Zoom

All posts tagged Zoom

Title: เร็ว / Rew (Fast)
Artist: Zoom
Album: [Single]
Year: 2018

อยู่ๆ ก็ลา จะไปก็ไม่บอก
Yoo yoo gor lah ja bpai gor mai bauk
All the sudden, you said good-bye, you were leaving and didn’t tell me
มาลวงมาหลอกให้รักทำไม
Mah luang mah lauk hai ruk tummai
Why did you trick me into loving you?
จู่ๆ มาทิ้ง ทิ้งฉันให้นอนเสียใจ
Joo joo mah ting ting chun hai naun sia jai
Suddenly you abandoned me, abandoned me to sleep sadly
จะอยู่อย่างไร ชีวิตที่ไร้เธอ
Ja yoo yahng rai cheewit tee rai tur
How will I live without you?

(*) ไม่อาจจะดึงจะยื้อเวลา
Mai aht ja deung ja yeu welah
I can’t hold back time
จะย้อนให้เธอกลับมา
Ja yaun hai tur glup mah
Or turn it back so you’ll return
มันคงจะเป็นไปไม่ได้
Mun kong ja bpen bpai mai dai
It’s impossible
จะเหนี่ยวจะรั้งไปเพื่ออะไร
Ja niao ja rung bpai peua arai
Why hold you back?
เมื่อคนจะไปก็ต้องไป
Meua kon ja bpai gor dtaun bpai
When someone is leaving, they have to go
ไม่มีทาง แค่อยากขอ
Mai mee tahng kae yahk kor
There’s no way, I just want to ask

(**) อย่าเพิ่งทิ้งฉันไปได้ไหม
Yah perng ting chun bpai dai mai
Please don’t leave me yet
มันยังไม่พร้อมที่จะเสียใจ
Mun yung mai praum tee ja sia jai
I’m not ready to be sad yet
มันยังไม่พร้อมที่จะรับใครเข้ามาใหม่
Mun yung mai praum tee ja rup krai kao mah mai
I’m not ready to accept someone new yet
ยังไม่เตรียมหัวใจ ได้โปรดเถอะหนา
Yung mai dtriam hua jai dai bproht tur nah
I still haven’t prepared my heart, please
อย่าทิ้งให้ฉันต้องร้องไห้
Yah ting hai chun dtaung raung hai
Don’t leave me to cry
อย่าทิ้งฉันไปมีคนใหม่ได้ไหม
Yah ting chunb pai mee kon mai dai mai
Don’t leave me for someone new
จะเร็วไปไหมที่จะต้องเจ็บ
Ja rew bpai mai tee ja dtaung jep
Isn’t it too fast to have to hurt?

(*,**,**)

จะเร็วไปไหม ที่จะต้องจบ
Ja rew bpai mai tee ja dtaung jep
Isn’t it too fast to have to hurt?

   

คำร้อง/ทำนอง : ซีเคน / วงzoom
เรียบเรียง : ปิยะวัฒน์ หมื่นสนิท
Producer : ปิยะวัฒน์ หมื่นสนิท / สุพรชัย แก้ววิรัช

Title: หมดใจ / Mot Jai (Out of Feelings)
Artist: Zoom
Album: [Single]
Year: 2017

อยู่ไปก็ไม่ได้ใจเธอ
Yoo bpai gor mai dai jai tur
Continuing on, I haven’t gotten your heart
เมื่อรู้ว่าเธอกำลังจะเปลียนไป
Meua roo wah tur gumlung ja bplian bpai
When I know that you’re about the change
สันยาเอาไว้ทำไหร
Sun yah ao wai tao rai
Whatever I promise to do
ในเมื่อหัวใจเธอมาเปลี่ยนผัน
Nai meua hua jai tur mah bplian pun
When your heart has changed
รักฉันที่ทุ่มเทไป
Ruk chun tee toom tay bpai
The love that I’ve devoted
ไม่มีความหมายอะไรทั้งนั้น
Mai mee kwahm mai arai tung nun
Is meaningless
เมื่อเธอคอยจะกดดัน
Meua tur koy ja got dun
When you keep forcing things
บีบคั้นไห้ฉันเดินออกมา
Beep kun hai chun dern auk mah
Pushing me out of your life

