Zom Marie

All posts tagged Zom Marie

Title: Can’t You See
Artist: Zom Marie (ส้ม มารี)
Album: OST Unlucky Ploy ชีช้ำกะหล่ำพลอย
Year: 2020

เหนื่อยและล้าเต็มที ในโลกที่เดียวดาย
Neuay lae lah dtem tee nai lohk tee diao dai
I’m so tired and exhausted in this lonely world
หรือความรักไม่ได้มีไว้สำหรับฉัน
Reu kwahm ruk mai dai mee wai sumrup chun
Is there no love for me?
เมื่อไหร่ที่เหมือนจะเจอ คนเดียวที่ฉันต้องการ
Meua rai tee meuan ja jur kon diao tee chun dtaung gahn
Whenever it seems like I’ll meet the one person I need
กลับต้องเหลือเพียงแค่ความเสียใจ
Glup dtaung leua piang kae kwahm sia jai
I end up left with just sadness

(*) เธอคือคนเดียวที่เป็นความหวัง
Tur keu kon diao tee bpen kwahm wung
You’re my only hope
ทำให้ฉันคิดไปไกลอย่างนั้น
Tum hai chun kit bpai glai yahng nun
You make me think too far like that
เป็นดังฝันที่ฉันไม่อยากตื่น มาพบความจริง
Bpen dung fun tee chun mai yahk dteun mah pob kwahm jing
You’re like a dream that I don’t want to wake up from to face reality
แต่บางครั้งเหมือนไม่คิดอะไร
Dtae bahng krung meuan mai kit arai
But sometimes it’s like you don’t feel anything
แววตาคู่นั้นไม่ได้มีฉัน ข้างใน
Waew dtah koo nun mai dai mee chun kahng nai
That look in your eyes doesn’t have me in it

(**) Can’t you see เธอรู้อะไรบ้างไหม
Can’t you see tur roo arai bahng mai
Can’t you see? Do you know?
Can’t you see คนคนนี้ไม่เหลือน้ำตาพอให้ไหล
Can’t you see kon kon nee mai leua num dtah por hai lai
Can’t you see I don’t have any tears left to flow?
ถ้าเธอนั้นพอเข้าใจ
Tah tur nun por kao jai
If you understand
อย่าทำร้ายกันอีกเลย ได้ไหม
Yah tum rai gun eek loey dai mai
Please don’t hurt me anymore

(***) Can’t you see คำว่ารักที่ซ่อนเอาไว้
Can’t you see kum wah ruk tee saun ao wai
Can’t you see the love that I’m hiding?
ถ้าเธอรู้ ฉันรักเธอมากแค่ไหน
Tah tur roo chun ruk tur mahk kae nai
If you know how much I love you
โปรดจับมือฉันไว้ โอบกอดฉันไว้ ได้หรือเปล่า
Bproht jup meu chun wai ohp gaut chun wai dai reu bplao
Could you please take my hand and hug me?

ความเจ็บที่หวังจะลืม ทุกสิ่งที่ต้องเผชิญ
Kwahm jep tee wung ja leum took sing tee dtaung pachern
The pain I hoped to forget, everything I’ve had to face
อยากให้เป็นเธอที่พาฉันเดินข้ามไป
Yahk hai bpen tur tee pah chun dern kahm bpai
I want it to be you who leads me through it
อย่าปล่อยฉันไว้ลำพัง กลับสู่โลกที่เดียวดาย
Yah bploy chun wai lumpung glup soo lohk tee diao dai
Don’t leave me alone to return to that lonely world
อย่าให้ฉันต้องเจ็บอีกครั้งเลย
Yah hai chun dtaung jep eek krung loey
Don’t make me hurt again

(*,**,***,**,***)

   

คำร้อง : อัจฉริยา ดุลยไพบูลย์
ทำนอง : อัจฉริยา ดุลยไพบูลย์
เรียบเรียง : อัจฉริยา ดุลยไพบูลย์ และ ศุภกิจ ฟองธนกิจ

