Hollywood

All posts tagged Hollywood

Title: Hollywood
Artist: MEME ft. KH
Album: [Single]
Year: 2019

ได้โปรดพอเถอะอย่าอธิบายอะไรที่ไม่เข้าท่ากว่านี้อีกเลย
Dai bproht por tur yah attibai arai tee mai kao tah gwah nee eek loey
Please, enough, don’t explain anything that’s any more inappropriate than this
ปล่อยให้ทุกอย่างมันค่อยๆจางและจบลงแบบไม่จำเป็นต้องมีคำเฉลย
Bploy hai took yahng mun koy koy jahng lae jop long baep mai jum bpen dtaung mee kum chaloey
Let everything gradually fade away and end without there needing to be words
เพราะเธอยิ่งพูดยิ่งแก้ตัว
Pror tur ying poot ying gae dtua
Because the more you speak, the more excuses you make
ยิ่งฟังยิ่งมั่วไม่สมเหตุผลอะไรเลย
Ying fung ying mua mai som het pon arai loey
The more I listen, the more unreasonable it seems
ฉันไม่เชื่อเธอแล้ว ไม่มีวันอีกแล้ว
Chun mai cheua tur laeo mai mee wun eek laeo
I don’t believe you anymore and never will again

(*) หยุดเล่นใหญ่ ทำมาโกรธทับ
Yoot len yai tum mah groht tup
Stop playing around and making me angry
เพื่อให้ฉันนั้นยอมรับ
Peua hai chun nun yaum rup
To make me accept
ว่าสิ่งที่ฉันจับได้
Wah sing tee chun jup dai
That the things I’ve caught
มันเป็นแค่เรื่องเข้าใจผิด
Mun bpen kae reuang kao jai pit
Are only misunderstandings
หยุดทำตัวเหมือนเธอเป็น saint
Yoot tum dtua meuan tur bpen saint
Stop acting like you’re a saint
จากเรื่องราวที่ถ้าใครเห็นก็ต้องพูดว่า b*llsh*t
Jahk reuang rao tee tah krai hen gor dtaung poot wah
From matters that anyone else would immediately call b*llsh*t

(**) เลิกมองฉันด้วยตาแบบนั้น
Lerk maung chun duay dtah baep nun
Stop looking at me with those eyes
ที่นี่มันไม่ใช่ Hollywood
Tee nee mun mai chai hollywood
This isn’t Hollywood
หยุดคำพูดที่พูดแบบนั้น
Yoot kum poot tee poot baep nun
Stop speaking like that
ประโยคที่ฟังยังไงมันก็เป็นได้แค่สูตร
Bprayohk tee fung yung ngai mun gor bpen dai kae soot
With sentences that however you hear them, they’re just a formula
ยอมรับสักทีว่าเธอกับเขาคบกัน
Yaum rup suk tee wah tur gup kao kop gun
Just admit that you and she are dating
และแอบมีความสัมพันธ์ลึกซึ้ง
Lae aep mee kwahm sumpun leuk seung
And that you secretly have a deep relationship
มันอาจจะทำให้เธอดูเป็นลูกผู้ชายมากกว่านี้
Mun aht ja tum hai tur doo bpen look poo chai mahk gwah nee
That might make you look like a little more of a man
(อีกนิดนึง)
(Eek nit neung)
(Just a little)

มันไม่จำเป็นที่เธอจะต้องมาทำอะไรๆแบบนี้อีกเลย
Mun mai jum bpen tee tur ja dtaung mah tum arai arai baep nee eek loey
It’s not necessary for you to do all this
เธออยากมีเขาเธอก็มีเขา
Tur yahk mee kao tur gor mee kao
If you want to have her, then have her
จะมาหลอกมาลวงกันเพื่ออะไร
Ja mah lauk mah luang gun peua arai
Why come deceive me?
เพราะเธอยิ่งพูดยิ่งแก้ตัว
Pror tur ying poot ying gae dtua
Because the more you speak, the more excuses you make
ยิ่งฟังยิ่งมั่วไม่สมเหตุผลอะไรเลย
Ying fung ying mua mai som het pon arai loey
The more I listen, the more unreasonable it seems
ฉันไม่เชื่อเธอแล้วไม่มีวันอีกแล้ว
Chun mai cheua tur laeo mai mee wun eek laeo
I don’t believe you anymore, and I never will again

(*,**)

Show ความ Man man อีกหน่อยไหม ?
Show kwahm man man eek noy mai
How about you show your manliness a little more?
จะเอายังไงก็พูดไป
Ja ao yung ngai gor poot bpai
Whatever you want, say it
อย่ามาทำ act เป็นคนดี
Yah mah tum act bpen kon dee
Don’t act like a good guy
ในเมื่อไม่มีเธอในใจ
Nai meua mai mee tur nai jai
When you don’t have her in your heart
ไม่ต้องมาบิดเบือนคำถาม
Mai dtaung mah big beuan kum tahm
There’s no need to distort the questions
พูดซะตัวเองน่าสงสาร
Poot sa dtua eng nah song sahn
Say it yourself, this is pitiful
ผู้ชายกันเองยังรำคาญ
Poo chai gun eng yung rumkahn
Men are still annoying
ความจริงซักคำไม่มี
Kwahm jing suk kum mai mee
They don’t say a word of truth
ศักดิ์ศรีไม่มี ศักดิ์ศรีไม่มีเลย
Suk see mai mee suk see mai mee loey
No honor, no honor at all
น่าจะละอายใจ ผู้ชายอะไร โกหกทั้งปีเลย
Nah ja la ai jai poo chai arai goh hok tung bpee loey
They should be ashamed of themselves, what men? Lying all year
Acting มึงไม่ดีเลย Hollywood เหมือนที่เคย
Acting meung mai dee loey hollywood meuan tee koey
Acting like you’re bad, like you’re in Hollywood, as usual
บอกเขาไปตรงๆ มันคงจบลงไม่เหมือนอย่างที่เคย yeah
Bauk kao bpai dtrong dtrong mun kong jop long mai meuan yahng tee koey yeah
Tell them straight, this isn’t going to end how it usually does, yeah

(**,**)

   

Executive Director : JEEP Thep-ard Kawin-anan
Executive Producers : Boyd Kosiyabong & Nop Ponchamni
Words: Boyd Kosiyabong
Music: Boyd Kosiyabong, Modman & MEME
Rap: KH
Arrangement: NINO & LUKELL

   

Accidentally started listening to this at 1.25x speed, and I think it sounds better sped up a little haha, but otherwise not bad. I also really like the rare rap verse that supports the woman instead of trying to make excuses for sleazy guys or argue with her~