak (I Apologize for the Inconvenience)
Year: 1992

เพราะเขาที่ทำให้เธอต้องช้ำใจ ฝังแน่นจนลึกในใจอยู่นาน
Pror kao tee tum ahi tur dtaung chum jai fung naen jon luek nai jai yoo nahn
Because he hurt you, you’ve securely buried it deep in your heart for a long time
ฉันหวังให้เธอทำใจให้ลืม พ้นผ่าน แต่มันไม่มีวี่แวว
Chun wung hai tur tum jai hai leum pon pahn dtae mun mai mee wee waew
I hope you can forget about it and escape it, but there’s no sign of that

(∗) ล้างให้ออก ล้างให้ออก ขอล้างใจเธอจากเขา ให้ออก
Lahng hai auk lahng hai auk kor lahng jai tur jahk kao hai auk
Wash your heart out, wash your heart out, I want you to wash your heart out from him
ล้างให้ออก ล้างให้ออก ขอล้างใจเธอจากเขา ให้ออก
Lahng hai auk lahng hai auk kor lahng jai tur jahk kao hai auk
Wash your heart out, wash your heart out, I want you to wash your heart out from him

คิดถึงห่วงใจหวังดีจะทุ่มเทให้ และรักหมดใจล้างใจให้ลืม
Kit teung huang jai wung dee ja toom tay hai lae ruk mot jai lahng jai hai leum
I think about you, I worry about you, I wish you well, and will devote myself to you and love you with all my heart, wash your heart and forget
ถึงแม้ไม่สนก็ตามแต่ใจ ของเธอ ให้เธอได้ตัดสินใจ
Teung mae mai son gor dtahmd tae jai kaung tur hai tur dai dtut sin jai
Even if you don’t care, it depends on your heart, I want you to decide

(*)

(∗∗) เห็นเธอซึมบ่อยบ่อย ฉันก็เลยกร่อยกร่อย จะปล่อยเธอไว้ได้ยังไง
Hen tur seum boy boy chun gor loey groy groy ja bploy tur wai dai yung ngai
I see you moping often, so I feel gloomy too, how could I leave you like this?
ล้างให้ใจหมดจด ลบให้เขาจางไป ล้างใจเธอด้วยหัวใจฉันเอง
Lahng hai jai mot jot lop hai kao jahng bpai lahng jai tur duay hua jai chun eng
Wash your heart clean, erase him away, wash your heart with my heart

(**)

ล้างให้ใจหมดจด ลบให้เขาจางไป ล้างใจเธอด้วยหัวใจฉันเอง
Lahng hai jai mot jot lop hai kao jahng bpai lahng jai tur duay hua jai chun eng
Wash your heart clean, erase him away, wash your heart with my heart
ลบรอยบาดแผลร้ายจากใจเธอ
Lop roy baht plae rai jahk jai tur
Erase the terrible scar from your heart

Title: สงสารเถอะ / Song Sahn Tur (Have Some Pity)
Artist: Anan Boonnak (อนันต์ บุนนาค)
Album: เสนอหน้า / Sanur Nah (Nosy)
Year: 1994

อยากระบาย ให้เธอได้ฟังให้รู้ในใจฉันบ้าง
Yahk rabai hai tur dai fung hai roo nai jai chun bahng
I want to express myself and let you know the things in my heart
ว่าฉันเป็น คนเดินหลงทางอยู่ในรักที่ผิดหวัง
Wah chun bpen kon dern long tahng yoo nai ruk tee pit wung
That I’m a person who has gotten lost in disappointing love
ให้ความรักแท้และความจริงใจไม่เห็นมีใครจริงจัง
Hai kwahm rukt ae lae kwahm jing jai mai hen mee krai jing jung
I’ve given true love and sincerity, but it doesn’t seem like anyone’s serious
จนไม่อยากจะหวังรักจริง คงไม่มี
Jon mai yahk ja wung ruk jing kong mai mee
until I don’t want to hope for true love; it probably doesn’t exist

แต่เมื่อเจอ เมื่อเธอเข้ามา เป็นเพื่อนเวลาใจเศร้า
Dtae meua jur meua tur kao mah bpen peuan welah jai sao
But when we met, when you showed up, you were my friend when I was sad
เจ็บที่เคย ก็เลยทุเลา ไม่เคยรู้สึกอย่างนี้
Jep tee koey gor loey toolao mai koey roo seuk yahng nee
My previous pain has gotten better, I’ve never felt like this
อยากจะขอร้องให้เธอเห็นใจ
Yahk ja kor raung hai tur hen jai
I want to beg you to have sympathy
อยากสมหวังดูสักที
Yahk som wung doo suk tee
I want to try to have my hopes finally fulfilled
ให้ฉันเจอะกับรักที่ดี จะได้ไหม
Hai chun jur gup ruk tee dee ja dai mai
Please let me find a good love