Title: ครั้งหนึ่งในชีวิต / Krung Neung Nai Cheewit (Once In A Life Time)
Artist: Weir Sukollawat (เวียร์ ศุกลวัฒน์) and Zom Marie (ส้ม มารี)
Album: Secre7 Room
Year: 2020

ขอบคุณที่เคยทำดีให้กัน
Kaup koon tee koey tum dee hai gun
Thank you for once being nice to me
คนไม่เอาไหนอย่างฉันได้พบเธอ ก็โชคดีแค่ไหน
Kon mai ao nai yahng chun dai pob tur gor chohk dee kae nai
How lucky it was for a useless person like me to have met you
อาจเหมือนสายลมเพียงวูบเดียว
Aht meuan sai lom piang woop diao
It might have been like a brief wind
เป็นเสี้ยวชีวิตที่แสนดี ฉันจะจำไว้
Bpen siao cheewit tee saen dee chun ja jum wai
But it’s a wonderful part of my life that I’ll remember

ขอบคุณที่เธอเคยเดินเข้ามา
Kaup koon tee tur koey dern kao mah
Thank you for once showing up
ประคองชีวิตในวันที่เสียศูนย์ เกินจะลุกไหว
Bprakaung cheewit nai wun tee sia soon gern ja look wai
For supporting my life when I was too far gone to get up
ขอบคุณที่เคยมาผูกพัน
Kaup koon tee koey mah pook pun
Thank you for once having a connection with me
แม้เป็นเวลาที่แสนสั้นฉันซาบซึ้งใจ
Mae bpen welah tee saen sun chun sahp seung jai
Even though it was such a short time, I’m so grateful

(*) ดีใจที่ชีวิตหนึ่ง เราได้พบกัน
Dee jai tee cheewit neung rao dai pob gun
I’m happy that we met in one lifetime
ได้เคยพยายามฝ่าพัน ทุกความเสียใจ
Dai koey payayahm fah pun took kwahm sia jai
I could once endeavor through all my sadness
ได้ดูแลรักษากันและกัน จนหาย
Dai doo lae ruk sah gun lae gun jon hai
We took care of each other until we were better
แม้รู้ดีว่าสุดท้าย ก็ต้องลา
Mae roo dee wah soot tai gor dtaung lah
Even though I know full well that in the end, we must say good-bye
คนบางคนอาจมาเพื่อพบ เจอแค่ครั้งเดียว
Kon bahng kon aht mah peua pob jur ake krung diao
Some people might show up just for us to meet once
เมื่อเหลียวมองอีกที คงจากกันไกลสุดสายตา
Meua liao maung eek tee kon gjahk gun glai soot sai dtah
And when we turn and look again, they’re probably gone out of sight
ดีใจที่วันนั้น มีเธอเข้ามา
Dee jai tee wun nun mee tur kao mah
I’m happy that you showed up that day
ครั้งหนึ่งในชีวิต
Krung neung nai cheewit
Once in a lifetime

จากนี้ไม่ว่าจะเป็นอย่างไร
Jahk nee mai wah ja bpen yahng rai
No matter how things will be from now on
จะจำเอาไว้ว่าเคยได้พบใคร ที่ดีขนาดนี้
Ja jum ao wai wah koey dai pob krai tee dee kanaht nee
I’ll remember that I once met someone this wonderful
ถ้าได้พบกันอีกครั้งหนึ่ง
Tah dai pob gun eek krung neung
If we can meet again
วันนั้นเราคงคิดถึงกัน แบบเพื่อนที่หวังดี
Wun nun rao kong kit teung gun baep peuan tee wung dee
On that day, we’ll think of each other as friends who wish each other well

(*)

เหมือนเส้นทางเราสองมาพาด เจอกันตรงกลาง
Meuan sen tahng rao saun gmah paht jur gun dtrong glahng
It’s like our two paths crossed in the middle
เพียงผ่านพานพบกันสุดท้าย ต้องไปตามทาง
Piang pahn pahn pob gun soot t ai dtaung bpai dtahm tahng
We just happened to meet, but in the end, we both must follow our paths
แต่ความทรงจำนี้ จะสวยงาม ตลอดไป
Dtae kwahm song jum nee ja suay ngahm dtalaut bpai
But these memories will be beautiful forever