บอกว่ารักพันโน้พันนี้
Bauk wah ruk pun noh pun nee
I tell you I love you thousands of times
แต่วันนี้กลับทิ้งกันง่ายดาย
Dtae wun nee glup ting gun ngai dai
But today you ended up dumping me so easily
ไม่คิดไม่ฝันว่าตัวเธอนั้นจะทำฉันได้อย่างนี
Mai kit mai fun wah dtua tur nun ja tum chund ai yahng nee
I never imagined that you could do this to me
ฉันขอโทษที ที่วันนี้ฉันทนไม่ไหว
Chun kor toht tee tee wun nee chun ton mai wai
I’m sorry that I can’t take it anymore

(*) เมื่อเธอหมดใจอยู่ต่อไปก็มีแต่ช้ำ
Meua tur mot jai yoo dtor b pai gor mee dtae chum
When you don’t have feelings for me anymore, to continue to stay only causes pain
เจ็บครั้งนี้ทีเธอกระทำ
Jep krung nee tee tur gratum
This time I’m hurt by your actions
มันตอกแลย้ำซ้ำเติมหัวใจ
Mun dtauk lae yum sum dterm hua jai
It emphasizes and repeats, filling my heart
เจบครั้งนี้คงต้องเจ็บเป็นครั้งสุดท้ายเพราะว่าฉันนั้นทนไม่ได้
Jep krung nee kong dtaung jep bpen krung soot tai pror wah chun nun ton mai dai
This time will be the last time I get hurt because I can’t take it anymore
ยอมเสียใจดีกว่ารักคนใจร้ายอย่างเธอ
Yaum sia jai dee gwah ruk kon jai rai yahng tur
Willing to be sad is better than loving a cruel-hearted person like you

(*)

อยากจะร้องร้องฮ้ายดังๆวันฉันนั้นเสียใจ
Yahk ja raung raung hai dung dung wun chun nun sia jai
I want to cry out loud when I’m sad
กับสิ่งที่เธอกระทำมันโหดร้าย
Gup sing tee tur gratum mun hoht rai
Over the cruel things that you’ve done

(*,*)

จะทนทำไมถ้าเธอหมดใจก้ออย่ารั้งเลย
Ja ton tummai tah tur mot jai gor yah rung loey
Why endure this? If you don’t have any feelings for me, I won’t hold you back

   

คำร้อง/ทำนอง วัตศล พัฒนสิงห์ / วงzoom
เรียบเรียง ปิยะวัฒน์ หมื่นสนิท

Title: รักนะแจ๊ะๆ / Ruk Na Jae Jae (Love Ya)
Artist: Zoom ft. Jenny (เจนนี่ ได้หมดถ้าสดชื่น)
Album: [Single]
Year: 2016

โสดไม่กี่เปอเซน อยากจะมีโมเม้นสักคราว
Soht mai gee percent yahk ja mee moment suk krao
I’m not 100% single, but I want to have a moment
ใจเธอยังว่างอยู่หรือปล่าว อยากจะเข้าไปยุข้างใน
Jai tur yung wahng yoo reu bplao yahk ja kao bpai yoo kahng nai
Is your heart still available? I want to be inside it
โอ้ว่าแม่โฉมงามอยากจะถามเฟสชื่ออะไร
Oh wah mae chohm ngahm yahk ja tahm face cheu arai
Oh, sexy momma, I want to ask for your Facebook
ถ้าหากว่าเปนไปได้เราจะได้นัดเจอกัน
Tah hahk wah bpen bpai dai rao ja dai nut jur gun
If it’s possible, we can go out together

(*) ถ้าหากว่าเธอไม่คิดผูกมัดก้อแค่อยากสัมผัส id line จะได้ไหม
Tah hahk wah tur mai kit pook mut gor kae yahk sumput ID line ja dai mai
If you don’t want a commitment and just want something physical, can I get your Line ID?