(*) นึกว่าสงสารฉันเถิด เพราะฉันไม่เคยมีใคร
Neuk wah song sahn chun turt pror chun mai koey mee krai
Have some pity for me, because I’ve never had anyone
นึกว่าสงสารหัวใจที่ไม่มีใครดูแล
Neuk wah song sahn hua jai tee mai mee krai doo lae
Take pity on my heart that has never had anyone take care of it
หากมีเธอ สักคนใจฉันคงไม่อ่อนแอ
Hahk mee tur suk kon jai chun kong mai aun ae
If I just had you, my heart wouldn’t be so weak
ขอเพียงแต่
Kor piang dtae
I only ask
ให้เธอ มีฉันในใจ
Hai tur mee chun nai jai
For you to have me in your heart

(*,*)

Title: หลงตัวเอง / Long Dtua Eng (Obsessed With Myself)
Artist: Anan Boonnak (อนันต์ บุนนาค)
Album: ขออภัยในความไม่สะดวก / Kor Apai Nai Kwahm Mai Saduak (Sorry for the Inconvenience)
Year: 1992

(*) ดูคอนเสิร์ตมา
Doo consert mah
I went to a concert
กลับมาที่บ้าน ดูตัวเราหนา
Glup mah tee bahn doo dtua rao nah
I came home and looked at my face
อาจจะชมตัวเราเอง เกินไปอ่ะ
Aht ja chom dtua rao eng gern bpai a
I probably admire myself too much
เฮ้อ ดุ๊กก็ดูเท่ยังไม่พอ
Hur dook gor doo tay yung mai por
Ugh, Duke still doesn’t look awesome enough
พี่กี้อีกคน ก็ดำเหลือเกิน ถ้าเทียบกับเรา
Pee gee eek kon gor dum leua gern tah tiap gup rao
Key looks too tan if you compare them to me
อีกวง เรนบงเรนโบว์ อะไรอะไรนะหา
Eek wong renbong rainbow arai arai na hah
And what’s the big deal with another group, Rainbow?
เห็นแล้วยังไม่หล่อ เท่าเรา
Hen laeo yun gmai lor tao rao
I’ve seen them and they’re still not as handsome as me

(**) กู่ก้องฟ้าว่ายังมีข้าอีกคน ที่น่าจับตา
Goo gaung fah wah yun gmee kah eek kon tee nah jup dtah
I shout to the sky that there’s still me who deserves attention
บอกทั่วซอย ว่ายังมีเราอีกคน ที่น่าจะดัง
Bauk tua soy wah yun gmee rao eek kon tee nah ja dung
I tell my whole street that there’s still me who should be famous
ฝันวันหนึ่งว่าเรานั้นอาจจะมี
Fun wun neung wah rao nun aht ja mee
I dream that one day, there might be
คนเขามาสนใจ
Kon kao mah son jai
People interested in me

(***) ศิลปินเดี่ยว โดดเดี่ยวเดียวดาย ยังไม่มีใครจอง
Silabpin diao doht diao diao dai yung mai mee krai jaung
One artist is lonely and alone and still hasn’t had anyone book him yet
ศิลปินเดี่ยว รูปหล่ออย่างเงี้ยะ ยังไม่มีใครมอง
Silabpin diao roop lor yahng ngia yung mai mee krai maung
One artist looks this handsome yet still no one’s looking
ท่าเต้นต่อต๋องนะ เสียงทัชว่าดี
Tah dten dtor dtaung na siang touch wah dee
I’ve got the moves like Two and a voice that Touch would say was good
ยังต้องชิดซ้ายไปเลย
Yung dtaung chit sai bpai loey
I still must stay in the slow lane
รูปร่างหน้าตา ดวลกันเป็นเพลง ต่อเพลง
Roop rahng nah dtah duan gun bpen pleng dtor pleng
My appearance struggles song by song
ฉันจะไม่เกรง ไม่หวั่น
Chun ja mai greng mai wun
But I’m not scared, not shaken

(*,**,***)

รูปร่างหน้าตา ดวลกันเป็นเพลง ต่อเพลง
Roop rahng nah dtah duan gun bpen pleng dtor pleng
My appearance struggles song by song
ฉันจะไม่เกรง ไม่หวั่น
Chun ja mai greng mai wun
But I’m not scared, not shaken