(*)
ดีใจที่วันนั้น มีเธอเข้ามา
Dee jai tee wun nun mee tur kao mah
I’m happy that you showed up that day
ครั้งหนึ่งในชีวิต
Krung neung nai cheewit
Once in a lifetime

   

เนื้อร้อง ธิติวัฒน์ รองทอง
ทำนอง ธิติวัฒน์ รองทอง
เรียบเรียง ธิติวัฒน์ รองทอง
โปรดิวเซอร์ ธิติวัฒน์ รองทอง

   

Zom Marie is really getting popular these days, I’m happy for her~ This is a lovely duet between her and Weir, their voices compliment each other nicely

Title: หรือฉันคิดไปเอง / Reu Chun Kit Bpai Eng (Or Was I Imagining It?)
Artist: Zom Marie (ส้ม มารี)
Album: [Single]
Year: 2020

อยู่คนเดียวมานานหลายปี
Yoo kon diao mah nahn lai bpee
I’ve been alone for many years
ไม่มีใครเข้ามาสักที
Mai mee krai kao mah suk tee
No one has come up to me
แต่ชีวิตก็ยังเดินต่อไป
Dtae cheewit gor yung dern dtor bpai
But life goes on

จนเธอเข้ามาอยู่ในหัวใจ
Jon tur kao mah yoo nai hua jai
Until you entered my heart
แต่งเรื่องราวเติมสิ่งที่หายไป
Dtaeng reuang rao dterm sing tee hai bpai
Creating memories and filling in the things I was missing
ให้ชีวิตมีความหมาย
Hai cheewit mee kwahm mai
Giving my life meaning

(*) แต่สุดท้ายแล้วเธอมาบอกกับฉันว่าเธอแค่หยอก
Dtae soot tai laeo tur mah bauk gup chun wah tur kae yauk
But in the end, you came and told me that you were just kidding
ไม่มีอะไรเกินกว่าคนทั่วไป
Mai mee arai gern gwah kon tua bpai
That you don’t feel anything more for me than anyone else in the world
ก็ขอให้หยุดไว้ เป็นเพียงแค่คนคุ้นเคย
Gor kor hai yoot wai bpen piang kae kon koon koey
And that you want things to stop and us to be just acquaintances

(**) ที่ดูคล้าย ๆ ว่าเธอนั้นรัก คงเป็นเพราะฉันคิดไปเองทั้งนั้น
Tee doo klai klai wah tur nun ruk kong bpen pror chun ki tbpai eng tung nun
What seemed like you loved me could just be because I imagined it
เธอไม่เคยเอ่ยคำว่ารักกัน มีแต่ฉันที่คิดไปฝ่ายเดียว
Tur mai koey oey kum wah ruk gun mee dtae chun tee kit bpai fai diao
You never said you loved me, it was only me who assumed it by myself
ที่อยู่กับฉันใช้เวลาด้วยกัน นั่นเพียงฉันแค่คิดไปเองใช่ไหม
Tee yoo gup chun chai welah duay gun nun piang chun kae kit bpai eng chai mai
When you were with me and we spent time together, that was just me imagining it, right?
แล้วที่เธอกอด อุ่นไอที่ได้ บอกฉันทีว่าจริง หรือฉันคิดไปเอง
Laeo tee tur gaut oon ai tee dai bauk chun tee wah jing reu chun kit bpai eng
And when you hugged me, and things got heated, tell me that was real, or was I just imagining it?