(**) รักนะเจ๊ะเจ๊ะ อยากจะพาเธอไปเเวะ
Ruk na jae jae yahk ja pah tur bpai wae
I love ya, I wanna take you out for a bit
เอาไห้มันชุ่มเเฉะ ให้เปียกไปทั้งใจ
Ao hai mun choom chae hai bpiak bpai tung jai
I’ll get you wet, I’ll soak your entire heart
ดูเหมือนตอนนี้ฉันไม่ค่อยจะสบาย
Doo meuan dtaun nee chun mai koy ja sabai
Right now it doesn’t look like I’m doing too well
เธออยู่ที่ไหน อยากจะพาเธอไปเจ๊ะๆๆๆๆๆ
Tur yoo tee nai yahk ja pah tur bpai jae jae jae jae jae
Where are you? I wanna take you out

(*,**)

โอว่าโฉมงาม เธอเป็นนางฟ้ามาจากแดนใด
Oh wah chohm ngahm tur bpen nahng fah mah jahk daen dai
Oh, babe, what land does an angel like you come from?
ทำให้คนหลงไหล ให้ฉันคลั่งไคล้แค่เพียงเธอ
Tum hai kon long lai hai chun klung klai kae piang tur
You entrance people, you made me crazy about you

ผู้ชายทุกคนหมายปอง หวังในตัวน้อง รู้ไหมกานดา
Poo chai took kon mai bpaung wung nai dtua naung roo mai gahn dah
Every guy wants you, they hope to be in you, do you know, baby?
ถ้าหากว่าเทอไม่ว่า จะพาเธอมา
Tah hahk wah tur mai wah ja pah tur mah
If you don’t object, I’ll take you
จัดไห้สัก2แจ๊ะ. สัก3แจ๊ะ .สัก2แจ๊ะ .น่ะแจ๊ะๆๆๆๆๆๆๆๆ
Jut hai suk saung jae suk sahm jae suk song jae na jae jae jae jae jae
And prepare you two, three, two, please? Please? Please? Please? Please?

รักแจ๊ะๆไม่ต้องพาฉันไปเวะ
Ruk jae jae mai dtaung pah chun bpai wae
I love ya, you don’t have to take me out for a bit
เพราะตอนนี้ก็เฉะ มันเปียกไปทั้งใจ
Pror dtaun nee gor chae mun bpiak bpai tung jai
Because I’m wet right now, my entire heart is soaked
รู้แล้วเธอนั้นไม่ค่อยจะสบาย
Roo laeo tur nun mai koy ja sabai
I know you’re not very well right now
ไห้ไปเจอที่ไหน…
Hai bpai jur tee nai
Wherever you want me to meet you
บางทีจะได้เเจ๊ะๆๆๆๆๆ
Bahng tee ja dai jae jae jae jae jae
Maybe we’ll get to do this

อยากจะพาเธอไปเเจ๊ะ เพราะนั้นเซะอยู่ในหัวใจ
Yahk ja pah tur bpai jae pror nun sae yoo nai hua jai
I wanna take you out because you’re in my heart
พูดจิงไม่ได้เเหละเทจแล้วเธอจะเสจและสบาย
Poot jing mai dai lae tej laeo tur ja set lae sabai
Seriously, I’m not kidding, you’ll be finished, and you’ll be satisfied
ไม่หลอกให้เธอเปนควาย ไม่หลอกให้เธอเปนควาย
Mai lauk hai tur bpen kwai mai lauk hai tur bpen kwai
I’m not playing you for a fool, I’m not playing you for a fool
เเล้วเราจะได้แก่ตายไปด้วยกาน
Laeo rao ja dai gae dtai bpai duay gun
We’ll get old and die together

(**,**)

   

คำร้อง คิงส์ วงzoom/ ปอนด์ วงzoom
ทำนอง โอ คพ สะตอใต้
เรียบเรียง ปิยะวัฒน์ หมื่นสนิท

   
The ending “jae (เเจ๊ะ)” is slang for “ja (จ๊ะ),” but it’s also the onomatopoeia for fingering a girl, so. This song. Yeah.