Ice Pharaphatson

All posts tagged Ice Pharaphatson

Title: สวรรค์ IN LOVE / Sawun In Love (Heaven In Love)
Artist: Ice Pharaphatson and Wanchai (ไอซ์xว่านไฉ)
Album: OST อุบัติรักเทวา / Oobutti Ruk Taywah
Year: 2016

ยิ่งพบเจอ ยิ่งใกล้เธอมากขึ้นเท่าไหร่
Ying pob jur ying glai tur mahk keun tao rai
The more we meet, the closer to you I get
ยิ่งรู้ตัวว่าหัวใจ ไม่ค่อยเหมือนเหมือนเดิม
Ying roo dtua wah hua jai mai koy meuan meuan derm
The more I realize that my heart isn’t the same
ก็เพราะมองตากันบ่อยบ่อย
Gor pror maung dtah gun boy boy
Because we often make eye contact
เลยทำให้คิดคิดคิดหน่อยหน่อย
Loye tum hai kit kit kit noy noy
So it makes me think, think, think, somewhat
ว่าเราเข­้ากันดี
Wah rao kao gun dee
That we get along well

โลกของฉันที่เงียบเหงา ตอนนี้มีเธอ
Lohk kaung chun tee ngiap ngao dtaun nee mee tur
My lonely world now has you
ได้เข้าใจการได้เป็นคนที่สำคัญ
Dai kao jai gahn dai bpen kon tee sumkun
I understand being someone important
ความบังเอิญหรือโชคชะตา ที่จูงมือเธอเดินพามาส่ง
Kwahm bung ern reu chohk chadtah tee joong meu tur dern pah mah song
Was it happenstance or destiny that let you by the hand to me?
สวรรค์จงใจให้เราพบเจอ ใช่ไหม?
Sawun jong jai hai rao pob jur chai mai
Heaven decided we would meet, right?

(*) ฟ้าคงส่ง ให้เรามาคู่กัน
Fah kong song hai rao mah koo gun
Heaven sent us to be soulmates

(**) รอเธอมาตั้งนาน ขอบคุณสวรรค์าที่ช่วยบันดาล
Ror tur mah dtung nahn kaup koons awun tee chuay bundahn
I’ve waited for you for so long, thank you, heaven for helping set this up
เธอนั่นเองคือคน ที่ตอบเหตุผลรักแท้ในใจ
Tur nun eng keu kon tee dtaup het pon ruk tae nai jai
You’re the person who answers the reason for true love in my heart
I am in love with you Are you in love with me?
I am in love with you, are you in love with me?
รู้ไหมฉันรักเธอขนาดนี้
Roo mai chun ruk tur kanaht nee
Do you know I love you this much?
รอเธอมาตั้งนาน ขอบคุณสวรรค์ที่ช่วยบันดาล
Ror tur mah dtung nahn kaup koons awun tee chuay bundahn
I’ve waited for you for so long, thank you, heaven for helping set this up
ไม่ต้องการอะไร นอกจากบอกรักรักเธอเรื่อยไป
Mai dtaung gahn arai nauk jahk bauk ruk ruk tur reuay bpai
I don’t need anything except to tell you I love you continuously
I am in love with you Are you in love with me
I am in love with you, are you in love with me?
แค่เราสองคนรักกัน ข้างบนสวรรค์เค้าคงชื่นใจ
Kae rao saung kon ruk gun kahng bon sawun kao kon cheun jai
With just the two of us in love, they’re probably happy up in heaven

เมื่อคนเรา Fall In Love เมื่อมนุษย์พบรักดีดี
Meua kon rao fall in love meua manoot pob ruk dee dee
When people fall in love, when humans find good love
ใครสักคนบนฟ้า อาจเฝ้าดูเราใกล้ชิดเหมือนดูรายการ Reality
Krai suk kon bon fah aht fao doo rao glai chit meuan doo rai gahn reality
Everyone up in the sky probably watches us closely like a reality show
ความรักนั้นงดงามที่สุด เรื้องนั้นสวรรค­์รู้ดีที่สุด
Kwahm ruk nun kong ngahm tee soot reuang nun sawun roo dee tee soot
That love is the most beautiful, heaven knows best about that matter
เลยสร้างให้คนรักกัน ไม่เคยหยุด
Loey sahng hai kon ruk gun mai koey yoot
And made us lovers, never to stop
ฉันสุขใจที่ได้มีเธอ ไม่ว่าสิ่งใดให้เรามาเจอ
Chun sook jai tee dai mee tur mai wah sing dai hai rao mah jur
I’m happy that I have you, no matter what other things we’ll face
จะไม่ทำให้สวรรค์ผิดหวัง กับความรักของเรา
Ja mai tum hai sawun pit wung gup kwahm ruk kaung rao
We won’t disappoint heaven with our love
จะดูแลเธอจนที่สุด และเป็นคนเดียวที่รักที่สุด
Ja doo lae tur jon tee soot lae bpen kon diao tee ruk tee soot
I’ll take care of you till the end, and you’re the one person whom I love the most
มีกันเสมอไป
Mee gun samur bpai
We’ll have each other forever