อยู่คนเดียวอย่างเคยก็ดี
Yoo kon diao yahng koey gor dee
It’s fine being alone, as usual
ไม่น่าเอาใจไปให้ใครเขาย่ำยี
Mai nah ao jai bpai hai krai kao yum yee
I shouldn’t go giving my heart to anyone who would destroy it
เจ็บคราวนี้จำจนตาย
Jep krao nee jum jon dtai
This time I’ll remember this pain until I die

อุตส่าห์เทใจว่าเธอนั้นใช่
Ootsah tay jai wah tur nun chai
I tried to devote myself to you, thinking you were the one
เป็นคนสุดท้ายที่จะฝากไว้ทั้งใจ
Bpen kon soot tai tee ja fahk wai tung jai
That you’d be the last person I’d entrust my heart to
ก็ได้แค่คล้ายเพียงเท่านั้น
Gor dai kae klai piang tao nun
But it only seemed like that

(*,**)
หรือแค่คิดไปเอง
Reu kae kit bpai eng
Or was I just imagining it?

(**)

บอกฉันทีว่าจริง หรือฉันคิดไปเอง
Bauk chun tee wah jing reu chun kit bpai eng
Tell me it was real, or was I just imagining it?

   

Writter and Composer : Sakdithat Tuwichian
Arranger : Pinmanus Lertsinudom
Producer : Akarachon Rachapandi
Co-Producer : Pinmanus Lertsinudom
Mix and Master : Pete Tanskul
Studio : สตูดิโอบ้านปิ่น, Better Weather Studio

   

I’ve never been a huge fan of Zom Marie, nothing against her, she’s just never been my style, but I’ve ALWAYS loved how she has as big a nose as I do. 😀
This is a cute song in her usual style, I’m happy to see her finally moving from independent to Spicy Disc~

Title: ชั่วโมงต้องมนต์ / Chua Mohng Dtaung Mon (Magic Moment)
Artist: Zom Marie (ส้ม มารี) ft. MVL
Album: [Single]
Year: 2019

เมื่อแรกเจอกับเธอก็ละเมอ ดั่งต้องมนต์
Meua raek jur gup tur gor lamur dung dtaung mon
When I first met you, I fantasized like it was magic
ก็เหมือนคนที่ถูกสะกดดวงใจ เอาไว้ไม่ให้ไปไหน
Gor meuan kon tee took sagot duang jai ao wai mai hai bpai nai
It was like someone cast a spell on my heart that wouldn’t let me go anywhere
เพ้อแต่เธอ นี่เธอช่วยหันมามองฉันทีนะคนดี
Pur dtae tur nee tur chuay hun mah maung chun tee na kon dee
I’m only crazy about you, please turn and look at me, darling

ตอนนี้ใจก็ลอยหลุดไปแล้ว ถูกต้องมนต์
Dtaun nee jai gor loy loot bapi laeo took dtaung mon
Right now my heart has floated off, it’s been hypnotized
ก็เพราะคนอย่างเธอที่ฉันฝันหา ที่ฉันรอมานานแล้ว
Gor pror kon yahng tur tee chun fun hah tee chun ror mah nahn laeo
Because of someone like you whom I’ve dreamed of, whom I’ve been waiting for for so long
ยิ้มให้เธอ แล้วทำไมเธอจึงไม่ยิ้ม ยิ้มคืนมา
Yim hai tur laeo tummai tur jeung mai yim yim keun mah
I smile at you, why don’t you smile, smile back?

อยู่ในชั่วโมงต้องมนต์ ชั่วโมงที่ใจไหวหวั่น
Yoo nai chua mohng dtaung mon chua mohng tee jai wai wun
In this magic moment, the moment my heart trembles
ราวกับดอกไม้ได้ผลิบาน เป็นรักที่มีข้างใน
Rao gup dauk mai dai plibahn bpen ruk tee mee kahng nai
It’s like the flowers inside of me have blossomed into love
มองเธออยู่นานรู้บ้างไหม แค่อยากให้เธอเข้าใจ
Maung tur yoo nahn roo bahng mai kae yahk hai tur kao jai
Do you know I’ve been watching you for a while? I just want you to understand
ช่วงเวลานี้จะต้องหวั่นไหว สักเท่าไร สักแค่ไหน
Chuang welah nee ja dtaung wun wai suk tao rai suk kae nai
How much must I be nervous at this moment? How much?