หลงตัวเอง
Long dtua eng
I’m obsessed with myself
หน้าตาอย่างเงี้ยะ หรือจะมีใครมอง
Nah dtah yahng ngia reu ja mee krai maung
With a face like this, will anyone look at me?
หลงตัวเอง
Long dtua eng
I’m obsessed with myself
หน้าเกลียดยังเงี้ยะ หรือจะมีใครจอง
Nah gliet yung ngia reu ja mee krai jaung
As detestible as this, will anyone book me?
ถ้าเทียบต่อต๋อง หรือทัชก็ดี
Tah tiap dtor dtaung reu touch gor dee
If I’m compared to Two or Touch, I’m good
คนที่ชิดซ้าย คือนาย
Kon tee chit sai keu nai
The person who’s in the slow lane is you
พี่กี้ร์แฟนเรา วงเรนโบว์ก็ปิ๊ง
Pee gee faen rao wong rainbow gor bping
Key is my lover, Rainbow is in love with me
เขาดีกว่านายทุกอย่าง
Kao dee gwah nai took yahng
They’re better than you in every way
ถ้าจะให้ดี นายจงไปขี่ควาย
Tah ja hai dee nai jong bpai kee kwai
If you’re careful, you can ride a buffalo
ร้องเพลงกล่อมควาย ง่วงนอน
Raung pleng glaum kwai nguang naun
Singing songs to soothe the buffalo to sleep

Title: ขอแรง / Kor Raeng (Asking for Assistance)
Artist: Anan Boonnak
Album: ขออภัยในความไม่สะดวก / Kor Apai Nai Kwahm Mai Saduak (I’m Sorry For the Inconvenience)
Year: 1992

เพราะมีเธออยู่แค่เพียงตัว แต่ใจไปให้ใคร มันทําร้ายกันมากไป
Pror mee tur yoo kae piang dtua dtae jai bpai hai krai mun tum rai gun mahk bpai
Because I have only you, but your heart was given to someone else, it hurts me so much
หลงทําทุกอย่างอยากให้เธอเปลี่ยนใจมาเห็นใจ แต่ป่วยการทุกที
Long tum took yahng yahk hai tur bplian jai mah hen jai dtae bpuay gahn took tee
I’ve become obsessed with doing everything, I want you to change your mind and sympathize with me, but it’s all futile

(*) กี่ครั้งขอให้เธอ อย่าคิดถึงคนอื่น ขอๆเท่าไรไม่มีทาง
Gee krung kor hai tur yah kit teung kon eun kor kor tao rai mai mee tahng
How many times have I asked you not to think of anyone else? However many times I ask, there’s no way
ครั้งนี้ฉันจะพอเลิกขอทุกอย่าง แต่เรื่องเดียวที่จะขอ
Krung nee chun ja por lerk kor took yahng dtae reuang diao tee ja kor
This time I’m going to stop asking for everything, but there’s one thing I will ask

(**) ขอแรงเธอให้ไปซะที มันคงดีหากจะลืมรักฉัน
Kor raeng tur hai bpai sa tee mun kong dee hahk ja leum ruk chun
I need your assistance; please leave, it would be better if you forgot you loved me
ขอแรงเธออย่ามาเห็นกัน เท่านั้นเธอคงจะยอม
Kor raeng tur yah mah hen gun tao nun tur kong ja yaum
I need your assistance; don’t come to see me, only then I’ll consent

รักเธอจนเหนื่อยๆเกินไป หมดแรงไปแย่งคืน จะมัวฝืนคงไม่ดี
Ruk tur jon neuay neuay gern bpai mot raeng bpai yaeng keun ja mua feun kong mai dee
Loving you is so exhausting, I’m out of strength, I want it back, forcing things isn’t good
ถ้าไม่ลำบากอยากให้เธอ รีบไปไปเสียที ตั้งแต่วันนี้เลย
Tah mai lumbahk yahk hai tur reep bpai bpai sia tee dtung dtae wun nee loey
If it’s no bother, I want you to hurry up and leave today

(*,**,**,**)

อะไรก็ได้ / Arai Gor Dai (Anything)
ขอแรง / Kor Raeng (Asking for Assistance)
ล้างใจ / Lahng Jai (Wash Your Heart)
หลงตัวเอง / Long Dtua Eng (Obsessed With Myself)
สงสารเถอะ / Song Sahn Tur (Have Some Pity)
เธอไม่ไช่คนเดิม / Tur Mai Chai Kon Derm (You’re Not the Same Person)

   
All songs tagged Anan Boonnak