(*,**)

จากนี้แม้นานเท่าไหร่ หัวใจผูกกันไว้
Jahk nee mae nahn tao rai hua jai pook gun wai
From now on, no matter how long, our hearts will be connected
เชื่อในรักแท้ ไม่มีข้อแม้ จะขอดูแลเพียงเธอ
Cheua nai ruk tae mai mee kor mae ja kor doo lae piang tur
I believe in true love, there’s no stipulations, I want to take care of only you

(**)

   
Composed Written and Arranged by ว่านไฉ

   
I’m so bored of Thailand’s representation of Japan =3=
But I like the idea of comparing life on earth to a reality show with everyone up in heaven watching and voting on what couples they want together~
I feel like if this wasn’t a soundtrack for such a ridiculous looking lakorn and I wasn’t so annoyed by the sudden oversaturation of Japan-filmed/mimicked music videos, I might actually have liked this song~

Title: แบมือ / Bae Meu (Reach Out Your Hand)
Artist: Ice Pharaphatson (ไอซ์ ภรภัสสรณ์ – AF9)
Album: [Single]
Year: 2015

รู้ไหม ฉันเห็นเมฆฝนครึ้มดำข้างนอกหน้าต่าง
Roo mai chun hen mek fon kreum dum kahng nauk nah dtahng
Do you know I see dark rainclouds outside my window?
บรรยากาศอ้างว้างกำลังร่วงตกหล่นมาข้างล่าง
Bunyahgaht ahng wahng gumlung ruang dtok lon mah kahng lahng
The lonely atmosphere is dropping below
รู้ไหม ว่าอุณหภูมิลดลงรวดเร็วเท่าไร
Roo mai wah oon hapoom lot long ruat rew tao rai
Do you know how fast the temperature is dropping?
ต้องการใครบ้างไหมกุมมือให้อุ่นอยู่เคียงใกล้ๆ
Dtaung gahn krai bahng mai goom meu hai oon yoo kiang glai glai
Do you need someone to hold your hand and keep you warm beside you?

(*) เริ่มไม่แน่ใจ ฝนตกอีกนานเท่าไร
Rerm mai nae jai fon dtok eek nahn tao rai
I’m starting to get uncertain as to how much longer the rain will fall
ฝ่าไปกันไหม ฉันจะเดินร่วมทางเธอเอง
Fah bpai gun mai chun ja dern ruam tahng tur eng
Will you brave it with me? I’ll walk through it with you

(**) แบมือของเธอ และขอทาบมือของฉันลงไป
Bae meu kaung tur lae kor tahp meu kaung chun long bpai
Reach out your hand and put it over my hand
ไม่ว่าไปทิศใด จูงมือของฉันไปด้วยคนได้ไหม
Mai wah bpai tit dai joong meu kaung chun bpai day kon dai mai
Regardless of which direction you go, please lead me by the hand with you
อยู่เคียงข้างกัน ในวันที่แม้ไม่เหลือใครๆ
Yoo kiang kahng gun nai wunt ee mae mai leua krai krai
I’ll stay beside you when you don’t have anyone else left
เมื่อเธอทุกข์ใจและท้อเมื่อไร แบมือขึ้นดู จะรู้ว่ายังมีฉันทั้งคน
Meua tur took jai lae tor meua rai bae meu keun doo ja roo wah yun gmee chun tung kon
Whenever you’re suffering or discouraged, hold out your hand and you’ll know you still have me

รอคอยสายรุ้งสวยๆ ทอดยาวหลังตอนฝนตก
Ror koy sai roong suay suay taut yao lung dtaun fon dtok
Wait for the beautiful rainbow that follows the rain
จะหุบร่มที่พกและมองรุ้งงามกับเธอด้วยกัน
Ja hoop rom tee pok lae maung roong ngahm gup tur duay gun
I’ll close the umbrella I carry and look up at the beautiful rainbow with you
ยังคงเคียงข้างเธอแม้ฤดูนั้นกำลังเปลี่ยน
Yung kong kiang kahng tur mae reudoo nun gumlung bplian
I’ll still be beside you, though the seasons are changing
ปฏิทินจะหมุนเวียนไปเท่าไรก็ยังเหมือนเดิม
Bpadtitin ja moon wian bpai tao rai gor yung meuan derm
The calendar will keep changing, but I’m still the same

(*,**,*,**)
มีฉันทั้งคน
Mee chun tung kon
You have me