Back in the day first time we met
Back on the day, the first time we met
Sippin’ on the rock at the bar รอเธอมา
Sippin on the rock at the bar ror tur mah
Sipping on the rock at the bar, waiting for you to come
Check it out มองเธอน่ะ bounce
Check it out maung tur na bounce
Checking it out, watching you bounce
ทำให้หัวใจเต้น Marry go round
Tum hai hua jai dten merry go round
Making my heart pound, merry go round
ทำผมหลงทางอยู่ใน Magic Moment
Tum pom long tahng yoo nai magic moment
Making me get lost in this magic moment
ผู้คนตั้งมากตั้งมายแต่เธอคนเดียวที่มองเห็น
Poo kon dtung mahk dtung mai dtae tur kon diao tee maung hen
There’s so many people, but you’re the only one I see
Be you, Be you ไม่ต้องเปลี่ยนไป
Be you be you mai dtaung bplian bpai
Be you, be you, there’s no need to change
เปลี่ยนได้แค่อย่างเดียว จาก BE YOU to BE MINE
Bplian dai kae yahng diao jahk be you to be mine
Just change one thing; from “be you” to “be mine”

อยู่ในชั่วโมงต้องมนต์ ชั่วโมงที่ใจไหวหวั่น
Yoo nai chua mohng dtaung mon chua mohng tee jai wai wun
In this magic moment, the moment my heart trembles
ราวกับดอกไม้ได้ผลิบาน เป็นรักที่มีข้างใน
Rao gup dauk mai dai plibahn bpen ruk tee mee kahng nai
It’s like the flowers inside of me have blossomed into love
มองเธออยู่นานรู้บ้างไหม แค่อยากให้เธอเข้าใจ
Maung tur yoo nahn roo bahng mai kae yahk hai tur kao jai
Do you know I’ve been watching you for a while? I just want you to understand
ช่วงเวลานี้จะต้องหวั่นไหว สักเท่าไร ฉันก็ยอม
Chuang welah nee ja dtaung wun wai suk tao rai chun gor yaum
However nervous I must be at this moment, I’m willing

   

เนื้อร้อง : บอย ตรัย ภูมิรัตน
เนื้อร้องท่อน rap : MILDVOCALIST
ทำนอง : บอย ตรัย ภูมิรัตน
เรียบเรียง : BERM 60miles
ผู้ควบคุมการผลิต : MILDVOCALIST
ผู้อำนวยการผลิต : Kor Notapol , UnkleT
ผู้กำกับ Music Video : Apiwat Supateeerapong

Title: เพราะ / Pror (Just Because)
Artist: Zom Marie (ส้ม มารี)
Album: [Single]
Year: 2016

หลายครั้ง ที่ตอบคำถาม
Lai krung tee dtaup kum tahm
Many times I’ve answered the question
ว่าทำไมฉันไม่คิดจะยอม ไม่เคยจะพร้อมเปิดใจให้ใครซักที
Wah tummai chun mai kit ja yaum mai koey ja praum bpert jai hai krai suk tee
As to why I won’t consider giving in, why I’ll never be ready to open my heart to anyone
ก็ได้แต่ตอบซ้ำๆ มันยังไม่ถึงเวลา
Gor dai dtae dtaup sum sum mun yung mai teung welah
I can only answer over and over that it’s not time yet
ไม่คิดจะหา ตอนนี้คงต้องบอกลา
Mai kit ja hah dtaun nee kong dtaung bauk lah
I’m not thinking of looking for anyone, now I must say good-bye

แต่พอเธอ เดินเข้ามาในชีวิตของฉันทำให้ใจฉันหวั่น
Dtae por tur dern kao mah nai cheewit kaung chun tum hai jai chun wun
But as soon as you showed up in my life, you made my heart tremble
ไม่รู้จะทำอย่างไร ในเมื่อใจฉันไม่เคยพบเจอ
Mai roo ja tum yahng rai nai meua jai chun mai koey pob jur
I don’t know what to do when my heart has never faced this before

