10 comments on ““ไม่อยากเป็นของใคร ( Only You )” by Gypso and Put Puttichai

 1. Thanks very much for your translations. I use your blog quite often because I have so much trouble with listening to Thai. I’ve just started watching this lakorn, so understanding this song on every episode helps. But I have a question about the grammar in one of the lines.

  เธอทำให้คนหนึ่งเปลี่ยนความคิดไป

  What does ไป represent in this sentence?
  I understand at the end of a sentence, it usually means “too much.”
  Does this line mean “You made someone too many of his ideas?”

  • I think it’s better to think of it as attached to the เปลี่ยน, so after a verb, ไป usually means that the action is being carried out going away from the speaker, so it’s like the person’s thoughts were changed away so his new thoughts are far away from what his old thoughts used to be… Something like that, if that makes sense haha

  • C̄hephāa khuṇ OST h̄æwn dxkmị̂

   dein d̂wy tạw xeng c̄hạn s̄āmārt̄h mī khwām s̄nuks̄nān

   thả xarị k̆tām thī̀ h̄ạwcı k̄hxng c̄hạn prārt̄hnā c̄hạn mị̀ t̂xng khidt̄hụng khn xụ̄̀n

   c̄hạn mị̀ h̄ĕn s̄ìng thī̀ p̄hid phlād nı kār thả s̄ìng deīyw

   c̄hạn mị̀ k̄hêā cı cring«ẁā thảmị reā t̂xng rạk kạn

   c̄hạn mị̀ t̂xngkār pĕn cêāk̄hxng

   c̄hạn mị̀ t̂xngkār h̄ı̂ khır reīyk r̂xng c̄hạn

   c̄hạn mị̀ khey khid ca h̄ā khır s̄ạk khn

   c̄hạn yạng khng s̄od thī̀ nī̀

   s̄ìng thī̀ dī læa yạng khng khwām s̄adwk s̄bāy

   tæ̀ keid xarị k̄hụ̂n meụ̄̀x c̄hạn dị̂ phb khuṇ?

   C̄hạn pheìng rū̂ ẁā mạndī thī̀ mī khn khid

   c̄hạn pheìng trah̄nạk ẁākār mī khwām rạk pĕn s̄ìng thī̀ dī t̀x h̄ạwcı

   c̄hạn chxb khidt̄hụng khuṇ bæb nī̂

   c̄hạn chxb thī̀ mī ṭhex xyū̀ nı cı

   c̄hạn t̂xngkār mī khuṇ c̄hạn s̄āmārt̄h?

   C̄hạn mị̀ t̂xngkār pĕn k̄hxng khır ykwên khuṇ

   khuṇ thảh̄ı̂ lok kèā h̄emụ̄xn deim dū dī k̄hụ̂n nidh̄ǹxy

   khuṇ thảh̄ı̂ khn xỳāng c̄hạn pelī̀yn nı bæb thī̀ c̄hạn khid

   khuṇ pĕn khn deīyw thī̀ thảh̄ı̂ mạn k̄hêā mā nı h̄ạwcı k̄hxng c̄hạn

   nı h̄ạwcı k̄hxng c̄hạn

   khn deīyw thī̀ c̄hạn yindī thī̀ ca h̄ı̂ khwām s̄ảkhạỵ

   c̄hạn mị̀ t̂xngkār pĕn cêāk̄hxng

   c̄hạn mị̀ t̂xngkār h̄ı̂ khır reīyk r̂xng c̄hạn

   c̄hạn mị̀ khey khid ca h̄ā khır s̄ạk khn

   c̄hạn yạng khng s̄od thī̀ nī̀

   s̄ìng thī̀ dī læa yạng khng khwām s̄adwk s̄bāy

   tæ̀ keid xarị k̄hụ̂n meụ̄̀x c̄hạn dị̂ phb khuṇ?

   C̄hạn pheìng rū̂ ẁā mạndī thī̀ mī khn khid

   c̄hạn pheìng trah̄nạk ẁākār mī khwām rạk pĕn s̄ìng thī̀ dī t̀x h̄ạwcı

   c̄hạn chxb khidt̄hụng khuṇ bæb nī̂

   c̄hạn chxb thī̀ mī ṭhex xyū̀ nı cı

   c̄hạn t̂xngkār mī khuṇ c̄hạn s̄āmārt̄h?

   C̄hạn mị̀ t̂xngkār pĕn k̄hxng khır ykwên khuṇ

   c̄hạn pheìng rū̂ ẁā mạndī thī̀ mī khn khid

   c̄hạn pheìng trah̄nạk ẁākār mī khwām rạk pĕn s̄ìng thī̀ dī t̀x h̄ạwcı

   c̄hạn chxb khidt̄hụng khuṇ bæb nī̂

   c̄hạn chxb thī̀ mī ṭhex xyū̀ nı cı

   c̄hạn t̂xngkār mī khuṇ c̄hạn s̄āmārt̄h?

   C̄hạn mị̀ t̂xngkār pĕn k̄hxng khır ykwên khuṇ

   c̄hephāa khuṇ OST h̄æwn dxkmị̂

Leave a Reply