(*) ก็ฉันรัก รักเธอ รัก รักเธอ โดยไม่รู้ตัว
Gor chun ruk ruk tur ruk ruk tur doy mai roo dtua
I love you, I love you, I love, love you without realizing it
ก็ยังถามตัวเอง ทำไมนั่งฟังเพลงแล้วคิดถึงเธอ
Gor yung tahm dtua eng tummai nung fung pleng laeo kit teung tur
I still ask myself why I sit listening to music and thinking of you
ก็ไม่รู้ ว่าทำไม เพราะเหตุใดใจฉันเป็นแบบนี้
Gor mai roo wah tummai pror het dai jai chun bpen baep nee
I don’t know why, for what reason my heart is like this
อาจเป็นเพราะ เพราะ
Aht bpen pror pror
It might be because, because

เพราะอะไร
Pror arai
Because what?

เพราะอะไรน้า
Pror arai nah
Because of what?

พยายามจะไม่มองตา
Payayahm ja mai maung dtah
I try not to look in your eyes
แต่เธอเดินมาทีไรฉันเองก็เผลอก็เผลอ ห้ามใจไม่ได้
Dtae tur dern mah tee rai chun eng gor plur gor plur hahm jai mai dai
But whenever you show up, I get careless, I get careless, I can’t stop my heart
รอยยิ้มของเธอ ช่างดึงดูดใจและคงมากไว้ด้วยปริศนา
Roy yim kaung tur chahng deung doot jai lae kong mahk wai duay bpritsanah
Your smile is so alluring and filled with mystery
ให้น่าค้นหา
Hai nah kon hah
That should be discovered

โลกของฉันที่มันอ้างว้าง ถูกเธอล้อมมันไปหมดแล้ว
Lohk kaung chun tee mun ahng wahng took tur laum mun bpai mot laeo
My empty world was completely surrounded by you
โอ้ ฉันโดนสาปแล้ว มองใครๆ ก็เห็นเป็นหน้าเธอ
Oh chun dohn sahp laeo maung krai krai gor hen bpen nah tur
Oh, I’ve been cursed, whoever I look at, I see your face

(*)
เพราะเธอ
Pror tur
Because of you

(*,*)

เพราะเธอ
Pror tur
Because of you

เพราะเธอคนเดียว
Pror tur kon diao
Because of you alone

   

Head Producer : เรวัต ก่อรัตนคุณ
Producer , Guitar , Keyboard , Chorus , Mixed : พุธพชระ แสงบุริมทิศ
Project Manager : เกียรติยศ เกียรติสูงส่ง
Production team : กวีไกร ม่วงศิริ
Lyrics : กันต์ชนุตม์ เก่งการค้า
Melody : ศุภกานต์ นาคะวิสุทธิ์
Arranged : เรวัต ก่อรัตนคุณ / พุธพชระ แสงบุริมทิศ
Bass : ภูวิช ทวาสินชนเดช
Drums : อัศวิน นรินทรกุล ณ อยุธยา
Mastering : กิจจาศักดิ์ ตริยานนท์ at Pollen Sound
Vocal Recording at Wave Studio
Drums Recording at Final Mix Studio

Title: รักแบบเพื่อนไม่เหมือนแฟน / Ruk Baep Peuan Mai Meuan Faen (Love as a Friend, Not as a Lover)
Artist: Zom Marie
Album: [Single]
Year: 2010

เธอยืนยันเหมือนกันอยู่ดี แม้วันนี้รักเราจบลง
Tur yeun yun meaun gun yoo dee mae wun nee ruk rao jop long
You reassure me that things between us are still okay, even though our love has ended today
ไม่ต้องกลัวจะห่าง ไม่ต้องกลัวแตกต่าง
Mai dtaung glua ja hahng mai dtaung glua dtaek dtahng
There’s no need to be afraid of distance, there’s no need to be afraid of difference
จะเป็นเพื่อนเคียงข้างคอยเฝ้าดู
Ja bpen peuan kiang kahng koy fao doo
We’ll be friends who watch from beside each other

แต่ฉันไม่รู้รับมันอย่างไร
Dtae chun mai roo rup mun yahng rai
But I don’t know how to take it
กับการเจอเธอแล้วต้องเจอเขาอยู่
Gup gahn jur tur laeo dtaung jur kao yoo
Now having to see her when I see you
ถึงเธอมีน้ำใจ ฉันต้องมีน้ำตา
Teung tur mee num dtah chun dtaung mee num dtah
Even though you’re being compassionate, I must cry
โทษทีที่สร้างปัญหาให้เธอ
Toht tee tee sahng bpunhah hai tur
I’m sorry for creating problems for you

(*) เธอไม่คิดหรือเธอไม่รู้ว่าฉันคงอยู่ไม่ได้
Tur mai kit reu tur mai roo wah chun kong yoo mai dai
You didn’t think or do you not know that I can’t live?
ให้ความใกล้ชิด สนิทแล้วไง
Hai kwahm glai chit sanit laeo ngai
You gave me closeness and intimacy, now what?
ยังให้ได้ไหมแบบนี้
Yung hai dai mai baep nee
Can you still give it to me like this?

(**) หากบอกว่ารักเหมือนเดิม
Hahk bauk wah ruk meuan derm
If I told you I still loved you the same
อยากกุมมือเธอเหมือนเก่า
Yahk goom meu tur meuan gao
And wanted to hold your hand like the old days
ให้ฉันได้ทำ ทำได้หรือเปล่า
Hai chun dai tum tum dai reu bplao
Would you let me do it? Could I do it
บนคำว่าเพื่อนของเธอ
Bon kum wah peuan kaung tur
Under the title of your “friend”?

(***) ส่งข้อความ goodnight ทุกคืน
Song kor kwahm good night took keun
Sending you good-night messages every night
ตื่นมาก็โทรนัดเจอ
Dteun mah gor toh nut jur
Walking up and calling you to meet you
ความรักเราแบบเพื่อนของเธอ
Kwahm ruk rao baep peuan kaung tur
Our love is like a friend’s to you
ทำได้ไหมอย่างเดิม ช่วยตอบสักคำได้ไหม
Tum dai mai yahng derm chuay dtaup suk kum dai mai
Can I do these same things? Please answer my one question

ไม่คิดขอให้เธอกลับมา และก็ขอไม่เดินกลับไป
Mai kit kor hai tur glup mah lae gor kor mai dern glup bpai
I never thought of asking you to come back, and I’m not asking to go back
เที่ยวเฮฮาอย่างเก่า เล่นขำๆ อย่างเก่า
Tiao hey hah yahng gao len kum kum yahng gao
Going out like the old days, giggling playfully like the old days
ยิ่งฝืนเราก็ยิ่งไม่จริงใจ
Ying feun rao gor ying mai jing jai
The more we force it, the more insincere it is

ให้ฉันหายหน้าไปได้ไหม
Hai chun hai nah bpai dai mai
Can you let me disappear?
อย่างน้อยหัวใจได้นึกถึงภาพเก่า
Yahng noy hua jai dai neuk teung pahp gao
At least my heart can think of the old memories
ที่มีเธอกุมมือ แม้ในฝันก็เอา
Tee mee tur goom meu mae nai fun gor ao
When I had you holding my hand, even though it’s in my dreams, I’ll take it
เพราะความจริงปวดร้าวเหลือเกิน
Pror kwahm jing bpuat rao leua gern
Because in reality, it hurts so much

(*,**,***,*,**,***)

Can’t You See
ชั่วโมงต้องมนต์ / Chua Mohng Dtaung Mon (Magic Moment)
ครั้งหนึ่งในชีวิต / Krung Neung Nai Cheewit (Once In A Life Time) [With Weir Sukollawat
เพราะ / Pror (Just Because)
หรือฉันคิดไปเอง / Reu Chun Kit Bpai Eng (Or Was I Imagining It?)
รักแบบเพื่อนไม่เหมือนแฟน / Ruk Baep Peuan Mai Meuan Faen (Love as a Friend, Not as a Lover)

   
All songs tagged Zom Marie